fbpx

[Video] Predsednik odbora za obrambo: Pri nakupu bojnih osemkolesnih vozil naj se sledi načelom ekonomičnosti, transparentnosti in zakonitosti

Afera Patria. Foto: STA

Z nakupom osemkolesnikov in oblikovanjem dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin se bo bistveno zvišala ognjena moč Slovenske vojske, s tem pa se bo Slovenska vojska tudi primerno modernizirala. Predsednik odbora za obrambo Žan Mahnič pri tem poziva ministrstvo za obrambo, naj v postopku nakupa bojnih osemkolesnih vozil 8×8 sledi načelom ekonomičnosti, transparentnosti in zakonitosti ter za Republiko Slovenijo kupi takšne osemkolesnike, ki bodo primerni za izvajanje nalog, ki jih Slovenski vojski določa zakon o obrambi.

Člani odbora za obrambo so se danes sestali na seji odbora, zaprti za javnost, na kateri so obravnavali informacijo o poteku postopka nakupa bojnih kolesnih vozil 8×8 za oblikovanje srednje bataljonske bojne skupine. Kot je na novinarski konferenci po seji odbora za obrambo dejal predsednik Žan Mahnič, je bila seja konstruktivna in uspešna.

Mahnič je poudaril, da mora Slovenija do leta 2025 zgraditi dve bataljonski bojni skupini za potrebe nacionalne obrambe države. Ob tem je spomnil, da je lani poleti prišlo do zapletov glede dokumenta identifikacije investicijskega programa, čemur je sledila izredna seja odbora za obrambo glede teh zapletov. “Če smo bili na tisti prvi seji priča zelo razglašenemu vojaškemu orkestru in nekaj napetostim in nejasnostim med ministrstvom za obrambo in Slovensko vojsko, lahko danes rečemo, da smo sedaj videli, da sta se obe instituciji poenotili o tem, kaj si želimo in v kakšen nakup bomo šli,” je dejal Mahnič. Spomnil je, da je bilo lani poleti mogoče slišati velik očitek glede tega, da se nakupa  niso lotili na primeren način. Podlaga za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega programa mora biti po njegovem taktična študija, ki pa je bila za nakup osemkolesnikov izdelana leta 2005; glavni očitek je bil, da Slovenska vojska ni naredila nove taktične študije za nakup osemkolesnikov, pač pa je uporabila staro študijo, ki je bila narejena za potrebe tistega časa. Hkrati je izpostavil, da se ne more kupovati sodobnih oborožitvenih sistemov na podlagi 13 let stare študije. “Po tisti seji so študijo nadgradili in izdelali nov dokument identifikacije investicijskega programa, izdelali so tudi predinvesticijsko zasnovo in investicijski program, tako da so s potrditvijo investicijskega programa in zagotovitvijo finančnih sredstev v finančnem načrtu ministrstva za obrambo izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo postopka nabave najprej 56 bojnih vozil 8×8 z ustrezno oborožitvijo,” je dejal Mahnič.

Predsednik  odbora za obrambo je ob tem opozoril, da obstaja več možnosti nakupa osemkolesnikov. “Eden je izvedba naročila po zakonu o javnih naročilih na področju obrambe in varnosti, druga možnost je nakup vlade – vlada torej izvede direkten posel, lahko pa se izvede postopek naročila v skladu z mednarodnimi pravili, javno-zasebno partnerstvo ali pa izvedba postopka naročila na podlagi 346. člena PDEU,” je povzel Mahnič. Dodal je, da sta Slovenska vojska in ministrstvo za obrambo soglasno sklenila, da je na podlagi raziskave trga, ki so ga opravili, in potrjene investicijske dokumentacije najbolj primerna vključitev Republike Slovenije v obstoječi večnacionalni program Bokser v okviru mednarodne organizacije OCAR, v katero je vključenih več držav. “Gre za nemška vozila, ki bi bila po besedah generalštaba in ministrstva za obrambo za Republiko Slovenijo najbolj primerna,” je dejal predsednik odbora za obrambo.

“Projekt, ki so ga pripravili, je ustrezen, zato je bil tudi sprejet sklep, ki sem ga predlagal, in to je, da odbor za obrambo podpira vključitev Republike Slovenije v projekt OCAR, in hkrati poziva ministrstvo za obrambo, naj v postopku nakupa bojnih osemkolesnih vozil 8×8 sledi načelom ekonomičnosti, transparentnosti in zakonitosti ter za Republiko Slovenijo kupi takšne osemkolesnike, ki bodo primerni za izvajanje nalog, ki jih Slovenski vojski določa zakon o obrambi,” je sklep odbora navedel Mahnič.

Obe bataljonski bojni skupini bosta stali 1,2 milijarde evrov: vozila 8×8 se ocenjuje na 600 milijonov evrov, 56 vozil je ocenjenih na 280 milijonov evrov in za izgradnjo končnih zmogljivosti se bo potrebovalo 1,2 milijarde evrov, pri čemer gre izključno za to, da gre ta denar za potrebe nacionalne obrambe, je finančne posledice opisal Žan Mahnič in dodal, da je primarna naloga Slovenske vojske izvajanje nacionalne obrambe, kar lahko počnemo sami ali pa skupaj z zavezniki.

Slovenska vojska se bo ustrezno modernizirala
“Prejeli smo torej celovito in zadostno pojasnilo pristojnih glede nakupov, s strani članov v razpravi pa je bilo opozorjeno, naj se tokrat tako Slovenska vojska kot ministrstvo za obrambo projekta lotita resno, predvsem pa na način, da se ne bo zgodilo, kar se je zgodilo z vozili Patria – ko je zaradi potreb volitev 2008 in ker so pač nekateri želeli poraz SDS na volitvah, prišlo do blamaže,” je dejal Mahnič in dodal, da se prav zato projekt mora voditi transparentno.

Z nakupom osemkolesnikov in oblikovanjem dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin se bo bistveno zvišala tudi ognjena moč Slovenske vojske, s tem pa se bo Slovenska vojska tudi primerno modernizirala, je še dejal Mahnič in ob tem izpostavil, da so še en problem, s katerim se srečuje Slovenska vojska, kadri.

 

C. Š.