[Video] Soočenje konservativne in socialistične doktrine na področju davčnega sistema – slednji bi dodatno obdavčili dobičke podjetnikov, medtem ko v SDS predlagajo razbremenitve

Foto: YouTube

V času pred državnozborskimi volitvami smo na naši televiziji Nova24TV pripravili soočenje na temo davkov, na katerem sta se soočila Andrej Šircelj iz stranke SDS in Jernej Štromajer iz stranke SD. Slovenija ima namreč na področju današnjega davčnega sistema visoko obdavčitev dela, kar vpliva na nekonkurenčnost gospodarstva, imamo pa tudi ‘ostanke’ davkov, ki so bili sprejeti v času krize. Šircelj je ob tem opozoril na obstoj prezahtevnega birokratskega sistema, pri čemer je poudaril, da finančna uprava deluje predvsem kaznovalno, namesto izobraževalno. Pri tem je imel v mislih predvsem nove podjetnike, ki na začetku nimajo dovolj denarja in znanja, da bi znali delovati v okviru zahtevanih predpisov. 

Štromajer je na vprašanje voditelja soočenja Borisa Tomašiča, kako so v stranki zadovoljni s tem, kako so urejevali davčno politiko v tem mandatu in kako bo drugače, če sploh, bo po volitvah, odgovoril, da bo zagotovo drugače, če bodo Socialni demokrati tisti, ki bodo vodili vlado in tudi finančno ministrstvo. “Čeprav smo bili v vladi, bi si želeli drugačno fiskalno politiko, se pravi, tudi drugačno davčno politiko. Naše razmišljanje, naši predlogi gredo v smeri pravičnejših davkov, ki bodo okrepili srednji razred. Se pravi, želimo, da tisti, ki živijo od dela, da tiste ljudi razbremenimo. Za razliko od SDS tukaj ne govorimo o najbogatejših, ki že sedaj dobivajo nadpovprečne plače, ampak o tistih pod povprečno plačo, tistih, ki zaslužijo neto manj kot 1.500 evrov. Zavzemamo se za spremembo dohodninske lestvice, za razbremenitev srednjega razreda ter za uvedbo evropsko primerljive strukture davkov.”

Slovenija ima po besedah Štromajerja efektivno davčno obdavčitev podjetij daleč pod evropskim povprečjem: “Če pogledamo še efektivno davčno obdavčitev, je ta okoli 12,5 odstotka, kar je daleč od 22,5 odstotka v Evropski uniji. Mi predlagamo davčno prestrukturiranje, da se razbremeni delo, da se razbremeni ljudi in da se bolj obdavči kapital. Prepričani smo, da lahko s prestrukturiranjem določimo večjo notranjo potrošnjo, da izboljšamo njihov življenjski položaj. Na drugi strani moramo pričeti bolje upravljati z državo kot takšno in zagotoviti boljše strateško upravljanje države.”

Znižanje dohodninske lestvice za vse
Štromajerju Šircelj ni ostal dolžan in je poudaril, da se SDS nikakor ne zavzema za nižjo obdavčitev bogatih. “Govorimo ravno tako o znižanju za tiste, ki ustvarjajo največ dodane vrednosti, in tukaj mislimo na spremembo dohodninske lestvice (znižanje dohodninske lestvice) za vse, povrnitev na tiste stopnje, tudi na DDV, ki je veljal pred krizo.” Pri tem pa je Šircelj izpostavil, da je ta vlada, v kateri so Socialni demokrati, naredila največje, administrativno zahtevno orodje, pravzaprav edino reformo davčno blagajno, ki veliko stane in ima malo učinka. “Želimo konkurenčnejši davčni sistem in približno enako je potrebno obdavčevati delo in kapital,” je povedal in dodal, da se boji, da bi pri davčnem prestrukturiranju, ki ga imajo v smislu Socialni demokrati, prišlo do povečanja davkov. “Kar SDS predlaga, ne pomeni manj zdravstva za ljudi, manj sociale in infrastrukture. To so neresnice in zablode,” je jasen Šircelj.

Štromajer je povedal, da je njihov predlog davčnega prestrukturiranja tak, da če pogledamo davke v deležu BDP po OECD številkah, so ti nižji kot v Nemčiji, Norveški, Avstriji, Finski, Švedski, Belgiji, Franciji in Danski. “Se pravi, Slovenija pobere manj davkov kot druge evropske države, s katerimi se želimo primerjati. Naš predlog je, da se dvigne obdavčitev podjetij, torej, da se poveča efektivna obdavčitev podjetij, da se razbremeni ljudi na dohodninski lestvici. Tu ne govorimo o najvišjih dohodninskih lestvicah, ampak o tistih, kamor spadajo učitelji, delavci, medicinske sestre, torej tista največja količina ljudi, ki v državi ustvari največ. Dve tretjini ljudi v naši državi zasluži manj kot povprečno plačo.”

Na vprašanje voditelja, če se v stranki SD zavzemajo za povečanje splošne davčne olajšave, je Štromajer odgovoril pritrdilno in dodal, da na letno neto minimalno plačo. Po besedah Štromajerja naj davčne blagajne ne bi predstavljale edinega njihovega ukrepa; dodal je, da so razbremenili 13. in 14. plačo, da lahko podjetja nagradijo delavce, če so bila podjetja uspešna. “V tej državi imamo 70-odstotno rast dobička, 3,2 milijarde evrov je bilo ustvarjenih dobičkov. Na drugi strani pa imamo 0,001 podjetij, vključenih v sistem udeležbe delavcev pri delitvi dobička.” Zatrdil je, da je bil trenutni zakon, ki je bil sprejet v času prve Janševe vlade, neučinkovit, pri čemer pa je dejstvo, da so bili takrat v vladi. Štromajer je na podani očitek dejal, da so imeli premalo poslancev, da bi lahko uvedli predloge, kot je udeležba delavcev pri dobičku. “Nismo imeli posluha s strani naših liberalnih partnerjev,” je še dodal. Šircelj je tudi izpostavil, da se SDS zavzema za dvig splošne davčne olajšave, in dodal, da je kriterij, merilo, kolikšen znesek znašajo življenjsko potrebni stroški, ki so izračunani po določeni metodologiji. “Ravno tako mislimo razbremeniti srednji razred ali, če želite, govorimo o ljudeh, ki dosegajo najvišjo dodano vrednost.” Ob tem je poudaril, da v Sloveniji ne bi povezoval rasti dobička z vključitvijo delavcev v delitev dobička.

Foto: YouTube

Davčna stopnja 50 odstotkov je na meji sprejemljivega
Glede spremembe dohodninske lestvice je Štromajer komentiral, da v stranki nameravajo za pravično razbremenitev najproduktivnejših delov gospodarstva in družbe uvesti posebno olajšavo do minimalne plače, dvigniti zgornjo mejo obdavčitev 27-odstotnega dohodninskega razreda na 30.000 evrov in uvesti dodatni dohodninski razred s 34-odstotno stopnjo do višine 50.000 evrov prihodkov. “Tako bomo v spodnjem delu lestvice zagotovili večjo zvezno progresivnost obdavčitve. Kompenzirali pa bomo izpad dohodnine iz tega naslova s tem, da bomo uvedli evropsko primerljivo strukturo davkov, in sicer s postopnim povečanjem efektivne obdavčitve podjetij na raven Evropske unije,” je še povedal. Šircelj pa je ob tem povedal, da predlog stranke SDS predstavlja znižanje dohodninskih stopenj, povečanje davčnih olajšav. “Če govorite o najvišji davčni stopnji, davčna stopnja 50 odstotkov je na meji sprejemljivega, mi nismo za to, da 50-odstotna stopnja predstavlja najvišjo davčno stopnjo.”

V Sloveniji je za tolikšen obseg krize odgovorna prepozna reakcija Pahorjeve vlade. Ko se je leta 2008 pričela recesija, so vse države padle, tudi Nemčija, Avstrija in Francija, Slovenija pa je šele lani prišla na predkrizno raven. Kljub temu, da je Štromajer ob tem dejal, da so v stranki prepričani, da politika zategovanja pasu ni bila primerna, je dejstvo, da sta na podlagi te leta 2011 Nemčija in Francija splavali na zeleno vejo, kar kaže na to, da so naši ukrepi prispevali k temu, da se je kriza podaljšala kar za deset let. “Če govorimo o javnem dolgu, za katerega je zadolžena država, se je Janševa vlada najmanj zadolžila, namreč – tedaj je znašal 22 odstotkov, potem so prišle druge vlade in ga zvišale,” je povedal Šircelj in dodal, da Socialni demokrati govorijo o zunanjem dolgu, ki vključuje tudi dolg fizičnih oseb, podjetij in bank. “Če vi mislite, da vlada ureja zadolžitev nekoga, ki kupuje otroški voziček, ali nekoga, ki se bo zadolžil za nakup stanovanje, ste v zmoti. Živimo v nekem drugem svetu, tudi v drugem sitemu. Danes so ljudje svobodni in v Evropi lahko urejajo svoje finančne zadeve, kakor želijo, in država se ne sme vmešavati v to.”

Številna podjetja, kjer so vidni lastniki Socialni demokrati, odhajajo v davčne oaze
Na vprašanje, če se SD ne bojijo, da bo še manj tujih investicij v primeru obdavčitve dobičke – glede na to, da je gospod Sandi Češko, ki je član SD, preselil sedež na Ciper -, je Štromajer komentiral, da je razlog, da zasebna podjetja, ki delujejo na globalnih trgih, selijo sedeže, v tem, da pridejo do davčne optimizacije. Po prepričanju Štromajerja to ne sme predstavljati razvojnega modela za Slovenijo, da ne postanemo davčna oaza. “Ni to rešitev. Naša konkurenčnost ne sme temeljiti samo na cenovni konkurenčnosti, če želimo biti konkurenčni, moramo biti konkurenčni na drug način, na podlagi vlaganja v raziskave in razvoj,  v uspešne ljudi, ustvarjati produkte z dodano vrednostjo, potrebujemo denar, da to naredimo. Naš predlog je zato evropsko primerljiva obdavčitev, ki lahko razbremeni notranjo potrošnjo.” Šircelj je na drugi strani pojasnil, da podjetja že sedaj odhajajo, številna podjetja, kjer so vidni lastniki Socialni demokrati, odhajajo v davčne oaze. S tega zornega kota ni nobenih težav, smo država z najmanjšim deležem neposrednih tujih investicij, z dodatnim obdavčenjem jih bo še manj. “Smo v Evropi in iščemo svoj konkurenčni položaj, glede obdavčitve, administracije, nam investicije prinašajo delovna mesta, odpiranje visoko kvalitetnih delovnih mest je najboljša socialna politika. Strinjam, se da je treba voditi socialno politiko, dati pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Delovna mesta prinašajo blagostanje ljudi, potrebujemo večje investicije, delovna mesta z dodano vrednostjo. Tukaj bomo zmanjšali konkurenčnost in še tisti, ki so danes tukaj, bodo odšli.”

Foto: YouTube

Cilji o enakosti so samo besede
Šircelj je povedal, da imajo Socialni demokrati visoko leteče cilje in dodal, da gre država takrat, ko so oni v vladi. v nasprotno smer. “Pokojnine v zadnjih štirih letih so se povečale za en ali dva odstotka in seveda ti cilji o enakosti so samo besede. Ko je Janševa vlada vodila državo, so se te povečale za 24 odstotkov. V času, ko se o tem govori, se vsako leto izseli 8.000 perspektivnih mladih ljudi. V času te vlade ta ni naredila ničesar, da bi to preprečila, naredila pa je veliko, da so mladi izgubili katerokoli perspektivo v državi. Bojim se, da so ti visoko leteči cilji enostavno le fikcija.”

Na zaključno vprašanje, zakaj naj bi volivci zaupali stranki SD, je Štromajer odgovoril, da bodo ukinili varčevalne ukrepe ZUJF-a v primeru, če bodo vodili to vlado. Na očitek, čemu verjeti prav njim – glede na to, da so bili v zadnjih desetih letih devet let v vladi -, pa je dejal, da zato, ker imajo v SD novo in prenovljeno ekipo, več novih mladih obrazov, kot imajo nekatere stranke članov. Šircelj pa je za konec poudaril, da stranka SDS naredi tisto, kar obljubi. “Zgodilo se je že v času ko smo vodili vlade; naši ukrepi so realni in povečajo blaginjo ljudi, zmanjšujejo vpletenost države v blaginjo ljudi in naredijo državo perspektivno, prav tako pa zmanjšajo nesorazmernost pokojnin. Pokojnine bomo povečali, in to ne samo za enega ali dva odstotka. Naravnost izprijeno je, da ta vlada, katere del je bila tudi SD, ni bolj povečala pokojnin.”

N. Ž.

 • Frank Novak

  V ZDA imamo ob biznisu cel kup davcnih olajsav. Vse za biznis.
  V SLO ste pa bolj socialisticni in podjetnike odganjate od sebe. Skoda.

  • bolimeđoko

   Valter , a te luna nosi ?

   • Frank Novak

    Preberi si malo pravila IRS… tako pac je.

  • FORT WORTH

   Ja, samo zakonov v ZDA niso pisali Edo in ostali revolucionarni faliranci…

   • Frank Novak

    Seveda ne. Anglosaksonci bolj realno stojijo na tleh kot Slovani. Slovani vedno nekaj bluzimo v tri krasne in si predstavljamo kako lepo bi bilo ce bi bil krog trikoten…
    Mislim pa da je moj stricek Kardelj na stara leta le dojel da bo vse njegovo modrovanje slo v prazno.
    Ko sva malo pred Edotovo smrtjo z zeno prisla na obisk v Tacen sem mu s preprostimi matematicnimi modeli skusal pokazati kako deluje trg vrednosthin papirjev pa ga ni nic zanimalo. Vrtel je svojo lajno o razrednem boju, tako kot Luka Mesec.
    Je pa res da je Mesec veliko vecji idiot kot sta bila moja stricka Edo in Ivan. Moja stricka NIKOLI NE BI K NAM VABILA MUSLIJEV, niti v pijanem stanju !!!

    • bolimeđoko

     Ja, a sta sploh bila kdaj trezna?

     • Frank Novak

      Ivan je pil malo, Edo skoraj nikoli.
      Njuna slast ni bil alkohol pac pa razredni boj.
      Oba sta bila vernika v komunizem. Edo bolj ideolog, Ivan bolj prakticen.

 • Dragan Krstič

  Nisem si mislil da bom kdajkoli Luko Marchessija tudi na TVNova gledal.

  • Mojca pokraculja

   To ja , razkrinkavat jihj e treba! Predlam seznam kdo se skriva za posameznim nickom.

  • bolimeđoko

   Ooo, tud Požar ga povabi na VV faktor. Gobezdalo pa je, da te glava boli.
   Eh, boli me đoko.

 • Roman

  Sprva sem mislil,da ima g.Štromajer ustni zagovor diplomske naloge iz ekonomije,glede na vse papirovje,ki ga je imel na mizi!

 • montyamp

  Stalinovi vajenci so z mentalnimi retardiranci tipa Kućan , naredili pod Alpami iz nekoč primerljive ekonomije z germanskimi , bankrotirano vukojebino .
  Če blesavi Slovenci nameravajo še dalje bojkotirati volitve ,
  se nam ne bo dobro godilo .
  Zato volimo SDS .
  Komunistično morijo na odpad .

 • lojze

  Šircelj pravi, da so (ekonomski, politični) cilji SD le fikcija. Kaj se čudi, že Marx je rekel, da je religija opij za ljudstvo. In je ustvaril religijo, eden od prerokov te religije v Sloveniji je tudi tovariš Štromajer. Komunisti govorijo, da bo za nas boljše jutri, ko ustvarjajo boljši dan za sebe. Jutri pa je in bo vedno jutri.

 • sprehajalec

  kako jih žulijo ti dobički, če sploh so. Včeraj je tistega iz Združene levice skrbelo, kam bodo šli “dobički” kdo jih bo dobil in ali bodo šli v “prave” roke.

  Pozabljajo na dejstvo, da je slovenski državljan v povprečju med najbolj obdavčenimi na svetu. Tisti ki dela seveda. V ozadju vsega tega je Marxovo filozofiranje o kapitalu in profitu.

  Uravnilovka pa enaki v revščini, to je politični program tehle levičarjev.

 • Ryuk

  Štromajer bi konkurenčnost slovenskih podjetij, ki poslujejo na globalnem trgu, iskal v primerjavi s povprečno Evropo. Zgledovati se bo treba po najboljših, ne po povprečnih.

  Sicer pa je bilo to najboljše soočenje, ki sem ga videl v zadnjem času. Dejansko je šlo za soočenje programov in ne za umazane politične igrice.

  • janez.pokoncni

   ;)
   V bistvu ni hecno. A zna kdo povedati, katera stranka, ki ima vsaj majno možnost priti v parlament, je PROTI davku na premoženje oziroma nepremičnine???

   Namig ; Kdor se bo malo poglobil v programe bo izjemno šokiran in razočaran.

 • karpelec

  A je sploh ostalo kaj znanosti na tisti univerzi, kjer je študiral ta osebek-zdi se, da je odnesel vso znanje sveta- sicer pa ob spremljanju oddaje sem se cel čas pripravljala, da mu grem pomagat papirje pospravljat, ker sam ni sfolgal, čeprav se mi je zdelo, da je kazal vedno eno ta isto tabelo.

 • althar

  Štromajer seveda trosi bedarije. Udbomafija, ki je lastnik večine slovenskega gospodarstva (in njegove patetične stranke), ne bo nikoli dovolila višje obdavčitve kapitala in dobičkov. Prav zaradi udbomafije imamo v Sloveniji eno najnižjih obdavčitev kapitala in eno najvišjih obdavčitev dela v Evropi.

 • Antonius

  Davke tistim, ki znajo ustvarjati in delati, nabijajo taki, ki ne znajo nič ustvariti in narediti.
  Kdaj so pa Kučanovi kaj pametnega zares naredili? Vse s čimer se lahko pohvalijo je gromozanski državni dolg, krater v NLB, pokradeno državno premoženje, razjebano zdravstvo, zajebavanje s krvavo zvezdo in lažnivo ZZB in prisesanost neplodne pameti na državni proračun.
  No, ja?! Po veleizdajalčevo je tudi kleptomanski kriminal dodana vrednost, ustvarjalnost in posebne vrste mukotrpno delo.
  Kdor volilno izbira iz Kučanove plejade strank s Serpentinškovo vred, se bo našel v vrstici, ki sem jo začel z *no, ja?!*

  • janez.pokoncni

   Davke tistim, ki so jih ustvarili – JA!!
   Smo pred volitvami, ne bom(o) se jezili vnaprej. Sam sem član SDS in jasno, naredil bom vse kar je le mogoče, da zavladamo AMPAK (!!!), če v primeru zmage tudi tokrat (jap, tudi tokrat!!) ne bo reform …

   • Antonius

    Slovenska demokratska stranka (SDS)
    Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka (NSi)
    Slovenska ljudska stranka (SLS)
    Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS)
    ——————–
    Med zgoraj navedenimi strankami sta bila izsiljevalca, ki sta poskrbela, da Janša v mandatu 2004 – 2008 ni mogel speljati najbolj potrebnih reform, ki bi v temelju stresle Kučanov kleptomanski forum, Slovenij pa omogočile normalen gospodarski razvoj.
    Janša in Bajuk za eno milijardo in pol niti Telekoma nista mogla prodati, ker je z razpadom koalicijske vlade grozil Erjavec.
    Zakaj dvakrat dokapitalizirana NLB ni *smela* v prodajo, nam zdaj dopoveduje dodatni 5 milijardni krater in pranje denarja iranskih dolarjev.
    Če tudi tokrat ne bo reform pomeni, da jih ne bo zato, ker imamo še vedno proporcionalni volilni sistem. Dvokrožni večinski volilni sistem je pa s figami v žepu leta 1999 v parlamentu preprečila stranka, ki je zgoraj med koalicijskimi naštetimi na tretjem mestu navedena kot SLS.
    Janez. pokončni, oba si želiva in trudiva, da bi SDS sama sestavila vlado, brez sodelovanja izdajalskih, izsiljevalski, prevarantskih in nepreverjenih novo nastalih strank, izmed katerih na desnici izstopa najbolj pokvarjena NSi-kd.
    Če tudi tokrat ne bodo mogoče reforme, vsaj za sebe vem, da bom odnehal. Zakaj bi svoj dragoceni postarani čas zapravljal za bodočnost mladih, če jim je vseeno, jih ne zanima?

    Tri leta sem v vsakem vremenu hodil pred krivosodje in opazoval, kako so moji
    so VZTRAJNIKI počasi in neopazno *odhajali*. Zlati prah dragocenega časa, ki ga še imam, bom posvetil sebi, razmišljanjem v tišini in žalosti, če se nama po željah, za dobro SLOVENIJE, ne bo izšlo.

    • janez.pokoncni

     Ja, povsem strinjam. POVSEM !!! Nikoli nisem nabijal krivice obeh vlad JJ za precej “mrtvega teka” SDSu. V obeh vladah sta bila Desus in SLS varovalki, da do resnih sprememb ni moglo priti in VEM, da JJ nikoli več ne bo šel v koalicijo s takšnimi pizduni- Će pa bi se vseeno pokazalo, da kak “nov obraz” zopet vse skupaj zavira, bo vlado razpustil.

     Vsa čast vsem VZTRAJNIKOM. Pravi heroji in vsi mi vam moramo biti do smrti hvaležni za ure, dneve, mesece vaših življenj, ki ste jih pustili pred sodiščem. Sam sem sicer vojni veteran , ampak po 91 sem se cel vrgel v podjetništvo, kjer sem pustil zadnjih 27 let. SDSovec sem bolj v znak podpore, kot želje po aktivnem sodelovanju v politiki.

 • centurion

  Štromajer je zgrešil stranko in državo.
  Bi moral z Violeto, Kordišem, Mesecem in Trčkom
  v Venezuelo.

  • janez.pokoncni

   Štromajer je blazen. Če ti norci res še 1x zmagajo, potem moramo tisti, ki želimo živeti, res zbežati.

 • joza joza13

  VSE bodo obljubili. Vse!!!
  Samo, da bi kradli še 4 leta.
  Banda mafijska, kleptomanska.

  • dob

   Komunisti obljubljajo samo to, da bodo še naprej obljubljali.
   S tem izpolnijo obljube, ki jih dajejo.

   Včash je blo lepš kt dons, a ne, celo Buduočnost je včasih bla lepša kt pa je dons.

   Včasih smo jo veselo pričakovali, dons se je pa bojimo.
   Zato nam je lepo pri starih obljubah!

   Pejmo volt kučana, pa Mesca, pa take…. ki znajo lepo obljubljat.
   Da bo spet lepo kt je blo včas’h in bo bodočnost spet taka kt je bla! A ne?! Precej lepša kt je pa dons.

 • Clemen J.

  Te idioti niso normalni. Kaj bi sedaj radi da dam 70% zaslužka njim, da se bodo razvajali, med tem ko preko davčnih oaz furajo o firme, ki delajo za vlado. V trenutku odprem podjetje v davči oazi pa ko treba oddati davčno jim pošljem sliko mojega tiča, pa naj ga cuzajo kolikor ga želijo. Marš lopovi.

  • bolimeđoko

   Ti pa si brihten, he, he. …… Eh, boli me đoko.

   • Clemen J.

    Pojdi urarju tam majhne stvari popravljajo.

 • bolimeđoko

  Štrosmajer pa je kampeljc… Eh, boli me đoko.

 • Osti jarej

  ..ja kuga je…..štromajer je povedal resnico,šmircelj je bil mlačen in sluzast….kot mora bit….

 • xtc

  Realnost je pač taka,komunist je bil vedno ekonomski škodljivec in parazit.
  Dejstvo pa je,da tudi Šircelj meša mlačno vodo.
  Realnost je,da je treba davke in prispevke ter razne trošarine znatno znižati ,seveda pa je zato najprej nujna privatizacija domala vsega,zmanjšanje JS,birokratskih ovir in poenostaviti zakonodajo,ki ne sme biti dvoumna ampak razumljiva vsakomur,kot je treba tudi na novo spisati podjetniško zakonodajo,ki bo kompatibilna svetovnim gospodarskim tigrom in velesilam.
  Dobički so stvar lastnikov ne države in političnih strank,dobički so lahko obdavčeni malce bolj a morajo biti,kljub temu znosno obdavčeni,če pa se reinvestirajo v podjetje,pomeni širitev,nakup novih strojev itd,pa obdavčeni zelo nizko.

 • Darth Vader

  zanimivo, kakšne prazne ekonomske floskule seka štromajer…..tip sploh ne ve, da višja, kot je minimalna plača, manj ljudi bodo delodajalci najemali, ker nekdo, ki dela v podjetju od nekoga, se mora s svojim delom “pokrit”, to pomeni, da mora bit tolk dela, da s prodajo na trgu zaslužijo tolk iz maloprodajne marže, da pokrijejo tudi stroške plač…..in če imaš denarni tok recimo 10.mio eur naleto, od katerega gre recimo 30% za material, 50% za državo, ti ostane cca.20% denarnega toka,s katerim plačaš zaposlenim plače, kot jih posamezna gospodarska panoga premore…..logično je, da bo zasebni možganski kirurg v svoji kliniki zaslužil lahko bistveno več, kot pa nekdo,ki je zaposlen kotsmetar v javnemkomunalnem podjetju…..ampak potempridejo socialisti v obliki štromajerja in ti rečejo…..ti boš pa zdej 2x več dal za plače zaposlenih, kot do sedaj…..logičen ukrep potem je, da boš 50% delovne sile odslovil in če podjetje ne bo imelo več pozitivnih kazalnikov, boš kotpodjetnik zaprl tudi firmo in vrgel na cesto še ostale delavce, da bodo šli lažje v tujino……ne se slepit, agenda štromajerja, ki je vodja radikalne antifa, je razgradnja zasebnega gospodarstva do te mere, da mladi in izobraženi odidejo v tujino s trebuhom za kruhom, oni se pa skozi institut države polastijo “zemlje in nepremičnine naših dedov, staršev”, jih čimprej zamenjajo z afganistanci in pakistanci in sirci, ker upokojene generacije davčnih bremen na zasebno lastnino pri tako mizernih penzjonih pač ne bodo zmogla in bodo skozi institut izvršbe pobral nepremičnine….v katere bodo naselil svoje migrante……..vas zgodba kaj spominja na medvojne in povojne čase v obdobju takratne jugoslavije? 1945…..moskovičeva vila SD…..družbeno premoženje……vila od Kardelja, grad Strmol, itd itd…..

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!