fbpx

Vlada se je odločila za prodajo stavbe neprecenljive vrednosti za Slovence po svetu in v zamejstvu

Foto: Časnik

Največja opozicijska stranka SDS je na predsednike odborov za kulturo in notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu naslovila zahtevo za sklic nujne seje, na kateri bi obravnavali točko dnevnega reda: Predvidena selitev društev iz Cankarjeve ceste 1 v prostore na Linhartovi cesti 13. Razlog za to pa je jasen, glede na to, da vlada prodaja stavbo s kulturno dediščino, v kateri je že vse od 1991 Slovenski svetovni kongres. 

Društvi Svetovni slovenski kongres (SSK) in Slovenska konferenca Slovenskega svetovnega kongresa (SK SSK) imata že vse od leta 1991 v najemu prostore Na Cankarjevi cesti 1. Za obnovo in ureditev prostorov so največ lastnih sredstev prispevali Slovenci iz diaspore in slovenskih manjšin iz sosednjih držav. Dokončna obnova notranjih prostorov je bila izvedena v sledečih letih, prav tako s prispevki Slovencev iz diaspore in domačih donatorjev, zato sta za današnje stanje prostorov zaslužna zgolj najemnika.

Največja opozicijska stranka SDS začudena
Iz stranke SDS so sporočili, da so bili začudeni ob informaciji, da namerava Ministrstvo za javno upravo prostore na Cankarjevi cesti 1 prodati Banki Slovenije, društvi SSK in SK SSK pa naj bi dobili nadomestne prostore na Linhartovi 13 v Ljubljani. Ob tem pa se vendarle pojavi težava, saj namerava država v prostore na Linhartovi 13 preseliti več izpostav ljubljanske upravne enote. Država naj bi v skladu z dogovorom z ministrom za zunanje zadeve društvom, ki imajo status društev v javnem interesu, zagotovila brezplačno uporabo poslovnih prostorov v delu 3. nadstropja na Linhartovi 13. Tako naj bi bili društvom dani prostori v brezplačno uporabo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, ob plačilu sorazmernega dela obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja, upravljanja in zavarovanja ter nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Selitev pa je predvidena decembra letos oziroma januarja naslednje leto.

Foto: SDS

Ob natančnem pregledu novih prostorov in potreb, ki so v uporabi društev, je očitno, da teh ni mogoče primerjati s trenutnimi prostori, ki se nahajajo na Cankarjevi cesti 1. Tretje nadstropje na Linhartovi namreč po velikosti znaša okrog 750 m2, od tega naj bi društvom namenili slabo polovico, torej približno 350 m2, ostalo pa za namene Upravne enote. Društva so ob tem poudarila, da so od generalnega direktorja Direktorata za stvarno premoženje pri Ministrstvu za javno upravo Urošu Korošcu na začetnem sestanku prejeli obljubo, da jim bo na voljo celotno nadstropje.  V omenjenem nadstropju je tudi samo eno stranišče, novih naj ne bi urejali.

N. Ž.