Vlada je Republiki Zelenortski otoki brezplačno namenila 150 tisoč odmerkov cepiva proti covid-19

Foto: Vlada RS

Vlada je na sredini dopisni seji prerazporedila pravice porabe v letošnjem državnem proračunu, Republiki Zelenortski otoki pa je brezplačno namenila 150 tisoč odmerkov cepiva proti covid-19 proizvajalca AstraZeneca. V nadaljevanju so v vladi prav tako sklenili, da se v ministrstvu za notranje zadeve in policiji uvede reorganizacija na področju upravljanja kadrovskih, finančno-računovodskih, logistično-podpornih virov, saj ocenjujejo, da tista iz leta 2010 ni zajela kadrovskih, finančnih in logističnih dejavnosti, zato je izvajanje delovnih nalog v teh enotah ostalo nespremenjeno.

Vlada se je na današnji, sicer 247. dopisni seji odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Med drugim bo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prerazporedilo pravice porabe znotraj svojega finančnega načrta v višini 8.479.181,32 evra. S tem bodo na podlagi protikoronske zakonodaje zagotovili dodatna sredstva za izplačilo finančnega nadomestila upravičencem v prireji govejega mesa, pridelovalcem jedilnega krompirja, pridelovalcem jabolk, nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter rejcem v sektorju prašičereje. Dodatna sredstva bodo zagotovili tudi za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za člane kmetije.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo sredstva v skupni višini 439.377,95 evra. V skladu s februarskim sklepom vlade, s katerim je ta dala soglasje k razpisu dodiplomskih študijskih programov za leto 2021/22, morata ministrstvi za izobraževanje in zdravje zagotoviti vsem trem fakultetam vsa potrebna dodatna sredstva ter pomoč pri zagotavljanju ostalih potrebnih pogojev za realizacijo povečanega vpisa na študijske programe s področja zdravstva in računalništva.

Foto: Pixabay

Vlada je prav tako sklenila, da se za namen humanitarne pomoči ob epidemiji nalezljive bolezni covid-19 Republiki Zelenortski otoki brezplačno nameni 150 tisoč odmerkov cepiva proti covid-19 proizvajalca AstraZeneca. “Slovenija uresničuje zavezanost k humanitarni pomoči tudi v času pandemije nove koronavirusne bolezni, ki je prizadela življenje ter zdravje ljudi širom sveta, vključno z Republiko Zelenortski otoki,” so pojasnili na vladi.

Foto: Twitter Vlada RS

V Sloveniji trenutno razpolagamo s presežnimi količinami cepiv proti covid-19, zato je v obojestransko korist pripravljena nuditi pomoč Republiki Zelenortski otoki. Kot še poudarjajo na vladi, je v interesu Slovenije, da se čim več ljudi cepi in se s tem zagotovi večja kolektivna zaščita tudi izven nacionalnih meja vključno z destinacijami, ki so za številne slovenske državljane turistično ali poslovno zanimive.

Na policiji bo potekala reorganizacija
Med drugim je vlada prejela sklep, da se v ministrstvu za notranje zadeve in policiji uvede reorganizacija na področju upravljanja kadrovskih, finančno-računovodskih, logistično-podpornih virov za policijo, strokovnih nalog ravnanja s stvarnim premoženjem policije, upravljanja dokumentarnega gradiva policije in posamičnih strokovnih nalog na področju drugih splošnih zadev policije.

(Vir: policija.si)

Razlogi za izvedbo reorganizacije so strukturne in organizacijske narave. Njen namen je preveriti rezultate reorganizacije iz leta 2010 in v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti ali nezadostne optimizacije poslovnih procesov formalno (organizacijsko) reorganizirati enote ministrstva in policije, ki opravljajo naloge, navedene v 3. členu Zakona o organiziranosti in delu v policiji.

Prejšnja reorganizacija ni zajela kadrovskih, finančnih in logističnih dejavnosti
V upravnem delu ministrstva za notranje zadeve in policiji se je 1. januarja 2010 zaključil projekt racionalizacije in reorganizacije delovnih področij upravljanja s kadrovskimi in finančnimi viri ter informacijske in logistične dejavnosti. Kot so ocenili, projekt ni zajel kadrovskih, finančnih in logističnih dejavnosti, ki se v okviru poslovnih procesov izvajajo na posameznih policijskih upravah, zato je izvajanje delovnih nalog v teh enotah ostalo nespremenjeno.

Foto: STA

Po sklepu notranjega ministrstva so cilji reorganizacije zmanjšati število organizacijskih enot; spremeniti strukturo in vrste organizacijskih enot; zmanjšati oziroma spremeniti število in strukturo delovnih mest; spremeniti število javnih uslužbencev, potrebnih za izvajanje nalog; poenostaviti delovne procese; optimizirati pretok podatkov; enakomerneje razporediti delo med organizacijske enote; skrajšati čas za realizacijo postopkov; določiti odgovornosti za realizacijo posameznega postopka; znižati stroške izvajanja postopkov in poenotiti izvajanje posameznih nalog pri istovrstnih postopkih v različnih organizacijskih enotah.

Sara Rančigaj