fbpx

Vplivni politik SD Rakovec po dveh dneh ne zna pojasniti, kako je prišel do nepremičnin, za katere dobiva najemnino, v javnih evidencah ga ni!

Vidni član stranke SD, trenutno župan Kranja Matjaž Rakovec, od srede še ni našel kupoprodajne pogodbe, na podlagi katere je postal lastnik poslovnih prostorov, v katerih so razpravne dvorane in arhiv Okrajnega sodišča v Ljubljani, in za katere mu ministrstvo za pravosodje, na čelu katerega sta njegovi prepoznavni strankarski kolegici Andreja Katič in Dominika Švarc Pipan, vsak mesec nakaže najemnino.

Gre namreč za nepremičnine, pri katerih je v vseh evidencah vpisana Zavarovalnica Triglav, kjer je bil Rakovec včasih predsednik uprave, njegovega imena oziroma dokaza, da je lastnik prostorov pa doslej v javno dostopnih evidencah še nismo našli, zaradi česar smo ga tudi zaprosili za pojasnila. Danes pa več o pravnem neredu, v katerem deluje slovensko pravosodje. Navajamo dejstva.

1.Politiki vladajočih strank lastniki stavb, kjer so razpravne dvorane sodišč
Razpravne dvorane Okrajnega sodišča v Ljubljani so v lasti vplivnega politika vladajoče stranke SD, so povedali na ministrstvu za pravosodje, ki ga vodita vplivni političarki SD, citiramo pojasnilo ministrstva: “Po pogodbi ministrstvo najema 138,30 m2 skupne površine prostorov, od tega 45,20 m2 v kleti (arhivski prostori) in 93,10 m2 v pritličju (razpravne dvorane). Mesečna najemnina za celotne prostore znaša 1.391,10 EUR, pri čemer vsak od najemodajalcev izstavi račun v isti višini za svoj del, in sicer Poslovno svetovanje, Matjaž Rakovec s.p. izstavi račun za najem 46,55 m² poslovnih prostorov in 22,6 m² arhivskih prostorov v višini 695,55 EUR.”

2. Sodišča v prostorih, ki niso vpisani v zemljiško knjigo
Zgoraj omenjene razpravne dvorane Okrajnega sodišča v Ljubljani na Miklošičevi cesti 10, ki jih najema ministrstvo za pravosodje, delujejo v prostorih, ki niso vpisani v zemljiško knjigo. In to je točka, kjer se zdi kovačeva kobila bosa, saj lahko na spletni strani zemljiške knjige preberete: “Za vodenje zemljiške knjige so pristojna okrajna sodišča.”

Sodeč po zemljevidu ljubljanskih sodišč, objavljenem na spletni strani sodišča, so na Miklošičevi 10 urad predsednika okrajnega sodišča, izvršilni oddelek ter nepravdni in zapuščinski oddelek. Predsednica Okrajnega sodišča v Ljubljani je Nataša Kosec.

3. Iz javno dostopnih evidenc slovenskega pravosodja ni razvidno, da bi prejemnik mesečne najemnine, politik SD, urejal svojo etažno lastnino.
Na ministrstvu za pravosodje priznavajo, da nepremičnina, ki jo najemajo za potrebe sodišča, ni vpisana v zemljiško knjigo, kar pojasnjujejo: “Najemodajalec v zemljiški knjigi ne more vpisati svojega lastništva, dokler ni vzpostavljena etažna lastnina. Glede na to, da je v zemljiški knjigi že vpisana zaznamba začetka postopka za vzpostavitev etažne lastnine po ZVEtL, so torej ustrezni postopki že v teku in bodo po vzpostavljeni etažni lastnini lastniki lahko uredili tudi pravilne vpise lastninske pravice.”

Iz podatkov v zemljiški knjigi, do katerih se lahko dokopljete z uporabo številk stavbnih parcel, izhaja, da deluje Okrajno sodišče v Ljubljani v prostorih, pri katerih je bil 30.5.2019, torej šele letos, vpisana zaznamba za vzpostavitev etažne lastnine pri Okrajnem sodišču v Ljubljani. Gre pa za prostore, ki jih pravosodno ministrstvo za slovensko pravosodje najema že od leta 2002, torej desetletje in pol. In kot je vidno iz priloženega izpiska z dne 27.11.2019, je edina vknjižena stranka v postopku Zavarovalnica Triglav. Vidni politik Rakovec, ki prejema najemnino, v postopkih Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki deluje v prostorih, za katera on prejema mesečno najemnino, ni omenjen.

Politik vladne stranke SD še ni pojasnil, na podlagi česa prejema mesečno najemnino od ministrstva, ki mu vladajo njegove strankarske kolegice
Poleg skorajda neverjetnega dejstva, da je kovačeva kobila bosa, oziroma, da uraduje Okrajno sodišče v Ljubljani, kjer mali človek ureja svoje zemljiškoknjižne zadeve, v prostorih, kjer etažna lastnina ni urejena, je škandalozno dejstvo, da vidni politik vladne stranke SD Matjaž Rakovec, župan Kranja, v dveh dneh ni bil sposoben pojasniti, kako je prišel do nepremičnin, za katere prejema najemnino. Vprašanje pa je pomembno, saj prejema vidni politični funkcionar najemnino za oddajo prostorov, pri katerih iz nobene javno dostopne evidence ne izhaja, da je njihov lastnik. Formalna lastnica je družba, ki jo je Rakovec včasih vodil, Zavarovalnica Triglav. Kako so prostori prešli v njegovo last, pa zaenkrat ni jasno, zato bomo odgovore iskali še naprej.

Andrej Žitnik