Vroče kadrovanje v KPK: Ko poslanec DeSUS, ki sam nima izobrazbe, ki jo mora imeti kandidat, odloča, ali jo kandidat izpolnjuje (II. del)

Od urada predsednika republike Boruta Pahorja smo skušali izvedeti, zakaj je na enem od nedavnih javnih pozivov kandidatka, ki je oddala kandidaturo za namestnico predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), dobila zavrnilni odgovor, medtem ko je nekdanji predsednik republike Danilo Türk leta 2010 na to mesto imenoval nekdanjega novinarja Roka Praprotnika.

Imenovanju iz leta 2010 je sledila anonimka, na pisanje katere Praprotnik nikoli ni podal nedvoumnih pojasnil, se je pa leta 2013 zapletel v škandal, ko je pritiskal na novinarko Slovenskih novic.

Na enega od preteklih letošnjih razpisov se je prijavila kandidatka, ki je prijavi priložila potrdilo finančne uprave.

V Pahorjevem kabinetu, od koder so s podpisom generalne sekretarke Nataše Kovač poslali obvestilo o zavrnitvi, o čemer lahko več preberete na povezavi, odgovora, zakaj zavrnitev, niso poznali, ampak so nas napotili na izbirno komisijo, v kateri so odločali politik, poslanec DeSUS Ivan Hršak kot predstavnik državnega zbora, Benjamin Flander kot predstavnik vlade, predstavnica sodnega sveta Jana Petrič, predstavnica uradniškega sveta Helena Kamnar in Erik Brecelj kot predstavnik Centra nevladnih organizacij (CNVOS). Vprašanja, ki so jih prejeli, v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Vprašanja komisiji: Kaj je bilo narobe s potrdilom Fursa?

Spoštovani članici in člani izbirne komisije, ki ste odločali o kandidaturi za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, Ivan Hršak (Državni zbor RS), Benjamin Flander (Vlada RS), Jana Petrič (Sodni svet RS), Helena Kamnar (Uradniški svet) in Erik Brecelj (CNVOS), v zvezi z nedavnim postopkom izbire namestnika predsednika KPK so nas za podrobnejša pojasnila iz Urada predsednika RS napotili na izbirno komisijo. Zato se na vas obračamo za pojasnila v zvezi s postopkom, pri katerem ste odločali.

Na podlagi uradnega dokumenta, datiranega s 13. 3. 2019, s katerim Finančna uprava RS potrjuje, da ima kandidatka za namestnico deset let ustreznih delovnih izkušenj, in ga hranimo v uredništvu, vas sprašujemo, kako to, da potrdilo Fursa za izbirno komisijo ni bilo verodostojen dokument? Iz potrdila Fursa namreč izhaja, da je kandidatka izpolnjevala formalni pogoj desetih let ustreznih delovnih izkušenj.

Odgovorila je vodja izbirne komisije Helena Kamnar, ki pojasnjuje: “ZIntPK v drugem odstavku 7. člena določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predsednik komisije in njegova namestnika. Navedeni odstavek določa, da morajo biti vsi državljani Republike Slovenije, imeti morajo najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje, in najmanj deset let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, za katere je zahtevana ta izobrazba, ter ne smejo biti pravnomočno obsojeni na kazen zapora. Navedeno pomeni, da mora imeti kandidat najmanj 10 let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, za katere se zahteva najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje, ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje. Iz potrdila, ki ga navajate, izhaja, da je delodajalec kandidatki izdal potrdilo, da ima več kot 10 let delovnih izkušenj na delovnem mestu, za katero se zahteva:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja),
 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja).

Navedeno potrdilo, po soglasnem mnenju vseh članov izbirne komisije, izkazuje 10-letne delovne izkušnje pri opravljanju nalog na delovnem mestu, za katero se zahteva izobrazba prve bolonjske stopnje. Zato potrdilo ne potrjuje izpolnjevanja 10-letnih delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, za katere se zahteva najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje, ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje. Glede na navedbe v kandidatkini kandidaturi ter veljavno Prilogo 1 Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17 in 11/19) kandidatka trenutno še vedno zaseda delovno mesto, za katero se zahteva najmanj visoka strokovna/prva stopnja izobrazbe in ne najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje, ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje. Pojasnjujemo tudi, da izbirna komisija ni v nobenem trenutku podvomila o verodostojnosti potrdila kandidatkinega delodajalca, temveč je soglasno ugotovila, da kandidatka tudi s predložitvijo omenjenega potrdila ni izkazala izpolnjevanja formalnega pogoja ustreznih 10-letnih delovnih izkušenj, kot jih določa zakon.

Mimogrede, Hršak, ki odloča o kandidaturah, pri katerih pretresajo doseženo visokošolsko stopnjo izobrazbe, sodeč po predstavitvi na spletni strani državnega zbora sam sploh nima visokošolske izobrazbe, ampak višjo tehniško varnostno šolo.

Iz anonimke o Praprotniku

Anonimni prijavitelj je po poročanju Slovenskih novic Praprotniku očital, da 7. septembra 2010, ko ga je takratni predsednik Danilo Türk imenoval za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, ni izpolnjeval pogoja za zaposlitev. Za opravljanje te funkcije se zahteva “izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje, ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje in najmanj deset let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, za katere je zahtevana ta izobrazba”.

Iz tega sledi, da če bi se zaposlil prvi dan po služenju vojaškega roka, bi pogoj delovnih izkušenj izpolnil šele maja ali junija leta 2011, kar je leto po tistem, ko je bil razpis za člane Komisije za preprečevanje korupcije. To je osem mesecev po tem, ko je bil Praprotnik imenovan in ko je že začel delati kot namestnik predsednika na KPK. “Mimogrede, tudi med majem 2001 in septembrom 2010 ni bil vseskozi zaposlen, sploh pa ne na delovnem mestu, za katerega se zahteva diploma s področja politologije, iz česar je tudi diplomiral.” V obrazložitvi pojasnjuje, da je Praprotnik ustrezno izobrazbo pridobil septembra 2000, ko je diplomiral, nato pa je do meseca aprila ali maja 2001 služil vojaški rok. V tem času je sicer pisal za revijo Slovenska vojska, ni pa v tem času opravljal dela, za katerega je zahtevana najmanj diploma. “Rok Praprotnik niti teoretično ne more izpolnjevati pogoja, da bi z diplomo 10 let opravljal delovne naloge, za katere se zahteva diploma, saj pred opravljeno diplomo ni mogel biti zaposlen na delovnem mestu, za katerega se zahteva diploma, po diplomi pa je vsaj do maja 2001 služil vojaški rok, ki ne more šteti med delovne izkušnje, sploh pa ne med tiste, za katere se zahteva diploma.”

Prijavitelj je prepričan, da je bilo imenovanje Praprotnika nezakonito, to pa naj bi vedeli tudi člani izbirne komisije, ki so jo sestavljali Etelka Korpič HorvatSimona HabičKatja FilipčičPolona Kovač in Dušan Kumer ter predlagatelj Danilo Türk. “Ne gre samo za ‘izrazito tveganje korupcije’, ampak kar za očitno koruptivno dejanje z namenom pridobitve premoženjske in nepremoženjske koristi v obliki pridobitve zaposlitve za določen čas.”

Andraž Žitnik

 • Get Smart

  Drugi steber PEDRIZEM/LEZBIZEM je za KOMINTERN-OVCE oz. MURGL JUGO KOMUNJARE najprej iniciacijski odnos GOSPODAR vs SERBUS: gospodar zazanamuje svojo lastnino – vse riti so v lasti gospodarjev in njihovi otroci so vzgajani v PONOSNO nastavljanje dupeta gazdi. Te kreature svoja dela vedno PODTIKAJO LJUDEM: ste že slišali »za hlapce (za SERBUSE) rojeni«? Ja, IVAN CANKAR je govoril o teh kaviarSERBUSNIH KREATURAH, ki so ZA SERBUSE tekovina revolucije ROJENI, biča željni in vajeni, hrbet upognjen, dupe za gazdu spremno … LEZBIZEM je sredstvo za poneumljanje deklic, ki kupijo LAŽNO PROPAGANDO o »grdih moških«, ki da zlorabljajo ženske, kar je znova le kominternistično PODTIKANJE skladno z njihovo agendo: »Deli in vladaj!«
  Samo te kaviaržidoKOMINTERNOVSKE parazitske kreature (krvosesi) in njihovi SERBUSNI WATCHDOGI (volkodlaki) zlorabljajo ženske in otroke. Delajo za svojo MURGL KOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO oz. kaviarKOMUNISTIČNO INTERNACIONALO, za svoj »Nov svetovni red«, njihov tisočletja isti red, SUŽNJELASTNIŠTVO:
  1. PRVORAZREDNI pusići in TRANSIćI so gazde, odločajo o ŽIVLJENJU in SMRTI svojih psov=watchdogov in zasužnjenih ljudi,
  2. DRUGORAZREDNI pusići in TRANSIćI so SERBUSI (hlapci), watchdogići, psi čuvaji tekovina revolucije, »VOJAKI REVOLUCIJE«, kot jim pravi tovariš Milan KUćAN,
  3. TRETJERAZREDNI so ljudje, LJUDJE so SUŽNJI.

 • Get Smart

  Pomni, kaj so ti položili v zibko:

  SLOVENSKA politika je SKRB ZA SLOVENSKO POLITEJO = DRŽAVO,
  je DELO ZA SLOVENSKO POLITEJO (za ljudi v SLOVENSKI POLITEJI),
  seveda na SLOVENSKI NAČIN, torej z značilnimi SLOVENSKIMI deli, navadami, običaji in vrednotami.
  Naprimer SDS = Slovenska demokratska stranka, EDINA ČLOVEŠKA stranka v OKUPIRANEM DRŽAVNEM ZBORU Republike Slovenije izvaja SLOVENSKO POLITIKO, ker tako z besedo kot z vsemi ostalimi deli sledi PRASTARIM SLOVENSKIM VREDNOTAM:
  = poštenost,
  = pravičnost,
  = resnicoljubnost,
  = prijateljstvo do ljudi,
  = domoljubnost,
  = rodoljubnost,
  = svobodoljubnost
  in kar je še svetovno znanih SLOVENSKIH ZNAČILNOSTI in odlik, ki smo jih SLOVENCI podarili svetu.
  Govorimo skratka o »KULTURI ŽIVLJENJA«.

  • Get Smart

   Nasprotje kulture življenja je »KULTURA SMRTI«.
   »Kultura smrti« je kaviaržidoKOMINTERNISTIČNA fašistično socialistično komunistična SUŽNJELASTNIŠKA agenda ZLOČINOV PROTI ČLOVEŠTVU: umor, uničevanja kultur, uničevanja narodov (etnocid, genocid), ropanje, kraja, LAŽ, blatenje ljudi – ČLOVEKU PODTIKAJO svoje ZLOČINE, »prodajanje magle«, pasjejebstvo (»vukojebine«), kamelojebstvo, pedrstvo, pedofilstvo … skratka PARAZITIRANJE na ljudeh, ustvarjanje »novega svetovnega reda« reda RAZREDOV, kar je le njihov stari red: SUŽNJELASTNIŠTVO.
   Njihove stare in nove sužnjelastniške strukture: (babilon perzija egipt bizanc rim jugoslavija turčija serbia rvackija bosnija …) oz. tu MURGL KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA
   (ŠARAC, Levica, SD, DeSUS, SABratušak, SMC idr. »novi obrazi«.
   Vsi »-izmi« so izdelki teh kreatur. Ko se človek-SUŽENJ končno upre enemu njihovemu načinu »tepihovanja« in »sfukovanja«, opranim ljudem preko PROPAGANDNEGA stroja ponudijo kao rešitev: SOCIALIZEM = KOMUNIZEM = FAŠIZEM = ČETNICIZEM = USTAŠIZEM = MUSLIćKULTIZEM oz. tukaj MURGL JUGOKOMUNIZEM, vsesplošno pa gospodarjev kaviaržidoKOMINTERNIZEM in (wathdogov–serbusov–hlapcev) MUSLIćKULTI SERBUSIZEM. In imajo še spremljevalne »-izme«: lezbizem, feminizem … ki so vsi le kaviaržidoKOMINTERNISTIČNI oz. tu MURGL JUGOKOMUNISTIČNI propagandizmi za pranje možganov.

   • Get Smart

    En od stebrov zločinske kaviaržidoKOMINTERNE oz. tu MURGL KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE je TRANSIćIZEM: svoje izrodke in kupljene otroke kastrirajo in VZGAJAJO v pedofiliji, v pedrofiliji, v LAŽI, v SOVRAŠTVU DO LJUDI in s hormoni nasprotnega spola. Ko te kreature odrastejo, so, kot si same pravijo in z DELI DOKAZUJEJO na vsakem koraku, SMRTNI NEPRIJATELJI LJUDI. Sovraštvo do ljudi kar žari iz njihovih oči in potem so vam FOVŠ. Poznate PODTIKANJA o fovšiji (zavist – želja)? Fovšijo – zavist ločimo po NAČINU IZPOLNITVE želje:
    – USTVARJALNA fovšija – prirojena fovšija ljudi (Tina je bila fovš Mateji Svet, zato se je lotila treninga, poštenega dela in VZORNICO Matejo presegla);
    – UNIČEVALNA fovšija – prirojena in VZGAJANA fovšija KOMUNISTIČNIH kreatur – človeku so fovš vsega, zato človeka zakoljejo in si prisvojijo njegovo imetje.
    FEJK ženske – »MOŽAČE« (TRANSIćI – KASTRIRANI fantki) ne morejo roditi, ne morejo izkusiti ženskih bolečin in užitkov, FEJK moški (TRANSIćIRANE deklice na testosteronu do konca svojih dni igrajo vloge »POŽENŠČENIH kao MOŠKIH« in to FEJK moško POŽENŠČENOST potem PODTIKAJO LJUDEM. Znani PONOSNI pedrizem/lezbizem je sredstvo za prikrivanje TRANSIćiZMA. Tak je univerzalni kaviaržidoKOMINTERNISTIČNI »modus operandi«.

 • Common Sense

  In zakaj vas to preseneča?

  • Andrej

   Sam res, zakaj to koga preseneča? Je pa prav, da se o tem piše.

 • Peter

  Glavni kriterij je izpolnjeval, saj veste katerega, no.

 • Franc Šink

  Problem je najti poštenega in brezkompromisnega kandidata. Šolanih imaš kolikor hočeš.

 • me

  postajamo mala podalpska bosna.
  brezpravna poćefurjena podalpska vukojebina polna korupcije in lopovstva.

 • Olga101

  Očitno rabiš potrdilo mafioza iz Murgl… Zato pa je Ljudmila Murglska, ki zdaj kandidira za evropsko poslanko (!?) šla na romanje v Murgle! Vsem “uspešnim” kandidatom je skupno, da serjejo po predsedniku SDS!

 • von Rhein

  Ne bodite presenečeni,če bo klon Gadafija juniorja nekega dne prevzel vodenje banke. V zvezi z organizacijo dela je nabral več kot dovolj izkušenj.

 • RATATA

  Je pa Hršak slep na eno oko, to pa tud šteje!

 • Darth Vader

  narod bo počasi pravico začel jemati v svoje roke….zapomnite si to

 • svatne

  Eni so katastrofalno padli na izpitu iz načel parlamentarne demokracije. (to se tako ali tako vidi vsepovsod v javnem dogajanju).

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!