fbpx

[Video] Razkrito: financiranje zakona o dolgotrajni oskrbi je jasno določeno

Foto: Nova24TV

Zakon o dolgotrajni oskrbi je sprejet in po približno 20 letih prizadevanj se bo tudi to področje sistemsko uredilo. Opozicijske stranke in socialni partnerji imajo glede njegove dejanske učinkovitosti sicer še pomisleke, opozicijo pa najbolj skrbi nedorečeno financiranje, čeprav je tudi to razjasnjeno. V tokratni oddaji Razkrito smo o dvomih in vprašanjih govorili z gosti, ki so podali svoje komentarje in razjasnili dejstva. 

Čeprav bil zakon o dolgotrajni oskrbi sprejet po dolgem prizadevanju, da se to področje tudi sistemsko uredi, se pojavljajo različni dvomi in vprašanja, ali bo dejansko tudi funkcionalen, kako bo financirana dolgotrajna oskrba in ali bomo imeli za to primeren kader. Vera Pečnik, predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije, meni, da je bistvo dolgotrajne oskrbe to, da so ljudje čim dlje doma med svojimi bližnjimi in da je zanje v tistem času poskrbljeno. Pri tem še ostaja odprto, ali bomo za to imeli potreben kvalificiran kader, ki bo pripravljen na tako vrsto dela, saj to vključuje bolj intimno vrsto oskrbe kot splošna zdravniška oskrba, ki jo že dobimo vsi.

Enako se sprašuje  Biserka Marolt Meden, predsednica združenja Srebrna nit, ki pozdravlja zakon, vendar meni, da ni dovolj dopolnjen in razjasnjen tako na področju zagotavljanja kadrov kot financiranja oskrbe. Družbi očita, da v zadnjih dvajsetih letih ni mogla določiti, kako bo za starejše poskrbela z zakonsko podlago in financiranjem. Po njenih besedah bi moralo biti v zakonu jasno določeno, kako bo urejeno zagotavljanje enakih pravic vseh in kljub repliki Fortejeve, da bo za to skrbel ustrezen in kvalificiran kader, ki bo pridobljen skozi proces uporabe zakona, Maroltova ostaja skeptična glede nejasnosti zakona na tem področju, kot je financiranje morebitnega kadra, ki bi za to skrbel.

Glede pomanjkanja kadra se je strinjal tudi Cveto Uršič, državni sekretar na ministrstvu za delo, ki meni, da je bil sprejem zakona nujen in da je vsebinsko primeren, saj odgovarja na potrebe ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Domnevno nedorečenost financiranja pa je komentiral z: “Zagotovljen je stabilen vir financiranja, to je državni proračun, ki bo pokrival tisti manko, dokler ne bo posebnega zakona, ki je doslej pokrival ves manko tudi pri pokojninah.” Alenka Forte, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, se strinja z njegovo izjavo, da je zakon zelo jasno in trdno finančno osnovan, saj je v njem točno določeno, da bo financiranje do leta 2025 zagotovljeno z že obstoječimi sredstvi v ta namen iz pokojninske in zdravstvene blagajne, kasneje pa se bomo kot družba odločili o nadaljnjem urejanju financiranja. Pojasnila je, da lahko z dodatnimi pravicami, ki jih dobijo državljani, pridobivamo tudi ostala sredstva, namenjena financiranju, kar vključuje tudi evropska sredstva in donacije, bomo pa šele po dejanskem uveljavljanju in uporabi zakona videli, ali bo potrebno kaj dodati, in če bo potrebno, spremenili in dopolnili zakon o obveznem zavarovanju.

Da zakon ni popoln, so se strinjali vsi gostje v oddaji Razkrito, se bo pa skozi čas videlo, kako se bo zakon integriral, in ali bomo pri uporabi uspešni. Vsi so si bili enotni o tem, da je glavno, da je zakon sprejet, zagotovo pa se bo moral še dopolnjevati in korigirati.

Tanja Brkić