[Video] Zakonu o evtanaziji nasprotuje tudi dekan Medicinske fakultete

Dekan medicinske fakultete v Ljubljani Igor Švab opozarja na nesprejemljiv pritisk na zdravništvo in medicino kot stroko. (Vir: STA)

Proti predlogu Zakona o prostovoljnem končanju življenja se je izrekel tudi dekan ljubljanske Medicinske fakultete. Igor Švab, sicer mednarodno cenjeni družinski zdravnik, meni, da predlog zakona predstavlja nesprejemljiv pritisk na zdravniško stroko in medicino. Hkrati opozarja, da bi zakon omogočil vrsto zlorab, kot je denimo evtanazijski mobing. 

“Zdravniki in medicina nismo nikoli nasprotovali temu, da se ljudem prihrani trpljenje ob koncu življenja. Vedno smo se trudili, da ga je vse manj, in se bomo tudi v prihodnje. Pacient ima pravico izbrati način zdravljenja, je pa res, da prostovoljno končanje življenja na način, ki ga predlaga ta zakon, ne sodi v področje medicine,” opozarja dekan dr. Švab. Zakonski predlog je soglasno zavrnil senat fakultete. Fakulteta oz. Katedra za medicinsko etiko je pripravila stališče, v katerem je jasno navedeno, da predlogu zakona nasprotujejo vse zdravniške organizacije v državi, poroča Družina.

Dr. Švab pove, da ne pozna razlogov, zakaj so se snovalci zakona brez ustrezne komunikacije z zdravniško stroko odločili za predlog, ki tako močno posega v področje medicine. “Vem pa, da takšna rešitev ni ustrezna, o čemer govori tudi to, da so se v drugih državah odločili za drugačne rešitve, po katerih ta usluga ne sodi v področje medicine in zdravstvenih storitev. Upam, da bomo do take odločitve prišli tudi v Sloveniji, da bo dialog obsežen, dolgotrajen in bo vodil do nekega skupnega stališča, sprejemljivega za celotno družbo, tako medicino kot vse ostale in javnost.”

Nepredvideni stranski učinki
Po mnenju Švaba predlog zakona odpira možnost hudih zlorab, kot je denimo širjenje indikacij za evtanazijo in evtanazijski mobing. Napoveduje, da se bo v primeru sprejema zakona na zatožni klopi pred sodnikom znašel zdravnik in ne tisti, ki so zakon predlagali. “Zelo se bojim, da bo prihajalo do zlorab in težav, odgovoren pa bo tisti, ki je tak postopek izvedel,” pove dekan in doda, da izkušnje iz tujine kažejo, da doslej nobena varovalka ni uspela preprečiti zlorab. Omeni, da bi se morali na tem področju zakonodaje zgledovati po Avstriji in Švici, kjer uveljavljene rešitve ne ogrožajo pacientov kot tudi ne zdravnikov, ki bi jih obstoječa verzija zakona lahko pahnila v hudo etično stisko, poroča Družina.

“Dosedanja praksa evtanazije v državah, ki jo izvajajo, je pokazala, da nobene varovalke ne morejo preprečiti zlorab. Glavna varovalka proti evtanaziji in prostovoljnemu končanju življenja posameznika (samomoru) je, da zakona ni,” meni dr. Švab. 

Ž. K.