fbpx

Vrednost družbe Telekom Slovenije, največje državne naložbe, iz leta v leto upada: Stranka SDS zahtevala sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ!

Foto: STA

Družba Telekom Slovenije d.d. sodi med največje državne naložbe, njena vrednost oziroma tržna kapitalizacija iz leta v leto upada, prav tako pa družba tudi čedalje težje zagotavlja visoke dividende oziroma je izplačilo le-teh v prihodnosti ogroženo, kar bo imelo negativen vpliv tudi na javne finance. Zato so se v poslanski skupini SDS odločili, da zahtevajo sklic nujne seje Komisije Državnega zbora RS za nadzor javnih financ. 

Država predstavlja neposrednega lastnika (62,54 odstotka) družbe Telekom Slovenije d.d., poleg nje pa lastnika te družbe predstavljata še Slovenski državni holding holding (SDH) s 4,25-odstotnim lastniškim deležem in Kapitalska družba d.d. (KAD) s 5,59-odstotnim lastniškim deležem.

Tržna kapitalizacija družbe Telekom Slovenije je na dan 18. novembra znašala dobrih 371 milijonov evrov, kar pomeni, da je vrednost države v tej družbi (neposredno in posredno) znašala dobrih 268 milijonov evrov. Družba je tudi eden največjih izplačevalcev dividend. V letu 2017 je izplačala za dobrih 32 milijonov evrov dividend (od tega je država neposredno in posredno prejela dobrih 23 milijonov evrov dividend), v letu 2018 je bilo bilo izplačanih kar za 93,03 milijona evrov dividend (od tega je država  prejela za dobrih 67 milijonov evrov), za leto 2019 pa je bilo izplačanih za dobrih 29 milijonov evrov dividend (od česar je država prejela dobrih 21 milijonov evrov dividend). Družba Telekom Slovenije je s tem velik in pomemben vir prihodkov državnega proračuna, zaradi česar ima uspešnost poslovanja te družbe velik vpliv na same javne finance.

Upadanje vrednosti na račun neuspešnega in neučinkovitega upravljanja
V nadaljevanju v sklicu z obžalovanjem izpostavljajo, da vrednost družbe Telekom Slovenije oziroma njena tržna kapitalizacija iz leta v leto upada. “Družba tudi čedalje težje zagotavlja visoke dividende oziroma je izplačilo le-teh v prihodnosti ogroženo, kar bo imelo negativen vpliv tudi na javne finance.” Po prepričanju predlagateljev krivda za upadanje vrednosti družbe Telekom leži v neuspešnem in neučinkovitem upravljanju te državne naložbe, ki se kaže v številnih aferah in primerih slabega korporativnega upravljanja.

“Zadnji primer neuspešnega in neučinkovitega korporativnega upravljanja državne naložbe družbe Telekom je afera Antenna,” izpostavljajo. Leta 2013 sta Telekom Slovenije in grška družba Antenna Group ustanovili skupno družbo Antenna TV SL, ki upravlja televizijske programe Planet. Ob ustanovitvi te družbe je imel Telekom Slovenije v njej 49-odstotni delež, Antenna Group pa 51-odstotni delež. Družba je poslovala oziroma še vedno posluje izjemno slabo, z veliko izgubo. Zato je Telekom Slovenije za delovanje te družbe zagotavljal sredstva v obliki kapitalskih vložkov, posojil, plačanih reklam in drugih storitev. Do danes naj bi Telekom Slovenije za delovanje te družbe zagotovil okoli 58 milijonov evrov.

Foto: STA

Vodstvo družbe Telekom ravnalo v duhu dobrega gospodarja?
Leta 2016 je Telekom Slovenije z dokapitalizacijo družbe Antenna TV SL postal njen 66-odstotni lastnik, grška družba Antenna Group pa je pridobila prodajno opcijo za svoj 34-odstotni delež, ki ga je tudi uveljavljala. Ker je bila razlika ocene vrednosti te družbe med Telekomom Slovenije in družbo Antenna Group zelo velika (Telekom Slovenije naj bi jo cenil na 17 milijonov evrov, Antenna Group pa na kar 88 milijov evrov), ni prišlo do dogovora in Antenna Group je vložila zahtevo za arbitražo s sedežem v Švici. “Predlagatelji zahteve za nujno sejo želimo podrobnejšo argumentacijo odgovornih ter podlage za posamezna vrednotenja družbe Antenna TV SL, glede na to, da je imela družba od leta 2014 naprej vseskozi negativen kapital. Telekom Slovenije naj bi naložbo v to družbo že pred letom 2018 v celoti oslabil in jo ocenil na vrednost nič. Predlagatelji želimo izvedeti tudi za razloge, zakaj ni prišlo do zunajsodnega dogovora, kakor tudi poročilo o tem, ali je vodstvo družbe Telekom ravnalo v duhu dobrega gospodarja.”

Telekom Slovenije mora izplačati kupnino v višini 17,595 milijona evrov
V poslanski skupini SDS opozarjajo, da je arbitražno sodišče razsodilo v prid družbi Antenna Group in naložilo Telekomu Slovenije, da ji mora izplačati kupnino za družbo Antenna TV SL v višini 17,595 milijona evrov. Poleg tega mora Telekom Slovenije plačati še 0,9 milijona evrov stroškov odvetniški pisarni Umbricht iz Zuricha, stroške ekonomskih in pravnih mnenj, med katerimi naj bi bili tudi stroški za  Evropski center za reševanje sporov, 0,2 milijona evrov takse za arbitražo, 1,1 milijona evrov stroškov nasprotne strani in 2,8 milijona evrov zamudnih obresti. Skupaj torej kar 22,9 milijona evrov, kar predstavlja skoraj celoten načrtovani dobiček Telekoma v letu 2019, ki je načrtovan v znesku 30 milijonov evrov. Iz tega razloga poudarjajo, da je s tem ogroženo izplačilo dividend, od katerih jih večina konča v proračunu države. “Ključno vprašanje, ki se pri tem postavlja, je strokovnost oziroma kvaliteta odvetniškega in ekonomskega svetovanja oziroma storitev, ki je privedlo, da je arbitražno sodišče dosodilo v prid družbi Antenna Group, torej, da je družba z 12 milijonov negativnega kapitala vredna 53 milijonov evrov. Skupaj s stroški arbitražne razsodbe je Telekom Slovenije v družbo Antenna TV SL tako vložil preko 80 milijonov evrov.”

Foto: STA

Vprašanja malih delničarjev ostala neodgovorjena
V zvezi z afero Antenna je Društvo mali delničarji Slovenije na skupščini Telekoma Slovenije, ki je bilo 30. avgusta 2019 in kjer je predstavljalo kapital manjšinskih delničarjev, postavilo vprašanja, na katera – razen na sedmo vprašanje – ni dobilo niti enega odgovora. Skupščino je zaznamoval svojevrsten škandal in v nebo vpijoč primer slabega upravljanja državnih naložb, saj se skupščine ni udeležil nobeden izmed devetih nadzornikov, manjkal pa je tudi predsednik uprave. Poročilo o delu nadzornikov je prebral kar predsedujoči skupščini.

Na skupščini so ostala neodgovorjena še številna druga vprašanja malih delničarjev. Tako ni bilo odgovora glede “zlatega padala” (odpravnine) bivšega predsednika uprave Matjaža Merkana, ki je družbo vodil manj kot dva meseca (od 16. septembra 2019 do 14. novembra 2019), “zlatega padala” dolgoletnega bivšega predsednika uprave Rudolfa Skobeta in “zlatega padala” odstopljenega delavskega direktorja Deana Žigona. Prav tako ni bilo odgovora o domnevnih povezavah oziroma spornih poslih bivših zaposlenih družbe Telekom Slovenije s samo družbo ter spornih poslih na Balkanu oziroma prodajah družb Blicnet in Ipka, ki sta bili v njegovi večinski lasti.

Matjaž Merkan (Foto: STA)

“Vse to dokazuje, da ima Slovenski državni holding (SDH), katerega osnovna naloga je odgovorno, profesionalno in dejavno upravljanje državnih družb, v svojih dokumentih lepo zapisne cilje, strategijo, načela in etični kodeks upravljanja državnih naložb, ki pa jih v praksi očitno ne uresničuje,” izpostavljajo v SDS. “Najbolj v nebo vpijoč primer tega je neudeležba vseh nadzornikov družbe Telekom Slovenije na skupščini. Vse to se seveda pozna tudi pri sami vrednosti družbe. Leta 2015 je bilo za Telekom Slovenije ponujenih 850 milijonov evrov, danes pa je družba na borzi vredna le še dobrih 371 milijonov evrov. To pomeni, da se je vrednost družbe Telekom Slovenije v samo štirih letih zaradi slabega in neučinkovitega upravljanja države oziroma SDH s to naložbo znižala za skoraj pol milijarde evrov.”

V zahtevi za sklic nujne seje so predlagali, da se sprejmejo naslednji sklepi:

  1. Komisija DZ za nadzor javnih financ (komisija) poziva Vlado RS, da naloži Slovenskemu državnemu holdingu (SDH), da v roku 30 dni pripravi poročilo o uspešnosti, učinkovitosti in gospodarnosti naložbe v družbo Antenna TV SL ter poročilo o ravnanju članov organov nadzora in uprave družbe Telekom v primeru spora z družbo Antenna Group glede družbe Antenna TV SL, in ju posreduje državnemu zboru.
  2. Komisija poziva Vlado RS, da naloži SDH, da v roku 15 dni pripravi odziv in podrobno poročilo na postavljena vprašanja s strani Društva mali delničarji Slovenije glede problematike družbe Antenna TV SL, ki so bila postavljena na skupščini Telekoma Slovenije d.d. dne 30. avgusta 2019, ter navede, če in katere ukrepe za ugotavljanje odgovornosti bo sprejel, ter to poročilo posreduje državnemu zboru.
  3. Komisija poziva Vlado RS, da naloži SDH, da v poročilu iz prejšnjega sklepa navede tudi podatke o odpravninah bivših predsednikov oziroma članov uprave družbe Telekom.

Hana Murn