fbpx

Vodja poslancev SDS Krivec: “Nepristranskost tožilca Kozine zaradi podpore Levici je pod velikim vprašajem”

Danijel Krivec (Foto: SDS)

Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z varovanjem ugleda in nepristranskim ravnanjem državnega tožilca. Vrhovni državni tožilec mag. Jože Kozina je namreč na nedavni seji odbora za pravosodje v državnem zboru izražal naklonjenost stranki Levica in nadaljeval z retoriko izgona podjetnikov v tujino, s čimer je protiustavno razpihoval nestrpnost.

Uvodoma je poslanec Danijel Krivec predstavil nedavno sporno ravnanje Kozine: “Na nedavni seji odbora za pravosodje, na kateri so se poslanke in poslanci seznanili z delom državnega tožilstva in poročilom Specializiranega državnega tožilstva, je vrhovni državni tožilec mag. Jože Kozina izjavil naslednje: ‘… Po svoje sem zelo zadovoljen, da je Levica prišla v parlament oziroma ta opcija. Kapitalu odvzeti moč. Če kdo to zmore, so to državni zbor, vlada in podobne institucije. To bo potrebno korenito obrniti, odvzeti jim moč, jih obdavčiti, ne pa poslušati to jokanje, da bodo šli v tujino. Naj grejo, naj grejo …’ Gre za politično opredelitev z izraženo naklonjenostjo določeni politični opciji ter z nadaljevanjem razpihovanja nestrpnosti z izgonom podjetnikov v tujino.”

Je Kozina pri svojem delu pristranski?
“Vrhovni državni tožilec mag. Jože Kozina, ki od konca februarja 2018 opravlja svojo funkcijo na kazenskem oddelku vrhovnega državnega tožilstva, pred tem pa se je ukvarjal s pregonom najtežjih primerov organiziranega in bančnega kriminala, si takšnih pristranskih in nedopustnih izjav ne bi smel privoščiti. Samo po sebi se zastavlja vprašanje, kako lahko državljani, podjetniki pričakujejo, da ravna oziroma bo ravnal nepristransko,” se poslanec Krivec sprašuje o morebitni pristranskosti tožilca Kozine.

Jože Kozina (Foto: STA)

Ugled in nepristranskost Kozine sta pod vprašajem
Poslanec Krivec je pojasnil: “Državni tožilec mora po 7. členu ZDT-1 pri opravljanju državnotožilske službe ravnati nepristransko, varovati ustavnost in zakonitost, načelo pravne države ter človekove pravice in temeljne svoboščine. Ravnati mora zakonito, strokovno pravilno in pravočasno opravljati državnotožilsko službo ter varovati njen ugled. Skladno z 38. členom ZDT-1 se mora državni tožilec vselej vesti tako, da varuje samostojnost, ugled in dostojanstvo svoje službe. Ne sme izrabiti svojega položaja ali ugleda državnega tožilstva zaradi uveljavljanja svojih pravic ali koristi. Državni tožilci so dolžni spoštovati Kodeks državnotožilske etike pri opravljanju državnotožilske službe ali zunaj nje. Kodeks državnotožilske etike določa pravila za službeno in zasebno ravnanje in vedenje državnih tožilcev zaradi varovanja samostojnosti, nepristranskosti in poštenosti državnih tožilcev ter ugleda državnotožilske službe.”

Z Vrhovnega državnega tožilstva so sporočili, da je generalni tožilec Drago Šketa zadevo odstopil Komisiji za etiko in integriteto pri Državnotožilskem svetu.

Glede na vse navedeno poslanec Krivec od Vlade Republike Slovenije pričakuje odgovore na naslednja vprašana:
1. Kako ocenjuje omenjeno ravnanje vrhovnega državnega tožilca, ki je javno izkazal naklonjenost določeni politični opciji in nadaljeval z retoriko izgona podjetnikov v tujino, s čimer tudi protiustavno razpihuje nestrpnost?
2. Kaj bo v omenjenem primeru storilo ministrstvo, pristojno za pravosodje, v okviru pravosodnega nadzora, nepristranskega opravljanja državnotožilske funkcije ter zagotavljanja ugleda in dostojanstva državnega tožilstva?
3. Kako bo Vlada Republike Slovenije zagotovila, da državni tožilci ravnajo oziroma bodo ravnali dejansko nepristransko?

J. Ž.