fbpx

Vili Kovačič dosegel zmago na ustavnem sodišču: Upravno sodišče bo moralo znova opraviti glavno obravnavo glede izpodbijanja lokalnih volitev v Ljubljani

Vili Kovačič. (Foto: STA)

Ustavno sodišče je razveljavilo odločitev upravnega sodišča, s katero je to zavrnilo pritožbo kandidata za člana mestnega sveta Vilija Kovačiča na izid lokalnih volitev v Ljubljani. Upravno sodišče bo moralo tako o pritožbi odločati znova, kar bo storilo v času sodnih počitnic, so sporočili iz upravnega sodišča. Kot se je že mesece govorilo po politični sceni, je bil ljubljanski župan Zoran Janković zaradi pritožbe Kovačiča precej nejevoljen, poskusil naj bi tudi lobirati pri ustavnih sodnikih.

Kot so zapisali, je ustavno sodišče razveljavilo sodbo upravnega sodišča v delu, ki se nanaša na volitve za člane mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, in zadevo v tem delu vrnilo upravnemu sodišču v novo odločanje. Kot razlog za tako odločitev so ustavni sodniki navedli opustitev glavne obravnave.

Kovačič se je namreč po ugotovitvi izida lokalnih volitev v Ljubljani pritožil na sklep občinske volilne komisije, pri čemer je med drugim ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću in njegovi listi očital zlorabo občinskega glasila in nedovoljeno porabo proračunskih sredstev za volilno kampanjo. Najprej ga je zavrnil ljubljanski mestni svet, nato še upravno sodišče, ki je njegovo pritožno zavrnilo kot neutemeljeno.

Mu bo v ponovnem sojenju uspelo razveljaviti volitve?
Kovačič je v pritožbi na upravno sodišče med drugim predlagal, naj upravno sodišče opravi tudi glavno obravnavo, za katero pa se sodišče ni odločilo, kar je bil razlog za delno razveljavitev sodbe na ustavnem sodišču. V odločitvi so ustavni sodniki med drugim zapisali, da je pri volilnih sporih, katerih razrešitev naj po izvedenih volitvah odstrani dvome o poštenosti volitev, posebno pomembno, da se ti zaradi transparentnosti odvijajo javno. Pravico do glavne obravnave po navedbah sodišča zagotavlja tudi ustava. Z njo so “stranki v sodnem postopku zagotovljena temeljna procesna jamstva, med njimi pravica do izjave in enakega obravnavanja”. “Ta človekova pravica med drugim zahteva, naj ima vsaka stranka možnost predstaviti svoja stališča, vključno z dokazi, pod pogoji, ki je ne postavljajo v vsebinsko slabši položaj nasproti drugi stranki,” je zapisalo ustavno sodišče. Navedlo je tudi, da mora zahteva po javni glavni obravnavi v temelju veljati že za organ, ki je na prvi stopnji pooblaščen za odločanje o pravnem sredstvu, s katerimi se izpodbijajo volitve.

Kot je zapisano v današnjem sporočilu za javnost, se je upravno sodišče pri odločanju sicer opredelilo do predloga za opravo glavne obravnave, posebej z vidika, ali bi lahko z izvedbo predlaganih dokazov prišlo do spremembe v izidu volitev. “Presojeno je bilo, da kljub temu, da je sodišče ugotovilo nepravilnosti pri porabi proračunskega denarja, ta nepravilnost ni taka, da bi lahko bistveno vplivala na kolektivni izid volitev oziroma da bi šlo objektivno za nepoštene volitve, tako da razumen človek podvomi v poštenost volilnega izida,” so zapisali.

Po mnenju upravnega sodišča je šlo v primeru Kovačičeve pritožbe na ustavno sodišče za zahtevno presojo njene utemeljenosti, kar da je razvidno tudi iz rezultata glasovanja ustavnih sodnikov. Delna razveljavitev je bila namreč sprejeta s petimi glasovi za in štirimi proti, podana so bila tudi tri ločena mnenja. Navedli so še, da bodo o pritožbi (ker gre za nujno zadevo) odločali tudi v času sodnih počitnic, poroča STA.

Peter Truden