fbpx

Vili Kovačič na Ustavnem sodišču nadaljuje neenakopraven boj vlade proti državljanom v referendumski kampanji

Foto: STA

Pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru Vili Kovačič se bo na Ustavno sodišče RS pritožil še zaradi sklepa vlade o dodelitvi 97.000 evrov za potrebe vladne strani v kampanji. Prepričan je, da sklep nasprotnike zakona postavlja v neenak položaj, zato predlaga dodelitev enake vsote nasprotnikom zakona ali pa razdelitev sredstev na obe strani. Ustavno sodišče je 21. julija sicer zavrnilo njegovo pobudo glede ustavnosti referenduma o drugem tiru, do odločitve sodniških kolegov pa je bil izjemno kritičen ustavni sodnik Klemen Jaklič.

Kovačič bo novo pritožbo na Ustavno sodišče vložil danes, glede na tematiko pa sodišču predlaga, da zadevo obravnava absolutno prednostno in da do končne odločitve izda sklep o začasnem zadržanju izvajanja sklepa vlade, s katerim je sebi dodelila 97.000 evrov iz proračunske rezerve za potrebe referendumske kampanje, Ustavno sodišče pa bi moralo po mnenju Kovačiča vladi naložiti, da sklep odpravi in sprejme novega, ki bo glede porabe proračunskih sredstev zagovornike referenduma in zagovornike vlade postavil v enak položaj.

Onemogočeno enakopravno sodelovanje v javnih zadevah
To po mnenju Kovačiča pomeni ali dodelitev enakih sredstev društvu Davkoplačevalci se ne damo ali pa delitev določenih sredstev na polovico. Kot je izpostavil v pobudi, tudi mednarodno pravo, h kateremu se je zavezala tudi Slovenija in je del našega ustavnega sistema, zahteva, da je referendumska kampanja obeh strani enakovredna. “Medtem ko demokratične države iščejo poti za širitev vpliva državljanov tudi tako, da zagotavljajo enake možnosti za večjo udeležbo na referendumu in široko informiranost o stališčih obeh strani, se pri nas odvija obraten proces,” je prepričan Kovačič. Kot je poudaril, gre za proces diskriminacije davkoplačevalcev, ki so z 48.222 podpisi zahtevali referendum.

Jože Duhovnik in Vili Kovačič.

Kovačič sicer Ustavnemu sodišču med drugim predlaga, da razveljavi sklep vlade in ugotovi, da je Zakon o volilni in referendumski kampanji zaradi kršitev neskladen z Ustavo RS. Meni, da bi moralo sodišče razveljaviti del zakona, ki omogoča, da je vlada organizator kampanje.

Že prejšnja odločitev US izjemno šibka in neprepričljiva
Ustavno sodišče RS je sicer že 21. julija zavrnilo pobudo Vilija Kovačiča za oceno ustavnosti odloka o razpisu referenduma o zakonu o drugem tiru, ki bo 24. septembra. Proti takšni odločitvi sta glasovala ustavna sodnika Marko Šorli in Klemen Jaklič. Dvojni doktor s Harvarda in Oxforda je v ločenem odklonilnem mnenju ostro kritiziral odločitev ostalih sodnikov in pojasnil, da bi morali ti glede tega, za demokratično odločanje pomembnega vprašanja odločati z drugačno ustavnosodno presojo. Njihovo argumentacijo je pojasnil kot šibko in neprepričljivo.

C. Š., STA