[Video] V SDS predlagajo nacionalni pokojninski sklad: Premoženje, ki ga je ustvarila upokojena generacija, naj gre za višje pokojnine!

Foto: SDS

Na slovenski demografski sklad oziroma nacionalni pokojninski sklad bi se preneslo celotno državno premoženje, na podlagi upravljanja tega sklada pa bi se zagotovilo sredstva za dostojne pokojnine in za lepo starost naših in prihodnjih generacij. 

Predsednik SDS Janez Janša, evropska poslanka Romana Tomc in poslanec SDS mag. Andrej Šircelj so danes predstavili predlog zakona o slovenskem demografskem skladu, ki ga je poslanska skupina SDS vložila v parlamentarni postopek.

Premoženje, ki ga je ustvarila upokojena generacija, naj gre v pokojninski sklad
“Demografija je eden ključnih problemov Slovenije in tudi širše Evrope. Slovenija se že nekaj desetletij spopada z iskanjem ustreznih rešitev na ta demografski  izziv, osrčje tega izziva je starajoče se prebivalstvo. Slovenija ima osmo najstarejše prebivalstvo na svetu, kar poleg vsega ostalega prinaša tudi velikanski pritisk na pokojninske izdatke,”
je uvodoma dejal Janša. Nato je povedal, da imamo pri nas solidarnostni pokojninski sistem, kar pomeni, da iz živega dela zaposlenih in delodajalcev vplačujemo v pokojninski sklad oziroma sklad pokojninskega zavarovanja. “Tako gre praktično ves denar iz rok v usta,” je dejal in dodal, da je v okviru državnega premoženja, s katerim razpolaga Slovenija oz. slovenska država veliko premoženja, ki ga je ustvarila generacija, ki je danes upokojena. “Torej ni res, da je bilo celotno njihovo minulo delo pojedeno in zapravljeno sproti. Dobršen delež tega minulega dela je v obstoječem državnem premoženju. Žal pa se kot država nismo bili sposobni organizirati tako, da bi vse vrste prihodkov iz državnega premoženja šle predvsem v pokojninski sklad, v sklad iz katerega bi se izplačeval del pokojnin tako, da bi  se na ta način glede na demografsko sliko, ki se žal poslabšuje, zmanjšal pritisk na gospodarstvo, na zaposlene in na delodajalce,” je poudaril predsednik SDS. Ob tem se bo po njegovih besedah ta pritisk v prihodnosti še dodatno krepil, “v kolikor se ne bomo sposobni organizirati tako, da bo pokojninski sklad popolnjen tudi s prihodki iz državnega premoženja.”

“Večina prihodkov od tega premoženja, bodisi ko gre za prodajo tega premoženja, bodisi ko gre za najemnine, dividende in druge prihodke od kapitala od premoženja, ki je v tem skladu, bi se namenila za izplačevanje pokojnin,” je na kratko delovanje sklada orisal Janša in dodal, da se na ta način doseže dva cilja, in sicer izboljšamo položaj upokojencev, ki je v veliki meri izpod ravni, ki jo je stopnja razvitosti slovenske države danes sposobna zagotavljati in razbremeni se delodajalce in delavce tega pritiska, ko je in bo potrebno vedno več sredstev namenjati za izplačevanje pokojnin.

Državno premoženje naj se upravlja kot sklad
“Gre tudi za stransko posledico tega predloga, ki je pozitivna, v smislu poenostavljanja upravljanja celotnega državnega premoženja, ki je sedaj razdeljeno na SDH, družbo za upravljanje, različne sklade in deleže, ki so na različnih mestih. To vse skupaj terja veliko birokracije, veliko denarja, ki se ustvarja, se poje, veliko denarja gre za samoupravljanje, velik problem je z nadzorom, s transparentnostjo, zato predlagamo ta zelo poenostavljen pristop, ki zagotavlja, da se potem s celotnim državnim premoženjem, ki služi predvsem namenu polnjenja pokojninske blagajne upravlja tako, kot se običajno upravljajo podobni skladi v drugih državah, ki obstajajo, in sicer z nekim soglasjem in konsenzom, ki v državah parlamentarne demokracije izhaja zgolj iz parlamenta,”
 je opisal Janša in dodal, da prav zato predlagamo obliko upravljanja, kjer je skupščina tega sklada Državni zbor. “V organih, ki neposredno izvajajo samo upravljanje bi bila zagotovljena, ob izpolnjevanju vseh potrebnih strokovnih kriterijev, takšna zastopanost kot je v Državnem zboru. Torej upravljanje s celotnim državnim premoženjem ni odvisno od večine ali manjšine, ki ima oblast, ampak je to upravljanje nacionalnega pomena. Pa tudi nadzor je sproten in niso potrebne neke naknadne revizije, prepiri,” je pozitivne lastnosti predvidenega načina delovanja sklada opisal Janša.

Janez Janša

Ljudje morajo po mnenju Janše imeti zaupanje, da bo sklad, ki bo razpolagal z veliko finančno močjo, služil svojemu namenu, torej polnjenju pokojninske blagajne, plemenitenju tistega dela prihodkov, ki se namenjajo za to, da sklad raste, in iz tega vidika pristopa, ki ga predlagamo, vabimo tudi vse ostale parlamentarne stranke, da se nam pridružijo pri oblikovanju končne rešitve. Ob tem je dodal, da je SDS odprta za morebitne dodatne predloge, tako kot gre za upravljanje, kot gre za delitve.

Pokojninski sistem potrebuje reformo
Romana Tomc
 je uvodoma naštela nekaj številk, ko potrjujejo dejstvo, da v Sloveniji nujno potrebujemo spremembe na pokojninskem področju in da bi potrebovali novo in celovito pokojninsko reformo, hkrati pa seveda tudi dodatne instrumente, ki bodo okrepili pokojninski sistem in povišali slovenske pokojnine. “Kot veste, je bila zadnja reforma v času vlade Slovenske demokratske stranke. Narejena je bila leta 2012, začela je veljati leta 2013. Njeni rezultati so jasni – za nekaj let, približno za eno desetletje se je zaustavilo padanje pokojnin in okrepila se je stabilnost pokojninskega sistema oziroma zmanjšal pritisk na proračun. V takratnem zakonu je bil predstavljen tudi slovenski demografski sklad kot ena izmed rešitev, ki mora biti uveljavljena v določenem času, vendar v vseh teh letih do te rešitve ni prišlo,” je dejala Romana Tomc.

Nato je nadaljevala: “Danes smo v situaciji, ko imamo v Sloveniji približno 620 tisoč upokojencev. Letni prirast upokojencev v letih, kadar ni napovedana pokojninska reforma, je približno 5 tisoč starostnih upokojencev na leto in ta številka se bo zaradi demografije še povečevala v naslednjih letih. Iz razmerja, ki je bilo leta 2009 1:1,66 glede tega, koliko imamo upokojencev in koliko imamo tistih, ki v pokojninsko blagajno vplačujejo, to se pravi zavarovancev, iz tega razmerja smo prišli na 1:1,52. To je eno izmed najnižjih, če ne najnižje razmerje med zavarovanci in upokojenci v celotni Evropi. In demografska slika v Sloveniji in pritisk na pokojninsko blagajno je prav tako eden največjih v Sloveniji,” je izpostavila evropska poslanka.

Pokojninski sklad bo omogočil višje pokojnine
Tomčeva je izpostavila, da so pokojnine nizke. Povprečna neto pokojnina znaša približno 700 evrov. Če upoštevamo, kakšna je pokojnina tistih, ki so 40 let vplačevali v pokojninsko blagajno od neke nizke osnove, potem vidimo, da smo prišli na številko, ki je pod pragom revščine. Za 40 let delovne dobe in vplačevanja prispevkov moški dobi v Sloveniji od najnižje pokojninske osnove samo 480 evrov in mora biti deležen tudi dodatnih socialnih pomoči, da sploh pride čez prag revščine. Nato je izpostavila, da velikokrat slišimo trditev, ki je splošno uveljavljena, po njeni oceni pa popolnoma napačna, češ da je pokojninska blagajna uravnotežena. “Pokojninska blagajna ni uravnotežena, ker če bi bila, potem bi vplačani prispevki zadostovali za izplačilo vseh pokojnin v Sloveniji, pa ne. V časih, ko imamo gospodarsko rast in dobro situacijo v gospodarstvu, je doplačilo iz proračuna približno milijarda evrov, toliko je namreč znašalo lansko leto. V kolikor so časi malce slabši, takšne smo že doživeli nekaj let nazaj, in glede na ohlajanje gospodarske rasti, se nam spet obetajo, potem znaša prispevek iz proračuna približno milijardo in pol evrov. Torej ne moremo trditi, da je pokojninska blagajna uravnotežena,” je povedala Romana Tomc in poudarila, da je to tudi eden izmed razlogov, zakaj predlagamo ustanovitev oziroma delovanje slovenskega demografskega sklada.

Romana Tomc

“In kakšna je bistvena razlika med tem, ali se sredstva v pokojninsko blagajno vplačuje direktno iz proračuna ali pa iz nekega sklada? To je predvsem v njegovi namenskosti. Če so sredstva skoncentrira v skladu, potem sta njihov namen in poraba popolnoma določena in teh sredstev ni mogoče uporabljati za kakršne koli druge namene. To pa je tudi osnovni cilj demografskega sklada, torej, da z nekim stabilnim virom sredstev pripomoremo k temu, da pokojnine ne bodo več 480 evrov, ampak bistveno višje, in za to, da bodo imele stabilne pokojnine, dobre pokojnine oziroma boljše pokojnine tudi generacije za nami,” je zaključila evropska poslanka.

Sklad bo omogočal varno izplačevanje pokojnin
Poslanec SDS mag. Andrej Šircelj pa je dejal, da nov zakon o demografskem skladu prinaša predvsem združitev državnega premoženja pod eno streho v eno delniško družbo. “Zakaj? Da se zagotovi varno in učinkovito financiranje pokojnin. Z vidika sedanjega upravljanja to pomeni, da se bo premoženje, ki ga danes upravljajo SDH, KAD, Družba za upravljanje in svetovanje, pod določenimi pogoji tudi premoženje DUTB, združi v eno pravno osebo, kar bo prineslo precejšnje sinergijske učinke na tem področju,” je povedal poslanec SDS. Spomnil je, da smo združitev državnega premoženja predlagali že pred leti, ko je nastal SDH, ko so se določene pravne osebe že  združile, a ne dokončno in ne v eno pravno osebo. “To nameravamo narediti sedaj, predvsem zato, da se zmanjšajo tveganja za pokojnine in da se zagotovijo večji donosi za upokojence, skratka da bo več denarja za upokojence,” je povedal poslanec SDS. Nato je tudi navedel, kako naj bi se delili dobički, ki ga bo ta nova družba, slovenski demografski sklad, ustvarila. “Predlog je v razpravi in mi smo pripravljeni tudi na drugačne predloge, ampak ta predlog, ki naj bi zagotavljal varnost in donosnost tega premoženja in ki bi zagotavljal povečanje premoženja je: 50% dividend in 10% kupnin od prodaje premoženje bi šlo neposredno za pokojnine, 50% kupnin od prodaje premoženja bi šlo za poplačilo dolgov, s tem za manjšo obremenjenost prihodnjih generacij, 50% premoženja bi šlo v akumulacijo v dodatne investicije, da se plemeniti premoženje, hkrati bi tudi 40% kupnin od prodaje premoženja šlo v investicije in plemenitenje tega premoženja. To pomeni ne le, da se zagotovi stabilno financiranje pokojnin, ampak tudi vedno večje donose in zato tudi vedno večjo varnost za pokojnine  ter za dostojne pokojnine,” je povedal poslanec SDS.

Mag. Andrej Å ircelj

Poudaril je, da bi ta sklad začel delovati takoj po sprejemu zakona na podlagi korporativnih načel, torej na podlagi transparentnosti, skrbnosti, preglednosti, gospodarnosti, torej tistih načel, ki so mednarodno priznana glede upravljanja premoženja. Posebno poglavje je namenjeno tudi komunikacijam z državo in državnimi organi, kjer predlagajo sledljivost teh komunikacij, odprtost, transparentnost in popoln nadzor nad to družbo, kjer je skupščina Državni zbor, imamo pa tudi 13 članski nadzorni svet in 3 člansko upravo.

Stranke koalicij so si raje fevdno razdelile institucije
Ob novinarskem vprašanje o tem, zakaj ta zakon vlagamo danes, glede na to, da bi se moral KAD v Demografski sklad  preoblikovati že leta 2015, je predsednik SDS ponovil, da smo kar nekaj časa opazovali poizkuse koalicijskih strank, da se poenotijo glede tega vprašanja, ampak se niso. “Prihajali so z različnimi rešitvami, glavna ovira, da se niso poenotili, pa je, da so si te institucije, ki upravljajo z državnim premoženjem, fevdno razdelili med sabo,” je povedal Janša in dodal, da za zato ni prišlo do uskladitve in verjetno tudi do konca tega mandata na tak način te uskladitve ne bo. Zato so se odločili, da to presekamo. “Mislim, da realnih argumentov proti našemu predlogu. To je tudi edini način, da se ta situacija in to licitiranje, kaj, kdo, kam preseka. Torej, da je to vse skupaj združeno in da je namen jasen in nesporen” je še povedal predsednik SDS in dodal, da želi veliko uspeha tistemu, ki bo iskal  v našem predlogu zakona kaj neracionalnega. “Naš predlog bo bistveno poenostavil velik del problemov, ki so sedaj požrli veliko davkoplačevalskega denarja,” je dejal Janša in dodal, da bomo veseli morebitnih bolj učinkovitih rešitev.

Na vprašanje o tem, da bo organe upravljanja imenovala politika, pa Janša odgovarja, da politika ljudi na položaje v organe upravljanja imenuje tudi sedaj, »kakorkoli potem to skrivajo prek raznih obvodov. Imenuje pa to samo en del politike, in to za premoženje, ki ni samo od enega dela politike. To je premoženje tistih, ki so ga ustvarjali in tisti volijo na državnozborskih volitvah svoje predstavnike vseh političnih strank, in ne le tistih, ki so trenutno v nekem mandatu v vladi,« je še povedal predsednik SDS.

C. Š.

 • Olga101

  Pravilno! Bravo SDS! Seveda mora biti sklad zavarovan pred grabežljivimi levičarji! Kar poglejmo, kaj delajo z zlatim fiskalnimi pravilom!

 • mona lisa

  Bravo SDS Bravo Janša. Samo se je treba pazit levih grabežljivcev.

 • ZatonMesecnikov

  #Premoženje, ki ga je ustvarila upokojena generacija, naj gre za višje pokojnine!#

  Ja pa ne tista socialistična generacija. Tisto premoženje je propadlo ali pa propada.

  • RATATA

   To jim je treba dopovedat!!

 • Iztok Pušnik

  Karkoli dans predlaga SDS je… piši kuči propalo. Zato pa inflacija predlogov! Če bi vladali, pol bi se na tronu svaljkali…

  • ZatonMesecnikov

   Nikdar se ni živelo bolje v Sloveniji, kot v letih 2004-2008 Jovice.

   edino obdobje, ko se je Slovenijo lahko prištevalo med neke normalne Europskle države.

   • Iztok Pušnik

    Vem. tajkuni iz tiste zlate dobe, žive dobro še danes…

    • totex39

     To pa lažeš, tudi manjšim podjetnikom je bilo bolje po letu 2009 pa je šlo samo navzdol in to ravno zaradi novo nastalih tajkunov, ki so dobivali vedno večja krila.

     • Iztok Pušnik

      Misliš to na Klima Petek???

    • realnost

     Čim je takrat Janševa vlada dreznila v tajkune in njihove banke ste bili vstajniške ovce takoj na cestah.. če nebi takrat po sumljivih volitvah za par glasov “zmagal” barbika bi Bili danes urejena in spostovana drzava EU! Tako pa smo zadnja beznica, ki se je vsak ogiblje kot bi bili kužni….

     • Iztok Pušnik

      Dolga tajkunska debata
      Po precej hitrem uvodu je stekla debata o zelo pomembni politični temi, tajkunih. Na vprašanje, zakaj so se nam zgodili tajkuni, je Janša odgovoril, da zato ker je to zakonodaja dopuščala, predpisi pa so bili napisani tako, da so nekateri na lahek način prihajali do kapitala. Pahor je priznal, da to ni le sad prejšnjega mandata, a dodal, da sta bila v prejšnjem mandatu dva prevzema, v tem pa 24. Janša je ob tem še opozoril na težavo parkiranja delnic, slamnata podjetja in neobjavo imen lastnikov podjetij.

      “Prvi zakon o prevzemih je že iz leta 1997, ki je veljal do 2006, ko je vlada omogočila lažje zadolževanje, kar je pomenilo zeleno luč za lažje prevzeme,” je dejal Pahor.
      O tem kdo je kriv za tajkune, ta ali prejšnja vlada, je Janša opozoril na to, kam spadajo tisti, ki so na hitro obogateli. Pahor pa je za proces tajkunizacije dejal, da je dosegla vrhunec v tem mandatu.
      ———
      Vir: Predvolilno soočenje Pahor-Janša, Tarča – avgust 2008

    • ZatonMesecnikov

     Kateri pa? Daj imena?

     • Iztok Pušnik

      Hja. Gre za več kot 20 milijard €. Če jih je sodelovalo fsaj tisoč, potlej je vsak od njih naložil kakšnih 20 miljonof € f kakšno davčno oazo in lepo živi na kakšnih Sejšelih, Mauricijusu, Haitiju ali Bora Bori… No, spomno sn se na nekega Hrvata Lea Ivanjka.

     • ZatonMesecnikov

      En kup besed si napisal Jovice, pa nič imen. Samo nekega hrvata si omenil, ki spada pod hrvaško jurisdikcijo…

      kaj ima on s Slovenci?

     • Iztok Pušnik

      Nekoč upravljal cerkveno premoženje, danes ga lovijo upniki
      V času prve Janševe vlade je bil eden izmed najbolj vplivnih in premožnih gospodarstvenikov pri nas. Danes je v bankrotu in uradno brez premoženja. Eden od njegovih upnikov kljub temu ni odnehal in s tožbo izpodbija domnevno sporne prenose nepremičnin.
      Leo Ivanjko je imel leta 2007 eno od glavnih besed pri upravljanju več sto milijonov evrov
      vrednega premoženja zdaj že bankrotiranega cerkvenega finančnega holdinga Zvon Ena. Sodeloval je pri nekaterih največjih poslih v državi.
      ———–
      Vir: Siol, 2.8.2018

  • Janez Kepic-Kern

   PROPADE VSE – KAR – NAPIŠEŠ – TI.
   PREBERI SPODNJE.
   SD
   IN OSTALIM
   VPRAŠLJIVIM PREDSTAVNIKOM – NAS OK- SLOVENCEV !
   ŽE SPET – SE ZDI
   – SE PONAVLJA SITUACIJA,
   – KOT NPR. V PRIMERU – “NLB-IRAN GATE”
   OB TEMAH KOT
   JE ZGORNJA

   IN OB
   – NAPADIH ISLAMISTOV NA KRŠČANSKE CERKVE IN LJUDI

   – OB IZJEMNO SLABEM STANJU IN DELOVANJU
   SODSTVA IN OSTALIH INSTITUCIJ PRAVA V R. SLOVENIJI,

   – OB ENAKO IZJEMNO SLABEM STANJU V Z D R A V S T V U NASE R. SLOVENIJE
   IN NA ŠTEVILNIH DRUGIH PODROČJIH

   PONAVLJA SE SITUACIJA,
   DA
   – ” ŽAL NAŠI IN
   – ŽAL IZVOLJENI ALI
   – “ŽAL” IMENOVANI NA POMEMBNA – JAVNA MESTA V NAŠI DRŽAVI R. SLOVENIJI
   NE
   NAREDIJO NOBENEGA JAVNEGA NASTOPA – NA TV !
   V KATEREM BI IZRAZILI JASNA OSEBNA IN URADNO POLITIČNO DRŽAVNA STALIŠČA
   DO
   ZGORAJ – NAKAZANIH – JAVNO POMEMBNIH PEREČIH TEM.
   O
   VZROKIH ZA NJIH
   JAVNO NEAKTIVNOST
   – V ZA VSE POMEMBNIH PEREČIH TEMAH
   TU
   NITI NE BI PISAL : ponavadi gre za banalne vidike kot so – da dotični, na visokih položajih
   – niti nimajo znanj,
   – ne volje po dopolnitvah – njih “neznanja”
   – da o oportunizmu, in “bednem” gledanju – bodo, naj se angažirajo – prvi – ostali, zakaj ravno – jaz !? itd. itd.

   Qb – NAKAZANEM – BI RAD IZRAZIL
   LE
   MOJE OSEBNO
   GLEDANJE NA – NEAKTIVNOST, NA NEODZIVNOST ITD.
   ZELO
   VIDNIH
   POLITIČNO DRŽAVNIH VISOKIH IN NAJVIŠJIH “FUNKCIONARJEV” ,
   KI
   NAJ BI BILI NEKAKŠNI – “PREDSTAVNIKI” – NAS – S L O V E N C E V !

   Vsako “neagiranje, neodzivanje – teh “predstavnikov”
   štejemo

   – mi Slovenci,
   ki smo vsaj 40 let že
   NEPRIMERNO BOLJ AKTIVNO,
   ODZIVNO, POZITIVNO, ITD.
   V DOBRO NAŠIH SONARODNJAKOV VSEH PLASTI IN STAROSTI – DELALI !

   ŠTEJEMO,

   NEAKTIVNOST, NEODZIVNOST ITD. – TEH – “PREDSTAVNIKOV”
   KOT – SRAMOTNO,
   KOT “DOKAZ”,

   DA SO – “NEVREDNI” – NJIH “POLOŽAJEV”, KI JIH ZASEDAJO

   IN
   DA SO SEVEDA TUDI,
   “ŽAL FORMALNO KOREKTNO”
   – A GLEDE DA PRAKTIČNO “NEZAZNAVNE POZITIVNE ” UČINKE
   NJIH ZASEDANJA TEH POLOŽAJEV
   TUDI

   – VELIKO ” P R E – DOBRO PLAČANI”!
   V visokem %
   – nedvomno – “PREDOBRO PLAČANI”. !

   Pozitivnim izjemam
   kot je vzorni g. sodnik Z. RADONJIĆ – se opravičujem
   – za tako moje
   – in ne samo moje – trdno – MNENJE. Mnenje, k se ga pa da – tudi – dokazati !

   Enako
   naj si omenjeni nakazani, večinoma – “SAMOVSILJENI ” PREDSTAVNIKI – NAS SLOVENCEV
   NIKAKOR
   NE DELAJO ILUZIJ, UTVAR ITD.
   DA
   SO – KAKORKOLI – S STRANI – NAS – OK SLOVENCEV -KAJ – SPOŠTOVANI !
   ČE
   KOGA OD JAVNO DELUJOČIH OSEB V SLOVENIJI – MI”OK” SLOVENCI – RES -SPOŠTUJEMO
   TO
   ŽE NA PRIMEREN NAČIN – JAVNO – IZRAZIMO !
   Torej,
   naj si večinoma “žal” naši – “PREDSTAVNIKI” – NE DELAJO UTVAR, NAJ NE ZAVAJAJO – SAMIH SEBE
   DA
   SO KAJ – JAVNO, MED NAMI SLOVENCI – KAJ POSEBNO – SPOŠTOVANI.
   Večinoma – niso – prav nič spoštovani !
   Le na – javni – SCENII – so. Le to in nič drugega !
   in
   kot rečeno – VEČINOMA SO VELIKO “PREDOBRO – PLAČANI,

   ŽAL – FORMALNO KOREKTNO – A MOČNO – “PREDOBRO PLAČANI”. Kar je možno dokazati.
   S slabim stanjem na večini področij v naši R. Sloveniji. Dejstvo

   ODZIV
   “žal” naših predstavnikov” na novejšepomembne javne dogodke v svetu
   in
   na javne probleme v naši Sloveniji
   je
   bil: SKROMEN, “REVEN” ALI “NIKAKRŠEN”. ALI GA TUDI
   – SPLOH – NI BILO.
   Koga
   in
   ZAKAJ – SPLOH – PLAČUJEMO – POŠTENI SLOVENSKI – DAVKOPLAČEVALCI !?
   PONAVLJAM.
   “ŽAL NAŠI”
   SD, LEVICA, LMŠ, SMC, DESUS, SAB ITD. POKOMUNISTI !
   SE ZDI
   SE SPRENEVEDAVO
   IZGIBAJO – OBSODBI – ISLAMISTOV
   IN
   IZRAZOM OGORČENJA – ZARADI NAPADOV NA KRŠČANSKE CERKVE IN KRŠČANE !
   ALI JE KDO ZBRAL – JAVNE IZJAVE
   “ŽAL NAŠIH” EX KP, ZK VIDNIH LJUDI IN STRANK?
   Ali
   SPLOH KAJ – OBŽALUJEJO,IZRAŽAJO OGORČENJE – ZARADI
   NAPADOV
   ISLAMISTOV – NA KRŠČANSKE CERKVE IN KRISTJANE?
   Ali
   pa se kot nekateri ex KP, ZK BEDNI PROVOKATORČKI TUKAJ
   – LE HINAVSKO IN UMAZANO NASLAJAJO
   NAD
   NASILJEM – NAD – KRŠČANSTVOM. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
   P.S.
   KAJ
   PRAVI SD, EU TANJA FAJON IN “LEVICA” L. MESEC, KORDIŠ

 • Slovenec 33

  SDS-u hvala za idejo, ki pa je realna in edina pravilna, ampak je žal neuresničljiva.
  Zaponite si prosim.

  Slovenija je okupirana država, ki jo vodijo okupatorji in veleizdajalci slovenskega naroda, katerih edini cilj je izropati in zatreti vse, kar diši po Slovencu, ker so vodilni ali potomci ali pa nasledniki rdečih verskih blaznežev, ki so izvedli genocid nad slovenskimi rodoljubi, ki še vedno leže po več kot 600 moriščih po slovenski zemlji in po koncu vojne z veleizdajo omogočili nadaljevanje okupacije slovenskih dežel.

  Pokojine slovenskih davkoplačevalcev so nižje vsaj za približno 30%, ker iz iste vreče kot slovenski upokojenci prejemajo nadpovprečne pokojnine tudi oficirji okupatorske armade upokojeni v Sloveniji, od generala Aksentijevića naprej in okupatorji, ki so se v Slovenijo priselili po 1992 iz bivše juge in to so volilci, ki omogočajo nadaljevanje okupacije slovenskih dežel.

  Zajedajo pokojninski sklad, ampak nikoli niso nič prispevali vanj.

  In slovenski patrioti niste šli na volitve – kje ste bili?

 • Franc Šink

  Hvale vredna pobuda Janše. Ampak od čega bodo potem živeli potem tajkuni, borci levičarji in ostali lenuhi ? Misija nemogoče.

 • Antonius

  Odličen predlog bo padel v parlamentu, kjer imajo vladni Serpentinški koalicijsko večino.
  Ne bo pa slabo, če bi si volivci zapomnili, kaj poizkuša SDS narediti za slovensko upokojensko rajo.
  Evropske volitve bodo volivcem imenitna prilika, da v posmeh anketarskemu povzdigovanju koalicijskih, volite in podprete skupne kandidate SDS in SLS.

 • Marko

  Dost si upate.Skrajni levičar Kordiš že brusi svoje bajonete.

 • Darth Vader

  dober predlog oziroma načrt…….tak sklad se imenuje souverign investment fond…..vkolikor še ni, vključite v ta sklad oziroma predlog zakona,da se nek določen odstotek tega premoženja vlaga z neko konzervativno cca.10% ciljano letno donosnost kapitala, tako bo sčasoma mogoče vsakih 5 let izplačati po zakonu 500eur višje penzjone….tako kot imajo to na norveškem, le da je tam stvar vezana na naravni vir imenovan nafta…..v sloveniji pa bi to lahko bila bodisi voda bodisi lesna biomasa….pa bi se kar naenkrat zdelo tudi mladim smiselno, da delajo do penzjona :)

 • totex39

  Že naprej se vidi kako bodo socialistični vampirji izpodbijali predlog SDS stranke, kajti mi nismo država, ki bi hotela sprejeti nekaj boljšega.

 • dež

  Ideja je sicer hvale vredna, vprašanje pa je, kako bo z izvedbo. Brez tega, da se pokojninska blagajna najprej očisti vsega, kar nima osnove v plačevanju prispevkov, s skladom ne bi dosegli popolnoma nič. Beseda “VSEGA” bi šla pri kontinuiteti težko skozi. Čeprav me, glede na stanje duha v tej državi, ne bi presenetilo, če bi se na levici s skladom celo strinjali, nato pa ga lepo olastninili. Kot vse ostalo.
  Lep primer je “Sklad za razgradnjo NEK”. Hrvati vanj ne vplačujejo, kar se je nabralo pa je že pred leti olastninila LDS (ali ena od njihovih naslednic). Ali pa zadnji primer pri obrtnikih, kjer je tudi nekdo lastninil oziroma slabo upravljal.
  Pa še to, za enako delovno dobo morata dva, sicer različno stara, upokojenca dobivati približno enako pokojnino. Ne pa da ima eden koeficient 90, drugi pa 50. Zadeva je globoko neustavna, pa se vanjo nihče ne vtakne. Zaenkrat, kar se mene tiče, v noben sklad nimam niti najmanjšega zaupanja.

 • Black_hawk

  Dobra rešitev, še prej naj se kdo potrudi za delavce ki so marsikje na minimalcih.

  • Beli Sneg

   Ja ti delavci zelo radi volijo rdeče socialiste, ki jih vedno in vedno znova vodijo za nos, obljubljajo in nič ne naredijo. Škodo delajo že več kot desetletje. Bog jim pomagaj.

 • Imperial Commando

  Hmmm, takih člankov se pa debilčka Balonček in Duhec izogibata kot hudič križa :D

  Sicer pa: pohvalno SDS.

  Od predloga itak nav nič, bodo levaki rekli ne, ker jim tako ideologija in strički zapovedujejo.

 • Anton

  Se pridružujem predhodnikom, ni kaj za dodati njihovim mislim, odličen predlog, ni kaj, ni ne prvi in verjamem kajpak, da tudi ne zadnji z vrst edine še pomladne stranke SDS. Bojim pa se slednje , namreč, da ne bo doživel epiloga v parlamentu in to iz čist preprostega razloga, ker so ga predložili poslanci SDS, žal. Samo toliko z moje malenkosti!

  sarkazem press

 • sodnikisozločinci

  Šarčeva rdeča banda nam je že predstavila njihov načrt pokojninske reforme – evtanazijo.

 • AlojzZ

  Premoženje, ki ga je ustvarila upokojena generacija, naj gre za višje pokojnine!

  Besede, besede, besede … Kako pa gospod Janez pojasnjuje sledeče: https://commodity.com/debt-clock/slovenia/

  • Beli Sneg

   Kaj bi naj pa Janez pojasnjeval, dolg narašča vsako minuto po letu 2008, odkar so na oblasti rdeči mafijci. Kaj bi ti rad povedal?

 • Janez Kepic-Kern

  SE ABSOLUTNO – STRINJAM !
  NAJ
  SDS – IZGRADI – B O L J Š I – POKOJNINSKI
  I SOCIALNI SISTEM – P R O G R A M,
  BOLJŠI PROGRAM SOCIALE IN POKOJNIN, PLAČNI SISTEM
  KOR
  GA IMAJO SD, DESUS IN T.I. “LEVICA” !
  DA
  SE ODTEGNE – EX VOLILCE EX KP, ZK SREANK – PROČ – OD – SD, DESUSA, LMĐ, SMC SAB !
  LJUDEM
  JE TREBA JASNO DOPOVEDATI, DA JIH EX KP, ZK STRANKE – LE ZAVAJAJO !
  Potem šele
  bo – sicer ODLIČNA STRANKA – SDS – DOBILA NAD – 30 % GLASOV !
  Peidobi naj SDS – ČIMVEČ – NLADIH PRAVNIKOV, EKONOMISTOV
  DA
  SE RES UREDI – SODSTVO ITD. – NA NEKOMUNISTIČEN NAČIN ! L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

  • Janez Kepic-Kern

   PONOVIM – ZA LAHKO NOČ.
   TI “SD” – SE ZDI – PRAV IŠČEJO – KATASTROFALEN – POLOM !
   PRAV
   NIHČE OD SPODNJIH – NE BO IZVOLJEN !
   Z EX KP, ZK – KANDIDATI ZA – EU poslance – BO PA UPAJMO -TAKO !
   Kot pišem – spodaj.
   UPAM, DA BO TAKO
   KOT SEM NAPISAL, ZATO
   PONAVLJAM
   ŠALA,
   KI NITI
   NI ŠALA

   GLEDE – tistih – volitev v EU – PARLAMENT !
   bo pa takole:!
   NE BODO IZVOLJENE
   POKOMUNISTIČNE – POLITIČNO – NEPRIVLAČNE – KANDIDATKE – ŽENSKE

   1. “SD” – TANJA F. – NE BO IZVOLJENA:
   zdr. težave, nezanimiv, nastop,nam Slovencem morda celo škodljiva?
   iz – SD” – STRANKA “PONOSNIH NASLEDNIKOV KOMUNISTOV , KI SO STORILI – ZLOĆIN”
   ( prost citat besed SD poslanca – Koprivca, v PARLAMENTU R:S).

   2. “LMŠ” – I. JOVEVA – NE BO IZVOLJENA:
   kako naj neka MAKEDONKA ZASTOPA NAS SLOVENCE.
   LMŠ – je brezperspektivna stranka, lista, ki bo kmalu razpadla, kot SMC.

   3. “LEVICA” VIOLETA T., – NE BO IZVOLJENA:
   gospa oz. tovarišica V.T. je sama o sebi ma TV rekla, da je iztrošena igralka, v Parlamentu je pa
   trdila, da “mi smo se borilli 1941-1945,” rojena pa je 1963.
   “LEVICA” stranka je baje “neomarxistična”, če kdo ve kaj to pomeni, razen tega, da podobno
   kot K. MARX “NIMAJO POJMA OZ: SE POŽVIŽGAJO NA EKONOMIJO” – naj kar pove.

   Tako se meni osebno vidi:

   – IZVOLJENI BOSTA – ODLIČNI GOSPE – iz SDS
   – ROMANA TOMC IN PATRICIJA ŠULIN,, ki sta doslej lepo predstavljali nas SLOVENCE v EU.
   Nikakor
   pa –
   NE BODO IZVOLJENI

   – LJ. NOVAK, KI MED VEČINO NAS KC VERNIKOV – NI PRILJUBLJENA

   – I. ŠOLTES – ŽE ZATO, KER “IZRABLJA”
   NAS UPOKOJENCE, KI GA NE PODPIRAMO
   OZ. NE
   MARAMO KARLA E. IN NJEGOVEGA – DeSUSA.
   Moj
   osebni občutek, ki me redko vara. ex OK knjižničar L.r. JANEZ K. KERN KOMENDA
   P.S.
   KONEC ŠALE,
   KI NITI NI ŠALA

   • Janez Kepic-Kern

    ŠE 1X
    SD
    IN OSTALIM
    VPRAŠLJIVIM PREDSTAVNIKOM – NAS OK- SLOVENCEV !
    ŽE SPET – SE ZDI
    – SE PONAVLJA SITUACIJA,
    – KOT NPR. V PRIMERU – “NLB-IRAN GATE”
    OB TEMAH KOT
    JE ZGORNJA

    IN OB
    – NAPADIH ISLAMISTOV NA KRŠČANSKE CERKVE IN LJUDI

    – OB IZJEMNO SLABEM STANJU IN DELOVANJU
    SODSTVA IN OSTALIH INSTITUCIJ PRAVA V R. SLOVENIJI,

    – OB ENAKO IZJEMNO SLABEM STANJU V Z D R A V S T V U NASE R. SLOVENIJE
    IN NA ŠTEVILNIH DRUGIH PODROČJIH

    PONAVLJA SE SITUACIJA,
    DA
    – ” ŽAL NAŠI IN
    – ŽAL IZVOLJENI ALI
    – “ŽAL” IMENOVANI NA POMEMBNA – JAVNA MESTA V NAŠI DRŽAVI R. SLOVENIJI
    NE
    NAREDIJO NOBENEGA JAVNEGA NASTOPA – NA TV !
    V KATEREM BI IZRAZILI JASNA OSEBNA IN URADNO POLITIČNO DRŽAVNA STALIŠČA
    DO
    ZGORAJ – NAKAZANIH – JAVNO POMEMBNIH PEREČIH TEM.
    O
    VZROKIH ZA NJIH
    JAVNO NEAKTIVNOST
    – V ZA VSE POMEMBNIH PEREČIH TEMAH
    TU
    NITI NE BI PISAL : ponavadi gre za banalne vidike kot so – da dotični, na visokih položajih
    – niti nimajo znanj,
    – ne volje po dopolnitvah – njih “neznanja”
    – da o oportunizmu, in “bednem” gledanju – bodo, naj se angažirajo – prvi – ostali, zakaj ravno – jaz !? itd. itd.

    Qb – NAKAZANEM – BI RAD IZRAZIL
    LE
    MOJE OSEBNO
    GLEDANJE NA – NEAKTIVNOST, NA NEODZIVNOST ITD.
    ZELO
    VIDNIH
    POLITIČNO DRŽAVNIH VISOKIH IN NAJVIŠJIH “FUNKCIONARJEV” ,
    KI
    NAJ BI BILI NEKAKŠNI – “PREDSTAVNIKI” – NAS – S L O V E N C E V !

    Vsako “neagiranje, neodzivanje – teh “predstavnikov”
    štejemo

    – mi Slovenci,
    ki smo vsaj 40 let že
    NEPRIMERNO BOLJ AKTIVNO,
    ODZIVNO, POZITIVNO, ITD.
    V DOBRO NAŠIH SONARODNJAKOV VSEH PLASTI IN STAROSTI – DELALI !

    ŠTEJEMO,

    NEAKTIVNOST, NEODZIVNOST ITD. – TEH – “PREDSTAVNIKOV”
    KOT – SRAMOTNO,
    KOT “DOKAZ”,

    DA SO – “NEVREDNI” – NJIH “POLOŽAJEV”, KI JIH ZASEDAJO

    IN
    DA SO SEVEDA TUDI,
    “ŽAL FORMALNO KOREKTNO”
    – A GLEDE DA PRAKTIČNO “NEZAZNAVNE POZITIVNE ” UČINKE
    NJIH ZASEDANJA TEH POLOŽAJEV
    TUDI

    – VELIKO ” P R E – DOBRO PLAČANI”!
    V visokem %
    – nedvomno – “PREDOBRO PLAČANI”. !

    Pozitivnim izjemam
    kot je vzorni g. sodnik Z. RADONJIĆ – se opravičujem
    – za tako moje
    – in ne samo moje – trdno – MNENJE. Mnenje, k se ga pa da – tudi – dokazati !

    Enako
    naj si omenjeni nakazani, večinoma – “SAMOVSILJENI ” PREDSTAVNIKI – NAS SLOVENCEV
    NIKAKOR
    NE DELAJO ILUZIJ, UTVAR ITD.
    DA
    SO – KAKORKOLI – S STRANI – NAS – OK SLOVENCEV -KAJ – SPOŠTOVANI !
    ČE
    KOGA OD JAVNO DELUJOČIH OSEB V SLOVENIJI – MI”OK” SLOVENCI – RES -SPOŠTUJEMO
    TO
    ŽE NA PRIMEREN NAČIN – JAVNO – IZRAZIMO !
    Torej,
    naj si večinoma “žal” naši – “PREDSTAVNIKI” – NE DELAJO UTVAR, NAJ NE ZAVAJAJO – SAMIH SEBE
    DA
    SO KAJ – JAVNO, MED NAMI SLOVENCI – KAJ POSEBNO – SPOŠTOVANI.
    Večinoma – niso – prav nič spoštovani !
    Le na – javni – SCENII – so. Le to in nič drugega !
    in
    kot rečeno – VEČINOMA SO VELIKO “PREDOBRO – PLAČANI,

    ŽAL – FORMALNO KOREKTNO – A MOČNO – “PREDOBRO PLAČANI”. Kar je možno dokazati.
    S slabim stanjem na večini področij v naši R. Sloveniji. Dejstvo

    ODZIV
    “žal” naših predstavnikov” na novejšepomembne javne dogodke v svetu
    in
    na javne probleme v naši Sloveniji
    je
    bil: SKROMEN, “REVEN” ALI “NIKAKRŠEN”. ALI GA TUDI
    – SPLOH – NI BILO.
    Koga
    in
    ZAKAJ – SPLOH – PLAČUJEMO – POŠTENI SLOVENSKI – DAVKOPLAČEVALCI !?
    PONAVLJAM.
    “ŽAL NAŠI”
    SD, LEVICA, LMŠ, SMC, DESUS, SAB ITD. POKOMUNISTI !
    SE ZDI
    SE SPRENEVEDAVO
    IZGIBAJO – OBSODBI – ISLAMISTOV
    IN
    IZRAZOM OGORČENJA – ZARADI NAPADOV NA KRŠČANSKE CERKVE IN KRŠČANE !
    ALI JE KDO ZBRAL – JAVNE IZJAVE
    “ŽAL NAŠIH” EX KP, ZK VIDNIH LJUDI IN STRANK?
    Ali
    SPLOH KAJ – OBŽALUJEJO,IZRAŽAJO OGORČENJE – ZARADI
    NAPADOV
    ISLAMISTOV – NA KRŠČANSKE CERKVE IN KRISTJANE?
    Ali
    pa se kot nekateri ex KP, ZK BEDNI PROVOKATORČKI TUKAJ
    – LE HINAVSKO IN UMAZANO NASLAJAJO
    NAD
    NASILJEM – NAD – KRŠČANSTVOM. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
    P.S.
    KAJ
    PRAVI SD, EU TANJA FAJON IN “LEVICA” L. MESEC, KORDIŠ

  • Janez Kepic-Kern

   Jaz
   sem t.i. “vztrajnik” Odbora 2014,
   nečlan stranke SDSD,
   A NJEN ZELO ČVRST – PODPORNIK,
   VSEGA POZITIVNEGA, KAR SDS – NAREDI. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
   PRILAGAM
   SPODNJE MOJE ZELO JASNO STALIŠČE – O “PREDSTAVNIKIH” NAS OK Slovencev.
   ŽE SPET – SE ZDI
   – SE PONAVLJA SITUACIJA,
   – KOT NPR. V PRIMERU – “NLB-IRAN GATE”
   OB TEMAH KOT
   JE ZGORNJA

   IN OB
   – NAPADIH ISLAMISTOV NA KRŠČANSKE CERKVE IN LJUDI

   – OB IZJEMNO SLABEM STANJU IN DELOVANJU
   SODSTVA IN OSTALIH INSTITUCIJ PRAVA V R. SLOVENIJI,

   – OB ENAKO IZJEMNO SLABEM STANJU V Z D R A V S T V U NASE R. SLOVENIJE
   IN NA ŠTEVILNIH DRUGIH PODROČJIH

   PONAVLJA SE SITUACIJA,
   DA
   – ” ŽAL NAŠI IN
   – ŽAL IZVOLJENI ALI
   – “ŽAL” IMENOVANI NA POMEMBNA – JAVNA MESTA V NAŠI DRŽAVI R. SLOVENIJI
   NE
   NAREDIJO NOBENEGA JAVNEGA NASTOPA – NA TV !
   V KATEREM BI IZRAZILI JASNA OSEBNA IN URADNO POLITIČNO DRŽAVNA STALIŠČA
   DO
   ZGORAJ – NAKAZANIH – JAVNO POMEMBNIH PEREČIH TEM.
   O
   VZROKIH ZA NJIH
   JAVNO NEAKTIVNOST
   – V ZA VSE POMEMBNIH PEREČIH TEMAH
   TU
   NITI NE BI PISAL : ponavadi gre za banalne vidike kot so – da dotični, na visokih položajih
   – niti nimajo znanj,
   – ne volje po dopolnitvah – njih “neznanja”
   – da o oportunizmu, in “bednem” gledanju – bodo, naj se angažirajo – prvi – ostali, zakaj ravno – jaz !? itd. itd.

   Qb – NAKAZANEM – BI RAD IZRAZIL
   LE
   MOJE OSEBNO
   GLEDANJE NA – NEAKTIVNOST, NA NEODZIVNOST ITD.
   ZELO
   VIDNIH
   POLITIČNO DRŽAVNIH VISOKIH IN NAJVIŠJIH “FUNKCIONARJEV” ,
   KI
   NAJ BI BILI NEKAKŠNI – “PREDSTAVNIKI” – NAS – S L O V E N C E V !

   Vsako “neagiranje, neodzivanje – teh “predstavnikov”
   štejemo

   – mi Slovenci,
   ki smo vsaj 40 let že
   NEPRIMERNO BOLJ AKTIVNO,
   ODZIVNO, POZITIVNO, ITD.
   V DOBRO NAŠIH SONARODNJAKOV VSEH PLASTI IN STAROSTI – DELALI !

   ŠTEJEMO,

   NEAKTIVNOST, NEODZIVNOST ITD. – TEH – “PREDSTAVNIKOV”
   KOT – SRAMOTNO,
   KOT “DOKAZ”,

   DA SO – “NEVREDNI” – NJIH “POLOŽAJEV”, KI JIH ZASEDAJO

   IN
   DA SO SEVEDA TUDI,
   “ŽAL FORMALNO KOREKTNO”
   – A GLEDE DA PRAKTIČNO “NEZAZNAVNE POZITIVNE ” UČINKE
   NJIH ZASEDANJA TEH POLOŽAJEV
   TUDI

   – VELIKO ” P R E – DOBRO PLAČANI”!
   V visokem %
   – nedvomno – “PREDOBRO PLAČANI”. !

   Pozitivnim izjemam
   kot je vzorni g. sodnik Z. RADONJIĆ – se opravičujem
   – za tako moje
   – in ne samo moje – trdno – MNENJE. Mnenje, k se ga pa da – tudi – dokazati !

   Enako
   naj si omenjeni nakazani, večinoma – “SAMOVSILJENI ” PREDSTAVNIKI – NAS SLOVENCEV
   NIKAKOR
   NE DELAJO ILUZIJ, UTVAR ITD.
   DA
   SO – KAKORKOLI – S STRANI – NAS – OK SLOVENCEV -KAJ – SPOŠTOVANI !
   ČE
   KOGA OD JAVNO DELUJOČIH OSEB V SLOVENIJI – MI”OK” SLOVENCI – RES -SPOŠTUJEMO
   TO
   ŽE NA PRIMEREN NAČIN – JAVNO – IZRAZIMO !
   Torej,
   naj si večinoma “žal” naši – “PREDSTAVNIKI” – NE DELAJO UTVAR, NAJ NE ZAVAJAJO – SAMIH SEBE
   DA
   SO KAJ – JAVNO, MED NAMI SLOVENCI – KAJ POSEBNO – SPOŠTOVANI.
   Večinoma – niso – prav nič spoštovani !
   Le na – javni – SCENII – so. Le to in nič drugega !
   in
   kot rečeno – VEČINOMA SO VELIKO “PREDOBRO – PLAČANI,

   ŽAL – FORMALNO KOREKTNO – A MOČNO – “PREDOBRO PLAČANI”. Kar je možno dokazati.
   S slabim stanjem na večini področij v naši R. Sloveniji. Dejstvo

   ODZIV
   “žal” naših predstavnikov” na novejšepomembne javne dogodke v svetu
   in
   na javne probleme v naši Sloveniji
   je
   bil: SKROMEN, “REVEN” ALI “NIKAKRŠEN”. ALI GA TUDI
   – SPLOH – NI BILO.
   Koga
   in
   ZAKAJ – SPLOH – PLAČUJEMO – POŠTENI SLOVENSKI – DAVKOPLAČEVALCI !?
   PONAVLJAM.
   “ŽAL NAŠI”
   SD, LEVICA, LMŠ, SMC, DESUS, SAB ITD. POKOMUNISTI !
   SE ZDI
   SE SPRENEVEDAVO
   IZGIBAJO – OBSODBI – ISLAMISTOV
   IN
   IZRAZOM OGORČENJA – ZARADI NAPADOV NA KRŠČANSKE CERKVE IN KRŠČANE !
   ALI JE KDO ZBRAL – JAVNE IZJAVE
   “ŽAL NAŠIH” EX KP, ZK VIDNIH LJUDI IN STRANK?
   Ali
   SPLOH KAJ – OBŽALUJEJO,IZRAŽAJO OGORČENJE – ZARADI
   NAPADOV
   ISLAMISTOV – NA KRŠČANSKE CERKVE IN KRISTJANE?
   Ali
   pa se kot nekateri ex KP, ZK BEDNI PROVOKATORČKI TUKAJ
   – LE HINAVSKO IN UMAZANO NASLAJAJO
   NAD
   NASILJEM – NAD – KRŠČANSTVOM. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
   P.S.
   KAJ
   PRAVI SD, EU TANJA FAJON IN “LEVICA” L. MESEC, KORDIŠ

   • Janez Kepic-Kern

    SEM BIL NA
    POSVETU, KI JE BIL -V DRŽAVNEM SVETU –
    VČERAJ
    O POKOJNINAH, O TEM PREDLOGU, OK PREDLOGU – SDS.
    TOLE SEM
    POVEDAL.
    Sem bil na tem srečanju.
    Sem tudi povedal,
    DA PRAVI FABRIŠKI DELAVCI, KI SO DELALI
    V
    TEKSTILNIH FABRIKAH,- ZA STROJI – NA NORMO
    V TISKARNAH ITD.
    DA BI BILO PRAVIČNO, ČE BI IMELA – 700 EVROV PENZIJE
    ENA
    MOJA SORODNICA, KI JE 40 LET – ZA STROJI, NA NORMO
    DELALA
    V
    KAMNIŠKI TEKSTILNI TOVARNI “SVILANIT”.
    MI JE REKLA,
    DA ZANJO PA NJENE KOLEGE, ji so 40 let delali na normo za stroji,
    BI BILO KOREKTNO,
    PRAV – DOBIVATI – VSAJ 700 EVROV – PENZIJE. l.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

 • Beli Sneg

  Še Ušajka po tviterju pluje po tem predlogu. No mislim da gre malo predaleč. Na račun JJ ona ne bo dobila dodatnih glasov na EU volitvah. Se moti, če misli da jo bodo volili ta rdeči. Vesel bi bil če bi dobila kakšnega, ki do sedaj ni hodil volit, pravzaprav DOM-u privoščim EU poslanca. Se mi pa zdi misija nemogoče. S pluvanjem po SDS pa volilcev definitivno ne bo pridobila.

 • fiat lux

  Tako je prav! Kdor je premoženje ustvaril, naj ga tudi požre! Zakaj bi ga prepuščal mladi generaciji! Mladi naj gredo v tujino in tam poskrbijo za svoje preživetje. Zraven pa delajo še za poplačilo naših dolgov.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!