[Video] SDS poziva vlado, naj čim prej zavaruje državljane pred nezakonitimi migracijami

Poslanka SDS Anja Bah Žibert (Vir: STA)

V državnem zboru je potekala novinarska konferenca SDS, na kateri je poslanka Anja Bah Žibert pojasnila razloge za podano zahtevo za sklic nujne seje odbora za notranje zadeve. Kot pravi poslanka SDS, mora vlada čim sprejeti potrebne ukrepe za obvladovanje enega največjih varnostnih izzivov Slovenije. 

“Številke govorijo same zase. Te sporočajo, da je nezakonito prehajanje meje trenutno eden največjih varnostnih izzivov za Slovenijo. Zato smo v Slovenski demokratski stranki kot stranki odgovorne politike podali zahtevo za sklic nujne seje odbora za notranje zadeve. V njem pozivamo vlado, da mora sprejeti potrebne ukrepe za ustavitev nezakonitih migracij ter učinkovito zaščititi državno mejo,” je povedala poslanka SDS Anja Bah Žibert.

Poslanka je v začetku izpostavila zaskrbljujoči trend naraščanja nezakonitih prehodov meje. Policija je do konca junija tega leta evidentirala več kot 26 tisoč nezakonitih vstopov v Slovenijo. Lansko leto je bilo v istem obdobju 10 tisoč nezakonitih vstopov v Slovenijo. Poslanka pojasnjuje, da je policija prenehala objavljati mesečne podatke o nezakonitih prehodih, a iz javnih objav je mogoče razbrati, da je bilo teh samo v avgustu nad 10 tisoč. “Samo mesec avgust je zabeležil toliko nezakonitih prehodov kot celotno lansko leto,” je povedala poslanka.

Poslanka nato pojasni, da gre za posledico vlade politike “odprtih vrat” in večjega izkazovanja podpore in skrbi za prišleke kot za lastne državljane. K temu je zagotovo prispevala tudi odločitev vlade, da odstrani varovalno ograjo na meji s Hrvaško, kar je tudi pospešilo delovale tihotapskih organiziranih kriminalnih združb. Izpostavila je tudi dogajanje v azilnih domovih, kjer naj bi vladal “kaos”.

“Vlada je za zaščito svojih državljanov dolžna sprejeti učinkovite ukrepe za preprečitev množičnega nezakonitega prehajanje meje in poskrbeti za varnost lastnih državljanov. Trenutno je najhuje v Brežicah oz. v obmejnem naselju Rigonce. Da boste vedeli, to je naselje z 165 prebivalci, samo 23. avgusta pa je v tem delu, se pravi v Posavju, bilo obravnavnih kar 330 nezakonitih prehodov,” je opozorila Bah Žibertova.

Stranka SDS vladi predlaga sprejem dveh sklepov

   • Odbor za notranje zadeve poziva vlado in pristojno ministrstvo za notranje zadeve, da nemudoma sprejmeta in izvajata ukrepe za zagotovitev varnosti prebivalcev Republike Slovenije ob meji in ukrepe, ki bodo zagotovili učinkovit nadzor na meji in preprečili nezakonite prehode državne meje. O izvajanju teh ukrepov naj poročajo odboru v roku treh mesecev.
   • Odbor za notranje zadeve poziva vlado in pristojno ministrstvo za notranje zadeve, da nemudoma ustavita vse aktivnosti, povezane z odstranjevanjem ograje na meji z Republiko Hrvaško. Sredstva in kadre, ki so bili predvideni za ta namen, pa preusmerita v učinkovito varovanje in nadzor na meji ter preprečevanje nezakonitih prehodov državne meje in zaščito vitalnih interesov Republike Slovenije. Tudi za ta ukrep naj poročajo državnemu zboru v roku treh mesecev.
  • SDS tudi predlaga, da se seja državnega zbora skliče v občini Brežice, kjer je naselje Rigonce.

   Ž. K.