Vlada izdala pamflet o globalnem sporazumu o migracijah, poln neresnic

Afriški ilegalni migranti skušajo priti v Španijo (vir: twitter)

Urad vlade za komuniciranje RS je nedavno izdal pamflet, ki naj bi odgovarjal na najpogostejše “zmote” v povezavi z Globalnim dogovorom Združenih narodov o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. Ta košček uradne propagande kaže, kako je vlada Marjana Šarca pripravljena zavajati javnost. Izjava, ki jo je dal v javnost urad vlade za komuniciranje, je tako zmotna, da je potrebno demantirati vsako poved posebej. Iz tega razloga bodo izjave urada vlade za komuniciranje v odebeljenem tisku, demanti pa v navadnem.

“Migracije so globalni pojav, s katerim se soočajo vse države, in zato je medsebojno sodelovanje nujno,” so zapisali v uvodu pamfleta. Strinjamo se, da so migracije globalni pojav. Ravno tako se strinjamo, da je nujno medsebojno sodelovanje, a zakaj je to sodelovanje osredotočeno na omogočanje migracij, namesto njihovega preprečevanja?

“Prvič v zgodovini je večina držav v okviru Združenih narodov dosegla nezavezujoč dogovor o varnem upravljanju migracij, sodelovanju in vračanju migrantov v države izvora.”
Res bi bilo dobro vedeti, kaj je tako nezavezujočega v dogovoru, v katerem se fraza “zavezujemo se” pojavi neverjetnih 46-krat na vsega skupaj 35 straneh. Zdi se, da je to nekam veliko nezavezujočih zavez. Če pa so tako nezavezujoče, zakaj so sploh dane?

“Globalni dogovor je politični poskus za ureditev migracij, posebej za zmanjševanje vzrokov in vplivov, ki silijo ljudi v selitve, ter za zaščito žensk in otrok.”
Če je poudarek globalnega dogovora na zmanjševanju vzrokov in vplivov za migracije, zakaj se potem skozi dogovor vztraja pri olajševanju načinov migracije ter vztraja pri jeziku, ki je celo v samem naslovu dokumenta, ki govori “o varnih, urejenih in zakonitih migracijah”? To je, kot da bi govorili, da hočemo ustaviti kugo, in bi potem v svoj načrt zapisali vse načine, kako jo še bolj razširiti, medtem ko vztrajamo, da želimo bolezen preprečiti.

No-go cone na Švedskem (Foto: Twitter)

Če gre res za zaščito žensk in otrok, kako zagovorniki omenjenega dogovora komentirajo dejstvo, da so ravno ženske in otroci najbolj ogrožene skupine v državah, kamor pridejo migranti iz držav tretjega sveta? Število posilstev, kraj, umorov, spolnega nadlegovanja, pretepov, terorističnih napadov je zaradi prihoda migrantov v Evropi v porastu, ne v upadu. Kako torej lahko lahko govorimo o zaščiti žensk in otrok?

“Globalni dogovor vzpostavlja več obveznosti za države izvora, ki do zdaj niso bile opredeljene na globalni ravni.”
Bodimo natančni, obveznosti, ki jih globalni dogovor nalaga državam izvora, so vezane na zagotavljanje dokumentov svojim državljanom, to je dokumentov, ki jim bodo omogočili potovanje v tujino, s čimer bi se povečala pretočnost migrantov. Ravno tako morajo države izvora pozitivno poročati o migraciji, tako kot tranzitne in ciljne države.

“Izrecno tudi omenja termin nezakonite migracije in izpostavlja boj proti preprečevanju tovrstnih migracij in tihotapljenju z ljudmi.”
To je navadna laž. V celotnem dokumentu ni niti ene omembe nezakonitih migracij. Pojavlja se zgolj v katastrofalnem slovenskem prevodu, prevajali so prosto po Prešernu. Originalni tekst v angleščini govori o neregularnih migracijah, ne pa nezakonitih. Nikjer ni opredeljeno, kaj so neregularne migracije. Res je, da se izpostavlja boj proti tihotapljenju migrantov. A se migrante tu postavlja v vlogo žrtev, namesto da bi se jih obravnavalo kot aktivne udeležence v procesu tihotapljenja. Navsezadnje, brez povpraševanja ne bi bilo niti ponudbe.

“Oblikovanje celostnih politik in partnerstev, ki bi migrantom v ranljivem položaju ne glede na njihov status zagotavljali potrebno podporo v vseh fazah migracij s postopki ugotavljanja ranljivosti in nudenjem pomoči ter z varovanjem človekovih pravic”. To piše v Cilju številka 7: Obravnavanje in zmanjševanje ranljivosti pri migracijah na strani 14, kjer je v točki 23. b govora o boju proti tihotapcem.

“Slovenija s strinjanjem z dogovorom NE postaja žep za begunce in migrante. Nasprotno, izvajanje globalnega dogovora bo v bodoče preprečilo tovrstne situacije. Ostaja pa v skupini več kot 180 držav, ki se zavedajo, da so migracije globalen pojav in jih je treba reševati s skupnimi močmi.”
Pa poglejmo realno sliko. Od sosednjih držav so od dogovora že odstopile Italija, Avstrija in Madžarska. Edino hrvaška vlada, tako kot slovenska, sledi diktatu iz Berlina. Na srečo Hrvatov in žalost Slovencev ima Slovenija višji življenjski standard od Hrvaške, kar pomeni, da je za migrante, ki bodo še naprej drli v Evropo, Slovenija veliko bolj zaželena destinacija kot Hrvaška. Italijani, Avstrijci in Madžari jih namreč ne bodo sprejemali v svojo državo, temveč bodo vse migrante, ki jih ulovijo, poslali nazaj.

Reči, da Slovenija z dogovorom NE postaja žep za “begunce in migrante,” je tako še ena laž. Kakor smo videli v preteklosti, Slovenija ni pripravljena deportirati ilegalnih migrantov, medtem ko so druge države pripravljene vrniti ilegalne migrante, ki so bili najprej zabeleženi v Sloveniji.

Foto: Twitter

Reči, da izvajanje globalnega dogovora lahko prepreči nastajanje migrantskih žepov, je metanje peska v oči vsem zbranim. Države se namreč zavezujejo, da bodo v vsem ustregle migrantom in za njih poskrbele, kolikor je le v njihovi moči, in jim nudile potrebno podporo. V skupini resda ostaja več kot 180 držav, katerih število vztrajno pada. Od teh 180 sta ciljni destinaciji migrantov iz okoli 130 držav tretjega sveta Evropa in Kanada. Avstralija in ZDA sta od dogovora odstopili.

Res je, da so migracije globalen pojav in jih je potrebno reševati s skupnimi močmi. A predlagana rešitev je poguba za Evropo. Alternativen način reševanja migracijske problematike je preprečevanje migracij, ne pa njihovo spodbujanje. Predlagani dogovor je, kot da bi želeli povečano število posilstev na Švedskem rešiti tako, da uzakonimo posilstvo kot nekaj legalnega. Seveda, tudi tako posilstvo preneha biti problem, kar se tiče zakona, a to ne pomeni, da se bo število posilstev na Švedskem zmanjšalo. Enako je z migracijami; problem v dogovoru niso ilegalne migracije, problem je spodbujanje migracij. Evropa je že tako do grla zadolžena, nima denarja niti za svoje državljane, zdaj pa naj bi podpirali še socialni turizem migrantov?

“Dogovor se NE podpisuje, temveč se ga simbolno potrdi. Države se dogovorijo le, da se bodo s skupnimi pristopi in ukrepi soočile z migracijami in z njimi povezanimi vprašanji ter približale standarde obravnave migrantov po vsem svetu.”
Res je, dogovor se ne podpisuje, ker se globalisti, ki bodo ta dogovor sprejemali v Marakešu, bojijo individualne odgovornosti. A reči, da se “simbolno potrdi”, je kot da bi rekli, da se dojenček, ki je devet mesecev preživel v maternici, potem “simbolno rodi”. Tu ni ničesar simbolnega, dogovor se bo sprejemal na podlagi prisotnosti, vsi, ki so prisotni, so za. Vsi, ki so proti, so odsotni.

Reči, da se “države dogovorijo le”, da se bodo s skupnimi ukrepi soočile z migracijami, je ravno tako navadna laž. Gre za kapitulacijo. Države se v dogovoru zavezujejo, da se z migracijami ne bodo soočale, temveč jih bodo olajšale, naredile za lažje ter jih posledično povečale. Tu ni nikakršnega soočanja.

“Dogovor NI pravno zavezujoč in NE ukinja suverenosti držav.” 
Res je, dogovor ni pravno zavezujoč, temveč politično zavezujoč. To pomeni, da če se država dogovorjenega ne drži, sledijo politični pritiski s strani drugih držav. To bodo tisti politični pritiski, katerim sta v zadnjem času najbolj izpostavljeni ravno Madžarska in Poljska zaradi kljubovanja Bruslju in Berlinu. Dogovor lahko še tako govori o suverenosti držav, a ta dogovor bo služil kot vodilo za sprejemanje nadaljnje zakonodaje na področju priseljevanja.

Foto: epa

To pomeni, da se države odprto odpovedujejo možnosti, da same sprejemajo svojo lastno migracijsko politiko, in se namesto tega zavezujejo, da bodo prihodnjo zakonodajo oblikovale v skladu s sprejetim Globalnim dogovorom Združenih narodov o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. Če tega ne bodo storile, sledijo zunanji politični pritiski preostalih držav, ki so sprejele dogovor in se ga držijo.

“Ohranitev nacionalne suverenosti je eno od osnovnih načel globalnega dogovora. Države suvereno načrtujejo in izvajajo svoje politike in ukrepe na svojem ozemlju.”
Res je, od držav, ki sprejmejo Globalni dogovor Združenih narodov o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, se pričakuje, da bodo same suvereno sprejemale in izvajale svojo politiko in ukrepe na svojem ozemlju, ki bodo v skladu z Globalnim dogovorom Združenih narodov o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki je zgolj politično zavezujoč dokument.

“Dogovor NE odpira vrat nezakonitim migracijam.”
Dogovor v svojem izvirniku, in ne v slabo prevedenem slovenskem prevodu, nikjer ne razlikuje med ilegalnimi in legalnimi migranti. Kot je bilo že ustanovljeno, dogovor podpira migracije. Eden od ciljev, navedenih v globalnem dogovoru, je, da bi bila uporaba pridržanja migrantov možna zgolj kot skrajni ukrep. Kaj je predviden skrajni ukrep, spet ni nikjer specificirano. Ilegalni migranti so potemtakem lahko pridržani samo v skrajnih primerih. Glede na to, da jih oblasti ne pridržijo niti trenutno, ko ilegalno prečkajo mejo, saj so vsi natrenirani, da takoj zaprosijo za azil, ni pričakovati, da se bo to v kakršnikoli meri spremenilo na bolje, kvečjemu na slabše, saj jih organi pregona ne bodo smeli zadržati zaradi ilegalnega prečkanja meje.

“Ključen cilj dogovora je doseči varne, zakonite in urejene migracije. Ena od ključnih prioritet dogovora je odpravljati vzroke za nezakonite migracije v izvornih državah (v sodelovanju s prizadetimi državami, s spodbujanjem razvoja prek humanitarne in razvojne pomoči).”
Prišli smo do točke, kjer niti predstavniki vlade niso več konsistentni. V isti sapi priznavajo, da je cilj dogovora doseči “varne, zakonite in urejene migracije”, obenem pa trdijo, da je ena od ključnih prioritet odpravljanje vzrokov za “nezakonite migracije v izvornih državah”. Ob tem je treba biti pozoren in poudariti, da odprava domnevnih vzrokov za nezakonite migracije ne odpravlja nezakonitih migracij. Namesto da bi se pogovarjali o ukrepih, kako ustaviti nezakonite migracije, je govor zgolj o tem, kako še povečati legalne.

Migrantski muslimani v Franciji (Foto: Twitter)

“Dogovor NE uvaja nove temeljne človekove pravice do migriranja.”
Dogovor na papirju resda ne omenja uvedbe nove temeljne človekove pravice do migriranja. Ta nezavezujoči politični dogovor zgolj 46-krat zavezuje države, ki ga sprejmejo, k implementaciji vseh ukrepov, s katerimi bi priseljevanje v državo po izbiri postalo temeljna človekova pravica. Na vseh 35 straneh namreč ni niti ene omembe deportacije. Ko pa se govori o vračanju migrantov v njihovo domovino, pa je to v stilu spodbujanja programov za vračanje. To je, kot da bi želeli ozdraviti raka z zbiranjem podpisov pod peticijo proti raku.

“Nikomur ni avtomatično zagotovljeno, da bo lahko vstopil na ozemlje drugih držav in dobil vsa dovoljenja za bivanje in delo v njih. O tem odloča vsaka država sama – tudi Slovenija na podlagi svoje zakonodaje in odločanja pristojnih organov.”
Na tej točki se že ponavljamo. Res je, nikomur ni avtomatično zagotovljeno, da bo lahko vstopil na ozemlje drugih držav. Najprej je potrebno priti do ozemlja teh držav. A nato stopi na delo globalni dogovor, ki služi kot podlaga za nadaljnje oblikovanje zakonodaje glede vprašanja migracije, kar pomeni, da ni nobenega razloga, zakaj bi kogarkoli zavrnili, saj je ključni cilj dogovora ravno doseganje “varnih, zakonitih in urejenih migracij”.

Glede dovoljenj za bivanje in delo v ciljnih državah pa lahko omenimo, da globalni dogovor predvideva skrb za migrante v vseh pogledih. Torej, tudi če ne dobijo dovoljenja za delo, bodo še vedno parazitirali na socialni pomoči. Kakšne so posledice tega, lahko te dni spremljamo pri protestih v Franciji, ki so se začeli kot protesti proti zvišanju davkov na gorivo in prerasli v izraz splošnega nezadovoljstva nad francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

https://twitter.com/SavingAmerica4U/status/1068890864427180032

Kot smo že pojasnili, Slovenija res odloča na podlagi svoje zakonodaje in odločanja pristojnih organov, a oboje je podvrženo pritisku političnega globalnega dogovora.

“DA. Dogovor temelji na načelu nediskriminacije ter spoštovanja človekovih pravic.”
Lepo, da priznajo. Torej, ob vsem povedanem – kako lahko sploh še trdijo, da dogovor Slovenije ne odpira na stežaj migrantom, ko pa celoten dogovor temelji na fanatičnem spoštovanju človekovih pravic migrantov, tako rednih kot nerednih? Nikjer omembe deportacije, vračanje je zgolj predlog, mora pa se jim zagotoviti podpora, takšna in drugačna.

Propagandni pamflet Urada vlade za komuniciranje RS (Vir: printscreen)

Ivan Šokić

 • Get Smart

  Kolikorat še?

  Vlada je MURGL JUGOKOMUNISTIČNA = ni slovenska = je v Sloveniji.
  KRIVOSODJE ni slovensko, JE MURGL JUGOKOMUNISTIČNO v Sloveniji.

  Slovenija je OKUPIRANA.

  Messi NI ŠPANSKI nogometaš, je ARGENTINSKI v Španiji.
  Ronaldo NI ITALIJANSKI nogometaš, je PORTUGALSKI v Italiji.

  POLITIKA je (pomeni) DELO ZA POLITEJO = DELO za DRŽAVO.

  MURGL JUGOKOMUNJARE ne delajo za Slovenijo,
  ampak DELAJO ZA MURGL KOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO,
  ki je le oddelek kaviaržido KOMINTERNE.

  MURGL JUGOKOMUNISTIČNI kastrati=transići in njihovi SERBUSI=hlapci
  so lahko in so:

  –MURGL JUGOKOMUNISTIČNI levičiji v Sloveniji
  –SRBO JUGOKOMUNISTIČNI levičiji v Sloveniji
  –RVACKO JUGOKOMUNISTIČNI levićiji v Sloveniji,
  –kaviaržido KOMINTERNISTIČNI levičiji v Sloveniji*
  –MUSLIćKULTI JUGOKOMUNISTIČNI levičiji in desnićiji v Sloveniji

  –pravoslavni JUGOKOMUNISTIČNI levičiji in desnićiji v Sloveniji
  –gezoslavski JUGOKOMUNISTIČNI levičiji in desnićiji v Sloveniji

  i tako dalje do tokija.

  * babilonski perzijski egiptovski bizantinski rimski turški …

  Pamet v glavo.

  • Get Smart

   PREIMENOVANJA KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji:

   1. Predno so si spremenili ime v SD = SOCIALNI DEMOKRATI, so se imenovali ZLSD – Združena
   lista socialnih demokratov.
   2. Predno so si spremenili ime v ZLSD, so se imenovali ZDRUŽENA LISTA. V ZLSD so se kakor
   združili s “Semulićevo SZDL”,*
   ki je postala SSS – Socialistična stranka Sljovenjije nje in pa DeSUS-om, ki je nastal iz
   par starih murglskih prdcev ZKS-SDP nje. DeSUza kogaS bodo začeli v MURGL JUGOKOMUNISTIČNEM
   agitpropu pumpat na polno šele po koncu “LDS zgodbe o uspehu nje”, ko za predsednika
   DeSUS-a postavijo SKOJ-evca oziroma LDS-ovca Karela Viktora.
   * Semulić je še vedno PREDSEDNIK “četrtega doma” JUGOKOMUNISTIČNE SKUPŠTINE v Sloveniji –
   ZSSS je le preimenovan SZDL (lokalna SOCIALISTIČNA zveza delavnega ljudstva; v izvirniku:
   SSRNJ = SAVEZ SOCIALISTIČKOG RADNOG NARODA JUGOSLAVIJE)
   3. Predno so si spremenili ime v ZDRUŽENA LISTA, so se imenovali SDP Slovenije –
   Socialdemokratska prenova Slovenije.
   4. Predno so si spremenili ime v SDP Slovenije, so se imenovali SDP – Stranka demokratične
   prenove.
   5. Predno so si spremenili ime v SDP, so se imenovali ZKS-SDP – Zveza komunistov
   Slovenije-Stranka demokratične prenove.
   6. Predno so si spremenili ime v ZKS-SDP, so se imenovali ZKJ – ZVEZA KOMUNISTOV
   JUGOSLAVIJE
   https://i.imgur.com/D4LXeH6.jpg
   7. Predno so si spremenili ime v ZKJ, so se imenovali KOMUNISTIČNA PARTIJA JUGOSLAVIJE.

   Kot najbrž veste, tudi bivajo še vedno na istem naslovu, in sicer v UKRADENI vili svojega
   rojaka
   (ki pa ni bil kaviarkomunističnižid, ampak le biznisžid, torej ni bil predan revoluciji
   nje),
   ki jo je KOMUNISTIČNA PARTIJA JUGOSLAVIJE “nacionalizirala” nje in se vanjo naselila.

   • Get Smart

    PREIMENOVANJA podmladka KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE v Sloveniji:

    LDS (in vsi njeni derivati Zares, ZL, ZaAB, PS, SMC, ŠARAC …) je formalnopravna naslednica
    SKOJ-a – Savez komunističke omladine
    Jugoslavije).
    SKOJ – Med vojno SKOJ (Savez komunističke omladine Jugoslavije) ustanovi USAOJ (Ujedinjeni
    savez antifašističke omladine Jugoslavije) in je hkrati član in deluje posebej. Po vojni
    se USAOJ preimenuje v NOJ (Narodna omladina Jugoslavije), nato pa se ti kaviar
    jugokomunisti, ki so se kakor razcepili, znova združijo (SKOJ + USAOJ (NOJ)) v NOJ. Nakar
    se NOJ preimenuje v SSOJ (Savez socijalističke omladine Jugoslavije), ki formalnopravno še
    traja. SSOJ ima seveda podružnice po vsej Jugoslaviji: tukajšnja se imenuje ZSMS (Zveza
    socialistične mladine srbije) – in ta podružnica na prvih (v 2/3 sfejkanih in v 1/3
    demokratičnih) volitvah v Sloveniji (leta 1990) nastopi še s svojim polstoletnim imenom
    ZSMS, na naslednjih (1992), pa se je ta organizacija ZSMS (Zveza socialistične mladine
    Srbije v Sloveniji) preimenovala v ZSMS – liberalna stranka, nato liberalno demokratska
    stranka LDS, pa Liberalna demokracija Sljovenjije. Prakso ustanavljanja strančic SKOJ-a,
    imenovanj, preimenovanj, t. i. “novih obrazov”, ki se potem počasi spet kakor združujejo v
    t. i. “Združeno levico” itd.
    lahko še vedno opazujete:
    LDS, Zeleni, SSS, SMS, Zares, PS – pozitivna srbija nje, ZaAB, TRS, IDS, …
    Verjamem sholtesu, Dobri LDS DOBOVŠEK SMC … ŠARAC … = LDS = SKOJ, podmladek KPJ =
    vse to je ena in edina KOMUNISTIČNA PARTIJA JUGOSLAVIJE.

 • Get Smart

  Pomni, kaj so ti položili v zibko:

  SLOVENSKA politika je SKRB ZA SLOVENSKI POLIS = POLITEJO = DRŽAVO,
  seveda na slovenski način, torej z značilnimi SLOVENSKIMI deli, navadami, običaji in
  vrednotami.
  Naprimer SDS = Slovenska demokratska stranka, izvaja SLOVENSKO POLITIKO,
  ker tako z besedo kot z vsemi ostalimi deli sledi PRASTARIM SLOVENSKIM VREDNOTAM:
  = poštenost,
  = pravičnost,
  = resnicoljubnost,
  = prijateljstvo do ljudi,
  = domoljubnost,
  = rodoljubnost,
  = svobodoljubnost
  in kar je še svetovno znanih SLOVENSKIH ZNAČILNOSTI in odlik, ki smo jih SLOVENCI
  podarili svetu.
  Govorimo skratka o KULTURI ŽIVLJENJA.

  • Get Smart

   Nasprotje kulture življenja je “kultura smrti”.

   KULTURA SMRTI = kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNO oziroma tukaj predvsem
   MURGL SRBO RVACKO … skratka JUGOKOMUNISTIČNO pasjejebstvo = pedrstvo = pedofilstvo =
   = babilon egipt perzija bizanc rim jugoslavija …
   =
   detomorilstvo = uničevanje = UMOR = ropanje = LAŽ = blatenje ljudi = NORČEVANJE = sviranje kurtzu = prodajanje magle = skratka PARAZITIRANJE na ljudeh … =

   transićizem = TEMELJNA AGENDA teh kreatur = svoje izrodke in posvojene otroke
   kastrirajo in jih VZGAJAJO v pedofiliji, v LAŽI, v SOVRAŠTVU DO LJUDI in predvsem s hormoni nasprotnega spola,
   ko te kreature odrastejo, so, kot si sami pravijo, SMRTNI NEPRIJATELJI LJUDI =
   sovraštvo do ljudi kar žari iz njihovih oči in potem so vam FOVŠ,
   poznate PODTIKANJA o fovšiji =
   fejk ženske = kastrirani fantki ne morejo roditi, ne morejo izkusiti
   ženskih bolečin in užitkov,
   fejk moški = transićirane deklice = v glavnem jih kastrirajo in te ne morejo rojevati in do konca svojih dni igrajo vloge “poženščenih kao moških”

   pedrizem / lezbizem je najprej iniciacijski odnos GOSPODAR vs SERBUS=hlapec =
   kar nato, kot vse ostale zadeve tega sveta, te kreature PODTIKAJO LJUDEM:
   kolikokrat ste slišali “za HLAPCE ROJENI” =
   ja, CANKAR je govoril o teh kaviar SERBUSNIH KREATURAH,
   ki so za SERBUSE tekovina revolucije rojeni;
   potem pa je pedrizem/lezbizem sredstvo za poneumljanje otrok, predvsem deklic,
   ki “kupijo” PROPAGANDO o “grdih moških, ki da zlorabljajo ženske” =
   kar je znova samo še ena izmed POTURANCIJ =
   samo te parazitske kreature in njihovi SERBUSI zlorabljajo ženske,

   in predvsem je pedrizem/lezbizem sredstvo za prikrivanje TRANSIćiZMA=
   =
   enako velja za ostale -izme =
   = feminizem = kretinizem = drkalizem = pasjejebizem = vegizem = SOCIALIZEM =
   KOMUNIZEM = FAŠIZEM = ČETNICIZEM = USTAŠIZEM = MUSLIćKULTIZEM = kozojebizem = vukojebizem
   … =
   tukaj MURGL JUGOKOMUNIZEM =
   = globalno pa kaviarŽIDOžido KOMINTERNIZEM in njegov MUSLIćKULTI SERBUSIZEM …
   (SMC SD DeSUS Levi LDS ZARES PS Bratuške Sholtes ŠARAC …
   pirati sloge unije solidarnosti dobri-LDS-dobovšeki zelenićuši
   gibanja hčerk LDSrbo-šiptarskih drnovškov socialističke partije
   i tako dalje do tokija …)
   vse to je KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA,
   delajo za MURGL JUGOKOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO oz. kaviar KOMUNISTIČNO INTERNACIONALO
   =
   “Nov svetovni red” = njihov red = skozi TISOČLETJA isti red = SUŽNJELASTNIŠTVO =

   1. = PRVORAZREDNI TRANSIćI so gazde
   2. = DRUGORAZREDNI TRANSIćI so SERBUSI=hlapci = watchdogići =
   psi čuvaji tekovina revolucije
   3. = TRETJERAZREDNI = ljudje = LJUDJE so SUŽNJI
   oz.
   z njihovimi besedami,”… RAZRED, ki ne sprejema njihove sužnjelastniške ureditve.”

   Ker so ti paraziti v svojih glavićih “bog i batina nje”,
   seveda PRVORAZREDNI odločajo o ŽIVLJENJU in SMRTI svojih psičkov in LJUDI.
   .
   Vsi našteti in ostali “-izmi” (“novi obrazi” nje )
   so izdelek kaviar ŽIDOKOMINTERNE in vsi so namenjeni poneumljanju in končno
   ZASUŽNJEVANJU ljudi.
   .
   .
   Jezus Kristus:
   »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo
   osvobodila.«
   .
   »Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«

   • Get Smart

    SOCIALIZEM=FAŠIZEM=KOMUNIZEM=KAPITALIZEM=
    FEVDALIZEM = MUSLIćKULTIZEM …
    so vse po vrsti onanije, drkancije nje,
    ki so vse po vrsti IZUMI kaviaržido KOMINTERNE =

    =SUŽNJELASTNIŠTVO.

    Dovolj bo, če pogledate, katero je NAJVEČJE KAPITALISTIČNO društvo v Sloveniji =
    = FORUM 21
    =
    MURGL JUGOKOMUNISTIČNO združenje vsega NAROPANEGA KAPITALA,
    predsednik je pa MILAN KUćAN,
    ki je tudi predsednik
    PREDSEDSTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji=
    =
    ki se je uradno preimenovala v SD = SOCIALNI DEMOKRATI
    in podmladek SKOJ = Savez komunističke omladine Jugoslavije =
    = uradno preimenovan v LDS =
    DeSUS LEVI bratuške šoltesi Zares POZITIVNA-srbija dobri dobovški ŠARAC
    i tako dalje do tokija,
    pa so vse le “novi-obrazi” teh dveh struktur, ki je dejansko ENA =
    MURGL KOMUNISTIČKA JUGOSLAVIJA.

    • Get Smart

     Tukaj MURGL JUGOKOMUNIZEM =
     = globalno pa kaviarŽIDOžido KOMINTERNIZEM in njegov MUSLIćKULTI SERBUSIZEM …

     in ostali -izmi = SOCIALIZEM = FAŠIZEM = KOMUNIZEM = USTAŠIZEM=ČETNICIZEM = SERBUSIZEM=hlapčizem = vukojebizem = pedrizem = pedofilizem = muslićkultizem = kozojebizem = vegizem = feminizem … = TRANSIćIZEM =

     kaviaržido KOMUNISTIČNA INTERNACIONALA =

     = SMRTNO neprijateljstvo DO LJUDI.

     (SMC SD DeSUS Levi LDS ZARES PS Bratuške Sholtes ŠARAC …
     pirati sloge unije solidarnosti dobri-LDS-dobovšeki zelenićuši
     gibanja hčerk LDSrbo-šiptarskih drnovškov socialističke partije
     i tako dalje do tokija …)

     vse to je KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA,
     delajo za MURGL JUGOKOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO oz. kaviar KOMUNISTIČNO INTERNACIONALO
     =
     “Nov svetovni red” = njihov red = skozi TISOČLETJA isti red = SUŽNJELASTNIŠTVO =

     1. = PRVORAZREDNI TRANSIćI so gazde
     2. = DRUGORAZREDNI TRANSIćI so SERBUSI=hlapci = watchdogići =
     psi čuvaji tekovina revolucije
     3. = TRETJERAZREDNI = ljudje = LJUDJE so SUŽNJI
     oz.
     z njihovimi besedami,”… RAZRED, ki ne sprejema njihove sužnjelastniške ureditve.”

     Ker so ti paraziti v svojih glavićih “bog i batina nje”,
     seveda PRVORAZREDNI odločajo o ŽIVLJENJU in SMRTI svojih psičkov in LJUDI.
     .
     Vsi našteti in ostali “-izmi” (“novi obrazi” nje )
     so izdelek kaviar ŽIDOKOMINTERNE in vsi so namenjeni poneumljanju in končno ZASUŽNJEVANJU ljudi.
     .
     .
     Jezus Kristus:
     »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas boosvobodila.«
     .
     »Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«

     • Get Smart

      Samo v primeru v STOŽIC nje, kamor so že v prvem ruku IZROPALI
      220 MILIJONOV € za projekt,
      ki v NEMČIJI, ki ima 2x dražjo delovno silo, za 4x večji projekt porabijo
      40 milijonov €

      in pozor, BOSANCOV, ki so gradil Stošče nje,
      MURGL JUGOKOMUNISTIČNI lopov = najboljš đupljan nje NI PLAČAL
      ampak jih
      je nagnal domov BREZ PLAČILA.

     • Get Smart

      Razen redkih izjem in novih članov, so vsi kaviaržido kominternistični MURGL JUGOKOMUNISTIČNI nastavljenčki (narejene lutke) transići.

      VSI -izmi = KOMUNIZEM = FAŠIZEM = SOCIALIZEM = pedofilizem = pedrizem = lezbizem = MURGLJUGOKOMUNIZEM = vukojebizem = muslićkultizem = kozojebizem … so izdelki kaviaržido KOMINTERNISTIČNIH transićev. VSI.

      Ti psi (watchdogi si celo sami pravijo) so morilci, roparji, lažnivci, uničevalci vsega,
      kar je delo poštenih ČLOVEŠKIH rok.
      .
      Prosto po Pavelu:

      “Pazite se psov v službi zla, teh pohabljalcev telesa.”

 • RATATA

  Ta pofukana lažnjiva, manjšinska vlada se boji pravega protesta. Protest bo v nedeljo!
  Slovenija ne sme v Marakeš 10. in 11. decembra ampak mora biti odločno proti temu globalnemu sporazumu Agende 21 (2000) in proti Kaligarijevemu planu, ki ga hoče izvesti Paneuropeska EU pod patronatom rokšid-vatikanskih morilcev bele rase!! SPOROČAM VESM: “JEBO VAS PAS MATER!!!”

 • RATATA

  In kaj pravi Manfred Weber: “Globalni pakt o migracijah zagotovo ni popoln, a je smiseln, in sicer zato, ker je »pakt za multiletarizem«” …. ,
  medtem ko kandidat za novega predsednika nemških krščanskih demokratov Jens Spahn predlagal, da bi o marakeškem dogovoru glasovali tudi na kongresu CDU, ki bo v začetku decembra v Hamburgu.
  Če se bo pokazal dvom, tako predlaga Spahn, naj Nemčija dogovora oziroma pakta ne podpre.
  Ampak Weber ima več podpore, torej bo pakt podprt!!
  JEBO VAS PAS MATER!!!

 • RATATA
  • Clemen J.

   O cem ti nabijas? Se zdaj ne vwm ali je zatebmarak. Deklaracija dobra ali ne. Ali si izdajalec ali nw, ali si muslic ali ne? Tvojw filozofiranje ne pomaga, mogoce ti rezanje galv, ampak tek itbizi da te nwe raznese

   • RATATA

    Prideš v nedeljo na protest proti uničenju Evrope, belcev, Slovenije, Slovencev?

    • večni srb

     Pridem, ampak edino, če bomo to beznico zravnali do tal.

     • RATATA

      Ja tega pa ne morem oblubt. Imovina sicer ni nič kriva, krivi so ldje.

    • KAPIBARA

     V nedeljo- KAM ??

  • Caetano

   Ja to so Poljaki…

 • RATATA

  Počas se bo treba odločit Družina!!
  Pa Karitasu tudi ni potrebno nakazovat denarja v Afriko, se pri nas enostavno najde takšne objokane, pomoči potrebne……
  čeprav pravijo “dostojanstveniki” takolele lele lele :
  “”
  Mednarodni katoliški izvedenci pa si prizadevajo za sprejetje »Globalnega dogovora za varne, urejene in zakonite migracije« Organizacije Združenih narodov. Po besedah predsednice Mednarodnega katoliškega odbora za migracije, Anne Gallagher, za posamezne države ni nobenega razloga, da Marakeškega sporazuma ne bi podpisale, saj je ta v prid tako izvornim kot tudi prehodnim in ciljnim državam migrantov. Vatikanski predstavnik za migracijska vprašanja, jezuit p. Michael Czerny, pa je dejal, da Vatikan Marakeški sporazum v celoti podpira. Trditev, da sporazum omogoča neomejeno priseljevanje, Czerny označuje za ideološko napačno razlago in »laž«.
  “”
  https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/luksemburski-nadskof-kriticen-do-evropske-begunske-politike

 • RATATA

  Družina je tudi Radijo Ognjišče! Zadnjič se je tam pojavil glas Larisa Gajserja, kot mareketingška hvala R.Ognjišče, kako dobra in vsestranska radijska postaja da je.
  Pa vemo kdo je Laris Gajser, predsednik Panevropsega gibanja Slovenije, ki se zavzema za eno skupno evropsko nacijo…., za spremembo izgleda evropskega človeka, ki bi bil podoben staremu egipčanskemu(!!) Torej negroidnemu! http://panevropa.si/index.php/panevropsko-gibanje

  Kaligarijev plan je njihova agenda in želja. Sicer ne vem zakaj, bo pa ta globalni plan sesul in dokončno razbil že tako slabe odnose med ljudmi.
  Škoda Radija Ognjišče, da tako druka za šerijatske obarvane prihajače in srwpo sledi bolanim vatikanskim neljudem!

 • Antonius

  Vlada slovenski javnosti s tem pamfletom sporoča, da je trdno odločena podpisat izdajalski dokument.
  Žal je volivcem zelo hitro ušlo iz spomina, da je kamniški župan Šarec zahrbtno že Kamničanom poizkušal podtakniti šerijatarje v bivšo smodnišnico.
  V Sloveniji je pametno staviti akvarijsko ribico, ker ima boljšega in več spomina.

 • Frank Novak

  Leta 2016 sem bil nekaj casa razpet med Clintonov in Trumpom. Oba ste mi bila antipaticna.
  Potem se je zacela serija teroristicnih napadov v Orlandu, Parizu, Brislju, San Bernardinu. Odlocil sem se za Trumpa.
  Danes vidim kako pravilno sem se odlocil. Slovencem pa tole:

  Urad vlade za komuniciranje RS je nedavno izdal pamflet, ki naj bi odgovarjal na najpogostejše “zmote” v povezavi z Globalnim dogovorom Združenih narodov o varnih, urejenih in zakonitih migracijah.
  SEVEDA VAM BO SARCEVA VLADA LAGALA IN VAS ZAVAJALA. SAREC SE KOT PRAVI HLAPCIC BREZ IZOBRAZBE NE UPA ZAMERITI TETI GELI.
  Vi pa se kar zamerite. Ce bo Marakesh sprejet, vsi na ulice. Pridem tudi jaz z mojo barvasto druzino.

 • Vrhovni sodnik

  Tišlar se je itaq imel za Slo Makrona, bo pa še končal, kot makaron, na odpadu.

  • sunday

   če bi se zgodilo že včeraj bi bilo pozno – danes, se mi dozdeva že prepozno – menim, da države s tolikimi nerazgledanci ne more rešiti niti Bog !!!

  • Steiermark

   Upam, čimpre – še prej pa ga naj šeriaterji “uporabijo” za zadovoljevanje njihovih alahovih potreb – od zadaj…..saj tako so navajeni, zato je tudi prav, da njihove metode najprej in predvsem preizkusijo tisti, ki za njih navijajo in nam jih podtikajo! Poleg njega pa naj še “obdarijo” s svojim šeriatskim izživljanjem, njegova baba-žaba in otroci!

 • pajac debeli

  To je moderna razlicica Kalergijevega plana za unicenje Evropskih kultur. In Merklova, Makron in Junkar so vsi premniki Kalergijevega priznanja. So pa tudi vodilni v Kalergijevem drustvu.

 • Tone

  Ta članek bo prepričal samo že prepričane. Velik uspeh!!

  • Ryuk

   Pamflet pa še njih ne.

 • Dragan Krstič

  Države ki naj bi sprejemale migrante so poleg Slovenije v Evropi še Nemčija, Francija, Španija,Švedska Portugalska, Belgija, Nizozemska. Samo tante Gelica jij vzela ne bo veliko, če sploh.V Franciji je vprašanje časa kdaj bodo vrgli Macrona. Ostanejo Španija, belgija, Nizozemska, Švedska, Portugalska ter Slovenija.
  V Hrvaški ne bo ostal nihče od migrantov, enako velja za ves zahodno Balkan. Spomladi 2019 pa se bo začela množična selitev narodov iz Afrike in Azije. Tega ne bo ustavil nihče. Govoriti o kontroliranih migracijah je norost in tisti ki take klamfe gobca je zrel za psihijatra in ga pod nojno napotiti na zaprti oddelek umobolnic.Če prve množične migracije ne bodo preprečene bodo začeli prihajati milijoni ljudi brez kakršnekoli izobrazbe in poklicev.Najhuje pa je dejstvo da se bodo izvoznice želele v prvi vrsti znebiti kriminalcev.

 • Dragan Krstič

  Je pa spuščena še ena točka UN pakta in sicer da države prejemnice migrantov naj bi zavračale izobražence in tiste s poklici in znanjem ker bi s tem osiromašile države izvoznice. Torej v Evropo naj bi prišel samo nepismeni šoder.

  • večni srb

   Torej misliš, da so največji geniji ostali doma, na fronti, med invalidi in cegani?

 • francelj3

  Če avtor napiše “kot je bilo že ustanovljeno” namesto “kot je bilo že ugotovljeno”, je jasno, da je balkanec, medij pa brez slehernega lektorja oziroma prevajalca v slovenščino. Škandal! In vi se borite za slovenski narod? Kako neki, s potujčevanjem?!

 • VERZIFIKATOR

  Abdul Petresnic

  PRVOAPRILSKA MOBILNA

  Sem migrant, kot tak sem neizbežen,
  sin visoke namreč sem kulture,
  drage moje delovne so ure,
  v delovni proces sem scela vprežen.

  Sem migrant in temelj sem blaginje,
  z mano socialna se ukvarja,
  mesta delovna si s tem ustvarja,
  predelujem sam meso od svinje.

  Sem migrant, rasti garant, dejavnik,
  gospodarske in pač demografske,
  nisem, veste, jaz krvi arabske,
  po poklicu šeriatski pravnik.

  Sem migrant, to moja je pravica,
  vsakega pravica je človeka,
  da razgaljen naokoli teka,
  dvignjena mu kaže pot levica.

  Sem migrant, in to je zakonito,
  proti zakonu nič ne počenjam,
  črke se držim in ne odjenjam,
  tega ne počenjam več prikrito.

  Sem migrant, sem zdaj se vam predstavil,
  saj ne veste, da vas zafrkavam,
  malce le vaš IQ ovohavam,
  pravkar vaš sem tisočak zapravil.

 • Lahko bi še malo poguglali o ti. ‘Mediteranski uniji’, katere člani smo že dolgo.
  Mi, in ostale članice EU, ter na drugi strani vse države južnega Sredozemlja. Libija Sirija itd itd itd

  • Clemen J.

   Od leta 2007 kjer smo se obvezali da bomo sodelovali pri dogovoru. Kwr levuharji nic nw upostevate ta dogovor nima veljave.

   • janko

    Skoncentriraj se, please, te ne razumem.

  • večni srb

   Francozi so dali idejo, zdaj se delajo pa francoze.

 • Boy

  Zakaj bi kdo podpisoval dogovor, ki ne obvezuje? Mar beseda na tem norem svetu nič več ne velja? Po globalnem sporazumu se morajo države zavezati, da bodo delale tako kot zahteva sporazum in nič drugače. K čemu se pa obvežejo migranti? Oni pri tem sporazumu dobijo samo pravice in nobene dolžnosti, dolžnosti imajo samo države kamor pridejo. Še v družini ima otrok dolžnost ubogati starše. A ti pritepenci, bodo pa s podpisom globalnega sporazuma dobil samo pravice, da jih mora država v katero pridejo hraniti kot so včasih cesarje? Kaj pa dolźnosti? Zakaj ni dodane tudi klavzule, da morajo taki ilegalni migranti spoštovati zakonodajo države gostiteljice, sicer izgubijo v tej državi vse pravice, država pa nima do njih nobene dolžnosti vec! Tudi država gostiteljica bi morala imeti pravico, da tako kot ilegalne migrante dobi, se jih lahko tudi znebi!

  • Dragan Krstič

   Država gostiteljica ima obvezo izdati mu ustrezne dokumente, torej tudi podelitev državljanstva in vrnitev v državo iz katere je prišel migrant ni več mogoča.

   • Boy

    Sem popravil, ker si me narobe razumel, pišem o dolźnostih migrantov, ki jih ni. Vsak sporazum mora vsebovati dolźnosti in pravice obeh strank sporazuma. Tu jih ni! Migranti imajo samo pravice, drźave pa samo obveznosti. To ne mire biti sporazum, temveč je lahko samo zaveza. Zaveza, da bodo države poskrbele za ilegalne migrante pod vsakimi pogoji in čeprav za svoje ne morejo.

  • večni srb

   Pri tem pridejo do izraza naravne pravice človeka, rojenega v ta divji svet kot svobodno, inteligentno bitje, edini pravi zakon je tisti, ki ga prinesemo na svet s seboj.

 • Darth Vader

  tazadn cajt,da se napolnijo slovenske šole z otroci muslimanov in črncev :) bodo polpismene ignorantske opice imenovani slovenci, ki so apolitični in se hvalijo, da ne hodijo na volitve, potem jokcal, da niso vedl, da bo ahmed težil njihovi najbolj zlati hčerkici v osnovni šoli in bodo prosil Vlado, ki je niso volili za pomoč :) za neumnost ni opravičila, za ignoranco ni opravičila, slediti mora kazen za slovenski narod in sicer etnični genocid in finančno/materialna revščina ter hlapčevstvo srbskim interesom v Sloveniji….tazadn cajt, ta folk v sloveniji ni vreden, da se pes poščije nanj in france prešeren bi to danes napisal v pesmi…..jebiga, edino zdravilo za sanjače v sloveniji je realnost

  • Clemen J.

   Oselnki se rodi v lipici ni lipicanc, amapak pri levuharskih bedakih je vse mogoce

 • janko

  Sinoči sem poslušal Čeferina o obravnavi sovražnega govora na TV v intervjuju s tistim jecljajočim novinarjem z dolgo kito. Hudo zaostrujejo v EU svobodo govora na področju migrantov!
  EU je po moje v pesti projekta multi kulti Evrope.
  In v Sloveniji bo tudi vsak čas sprejeta takšna omejitev svobode izražanja, pa še bolj na političnem nivoju, saj kontinuiteta komaj čaka na to priliko, da je ne bi povsem razkrinkali. Apeliram na vse nas, “ki v srcu dobro mislimo”, da pazimo na izjave, ker bomo prvi žrtve te velike norije. In priporočam večje prizadevanje: vsi vedno na volitve, vsako zadevo osvetlimo, da bo vidna in jasna.

  • Darth Vader

   še najmanj so se svoje vloge uporabnih idiotov zavedali evroposlanci, na čelu z pomladnimi strankami…..levica je vseskozi vedela za diktatorialne in utopične multikulti projekte ultra-globalistov v EU……in pač polpismeni osebki tipa Romana Tomc, tipa Milan Zver, tipa Lojze Petrle, tipa sorosovi plačanci v EU Vajgl, Fajonova, Bulćeva so zaradi osebnih materialnih in finančnih koristi, ki ti pripadajo, ko si na položaju, držali štango propadu evrope in tudi genocidu nad slovenskim narodom……v zgodovini boste zapisani kot polpismena izdajalska tesla, ki ste opravilno nesposobna….tako na levi kot na desni strani politike v Sloveniji…. “Pravzaprav je komisar EU Jean-Claude Juncker, tokrat brez težav z išijasom, italjanskim novinarjem, ki poročajo za ANSA in FT, v torek zjutraj, med vrsticami sporočil, da bi bila potrditev proračuna mamljiva vaba za široko razširjen upor proti EU.
   Juncker je prav tako napadel Italijo za opustitev fiskalnih obvez, ki
   jih je sprejela, ko se je pridružila EU. Čeprav so to občasno zanikali,
   italjani niso skrivali namena, da želijo proračun z deficitom v
   velikosti 2.4% BDP. Celo Giovanni Tria, gospodarski minister Italije, je
   branil osnutek proračuna. Izjavil je, da “bi bil smatran za normalnega v
   vseh zahodnih demokracijah, niti slučajno ni eksploziven”. Ne glede na
   dejstvo, da ni absolutno nobene politične volje v italjanski Vladi, da
   bi spremenila stališče glede svojega proračuna, kljub grožnjam ECB, da bo sprožila bančno krizo po vzoru Grčije, če se Italjani ne bodo podredili EU pravilom.” Več: https://ambasador21.wordpress.com/2018/12/04/juncker-svari-eu-ne-more-preziveti-brez-italije/

  • večni srb

   Ne moreš podpirati nikogar, če imaš svoje realne izkušnje, o katerih nobena politika, medij ali državna agencija noče naravnost spregovoriti, so pa zagotovo bolj pristna izkušnja kot vse to aktualno nabijanje o globalnih trendih.
   Ne moreš voliti za ljudi, ki ne zastopajo nobenega od tvojih problemov, če jih pa izbere peščica bogatih družin, ki upravlja z življenji slehernega posameznika v krajih, tako demokracija enostavno ne more delovati. Lahko voliš edino za nekoga od njih, to pa je že počasi enako veleizdaji.

 • Ivan Ivanovič

  Evropejci smo s strani globalistov obsojeni na kulturocid, etnocid in genocid. Kalergi, ki ga smatrajo za enega od ustanovnih očetov EU, je zapisal, da je treba Evropejce zamenjati z negroidi, ki bodo za elito laže vodljivi kot Evropejci. Kalergijev plan se izpolnjuje točno po črki. Evropski politiki so v glavnem izdali svoje narode in se v polnosti udinjali genocidni plutokratski eliti. Tisti eliti, ki je odgovorna za 1. in 2. svetovno vojno in nas zdaj zavestno peha v 3. SV, ker si po njej obeta ustanovitev Svetovne države pod svojo taktirko.

 • Beli Sneg

  Na žalost Slovenci niso Francozi. Koliko vas je bilo pred parlamentom? Par sto namesto desettisoče. Zakaj? Ker imate ne samo glave v pesku, temveč skrivljene hrbtenice. Prebavili boste tudi slovenskega makarona, ki niti to ni, temveč marjoneta, ki nam dela sramoto in zgodovinsko škodo.

  • večni srb

   Par sto tisoč slovencev bi se zbralo pred 30 leti, ko smo sprejeli par sto tisoč hrvatov, bosancev in albancev, danes zagotovo ne, če pa nihče noče ostati pri nas.

   • KAPIBARA

    Če nihče noče ostat ??
    Od kje pa potem vsa ta tuja navlaka, že od leta 45 naprej ?

 • večni srb

  Migracije niso povezane s stopnjo kriminalitete posameznih držav, kriminal je vkoreninjen v srce človeka in ni odvisen samo od življenjskih pogojev.
  Migracije niso plenilske in posiljevalske horde, lahko pa tudi, vendar se ljudje klatijo po svetu iz vseh mogočih in nemogočih razlogov. Problem je že definicija svobode v sodobnem svetu, če je svoboda mogoča edino v okviru zakonskih pravic, potem mogoče živimo v svetu nepopolnih človeških zakonov.

  • Andrej

   Si pa naložil, da šlepar ne more odpeljati. Ilegalno prečkati mejo tako, da stran vržeš originalne dokumente in se izdajaš za nekoga trtetjega je v teh okoljih kriminalno dejanje. Če ne verjameš, poskusi. Če že začenjajo tako, izkušnje kažejo, da tudi nadaljujejo tako.Nimajo namena delat, ampak zastonj živet na tuj račun. To je kraja dobrin, ki so jih drugi ustvarili. Če mi temu rečemo, da ni kriminal, še ne pomeni, da res ni kriminal. Sami si kopljemo jamo nereda in bomo tudi padli vanjo.

   • večni srb

    Živeti na tuj račun… poglej koliko narediš vsak dan in mi sam povej, če je to dovolj za vse kar imaš in si privoščiš. Bodiva realna, narava je, ti si, lahko delaš vse kar veš in znaš, zdaj pa ustvari vsak dan vse kar porabiš. Ne gre, a ne, ker blage veze nimaš kaj je večina materialov okoli tebe in kako delujejo stvari, znaš samo kupiti, uporabljati in odvreči v črno luknjo.
    Čez mejo se nisem nikoli švercal in se mi tudi ne ljudi, raje pokažem naš rdeč pasoš, povem, da nimam nič in grem naprej, ne da bi me kdo po nepotrebnem zaustavljal in postavljal butasta življenjska vprašanja.
    Po drugi strani, planet je okrogel, velikih vojn ne bo več, v naravi je že itak preveč naravnih barier, če malo pomisli, kor ne krši zakonov, pravzaprav res ne rabi nobenih mejnih prehodov, ampak mora veljati za vse ljudi in za cel planet, sicer je ideja idiotska.

    • Andrej

     Ne obračaj pozornosti. Pošteno služim svoj kruh. Vračam staršem in “investiram” v naraščaj. Moje okolje je trud mnogih generacij in tudi jaz dam svoj prispevek.
     Če pa nekdo pride, ne da bi karkoli prispeval in samo jemlje, je ilegalni migrant. Živeti na tuj račun. Saj je tako preprosto – kako da ne razumeš?

  • SjtVpbslS

   So po tvojem migracije, kot roji kobilic, ki priletijo od nekje in opustošijo vse, kamor pridejo ?
   Oj, srbine – jadna majka, koja te rodila.

   • večni srb

    Ja in ne, cela zahodna civilizacija je zrasla iz industrijskih mest, ki so nastala točno tako kot si opisal. Ljudje so prodali vse kar so imeli, osnovno kramo so navezali na voz, vpregli konje in se odpeljali s celo družino v neraziskano divjino. Ko so našli rodovitno dolino ali dragoceno rudo, so si postavili kamp, začeli loviti divjad in obirati sadeže, potem so pa počasi začeli kopati rudo oziroma si podrejati naravo. Vmes so tavali razni skavti in kurirji, videli so njihove kampe in razširili vesti, nekaterim se je zdel opis privlačen, niso vedeli kaj bi sami s seboj, zato so šli za njimi in se pridružili komuni. Tako nekako.

 • Andrej

  “Prvič v zgodovini je večina držav v okviru Združenih
  narodov dosegla nezavezujoč dogovor o varnem upravljanju migracij,
  sodelovanju in vračanju migrantov v države izvora.”
  Tukaj je nujno potrebno ločiti med državami iz katerih prihajajo ilegalci in državami, kamor prihajajo.

  Rad verjamem, da so vse afriške države za to. Znebile se bodo delomrznežev in problematikov.
  Ne morem pa razumet, zakaj so države prejemnice za to, da sprejmejo tiste, ki se jih Afrika želi znebiti.

  Vse države vreči v isti koš pri takem sporazumu je NASILJE VEČINE NAD MANJŠINO.

  • večni srb

   Saj ni treba posploševati, ljudje se družijo v horde in tavajo po planetu, zdaj pa moramo pogruntati za kakšen fenomen gre in če bo to poslej normalen način življenja.

   • Andrej

    Za nobeno tavanje ne gre, ampak za načrtno selitev.

    • večni srb

     Če bi bilo to res, potem gre za posle kot običajno in je to problem birokracije oziroma sodišč, migracija je točno to, tu gre pa za navadne zombije, ki tavajo sem ter tja brez cilja, kot bi jih zadela v glavo granata in še ne bi prišli k sebi od šoka.

     • Andrej

      Iz katerega planeta pa si? Oni natančno vedo, kam gredo in kaj hočejo.

     • večni srb

      Ampak to je enostavno oslarija, ne moreš enostavno zavezati culico in odtavati v neznano, tega že dolgo ni več.

     • Andrej

      Zbudi se. Za njih je zelo enostavno, kar se tebi tdi nemogoče. Še enkrat, zbudi se in poglej okoli sebe.

     • Novakec1

      Ukint mobilno telefonijo pa bo mir.

     • Schemva Miro

      Ali imaš ti kakšno bolj pametno delo,kot pa da cel dan visiš na tem portalu in težiš s svojimi fllozofskimi umotvori.Tudi če si v penziji,pojdi raje na sprehod,lep dan je,ne pa da nakladaš o stvareh,o katerih nimaš pojma.

    • Tone

     Si videl načrte?

     • david23

      Ali je sploh možno takšno število ljudi spraviti v Evropo brez nekega načrta?

     • Tone

      Zakaj pa bi jih moral kdo “spraviti”? Saj prihajajo sami, zapravijo vse svoje prihranke za pot, ne tako redko prihranke vsega sorodstva.

 • macon

  Vse migracijsko sranje je izraz levega fašizma in ne humanizma, ker:

  – so migranti izpostavljeni nevarnostim na poti in jih veliko umre, recimo pri prečkanju Mediterana. Če bi levičarji hoteli tem ljudem pomagati oziroma dobiti delovno silo, bi šli ponje z ladjami ali letali v njihove države.
  – se ustvarjajo ogromni dobički za kriminalne tihotapce, z direktnim prevozom bi ti odpadli.

  • večni srb

   Še papež ne omenja več naplavljenih migrantov, Nato zdaj kontrolira posamezne obalne pase in mednarodne vode, pa ni bilo nobene vojne. Odličen način, da so različne države poenotile svoje nelegalne vojaško policijske in upravne standarde, ki jih sicer brez diplomatskih pogajanj in drugih naporov ne bi nikoli dosegli. Kaj se to pravi kontrolirati morje, saj niso normalni, na vodi bodo ljudje vedno svobodni, ker se tam ne da dolgo živeti, ni trdnih tal pod nogami.

 • Anton

  tu ne gre za politično vprašanje, ali si lev ali desen, ter se na podlagi le te oprdeliš, akko boš obkrožil referendumsko vprašanje,v prvi vrsti gre zgolj za vprašanje ohranitve varnosti Države,za ohranitev identitete Slovenca če želite,vendar ok če se ljudje v vsem opredeljujejo zgolj po političnem vzgibu, potem mejte sranje. Najbrž, bo za vašo diarejo kriv tudi Janez Janša oz SDS, milsim, zakaj hodite v šolo, ker očitno ne premorete niti zrnca kritične samorefleksije. Čist na vsako levičarsko foro padete, kot kaka lahka ženšče.To je prvo, drugo so termini fašist, sovražni govor, kdo to širi, ravno tisti, ki nam “desničarjem”(pod narekovaj ker jaz ne verjaemmm v politično dleitev na leve in na desne, to je zgolj za idiote), širijo prav tisti, ki so sami najbolj nestrpni, nas označujejo s fašisti, čeprav pomojem niti prebral niso kaj pomeni fašist, govorijo o sovražnem pojmu, čeprav lepo piše, kaj v pravnem smislu sovražni govor opredeljuje, in lahko rečem mirne vesti da sovražnega govora, nisem slišal do sedaj, še najbližje pa so bili prav tisti ki nam ta sovražni govor pripisujejo, primer Svetlane Makarovič, ko je rekla, citiram

  Jebo vas pas mater Slovenci, evo to je na robu sovražnega govora, ker ščuva nestrpnost proti nekemu narodu, v tem primeru Slovencem

  sarkazem press

 • Franc Šink

  Saj protesti v Franciji niso vzrok cene goriv, ampak migranti. Cene so le povod do nekaj Mnogo hujšega.

  • Nikola

   Tako ja, ti nam povej zakaj Pariz gori. RESNICO ŠINK!!! RESNICO!

   • Franc Šink

    Tudi zaradi priseljevanja.In lažnivih sindikatov.

  • Tone

   Ni znano, da bi protestniki kaj omenjali migrante. Migranti se prikazujejo samo tebi.

 • Dragana P

  Če se evropa takoj ne strezne bo pravi hudič. Dejstvo je da te ljudje od albancev in arabcev itd. oni se nimajo namena prilagajati nasi drzavi. Ko pridejo na socijalno za neprofitno stanavanje tam se se potrudijo potem pa zivijo v svojem svetu. Bila sem v soli ki je puncka 3 razred je morala mamici prevajati kaj je rekla učiteljica iz slovenščine v albanščino da je mamica sploh vedela kaj učitelica hoče povedat. Predlagam da ima vsaka šola prevajalca hehe in to imam občutek, da se bo hmalo naredilo.

 • terminalar

  Ilegalen vstop v državo NI človekova pravica,… jvpm

 • Lisjak

  Ne vem zakaj bi se sedaj sekirali okrog tega migrantskega pakta saj pa je Janša napovedal referendum.

 • KAPIBARA

  Nikoli in nikdar, se tile arabski, muslimanski in ostali ilegalni ilegalci NE prilagodijo življenju v državi, kateri izčrpavajo socialne transferje !!
  Lep dokaz so vsi ti ne-Ćivili (cigani), ŽAL že v EU !!

 • BlackOpsSystem

  Lj-Rudnik, a je kdo vidu muslimančke k kar na parkingu tepihe položijo in k fucking alahu kličejo???

 • Borut Stari

  Pri presoji o temu kar vidim ali temu kar šlišim in beren, verjamem očem.

 • gorjanc

  A nimamo že okoli 20% Neslovenciv v državi, kar nas uvršča v sam vrh v EVROPI po številu sprejetih MIGRANTOV Kaj še hoče ta golazen levičarskofašistična—ETNOCID??????(Zame je fašist tisti ,ki omogoča Uničevanje Naroda tako z slabimi zakoni kakor tudi z nepotrebnimi migracijami
  Na youtube si oglejte :
  ToddlerBitten 15 Times by “Somalians” at a Play Center.
  SRHLJIVO Samn nekaj minut filmček

 • Caetano

  Imigracija je oblika jihada po islamistični ideologiji. Na referendumu dajmo odločni NE t.i. Marakeški deklaraciji. Naša vlada samo ponavlja filoislamistične laži, ki pa jim vse manj ljudi verjame, zato jih je začelo skrbeti.

  • Kataklizma

   “Imigracija je oblika jihada po islamistični ideologiji.”

   od kje si pa to prepisal?

   • Caetano

    O tem govori cela vrsta njihovih teokratov.

    • Kataklizma

     Ja, med Meko in Medino …

     • Caetano

      Ne na teritorije t.i. nevernikov.

     • Kataklizma

      Se pravi isto, kar je RKC delala kako stoletje pred njimi?

     • Caetano

      Nimamo se kaj vracat v srednji vek. Vendar tocno to pocnejo islamisti in filoislamisti.

    • Tone

     Je čisto vseeno, kaj govorijo njihovi teokrati. Saj še svojih vernikov ne obvladajo – čim se obrnejo stran, se jim uprejo. Saj mnogi bežijo v Evropo ravno pred temi teokrati.
     Pred dvesto leti so tako Evropejci bežali v Ameriko pred evropskimi teokrati in tam ustanovili prvo državo, ki je bila strogo ločena od cerkve.

     • Caetano

      Na stotine milijonov jim sledi.

     • Tone

      A bele miške se ti tudi prikazujejo?

 • Nšo-či

  Ta pamflet naj njegovi pisci poskusijo osebno vročati ljudem na obmejnih območjih.

 • holzer

  To kar se sedaj dogaja s temi migranti je okupacija EU in Slovenije,zaenkrat brez orozja.
  Samo vprasanje casa je kdaj lahko zacne pokat in bo cela EU v ognju.
  Lep primer je zdaj v Franciji.

  Kar se tice pa integracije migrantov v druzbo in zaposlitve je skoda izgubljati casa za to.
  Ker tega nikol ne bo.

  Saj se sedaj pri nas z nasimi drzavljani,tisti ki se priselijo,je ponekod precejsen problem.
  Ker nekaterim je ocitno problem se prilagoditi v novo okolje.

  Tako da s temi tujci,migranti,povsem drugo kulturo,vero to ne bo slo.

  • Tone

   Zastonj se veseliš pokanja. Nikoli se ni začelo pokanje po vsej Evropi na ta način. V Franciji so taki protesti in izgredi tradicija, drugod pa ne.

   Morda se zanašaš na desnico, ki te izgrede izkorišča. Preveč prozorno in zahrbtno.

 • Kataklizma

  Še prekmalu bo resnica prišla na dan … nekdo bo skrajno nezadovoljen in nestrpen … potem ne bodo pomagale floskule … z nobene strani.

 • Nata

  Zelo me zanima, kaj je to ” medsebojno sodelovanje ” ?

  • slosin

   v Afriki bojo še naprej štancal otroke, pošiljal jih bojo k nam, da jih redimo….

   • Nata

    Dober in resničen odgovor !! Hvala !

    • Tone

     Vidim, da ti je bolj všeč grda in hudobna razlaga.

  • Tone

   Nekaj zelo lepega.

 • Margu501

  Zakaj v tej deklaraciji ni nič, o zajezitvi rojstev v Afriki? Če se samo v 12 dneh rodi nov milijon ljudi, lahko Afriko napol spraznimo, v 10 letih bo številka ista. To je ravno tako, kot točenje vode v sito.

  • Tone

   Misijonarji jim ne dovolijo kontracepcije. Pravijo, da gre vsakdo, ki uporabi kondom, direkt v pekel.

   • Margu501

    Nisem vedela, da so deklaracijo pisali misijonarji. Kolikor je meni znano je glavni pobudnik milijarder Soros.

    • Tone

     Deklaracija nima ničesar s kontracepcijo ne z rojstvi. Misijonarji zamorcem prepovedujejo kontracepcijo, zato se tako množijo.
     Sicer pa je Soros avtor deklaracije za bedake, za vse ostale so jo pisali uradniki OZN.

     • Margu501

      Seveda jo ni pisal sam, samo po njegovem direktivi. Veliko je pomagala tudi Nemčija, ki se je že od leta 2016 zelo angažirala pri pisavi tega pakta, tako finančno kot v osebju- materialu.

     • Tone

      Ali si pri CII ali pri UDBI, da poznaš informacije, ki so očitno državne tajnosti in o njih nihče drug nič ne ve?

 • xtc

  Zelo enostavno,ko bo oznanjeno m,da si pri nasilnem poizkusu vstopa v EU lahko likvidiran takoj-ne bo več migrantov.

  • Tone

   Larifari.
   Nekoč je že bilo oznanjeno, da bo vsakdo, ki bo emigriral iz YU, likvidiran in mnogi so tudi bili, pa migrantov to ni ustavilo in danes jih je veliko v Kanadi, Avstraliji in drugod.
   Razmišljaš kot Kardelj.

  • Novakec1

   Ustave nikjer ne spoštujejo več.