fbpx

[Video] Za širjenje promigrantske multikulti propagande med mladimi se v Sloveniji ni bati! Denarja davkoplačevalcev zanje namreč nikoli ne zmanjka!

Migranti v Sloveniji (Foto: epa)

Medtem ko se v naši državi nikakor ne najde denarja za financiranje zasebnih osnovnih šol in izboljšanje pogojev v zdravstvu, pa se nekako vedno najde denar za financiranje nevladnikov, ki skrbijo za promigrantsko multikulti propagando. Urad Vlade RS za komuniciranje je nevladnim organizacijam za izpeljavo tovrstnih projektov namenil skoraj 33 tisoč evrov, ki so bili izplačani konec leta 2018 in v začetku leta 2019. Med največjimi prejemniki je javnosti dobro poznana fundacija UNICEF, med njimi pa so tudi manj poznana društva in zavodi: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto, Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas in Ekološko kulturno društvo za boljši svet.

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto je z oblikovanjem projekta z naslovom “OMG! 2 – Majemo predsodke mladih o etničnih manjšinah”, ki je pravzaprav nadaljevanje predhodnega projekta OMG, prispevalo k nadaljnjemu širjenju promigrantske multikulti propagande. Projekt naj bi po podatkih, ki so dostopni na uradni spletni strani društva, mladim ponudil informacije in omogočil osebne izkušnje, s pomočjo katerih si bodo lahko ustvarili “objektivnejšo” in bolj celostno sliko o etničnih skupinah v Sloveniji. V društvo namreč navajajo, da naj bi imeli Slovenci bolj ali manj prikrit odnos do tujcev, saj naj bi jih povsem napačno dojemali.

“Napačno jih dojemamo kot homogeno skupino, zgrajeno okoli lastnosti ‘biti tujec’, čeprav gre v resnici za posameznike, ki so si med sabo zelo različni po drugih lastnostih (izobrazba, veščine, veroizpoved, svetovni nazor, osebnost, hobiji, narodnost itd.). Da se ne bi v enako zanko ujeli tudi mladi, je Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto zanje pripravilo številne aktivnosti,” je mogoče prebrati.

Indoktrinacija šolobveznih otrok

Za ciljno skupino projekta so si izbrali formalno organizirano mladino (učenci zadnje triade osnovne šole, dijaki, študenti), neformalno organizirano mladino (mladi, ki so že zaključili šolanje) in naključne posameznike ter jim ponudili aktivnosti v obliki srečanj in pogovorov s predstavniki etničnih skupin/migranti ter najrazličnejše delavnice. Pozabili pa niso niti na kino na prostem, seveda pa tudi tukaj niso pozabili na migrantsko problematiko, saj so bili trije filmi izbrani iz nabora Festivala migrantskega filma.

Iz podatkov, dostopnih preko aplikacije Komisije za preprečevanje korupcije Erar, je razvidno, da je bilo v obdobju med letoma 2003 in 2019 med največjimi financerji društva s sedežem v Novem mestu ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je na transakcijski račun nakazalo kar 1.180.773,58 evra.

Kaj veliko med financerji ne zaostaja Mestna občina Novo Mesto, ki je v istem obdobju nakazala 1.149.851,29 evra. Med drugimi so dejavnosti društva financirali tudi: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ministrstvo za javno upravo, ministrstvo za notranje zadeve in Inštitut za narodnostna vprašanja. Urad Vlade RS za komuniciranje je društvu do zdaj nakazal že kar 69.605,24 evra.

Vir: Erar

Iz zgornjega grafa lahko vidimo, da Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto ne gre slabo niti v letošnjem letu, na njegov račun je namreč priteklo že kar 167.075,14 evra. Največji priliv je bil opazen v mesecu februarju, ko so dobili kar 65.783,87 evra, večja priliva pa je bilo zaznati v mesecu aprilu (30.272,45 evra) in maju (30.001,70 evra).

Humanitas
Med nevladniki, ki so bili za širjenje promigrantske propagande nagrajeni, je bilo Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas, in sicer na račun projekta Skozi oči begunca II, ki po podatkih društva gradi na uspešnosti in prepoznavnosti zgodbe Skozi oči begunca preteklih dveh let.

https://twitter.com/CEP_Slovenia/status/1116636072480473090

V okviru projekta, ki je naslavljal in presegal predsodke, stereotipe in sovražni govor ter vzpostavljal nove mostove med mladimi, lokalno skupnostjo in migranti, so še naprej soustvarjali ljudje z migrantsko izkušnjo, ki naj bi preko stika z mladimi prispevali k spodbujanju empatije, strpnosti in enakopravnosti. Poleg interaktivnih delavnic, ki so večinoma celodnevne, so ponudili tudi predvajanje predstave Skozi oči Begunca.

Društvo Humanitas je največ sredstev med letoma 2003 in 2019 prejelo od ministrstva za zunanje zadeve, in sicer kar 137.037,78 evra. Kot radodarni plačniki pa so se v istem obdobju izkazali tudi: Mestna občina Ljubljana (81.000,16 evra), ministrstvo za javno upravo (80.000 evrov), ministrstvo za kulturo (67.412,07 evra) in ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (29.045,26 evra). Urad Vlade RS za komuniciranje pa je društvu do zdaj nakazal že kar 26.828 evrov.

Vir: Erar

Spomnimo. Nedavno smo pisali tudi o Ekološkem-kulturnem društvu za boljši svet, ki se je z nadaljevanjem projekta iz leta 2017 “Kar boli svet, boli tudi mene!” “v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov” znašel med prejemniki sredstev Urada Republike Slovenije za komuniciranje, ki je nevladni organizaciji do zdaj namenil 27.300 evrov za izvajanje projekta. Glavni podporniki pa so ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Urad Vlade RS za komuniciranje, Občina Kidričevo, Zavod RS za zaposlovanje ter vrsta osnovnih šol.

Vir: Erar

Pranje možganov otrok v osnovnih šolah tudi preko petja
Trenutni nosilni projekt se imenuje “Kar boli svet, boli tudi mene!”, predstavlja pa nadaljevanje projekta, v katerem po trditvah nevladne organizacije sodeluje devet osnovnih šol. “Zaradi ekonomskih, političnih in ekoloških razlogov se je začela oblikovati moderna družba, za katero so značilne migracije, ekonomska, verska, etnična in kulturna raznolikost,” pojasnijo na svoji spletni strani, kjer dodajajo, da je po njihovem mnenju “edino logično in ključno za obstoj ustvariti odprto družbo, ki bo sposobna socialne solidarnosti, medsebojne strpnosti in medkulturnega dialoga”.

S projektom očitno nameravajo prati možgane otrok v osnovnih šolah, in sicer na podlagi izvajanja predstav in delavnic ter nagradnega natečaja za literarne, likovne in multimedijske prispevke. Izdelana pa je tudi zanimiva zabavno-poučna didaktična igra z naslovom Kar boli svet, boli tudi mene.

Vidimo lahko, da se za indoktrinacijo otrok ni bati, saj slovenski nevladniki pridno skrbijo za to, da se že v zgodnji dobi otrokom privzgoji promigrantski multikulti pogled na svet. S tem mimo staršev otrok prihaja do vsiljevanja ideologije otrokom, za katere se zdi, da se nikakor ne morejo izogniti podajanju levičarske ideologije. Če bi nevladniki želeli migrantsko problematiko predstavljati na objektiven način, bi morali poleg še razložiti negativne učinke nezakonitih migracij. Očitno pa je takšno razmišljanje preveč utopično.

H. M.