[Video] Vlada predstavila najobsežnejši “protikoronapaket” za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu! Janša obljubil, da bo vlada zagotovila toliko sredstev, kot je potrebno!

Foto: Printscreen

Premier Janez Janša, finančni minister Andrej Šircelj, vodja posvetovalne skupine Matej Lahovnik, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec so na današnji novinarski konferenci predstavili prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, takoimenovani #protiKoronapaket. Premier Janez Janša je namreč pred dnevi obljubil, da bo Vlada RS zagotovila toliko finančnih sredstev, kot je treba, da se ohrani “delovna mesta, socialno stabilnost, gospodarske zmogljivosti, javni servis, potenciale v znanosti, kulturi… in družbi nasploh”.

Nadomestila za bolniško odsotnost v času epidemije bo krila zdravstvena zavarovalnica in ne več delodajalec. V času čakanja na delo bo prispevke v obe proračunski blagajni, pokojninsko in zdravstveno, prevzela država, vse pravice zavarovancev pa bodo ostale. Določili so nagrajevanje zaposlenih in aktiviranih v času epidemije preko dodatkov plačil za nevarno delo in preko plačil za dodatno obremenitev po odločitvi predstojnikov v razponu od 10 do 200 odstotkov od osnovne plače.

Določili ukrepe za izboljšanje socialnega položaja najranljivejših skupin
Iz Vlade RS so sporočili, da so določili ukrepe za izboljšanje socialnega položaja najranljivejših skupin, ki jih je najbolj prizadela epidemija. Status delavcev, ki ne morejo delati zaradi višje sile, bo izenačen z delavci, ki so na čakanju. Tisti, ki bodo v tem času izgubili službo, pripada nadomestilo za brezposelnost. Plačila javnih storitev, ki se ne izvajajo, ne bo. Upokojencem se izplačan poseben dodatek. Sprejeta je vrsta usmeritev za pripravo ukrepov za pomoč samozaposlenim. Tisti samozaposleni, ki zaradi epidemije ne bodo mogli opravljati svoje dejavnosti, bodo upravičeni do temeljnega dohodka v višini 70 odstotkov minimalne plače. V tem obdobju se jim odpiše prispevke, ki jih plača država, pravice se ne zmanjšajo. Do odmere dohodnine se odloži plačilo akontacije dohodnine.

Solidarnostni dodatek za upokojence je predviden za vse, ki prejemajo pokojnino nižjo od 700€ in se bo izplačal v enkratnem znesku, predvidoma do 15. aprila. Višina bo odvisna od zneska pokojnine; pokojnina do 500€ dodatek 300€, 500-600€ dodatek 230€, 600-700€ dodatek 130€.

Prispevke za pokojninsko zavarovanje za zaposlene, ki ostanejo na delovnem mestu, bo v tem obdobju plačevala država. Tukaj so tudi ukrepi za povečanje likvidnosti podjetij – posebna garancijska shema za odkup terjatev do slovenski podjetij, država pa zagotovi dovolj sredstev oziroma poroštev za izvajanje tega ukrepa. Zamrzne se plačilo akontacije davka na dohodek pravnih oseb in davka na dohodek iz dejavnosti za s.p. Plačilni roki za plačila zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se zmanjšajo na 8 dni. Del neizkoriščenih sredstev iz evropskega socialnega sklada se bo takoj usmerilo v pomoč podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem pri izdelavi cepiva, zdravil in zaščitne opreme za boj proti koronavirusu.

Sejnine v nadzornih svetih družb v večinski državni lasti in plače funkcionarjev na državni ravni se znižajo za 30 odstotkov za čas krize, sodstvo izvzeto
Sejnine v nadzornih svetih družb v večinski državni lasti in plače funkcionarjev na državni ravni se znižajo za 30 odstotkov za čas trajanja epidemije. Sodna veja oblasti je iz tega izvzeta, je pa pozvana, da se sama odpove. Tisti, ki v sodstvu med krizo delajo, pa so lahko še dodatno nagrajeni. Tudi za pomoč kmetijstvu smo določili smernice ukrepov, saj je samozadostnost pa je v tem času krize strateškega pomena. “Naredili bomo vse, da se kmetijstvu pomaga enako, kot ostalemu gospodarstvu,” poudarjajo na Vladi RS. Delodajalcem v gospodarstvu svetujejo, da uberejo podoben pristop kot v javnem sektorju pri nagrajevanju tistih, ki se v času krize s tveganjem in izpostavljanjem nevarnostim soočajo s posledicami epidemije in pomagajo ohranjati proizvodnjo. Država oziroma proračun bo v največji meri te izdatke v največji možni meri vračal.

Foto: Printscreen

Ministrstva morajo vse ukrepe, ki bodo del tega megapaketa, poslati Službi vlade za zakonodajo do četrtka zvečer, v petek pa bo vlada obravnavala osnutek tega megazakona. Temeljni namen je, da se zamrzne obstoječe stanje v Sloveniji na ta način, da se ohrani ljudi, delovna mesta, gospodarske, znanstvene, kuturne, …. potenciale, da bomo lahko normalno delovali po zaključku krize. “Po svetu se veliko naporov usmerja v izdelavo cepiv in zdravil za premagovanje virusa, napovedi so obetavne, vendar moramo do takrat zdržati v dobri kondiciji, da bomo kot družba po tem normalno funkcioniral. Vlada bo zato zagotovila vsa potrebna sredstva, tudi iz evropskih virov, kot bo potrebno. Vlada je že začela z zbiranjem smernic za 2. takšen megapaket, prejeli smo tudi veliko predlogov, ki bodo zajeti v tem 2. paketu.

Danes zvečer bo nova seja vlade na temo ocene dosedanjih ukrepov za upočasnitev epidemije. Zahvalili so se vsem, ki upoštevajo vse ukrepe, namreč izkazalo se je, da so bili vsi ukrepi potrebni, za zajezitev epidemije namreč lahko največ naredimo sami. “Če se bomo tega držali še naprej, ukrepov ne bo potrebno zaostrovati in tudi posledice krize zaradi dodatnih zaostritev in hitrejše zaustavitve epidemije bodo manjše,” so dali vedeti.

Gre za največji državni intervencionizem v zgodovini Slovenije
Vodja strokovne posvetovalne skupine za pripravo ukrepov Matej Lahovnik je poudaril, da je glede na napovedane ukrepe v svetu, ki se pripravljajo zaradi gospodarske krize, ki jo povzroča epidemija, jasno, da mora tudi Slovenija ukrepati hitro in odločno. “Vodilno načelo je hitro in enostavno ukrepanje. Poskusili smo oblikovati paket ukrepov, ocenjen na vrednost 2 milijard evrov za pomoč podjetjem in prebivalstvu. Gre za največji državni intervencionizem v zgodovini Slovenije, podobno pa počnejo tudi druge države.

Foto: Printscreen

Ukrepi so sestavljeni iz več sklopov. Nanašajo se na ukrepe za ohranjanje delovnih mest, v drugem sklopu so ukrepi za izboljšanje socialnega položaja najšibkejših, ki jih je prizadela epidemija, pomoč samozaposlenim, pomoč podjetjem, ki ohranjajo proizvodnjo, ukrepi za ohranjanje likvidnosti slovenskih podjetij, ukrepi za vzpostavitev varnega dela v podjetjih, da ne se proizvodnja ne deluje. “Čimprej je potrebno zagotoviti, da podjetja lahko delajo, potrošniki pa lahko kupujejo, edino tako lahko gospodarstvo deluje,” je jasen Lahovnik.

Naš cilj je ohranitev delovnih mesta in zagotovitev likvidnost podjetij
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je poudaril, da skupaj delajo vse, da ob zajezitvi epidemije in varovanju zdravja in življenj, omejijo posledice, ki jih bo imela epidemija na gospodarstvo, socialne sisteme in javno življenje. “Delamo vse, da zagotovimo celovite in učinkovite ukrepe za pomoč celotnemu gospodarstvu. Pri tem vidimo vse zaposlene in vsa podjetja, na nikogar ne bomo pozabili. Dodajamo nov paket ukrepov, v katerem smo zajeli vse oblike zaposlenih, tudi najbolj ranljive. Tako smo prizadetim samozaposlenim v tem obdobju omogočili odpis prispevkov, ki jih bo zanje nakazovala država; v 1. fazi 2 meseca. Vse prispevke vseh zaposlenih, ki so doma na čakanju, bo v tem obdobju pokrila država.

Foto: Printscreen

Za zaposlene, ki v tem obdobju delajo, bo država podjetjem dodatno namenila 20 odstotkov neto nadomestila. Zavedamo se, da je treba njihove napore in dejanja nagraditi. Ves čas je naš cilj, da ohranimo delovno mesta in zagotovimo likvidnost podjetij. Tako bomo omogočili in usposobili DUTB, da bo lahko odkupovala terjatve podjetij. Zahvaljujem se vsem podjetnikom, ki se trudijo, da vzdržujejo proizvodnjo v teh časih in da skrbijo za varnost vseh zaposlenih. Gospodarstvu lahko vsi najbolje pomagamo s tem, da kupujemo domače. Ko bo konec epidemije, se spomnimo, da so počitnice doma najlepše, da je domača hrana najbolj varna in so delovna mesta v lokalnem okolju najboljše jamstvo za naš skupni standard.

Pomagalo se bo kmetom in ribičem
Ministrica Aleksandra Pivec je poudarila, da posebno pozorno spremljajo stanje pri dobavi kmetijskih pridelkov in živil na trgu in vse morebitne motnje ali tveganja, ki bi se lahko dogodili na trgu s kmetijskimi in živilskimi izdelki. “Zato smo pripravili prvi interventni zakon za blažitev posledic in uravnavanje razmerij. Tako predlagamo finančno pomoč obolelim za COVID-19 zaradi nezmožnosti za delo v višini 80 odstotkov minimalne plače. Z ukrepom odpisa prispevkov želimo zavarovancem, ki so zboleli, odpisati prispevek. Predlagamo tudi pravico do odloga plačila prispevkov za tiste, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost; te prispevke bodo morali poravnati v 2 letih. Predlagamo finančno podporo nosilcem kmetijskih gospodarstev v obliki pavšala zaradi izpada dohodka, ki je lahko posledica padca cen, nezmožnosti prodaje zalog in nezmožnosti plačila terjatev. Predvidevamo oprostitev plačila dohodnine za podpore, ki se izplačujejo kot plačilo lastnega dela upravičencev z naslova ukrepov skupne kmetijske politike.

Foto: Printscreen

Pivčeva je povedala, da predlagajo odkup kmetijskih pridelkov in živil predvsem za pravne osebe, ki opravljajo dejavnost ponudbe kmetijskih pridelkov. “S tem jih želimo zavezati k večjemu % ponudbe v Sloveniji pridelanih in predelanih kmetijskih pridelkov znotraj svoje ponudbe. Želimo dvigniti odstotek izdelkov, ki jih naročajo javni zavodi, na vsaj 50 % živil pridelanih ali predelanih s strani slovenskih pridelovalcev. V zakonu predvidevamo tudi povračilo nepredvidenih nujnih nastalih stroškov živilsko predelovalne industrije, ki se nanašajo predvsem na nabavo zaščitne opreme, višje stroške logistike in nadomeščanje delovne sile.

Pivčeva je napovedala, da predvidevajo tudi ukrepe na področju ribištva; med drugim izplačilo nadomestila ribičem in gojiteljem školjk zaradi nezmožnosti prodaje in 40 odstotkov znižanje pristojbin v pristaniščih. “Pripravljamo še dva ukrepa, ki naslavljata prejemnike sredstev iz naslova razpisov skupne kmetijske politike. Vzpostavili bomo pogoje za večje deleže predplačil – do 70 odstotkov izplačila avansa za vse, ki so uspešno kandidirali na različnih razpisih. Želimo vzpostaviti možnost ugodnega kreditiranja v sodelovanju z Ribniškim skladom za potrebe investicij v osnovna sredstva in za nabavo repro materiala za prihodnjo sezono. Zahvaljujem se vsem, ki nemoteno opravljate svoje delo in skrbite za to, da smo prehransko varni in imamo zagotovljen nemoten dostop do vseh živilskih in prehranskih izdelkov.

Hana Murn

 • Peter

  Nekdo bo danes vesel.
  Janez, ki nikoli več ne bo vodil vlade, je predstavil super ukrepe.
  Saj ni treba, da to priznaš, ampak vem, da boš danes spil nekaj litrov šmarjaka na Janezovo zdravje, a ne, tumpek, no?

  • Maži Tjaži

   o mamicu ti pojebem idiotsko zaslepljeno…

   • Peter

    Vidim, da niti svojega dreka ne znaš pospravit za sabo.
    Enkrat, ko bom pri volji, bom organiziral tečaj za neuko deco o pisanju komentarjev, pri čemer me ne moti tvoje nekulturno izražanje ampak splošno neznanje o trikih, ki se jih poslužujejo mojstri komentiranja.
    Vajenček, spel se, no.

    • Maži Tjaži

     Dej rajs fotra vprasej zakaj je nategnil sosedovo psico ki te je povrgla…

     • Peter

      Ja, na razpolago je imel tvojo mamo al pa sosedovo psico; Dobro je izbral.
      Spel se, vajenček, no.

 • Olga101

  Globok poklon! Dajete nam upanje!

 • Peter

  Ima pa strategijo, janez.
  z nekaj tviti jih požene pod nebo in ko cvilijo tam nekje v zraku, jim lepo podstavi trda tla, na katera padejo.
  Ni slabo, no.

  • Vera

   Janez – ne janez.

 • Marko

  Ortodoksni levičarji pa v jok , pa hlače dol, pa dam po igrače………

 • Franc Šink

  Tako se dela. To je vlada ki ji gre zaupati.!!

  • VERZIFIKATOR

   Rad bi bil zdaj v paralelnem svetu,
   da bi videl vlado konja šarca,
   najbrž bi ugledal kozla jarca,
   a nekdo posvetil bi pezdetu.

   • samsara

    Pirnata bi ptička še kar žvrgolela,
    šalabajder bil bi vsak dan manjši,
    šarac konj nenehno brcal proti Janši,
    mirogluja brez maske, glava bi bolela.

  • Sofia23

   Želite najti dekle za eno noč? Dobrodošli – http://trim4.me/awe

   • Franc Šink

    Samo mora imeti kosmato in ne obrito.

   • Anton

    Tukaj smo vsi, po vaše, pedri.

 • All Bot

  Pravilno. Če se je denar za bankerje našel, naj se pa še za navadne ljudi.

 • Antonius

  Zdaj si pa predstavljajte, da bi tja dol do skrajnih lewakov, zbranih okoli humorističnega glumača Šarplaninška, še vedno vodili ubogo Slovenijo.
  Do konca njihovega štiriletnega mandata bi nas pobralo za pol Slovenije.
  Bodimo strpni in podpirajmo Janševo vlado, ki se z zdravniki in vsemi ostalimi službami in prostovoljci trudijo, da nam pomagajo, nas rešujejo iz največje zdravstvene in posledične gospodarske krize.
  Samo upam lahko, da se koga njih tudi ne dotakne smrtonosni virus.
  Za politikantske kurjače in metalce polen pod noge Janševe vlade mi je pa toliko, kot za predlanski sneg.

  • Peter

   Ampak oni bi zdaj krofe delil, jastoge so mu pa drugi pojedli, hehe, no.

 • Garbage man

  Kaj pa inštitut za razgibavanje kurca, 8.marec, lepotice za evrovizijo, in zoofile?

  • rubec

   Hehe

  • Jefferson Vendski

   Obveščam, da Lolitin inštitut za razgibavanje kurca v Dravljah, obratuje nemoteno.

   • rubec

    Hahahahaha

 • Stajerka

  …..na……oglasili so se najbolj zaslužni in pošteni javni uslužbenci…….glede na odziv ljudi, so pljunili na karbid……

  Tožilci odločno proti nižanju plač. Še več, pričakujejo dodatek

  Vlada med ukrepi za pomoč gospodarstvu in posameznikom v času epidemije koronavirusa predlaga tudi, da se vse funkcionarske plače na državni ravni znižajo za 30 odstotkov. V Društvu državnih tožilcev Slovenije so odločno proti nižanju plač, saj menijo, da tožilci opravljajo naloge javne varnosti in prihajajo v stik z morebitnimi prenašalci virusa. Prav zato od vlade pričakujejo celo dodatek za delo.
  https://www.24ur.com/novice/slovenija/tozilci-odlocno-proti-nizanju-plac-se-vec-pricakujejo-dodatek.html

  • Vera

   Za tožilce ne vem,če delajo kaj v povečanem obsegu, toda nižji zaposleni na okrožnih državnih tožilstvih,niso in ne bodo prejemali prav nič povišice, za delo s strankami in za dežurstva.

   • Stajerka

    ….sploh ni poanta v tem, ampak v tem, da si NE bodo znižali plač, vlada jih pa ne sme zaradi tolmačenja US……to je poziv vlade, oni pa ne samo, da si NE bodo znižali za 30%, ampak zahtevajo povišico……zaradi ogroženosti??…..kakšne??

    • Peter

     Pričakujem ostre odzive orto levičarjev. Tviter bo pregorel, verjetno, no.

     • Stajerka

      …narod je res v luftu…..VSI, ne glede na opcijo……

     • Peter

      Škoda, da se niso pridružili tudi v sodstvu, no.

     • Stajerka

      …a sodstvo si bo znižalo?

     • Peter

      Ne, da se niso pridružili tožilcem v protestu. Da bi narod končno še nad njimi malo znorel, je že čas.

  • tomven

   Sodne počitnice so do 31.5. Razen dežurnih ne dela nihče. Kaj potem delajo tožilci? Ne nas jebat tožilstvo s takimi bučami, prosim!

 • Stajerka

  …..drugače pa……pravilni ukrepi, še bolj taktično usmerjena časovnica…….ker so lewaki zagnali štalo in stampedo, se že pojavlja jok s.p., ki so pred dnevi zaprli dejavnost po nasvetu podjetnih lewakov…….

  • Peter

   Ja, jim bo pa židani pomagal, strokovnjak za popravljanje napak, no.

 • RATATA

  Kljub miliardni kraji pokomunistov bomo zmogli! MEGA!
  Samo še DDV začnemo odvajati od plačanega računa (ne od izstavljenega),
  pa bo dodatno zagotovljena plačilna disciplina in s tem solventnost!

  • Stajerka

   …saj to velja že uhuhu let……ni mi znano, da bi to bilo ukinjeno…..al pač?

   7. Posebna ureditev obračunavanja DDV po plačani realizaciji
   131. člen
   (splošno)
   (1) Davčni zavezanec, ki v zadnjih 12 mesecih ni presegel 400.000 eurov obdavčenega prometa, brez DDV, in ni verjetno, da bo ta znesek presegel v naslednjih 12 mesecih, sme obračunavati in plačevati DDV na podlagi prejetih plačil za opravljene dobave blaga in storitev (v nadaljnjem besedilu: posebna ureditev po plačani realizaciji) v skladu s tem podpoglavjem na način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance.
   (2) V znesek iz prejšnjega odstavka se ne všteva prodaja osnovnih sredstev.
   (3) Pri povezanih osebah se, za namene tega podpoglavja, kot znesek iz prvega odstavka tega člena šteje znesek, ki ga vse povezane osebe dosežejo skupaj. Za povezane osebe se štejejo osebe, ki so kot take določene v predpisih o obdavčitvi dohodkov pravnih ali fizičnih oseb.
   (4) Ne glede na 33. člen tega zakona, nastane obveznost obračuna DDV za davčnega zavezanca, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, na dan, ko prejme plačilo.
   (5) Ne glede na 62. člen tega zakona, nastane pravica do odbitka DDV za davčnega zavezanca, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, na dan, ko izvrši plačilo.

   • RATATA

    Ne mislim, PO ŽELJI(!) temveč ZAPOVEDANO vsi po plačanem!

 • trumpet2018

  po mojem mnenju je treba najprej nabaviti dovolj respiratorjev, plus dovolj zaščitne opreme za zdravstvene delavce , potem pa vse ostalo. kar vsevprek nekaj obljubljati se mi pa ne zdi pametna poteza. ker stroji za tiskanje denarja se ne nahajajo v Sloveniji, se pravi Trumpov skrajno nori scenarij neomejenega tiskanja denarja odpade

  • Stajerka

   ….nabavljajo koliko dopušča trg…..ni problem denar, ampak nedobavljivost……to je tisto, kar so rekli že naši dedje – v času krize in vojne ti denar ne pomaga nič, če ni na razpolago dobrin…..od žretja bankovcev glih ne bomo siti……

 • Garbage man

  NOBENE URAVNILOVKE…SP ,ki so proizvajali ja, SP ,ki se napaja od države ne!!!!!!!!!!!!!!!!1

  • Stajerka

   …ne moreš……ker pol bo padlo na osnovi ustavnega člena o enakosti obravnave…….

 • RATATA

  Čakam tudi ukrep, ki bi naložil potomcem in naslednikom ter slavilcem komunistične revolucije OBVEZNO ODDAJO!!

 • rabbit

  Upam, da vlada ne da nič tistim s.p., ki so na priporočilo Luke Mesca, Dejana Židana, Tanje Fajon,, Jerneja Štromajerja, horde levih novinarjev zaprli svoje s.p. Naj gredo kar k njim pa naj jim oni dajo od svojih prihodkov da bodo preživeli. Slovenci, kdaj vam bo jasno, da od levičarja še nikoli nič dobrega.

 • črnaovca

  Ko bo konec epidemije in bomo do grla v dolgovih bo čas za nov ZUJF

 • Stajerka

  ….SDS se obeta novi stampedo……računsko sodišče dalo mnenje s pridržkom glede lanske volilne kampanije……pa glih zdaj :))……no, SD kljub vsemu kar je znanega javnosti, spada v grupo vzornih, brez pridržkov…..

  …poroča HAJZL TV……

  https://www.rtvslo.si/slovenija/racunsko-sodisce-o-lanski-volilni-kampanji-sds-u-in-zelenim-po-dve-mnenji-s-pridrzkom/518236

  • Peter

   Peta kolona ne spi.

   • Stajerka

    ….točno tako…..skoraj 2 leti po volitvah, mater so dolgo rabli…..ali so tako dolgo držali v predalih, ker so tako ali tako vedeli, da s Šarcem ne bo nič pametnega…….

    • Peter

     Vedno imajo kaj pripravljeno. Upam, da jih bo narod končno skužil, no.

     • Stajerka

      …”vojna” bo huda……sploh če se bo šlo v smer, kar je pa NUJNO potrebno, racionalizacije in normalizacije “nacionalne tv”…….začelo se je že, sedaj stopnjujejo, naslednja štala bo nivoju EU, kjer ga bodo pribijali na križ kot Orbana…..
      …..imajo pa problem……Šarec oz. lewaki glih niso neka persona v EU institucijah in članicah…..ravno tako so pričeli nekateri gledat na Orbanove poteze v preteklosti, kot strateške odločitve v pravilno smer……
      …..drugače pa bi bilo najbolj modro – PRESEKAT……kot je naredil v Grčiji Tsipras, čez noč ukinit prenapihnjeno nacionalno zdraharsko RTV in ustanovit novo, na zdravih temeljih in trezni finančni konstrukciji……ker to ukinjanje naročnine in mic po mic, je umiranje na obroke ter nepotrebno ustvarjanje negativne energije……brez veze, škoda časa, energije in živcev – VSI vemo, da bo potreben presek, običajno je eksekucija manj boleča kot zbadanje vudu lutke……

     • Peter

      Sem absolutno za grški model, kar se tiče javne hiše…

  • rabbit

   Kje pa to piše? Lahko poveš.

   • Stajerka

    …saj maš link….

 • skorpijon93

  pohvalna poteza vlade za začetek ! Češka republika ohranja najnižji delež revščine med evropskimi državami, kljub gospodarski krizi leta 2009, češka ohranja nizek javni dolg, po kupni moči pa so nas prehiteli pred leti, seveda tudi evra niso prevzeli , niso neumni, niso sprejeli migrantov, delež muslimanov na CZ znaša 0.2 %, v Sloveniji pa 3,7 %, v Sloveniji smo v zadnjih letih priča tudi vse večjemu izseljevanju državljanov v tujino, kot še nikdar po osamosvojitvi, državi manjka 37.153 državljanov med leti 2012-2018, kar znaša v velikosti občine Novo Mesto, tako zaostrila se je kriza v zadnjih letih

 • skorpijon93

  v Soveniji smo revščino povečali iz 11 % izpred 11 let na 14.5 % v letih 2013-2014, zahvala gre socialnim demokratom, kljub gospodarski rasti pod pragom revščine še vedno živi 270.000 prebivalcev ali 13.3 %, med temi 6 % zaposlenih revnih , leta 2009 je delež zaposlenih revnih znašal 4,8 % kažejo statistike

 • skorpijon93

  Leta 2005 je bilo pod pragom revščine 4,6 % zaposlenih, leta 2018 pa 6 % kažejo zadnji podatki, daleč smo še od zlatih časov

  • Peter

   O zlatih časih je zdaj malo smešno govoriti. Bodo vmes še bolj železni, rjasti celo. Ampak, vsaj vlada dela. Četudi kaj ne bo šlo, kot so si zamislili, je to pravi balzam proti klovnovstvu kamniškega dončića, no.

 • skorpijon93

  po osamosvojitvi je javni dolg Slovenije znašal 16 % BDPja kažejo uradni podatki, leta 2018 je javni dolg znašal 70 % BDPja, stopnja tveganja revščine po osamosvojitvi je znašala nekaj čez 11 %, leta 2002 je bilo pod pragom revščine 9.9 % prebivalcev Slovenije

 • skorpijon93

  Češka je nizko zadolžena država, ne tako kot Slovenia

  • Peter

   Čehi so izkusili komunizem v vsej ruski veličastni lepoti in so ga po osvoboditvi z veliko lopato vrgli na smetišče.

   • skorpijon93

    češka ohranja najnižji delež revščine v EU 9 %, ohranjajo svojo nacionalno valuto

    • Peter

     Češka je država z bogato industrijsko tradicijo, dežela kulture. Tudi rusi jih niso uspeli zatreti, Čehi so zgodba o uspehu, ne pa ta naša rdeča dolina, no.

     • skorpijon93

      Ahoj

     • Peter

      Sem bil lani v Pragi. Kakšno mesto, kakšna kultura.
      Bi poslal enga žepana tja, da vidi, kaj je lepo mesto in neha nabijat z Najpešim mestom na svet nje nje de.

     • Andrej

      Tudi eden največjih arhitektov v Evropi , naš J . Plečnik ima za visok nivo kulture v
      predvojni češki kulturi ogromno zaslug !

     • Andrej

      Če bi ne bilo druge svetovne vojne , bi bila Češka enakovredna Nemčiji danes ! Tudi kultura nekdanje Češke je bila kar na visoki stopnji !

     • Peter

      Če ne bi bilo Varšavskega pakta bi bili danes veliko pred Nemčijo, no.

   • Andrej

    Vzhodno Evropo Rusi vključili v Vzhodni blok in jim uničili gospodsrstvo in moralo !

  • Stajerka

   …zakaj misliš, da so Čehi, Poljaki in Madžari tako neuklonljivi in ravnih hrbtenic…..Rusi so jim dovolj dolgo srali po glavah in krožnikih, da bi si to sedaj dovolili od EU, ali pa Bog ne daj da bi to dopuščali islamistom……

   • Peter

    Sem se pogovarjal z Latvijcem. Ko sem mu povedal, kako so pri nas komunjare popularne, je skoraj znorel. Propaganda dela čudeže, prepriča te tudi, da si se imel v socjalizmu zelo lepo, ko si v zarjaveli stoenki švercal kavbojke iz trsta, in odgovoril cariniku, ki te je na slovenski meji vprašal, šta imate za prijavit, da nemaš ništa, no.

 • Ggr

  Nestrpno vreščanje levičarjev se počasi izgublja v daljavi. Pustili smo jih zadaj.

  • Peter

   Ne veselimo se prezgodaj. Še vedno imajo na svoji strani medije.
   Za vlado, naslednji ukrepi:
   – južna meja
   – mediji
   – nevladne organizacije (pa ne gasilci ipd, da ne bo pomote).

   • Ggr

    pa pozapret pipce

    • Slovenka

     Pa Murgle dati v karanteno,

 • skorpijon93

  v Nemčiji gospodarski velesili evropske unije, pod pragom revščine živi 16 % prebivalcev, od tega je desetina zaposlenih , to pomeni da morajo živeti z manj kot 1.125 eur mesečno – posameznik . Delavec v nemčiji nima plačane malice ne potnih stroškov -po zakonu, še leta 2005 je pod pragom revščine živelo 12 % Nemcev , bravo Angela, Bravo Kohl, Nemce ste z svojimi reformami in politiko, spravili na kolena, migranti , priseljenci iz muslimanskih držav pa v luksuzu , kaj češ lepšega. Največja svinijarija je da da si zaposlen pa si reven in tega je v Nemčiji ogromno, sam vam mediji ne povedo

 • skorpijon93

  leta 2008 je javni dolg Slovenije znašal 21,6 %, stopnja revščine je bila 12.3 %, , plače so bile solidne, DDV je znašal 20 %, vse je bilo ceneje, izseljevanja v tujino nismo poznali, vrtec za drugega otroka je bil brezplačen, v šolah so imeli topli obrok, kje so ti časi …Naj živi SDS

  • čopkovseved

   Takrat se je zgodil tudi baby boom. veliko teh otrok sedaj živi v revščini, ker so leve vlade poskrbele za enormni dvig stroškov teh otrok v vrtcih in šolah. Bravo Janša, upam, da spet vpelješ te bonitete za, poudarjam, slovenske družine.

   • Joc 52

    kontic naj jih pelje k sebi domov

 • NoName

  Če se bodo ta dva leta izkazali bodo naslednje volitve 100% uspešne in to z največjo udeležbo ljudi v zgodovini Slovenije

  • Peter

   Dolgo časa je to, peta kolona ne bo odnehala. Pritiski na koalicijske partnerje se bodo nadaljevali in stopnjevali…Težka bo.

   • šmentanamuha

    Ne pozabi na nas, tudi mi smo vojska. Bojuješ se lahko na več načinov.

 • šmentanamuha

  Če smo lahko sanirali 5 milijardno lukno, ki so jo Kučanovi napravili v bankah, bomo pa še to, ki jo bo napravil virus Covid-19. Če pomisli, da so stare komunjare pred in po osamosvojitvi prekanalizirale okoli 200 milijard javnega (družbenega) denarja iz podjetij, bank, pokojninske in zdravstvene blagajne … ni da ni. Potem je ta paket za reševanje Covid-19 luknje v gospodarstvu prava malenkost. Janša se je “oborožil” z dobro ekipo.

  • Joc 52

   ….dvakrat sanirali bancno luknjo bi dodal

   • šmentanamuha

    Še to, ja.

 • Peter

  Lublanski žepan pa se ni oglasil in pohvalil ukrepov nove vlade?
  Čudno, pa on je vedno za napredak, de.

  • skorpijon93

   on je za islamizacijo in balkanizacijo, zaradi jankovića imamo mošejo v LJ ki jo je treba nemudoma podret, čehi tega nebi dovolili !

   • Peter

    Zakaj podret, zgradba je lepa. Tisto raketo pa….ja, poslat v vesolje, saj je raketa, de?

    • Miro Jereb

     Hahaha…res je….

  • Joc 52

   Mores si misliti…saj vem, da je sarkazem…..tega tudi boli, pece kaj se sledi….zoki spoki v srbsko vukoj….

 • skorpijon93

  coronavirus + islamizacija +komunisti+ levičarji+ nevladniki+ albanizacija+ ilegalni mladi migranti največja sodobna grožnja Sloveniji

 • zaton

  Aktualna vlada naj izvaja ukrepe, ki jih je sprejela in naj ne popusti pod pritiskom. Sedaj se nekaj “bunijo” tožilci, ker naj bi tudi njim pripadal dodatek za delo v izrednih razmerah in se ne strinjajo z znižanjem plač za 30 %, pa na RTV tudi malo reda narediti.

  • Peter

   No pasaran, so rekli leftardi, no.

  • Joc 52

   Tozilcem bi morali vzeti vsaj 80%…da so samo tiho

 • Unikatna

  Kje je njihova solidarnost?

  • realnost

   Je ni, samo za lastno rit.

 • Joc 52

  Sedaj se vidi komu je do SLO; levaki ste ostali brez besed? Seveda ste, ker ste navajeni samo cuzat/krast….le glejte predno vas doleti roka pravice

 • skorpijon93

  Češka ne sprejema muslimanov, ne albancev, ne bosancev, nič ! niso podpisali migracijskega sporazuma, niso sprejeli evra. Narod z hrbtenico so, Slovenija uči se uči !

  • Peter

   Ok, ampak kar se Evra tiče…predstavljaj si, da nam Mirage tiska naše tolarje al kaj bi bili…Spet s karjolo na trg, ko dobiš plačo?

 • slo apac

  Bravo, naj vam uspe, delajte dobro za ta nas razbit narod da bo svet videv da ko stopimo skupaj z nami ni zajebancije prakticno smo geniji na vseh podrocjih, dajte spet sestavimo to drzavo v kateri bo vodilo da vsi slovenci ce je dobra letina zivimo dobro ne samo nekateri predvsem rdeci ali pokvarjena lopovska elita in ravno obratno ce je susa vsi zategnemo pasove tu pa se poskrbimo za najbol ranljive. Poskrbite da se ne bo vec kradlo odrezite voluharje od korita in nekaterim ki so si sami omogocili astronomske place/penzije te znizajte poskrbite da se uvede lustracija kjer se odreze iz vseh polozajev vse ki delujejo protislovensko, poskrbite da nasa mladina ne bo vec bezala v tujino in jim omogocite razmere da imajo otroke.

 • Peter

  Meni pa nekaj ni jasno.
  Ko so nam ustoličili serpentinška smo vsi vedeli, da to ni material za PV. Pa so bili levi kar tiho, važno da je naš, de? In vedeli so, tako kot mi, da to ne bo špilalo. Pa so bili za, ker je bil naš, ker ni bil Janša. Desni so pizdili, ampak, njih v dolini ne jemlje nihče resno, de? In zdaj imamo za sabo 18 mesecev zblojene vlade, ki ni vedela, kaj naj dela, ker ni vedela niti, kaj naj dela sama s sabo. Ampak, bil je naš.
  Ste zdravi zdaj tisti, ker je bil vaš? 18 mesecev je šlo down the drain, kot bi rekli Angleži.
  In, nikome ništa, kot bi rekli Srbi.
  Se še komu zdi to nekoliko mimo? Gre za našo državo, madona, no!

  • Anton

   Ta država ni naša intimna opcija, ane! In naj nam pes =be mater, ane!?

 • xtc

  Kakor koli že………..
  Držimo pesti,da Janši uspe.
  Vendar pa sem skeptik,do mednarodnih in EU pristopov,ki vsi zadevo potiskajo proti hiper inflaciji igranje t o ,kačo brez da bi te pičila nzaj ni uspelo še nikomur,vsakogar je povozila nato ekonomsks realnost.

 • Vrhovni sodnik

  Če bi J.J. takoj po volitvah lahko sestavil vlado, niti pol toliko denarja ne bi bilo treba. Vse povratnike iz dopusta bi dali v obvezno karanteno, meje zaprli , 3 tedne samo izolacije in bi zvozili. Vseeno smo lahko srečni, da ga imamo zdaj, zamislite si šarkota, danes bi blo tko, kot v Španiji.
  Vlada je tudi takoj prave ukrepe sprejela, da pomaga vsem prebivalcem, ko bodo volitve, se spomnite te koalicije.

 • Peter

  Jaz sem pa pričakoval, da bosta zdaj, ko smo v fašizmu, stala vsaj dva vojaka s puškami ob PVju.
  Jebat ga, tudi fašizem ni več. kar je bil, no.