[Video] Alenka Helbl: “Kje je svoboda, če kmete vse bolj omejujete z restriktivno zakonodajo in birokracijo?!”

Poslanka SDS Alenka Helbl. (Foto: Nova24TV)

Danes je v DZ-ju izredna seja o položaju slovenskih kmetov. V SDS menijo, da jim Golobova vlada močno omejuje dejavnosti, posledično pa ohranjanje slovenske krajine. Poslanec SDS Tomaž Lisec: “Kmeta in njegovo delo marsikdo jemlje kot nekaj samoumevnega. A predvsem v času koronaepidemije in v času vojne v Ukrajini, smo lahko videli in vidimo, da hrana ni proizvod, ki je vedno dosegljiv. Gre namreč za strateško surovino.”  

V SDS so prepričani, da je aktualna vladna koalicija zadnje leto sprejela številne predloge, ki močno škodujejo slovenskemu kmetu. Prav tako menijo, da ukrepi niso oblikovani v sodelovanju s kmeti in še manj narejeni zanje. Ukrepi naj bi med drugim tudi ogrožali doseganje okoljskih ciljev, povzročali zaraščanje kmetij, silili kmete v opuščanje kmetovanja, spodbujali širjenje zveri ter invazivnih tujerodnih vrst, poroča STA.

Hkrati so v SDS prepričani, da želi vlada dodatno finančno obremeniti kmeta. V največji stranki opozicije še menijo, da je nujno potrebno pomagati kmetijstvu ter skupaj s sektorjem sodelovati pri načrtovanju ukrepov in zakonodaje. Na današnji izredni seji nameravajo predlagati več priporočil, tudi zmanjšanje obsega Nature 2000, omejitev števila primerkov posameznih zveri in divjadi na nosilno kapaciteto okolja, zaščito najboljših zemljišč za kmetovanje ter uvedbo indeksacije neposrednih plačil.

Predstavniki odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so včeraj vsa navedena priporočila zavrnili. Poslanec SDS Tomaž Lisec: “Poslanci koalicije so bili proti podpori mladinskemu svetovnemu tekmovanju v čebelarstvu. Tudi nismo mi pripravili rebalansa proračuna za leto 2023, ki predvideva kar deset milijonov manj za področje razvoja podeželja.” Kot je še dejal, v SDS-u ne nosijo krivde za to, da ni bil sprejet amandma pri Zakonu o gospodarski pomoči glede energentov.

Iz zakona je namreč vlada izpustila 50 tisoč kmetov, ki nimajo statusa pravnih oseb. Vladi je še očital, da SDS marsikaj lažno očita. Opozoril je, da je med drugim prav Zakon o zaščiti živali spodbudil kmete, da so s traktorji prišli v Ljubljano. Zakona namreč niso pisali v poslanski skupini SDS. V opozicijski stranki prav tako ne podpirajo policijskega preverjanja kmetov, niti niso bili krivi za fiasko z odkupom pšenice. Lisec je še poudaril, da vlada ignorira predloge opozicije.

“Pozivali smo vlado, da nasprotuje sprejetju predloga uredbe EU parlamenta o rabi fitofarmacevtskih sredstev”
Vlado so še pozvali, da naj okoljske ukrepe iz strateškega načrta skupne kmetijske politike, izvede na kmetu dostopen, uporaben in izvedljiv ter trajnosten način. Lisec: “Pozivali smo vlado, da ne uvaja novih davčnih bremen ter zagotovi, da bodo plačila z območij z omejenimi možnostmi, v celoti izvzeta iz plačila dohodnine. Pozivali smo vlado, da vsa neposredna plačila in nastala sredstva v kmetijstvu, uskladi z inflacijo. Pozivali smo vlado, da nasprotuje sprejetju predloga uredbe EU parlamenta in Sveta o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev.” 

Ljubljana, Trg republike. Protestni shod kmetov v središču prestolnice, ki od vlade zahtevajo zaščito in več razumevanja za položaj slovenskega kmeta. (Foto: STA)

Od vlade pričakujejo, da uredi verige preskrbe s hrano in zagotovi pravične cene za kmete. “Spoštovani kmetje, vlada in koalicija pa vam ob tem sporočata: na kmetijstvu ni problemov oziroma se rešujejo. Sami kmetje pa verjetno najbolje vedo, da temu ni tako!” Prav tako si je vlada po navedbah Lisca, na včerajšnjem odboru privoščila zaničevanje dela bivših ministrov za kmetijstvo in kmetov. Dejstvo pa je, da je zadnja vlada Janeza Janše, navkljub zdravstveni krizi in predsedovanju Svetu EU, sprejela veliko število koristnih rešitev. “Nismo vsega rešili, a za razliko od te vlade na področju kmetijstva, nismo delali škode.” 

Oblast se obnaša kot fevdalec: nad kmete s policijskim terorjem!
Poslanec SDS je opozoril, da vlada veliko govori, zelo malo pa naredi. Naštel je tudi nekaj slabih ukrepov Golobove vlade: dodatna 50-odstotna obdavčitev plačil OMD (območja z omejenimi dejavniki, v hribovitih in goratih predelih itd.), sprejela je slabe smernice skupne kmetijske politike do leta 2027 (kar se že kaže v zamiku začetka izplačevanja izplačil), vlada uničuje kmetijstvo na območju Nature 2000 (širi področje in zaostruje režim, obenem pa bi tam postavila sončne elektrarne), policijsko preverjanje/pritisk na kmete (ali se bodo udeležili protestov, medtem ko se v primeru neprijavljenih petkovih protestov ni preverjalo, kaj se bo dogajalo).

Lisec je izpostavil tudi bizarno situacijo glede odstrela medvedov (čeprav je minister Uroš Brežan ravnal hvalevredno), imamo tudi fiasko glede košarice živil, ko resorna ministrica in premier slovenskemu potrošniku ne znata odgovoriti, zakaj so cene tudi do 30 odstotkov višje, kot so bile v košarici živil, obenem pa vladna stran neresnično navaja, da so se cene živil znižale. Vlada prav tako ne sodeluje s kmečkimi organizacijami, pripravljajo pa se tudi novi negativni ukrepi za kmetijstvo. Sedež Slovenskih državnih gozdov se seli iz Kočevja (sedeža slovenskega gozdarstva), v bližino Ljubljane. Vrh vsega v javnost prihajajo zgodbe o prekinjanju kriminalističnih preiskav na podjetju.

“Vlada se izogiba dolgotrajni oskrbi slovenskega kmetijstva, ga slabi in z ukrepi pripravlja na evtanazijo!”
“Vlada skrbi, da tisti, ki so v tujino prodajali dober slovenski les, ne bodo deležni prave kazni.” Poudaril je, da oblast z ukrepi duši slovensko samooskrbo. “Dejstvo je, da je očitno slovenski kmet razredni sovražnik trenutne vlade!” je prepričan Lisec. V vladnih vrstah je namreč prepričanje, da kmetje nimajo pravice protestirati in prihajati v Ljubljano, in da naj zgolj pridno delajo, da bi jim lahko država naprti dodatno delo in nove obremenitve. Lisec: “Vlada se očitno tudi na tem področju izogiba dolgotrajni oskrbi slovenskega kmetijstva, ga slabi in z ukrepi pripravlja na evtanazijo!” 

“Dejstvo pa je, da imamo prvič v zgodovini Slovenije vlado, ki v koalicijski pogodbi nima poglavja o kmetijstvu. Področju je namenjenih zgolj nekaj vrstic.” To po njegovem ni presenečenje, če je kmetijsko politiko že v predvolilnih soočenjih predstavil aktualni predsednik vlade Robert Golob, ki se je zavzel za omejitev konzumacije mesa, da bi se na takšen način uredilo problem pomanjkanja krmil za živino.

“Pred leti nas je bilo strah naravnih nesreč, sedaj pa nas je strah besed in dejanj vlade Roberta Goloba!”
Izpostavil je besede nekega kmeta: “Pred leti nas je bilo strah naravnih nesreč, sedaj pa nas je strah besed in dejanj vlade Roberta Goloba.” Lisec je na seji izpostavil tudi nekaj statističnih podatkov s področja kmetijstva. Leta 2020 se je s kmetijstvom ukvarjalo osem odstotkov kmetijskih gospodarstev manj kot leta 2010. V primerjavi s popisom leta 2010, se je število kmetijskih gospodarstev s travniki in pašniki zmanjšalo za šest odstotkov. Prav tako se je v primerjavi z letom 2010, število kmetijskih gospodarstev s trajnimi nasadi, zmanjšalo za 13 odstotkov, število vinogradov za 13 odstotkov itd. “Skratka, ocene so slabe,” je misel zaključil Lisec.

https://twitter.com/PS_SDS/status/1656998999201574917?s=20

Spregovorila je tudi poslanka SDS Alenka Helbl: “Kmetijstvo je bilo vedno prioriteta našega programa, saj je tisto, ki ohranja slovensko kulturo in slovensko krajino. Kmetje zato želijo biti enakopraven sogovornik pri ustvarjanju kmetijske politike.” Izpostavila je mačehovski odnos vlade do kmeta in kmetijstva. Prepričana je, da kmet ni “nebodigatreba”, ki želi pobrati čim več subvencij, marveč zagotavlja strateško surovino, pridelke brez katerih človek ne more preživeti. Dejala je, da vladajoča koalicija kmetu veliko obljublja, vendar ničesar ne izpelje, kar je opazna razlika v primerjavi s prejšnjo vlado. V SDS-u so za spodbujanje odpornega, raznolikega in konkurenčnega kmetijskega sektorja, ki zagotavlja dolgoročno prehransko varnost. Ključno je tudi izboljšati položaj kmetov.

“Zakonodaja mora kmetovanje olajšati in narediti slovenskega kmeta konkurenčnega tujim”
Helblova je vladno stran pozvala, da naj najdejo “pravega kmeta”, ki bo potrdil, da so se v zadnjem letu pogoji za kmetovalce izboljšali. “Če bi bili vsi kmetje, ki so bili na protestih člani SDS, bi bil ta parlament obarvan rumeno-modro.” Prepričana je, da so kmetje pripadniki različnih političnih strank, ali pa se politično ne opredeljujejo. Izpostavila je tudi pomen primernega dialoga in dejstva, da so kmetje razmišljujoče in dovolj izobražene osebe, ki znajo povedati, kaj je zanje pomembno. Helbl: “Zakonodaja mora kmetovanje olajšati in narediti slovenskega kmeta konkurenčnega tujim. Priča smo ukrepom, ki konkurenčno sposobnost znižujejo. Mladi kmet je nedavno rekel: Kje je svoboda, če nas kmete vse bolj omejujete z restriktivno zakonodajo in birokracijo?”

Poslanka SDS Alenka Helbl. (Foto: Nova24TV)

Vladna stran (ki jo je zastopala kmetijska ministrica Irena Šinko) se brani, da je zanjo samooskrba pomembna in izvaja različne ukrepe, obenem pa s prstom kaže na direktive EU, kar da so pomembno za pridobitev finančnih sredstev (1,8 milijarde evrov). Prav tako nameravajo uvajati individualni pristop do posameznega kmetijskega gospodarstva. Kot je še dejala Šinkova, se zavedajo, da lahko Natura 2000 povzroči težave posameznih kmetijam (takšnih je med 50 in 100). Poleg tega nameravajo dotični problem reševati individualno (od kmetije do kmetije). Vlada je dolžna upoštevati okoljske politike, ki so odvisne od financiranja EU, ukrepe povezane z evropskimi predpisi, pa naj bi želela čim bolj poenostaviti. Vlada ima v primeru OMD po njenem pravico, da predpisuje davke in druge dajatve.

Predstavniki vlade so besedo izkoristili za kritiziranje opozicije
OMD plačila so po njenem namenjena pokrivanju dela stroškov za zaradi težjih pridelovalnih razmer, ki že znižujejo katastrski dohodek. Dejala je še, da si je Slovenija vedno prizadevala za zmanjšano rabo fitofarmacevtskih sredstev in za bolj trajnostno rabo teh sredstev v kmetijski panogi, saj se skuša varovati zdravje ljudi in okolje, hkrati pa podpira alternativne metode za zatiranje škodljivih organizmov. Vlada se namerava dejavno lotiti varovanja kmetijskih zemljišč in preprečevati njihovo izgubo. Kmete vidijo kot primarne pridelovalce in prvi člen preskrbe s hrano. Zavedajo se, da se je samostojno težko pogajati za primerne odkupne cene proizvodov, zato se vladni strani zdi pomembno, da se povezujejo v zadrugah itd.

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič. (Foto: Nova24TV)

Državni sekretar Matej Skočir z Ministrstva za naravne vire in prostor, pa se je med drugim dotaknil področja upravljanja populacije velikih zveri in Nature 2000. Slednje je predmet kompleksnega usklajevanja z evropsko politiko. Dejal je, da je glede Nature 2000, ki zadeva kmete, potrebno vzpostaviti neposredni dialog in z njimi poiskati ustrezne rešitve. Glede OTT-ja pa je dejal, da je znotraj teh območij, na obstoječih njivskih površinah, dovoljena običajna kmetijska raba površin, tudi preoravanje in kolobarjenje, sicer v skladu z upoštevanjem veljavnih predpisov. Letos pa se na podlagi zahteve Evropske komisije, OTT širi na enajst novih območij. Dotaknil se je tudi področja divjih živali: ministrstvo je po njegovih navedbah izdalo dovoljenje za poseg v populacijo rjavega medveda, ki se izvaja. Preostali predstavniki vlade (Meira Hot, Nataša Sukić itd., so svoje nastope izkoristili zlasti za kazanje s prstom na opozicijo in demoniziranje njenih opozoril glede slabega položaja kmeta).

Slovenski kmet, je najbolj reguliran kmet v Evropi!
Poslanska skupina NSi, ki jo zastopa Vida Čadonič Špelič: “Tudi v prihodnje morata kmetijstvo in gozdarstvo zagotavljati dodano vrednost z delovnimi mesti, trajnostno proizvodnjo in porabo surovin ter široko ohranjanje kulturne krajine. Namen raznolikega kmetovanja je ustrezno pridelana, varna in kakovostna domača hrana ter razvoj različnih dejavnosti na podeželju. Samooskrba s hrano, mora za državo postati strateškega pomena.” Poudarila je krepitev samooskrbe na področju pšenice, žita, sadja in zelenjave. V NSi-ju podpirajo protest kmetov, ki so “ogorčeni, jezni in razočarani” zaradi ravnanja oblasti. Slovenski kmet je verjetno najbolj reguliran kmet v Evropi. In Natura 2000 je ponekod na najboljši in najbolj rodovitni zemlji. Višji davki na OMD-jih bodo vplivali na socialni položaj kmetov. Razširjena populacija divjadi in zveri praktično povsem onemogoča kmetovanje, zaradi lanskoletne suše pa kmetje še niso bili izplačani. Plačila OMD-jev je prav tako potrebno v celoti izvzeti iz plačila dohodnine, populacije divjadi in zveri pa zmanjšati. “Slovenskega kmeta je potrebno poslušati in ga tudi slišati, mu pomagati in ga predvsem razumeti.” Kmetje so člani vseh političnih strank, zato mora biti področje kmetijstva strokovno, ne pa politično vprašanje.

Domen Mezeg