Vršijo se pritiski na državne svetnike: Se Ferlinc boji razkritja, da bodo v primeru Kangler razgaljeni politično diktirani napadi pravosodja?

Andrej Ferlinc (Foto: STA)

Vrhovni državni tožilec Andrej Ferlinc, odgovoren za protiustaven pregon obtožencev iz afere Patria, je pričel izvajati pritiske na državne svetnike. V pismu, ki ga je naslovil na predsednika Državnega sveta RS Alojza Kovšca, je namreč podal več razlogov, zakaj se ne bi opravilo parlamentarne preiskave o sodnih procesih zoper nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja. Ta je imel zaradi slovenskega pravosodnega sistema mukotrpne sodne postopke – kar 24, od tega se jih je 22 končalo v njegov prid. So državni svetniki torej dregnili v osje gnezdo, da so se odzvali tako na vrhovnem sodišču kot tožilstvu?

Mandatno-imunitetna komisija DS je v ponedeljek podprla predlog zahteve za odreditev parlamentarne preiskave, ki jo je na pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca na DZ naslovila komisija DS za državno ureditev. V njej naj bi ugotavljali politično odgovornost nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pregonu zoper državnega svetnika Franca Kanglerja.

Pobudnik predloga, državni svetnik Marjan Maučec, je na seji mandatno-imunitetne komisije med drugim ocenil, da “ni logično, da je nekdo dvajsetkrat na zatožni klopi, pa nikoli dokončno obsojen“. Po njegovih besedah se je pri tem treba vprašati, kaj je narobe. Pristojnosti za ugotavljanje tega sicer državni svet nima, ima pa pristojnost, da lahko sproži postopek za ustanovitev preiskovalne komisije, je povedal.

Toda nato se pojavi vrhovni državni tožilec Andrej Ferlinc, znan iz afere Patria. Ferlinc je izpostavil, da je zaradi zahteve parlamentarne preiskave, ki je zapisana na uradni spletni strani Državnega sveta RS, zaskrbljen. Po njegovo obstaja preprost pomislek, da naj bi prav udeleženci v kazenskih postopkih na posreden način terjali ugotovitev politične odgovornosti nosilcev pravosodne oblasti, tistih, ki jim položaj in poklic v sistemu delitve oblasti narekujeta, da delujejo v ustavni funkciji pregona ali sojenja. “Morebitne nepravilnosti ali kršitve posameznih zakonskih določb se rešujejo v okviru kazenskih postopkov v sistemu ustreznih zavor in ravnovesij, ki jih nudijo redna in izredna pravna sredstva, kot so pritožbe na višjo inštanco ali zahteve za varstvo zakonitosti,” je zapisal in dodal, da naj bi uvedba parlamentarne preiskave, ki bi izhajala izključno iz konkretnih zadev, med katerimi nekatere še niso pravnomočno zaključene (na primer zoper državnega svetnika Franca Kanglerja pri Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru in pri Specializiranem državnem tožilstvu RS), v sistemu delitve oblasti pomenila nedopustno poseganje zakonodajne oblasti v pravosodno vejo oblasti.

Ferlinc v nadaljevanju Kovšci pojasnjuje, da je vsaka zadeva, ki jo sodišče sprejme v obravnavo, podprta z zadostno podlago za utemeljenost suma. Sodišče je tisto, ki ugotavlja popolno gotovost, vsaka kazenska zadeva pa gre skozi posamezne faze postopka, ki imajo zakonsko inkorporirana varovala, ki naj bi po besedah Ferlinca preprečevala kršitev človekovih pravic. “Zato bi bilo nesprejemljivo morebitno sporočilo izveden parlamentarne preiskave v razlagi, da naj državni tožilci ne preganjajo, sodišča pa ne obsojajo, če so v postopkih vplivne osebe, ker se bodo tožilci in sodniki sicer znašli v parlamentarni preiskavi.”

Foto: Državni svet RS

Ferlinc svoje pritiske utemeljuje s tem, da naj bi parlamentarna preiskava kršila načelo delitev oblasti
Ferlinc v nadaljevanju pojasnjuje, da posamični sodni in tožilski postopki naj ne bi mogli postati predmet parlamentarne preiskave, saj se zakonitosti, pravilnosti in primernosti sodnih in tožilskih postopkov ne more ocenjevati v parlamentu zaradi politične odgovornosti. V nasprotnem gre po besedah Ferlinca za kršitev načela delitve oblasti in popolnoma preneha položaj samostojnega tožilca. “Vprašanja veljavnosti ali neveljavnosti posameznih listin, prikritih preiskovalnih ukrepov in drugih izsledkov so v vsaki zadevi posebej tista pravna vprašanja, o katerih odloča sodišče.”

Ferlinc slabšanje družbenega položaja pravosodja vidi kot nevarno
Državnemu tožilcu po besedah Ferlinca v skladu z drugim odstavkom 8. člana zakona o državnem tožilstvi ni mogoče očitati mnenja ali stališča, ki ga je dal pri opravljanju državnotožilske službe. “To pomeni, da državni tožilci enako kot sodniki ne morejo biti v postopku parlamentarne preiskave zaslišani o vprašanjih, ki so oziroma so že bila predmet odločanja organov pravosodja , ker bi bilo s tem porušeno načelo delitve oblasti.” Ferlinc v nasprotovanju zahtevi za odreditev parlamentarne preiskave med drugim poudarja, da mora pravna država zagotavljati normalno delovanje organov pravosodja, ki ne morejo biti obremenjeni z nenehno borbo za svoj neodvisni položaj nasproti zakonodajni in izvršilni veji oblasti, saj gre za skupno pojmovanje funkcioniranja države kot celote. Ne glede na razlog je tako po njegovo slabšanje družbenega položaja pravosodja nevarno in za funkcioniranje in obstoj države izjemno destruktivno.

V pismu, ki ga je Ferlinc naslovil na predsednika Državnega sveta RS, pojasnjuje, da so več desetletij tako pri nas tako kot drugod trajala prizadevanja za samostojen položaj državnega tožilca. V skladu z zakonom je tako po njegovih besedah urejeno, da posamezni vodja tožilstva in niti generalni državni tožilec ne moreta dati drugemu tožilcu obvezno navodilo, kako naj se ta v določeni zadevi ravna, pač pa lahko sprejme le splošno navodilo. “Tudi v primeru, da bi bilo navodilo resnično dano, ga državni tožilec ne bi smel upoštevati, še manj pa bi kakršenkoli tovrsten vpliv smel upoštevati sodnik. Zakon za take primere pozna inštitut izločitve sodnika ali državnega tožilca, nikakor pa to ne more v sistemu delitve oblasti biti povod za poseg zakonodajne oblasti v pravosodje v obliki parlamentarne preiskave,” je prepričan Ferlinc. Ferlinc morebitno parlamentarno preiskavo proti odločitvam pravosodnih organov vidi kot ustavno sporno in v nasprotju s splošnim načelom vladavine prava. Parlamentarna preiskava bi namreč po njegovo lahko pomenila neposreden politični pritisk tudi na odločanje v bodočih zadevah, ki imajo lahko poleg kazenskih tudi politične posledice.

Glede na to, da pravico Državnega sveta RS, da zahteva uvedbo preiskave o zadevah javnega pomena (parlamentarna preiskava) ustava ureja v 93. in 97. členu, je človek lahko upravičeno zaskrbljen, ko vidi, na kakšen način skuša vrhovni državni tožilec Ferlinc vplivati na državne svetnike. Mar meni, da bo na ta način svetnike prepričal v to, da do parlamentarne preiskave ne bi prišlo?

H. M.

 • althar

  Ko mački stopiš na rep…

  • rubec

   Misliš koštrunu?

 • Janez Kepic-Kern
 • xtc

  V normalni državi bi Ferlinc že zaradi Patrije pometal ceste,ne paše zaradi tega škandala-dejansko se ti ljudje z sodstvom vred obnašajo,kot da nad njimi ni možen nadzor niti ukrepanje zoper njih narobno delo.

  • SIMON ROZIC

   …imamo premalo cest za “sodnike” in “tožnike”….jih bomo poslali
   na prisilno delo na 2TIR in prihranili za kakšno miljardo sodnih grehov!

 • Miro Jereb

  Tale ferlink je tud en tič svoje vrste…zdele mu prpa dela…prihaja čas plačila….

  • WISKY 1000

   KONČNO

  • VERZIFIKATOR

   Meni pa že dolgo se dozdeva,
   da mu nekaj dela selektivno,
   žensk ne mara, res definitivno
   pred fantički da samo zardeva.

  • VERZIFIKATOR

   Toni Zadravski

   TOŽIBABA ANDREJČEK
   IN TRANZICIJA

   Iz otroštva se ga še spominjam,
   kodrolasec ravnega pogleda,
   skoraj sva tedaj bila soseda,
   drugim je potem sledil stopinjam.

   Ko še gulil šolske je klopi,
   kot Andrejčka vsi smo ga poznali,
   a smo upravičeno se bali,
   da zatoži nas kar tja v tri dni.

   Bil je ta Andrejček tožibaba,
   ob tožarjenju je fant odrasel,
   s tožbo vsako še za ped je zrasel.
   bolj lizunček kakor pa baraba.

   Znal okrog učiteljev frleti,
   prepoznaven bil je po frlenju
   in po tarnajočem govorjenju,
   zlepa nisi slišal ga zakleti.

   Pridkano, lepo se je obnašal,
   kot za tožibabo se spodobi,
   ta Andrejček v šolski se je dobi
   na pohvale mentorjev zanašal.

   Kam potem vodila ga je pot,
   kam mu prifrleti je uspelo,
   kakšno je nato opravljal delo,
   bogve, kje je hodil in pa kod?

   Da bi delal kakšno kariero,
   nisem slišal dolga desetletja,
   sad Andrejčkovega je početja
   najbrž spadal kar v nevidno sfero.

   Toda zdaj se zopet prikazuje,
   kakor nékdaj v vlogi tožibabe,
   pravi sicer, da lovi barabe,
   a težko indice dokazuje.

   Svojih rad ujel bi pet minut,
   to je jasno njega znancem starim,
   naj podrobnosti tu zanemarim,
   da Andrejček ne bi bil prehud.

   Raje naj povem vam, kar je vidno,
   da iz tedna v teden je drugačen,
   nič več hladen, vse bolj toplo-mlačen,
   giblje se gracilno in previdno.

   Kot da bi zabredel v damski svet,
   bujna mu narasla je frizura,
   dobro znana mu je pedikura,
   ves je od estetike prevzet.

   Glas se za oktavo je povišal,
   izstopile so oči sanjave,
   misel se vrti okrog postave,
   je že dosti komplimentov slišal.

   Bržkone ni zgolj zamenjal forme,
   ko Andrejček se je predrugačil,
   najbrž se je končno ojunačil,
   šel na pot tranzicijske reforme.

   Če zabubi se kot sviloprejka,
   kaj na koncu iz zapredka pride?
   Iz tranzicije čez čas izide
   končno tožibabnica Andrejka.

 • if

  Vera Mejak o Ferlincu.
  https://youtu.be/61-cwFvJk5Y

 • antimur

  Vera Mejak je pri tem cepcu Ferlincu že med njegovim študijem ugotovila, da je bil najbolj butast med vsemi. Problem pri tem kretenu je še dodaten, da je ob okrnjeni pameti tudi skrajno hudoben in Kučanov podrepnik. Zanima me kakšno mnenje so imeli mentorji o Žgajnerci, kaj nad Ferlincem že ni mogla biti, pa še po hudobiji in spletkarstvu je prava kučanistična pizdunka.

  • VERZIFIKATOR

   Hvala za opomnik.

   Verij Mejač – Mira Vijak

   PRIPRAVNIK IN VEDEŽEVALKA

   Je pripravnik v stroki vsaki
   nujno res, potrebno zlo
   in pa jasno vsem je to,
   da ljudje so neenaki.

   Enim stvar ne gre od rok,
   drugim pa še teže v glavo,
   ti hlepijo žal za slavo,
   v vlogi večnih so otrok.

   Bil nekoč je tak pripravnik,
   deloval precej zabito,
   a je hotel, kot pribito,
   da postal bi čislan pravnik.

   Ni pripravnik se odrezal,
   naj se je na moč napenjal
   in s komolci v prazno drenjal,
   brž se v jezik je urezal.

   Tale bodi prispodoba:
   ko bi tulil naj kot volk,
   se zavil je v mutast molk,
   bil kot pudlja je podoba.

   Kaj bilo mu je storiti,
   ko bilo je, kot pribito,
   da ne mogel bo skoz sito,
   v svoj poklic normalno priti?

   K jasnovidki se zateče,
   ženski za vse to pristojni
   in v mejáh verodostojnih,
   storil bo, kar ona reče.

   Nade polna, v méjah vere
   ženska skuša pomagati,
   in pripravnika peljati
   čez življenjske vse ovire.

   Takšna, pravi, tu je slika:
   ker premalo si pripraven,
   žal ne moreš biti zraven,
   kjer so sojenja velika.

   Tam, kjer ukazuje klika,
   tam težko jim prav boš služil,
   zlahka stvar boš vso okužil,
   nisi ti za obsodnika.

   Obsodnik lahko je tisti,
   ki nalogo brž dojame
   in obsodbo nase vzame,
   ko jo spišejo lobisti.

   Toda mora tudi znati
   vsako stvar utemeljiti,
   ne kar tja v en dan soditi,
   z lista plonkanje prebrati.

   Kvečjemu boš tam pripraven,
   kjer se fer bo linč pripravljal,
   in pod krinko se postavljal,
   da pravičnost vsa je zraven.

   Fer se linča pod pretvezo,
   da proces je bil pošten,
   spoštovan poslednji člen,
   kot pod božjo vse zavezo.

   Saj če stvar bi fer bila,
   ne bi linč ime ji dali,
   s tem so že vnaprej priznali,
   da je vsa sprevržena.

   Linčanje je pač prozorno,
   tam te dolete očitki,
   v vodi da ribariš plitki,
   naj povem ti to nazorno.

   Tebe tam ne da se vpreči,
   to drži žal kot zabito,
   da pljuvalno boš korito,
   čim boš zraven pri tej reči.

   Ni pripravnik ta pri pravi
   se ustavil jasnovidki,
   pričajo prerokb zavitki,
   ki zavrže jih, zapravi.

   Mu prerokbe ne dišijo,
   ker nobene ne razume,
   jasnovidka brž doume:
   drugo fant ima vizijo.

   Ta gospa vedeževalka,
   vse je videla vnaprej
   in bila je slej ko prej
   jasnovidna pričevalka.

   Rekla je verodostojno
   mu v mejáh še razumljivih,
   da bo v časih izmuzljivih
   fant končal prav nedostojno.

   Krajši čas se s slavo kinčal
   res bo, a zelo neslavno,
   in ker delal nepostavno,
   samega se bo fer-linčal.

 • stajerc5

  Ce potegnem celo zadevo skupaj, pomeni da me lahko nekdo iz zibelke do groba preganja po sodiscih, vseeno kaksnih in seveda brez kakrsnegakoli razloga.
  Sedaj se pa vprasam, kje ste voli-lci, ki ste to mafijo volili in s tem dali moznost, da se naredi taksna ustava.
  Je mogoce res, da smo najbolj zabiti narod tega planeta?

 • Ehnaton

  Res je koštrun posebne sorte tale tožilec Ferlinc. Lahko bi se sicer oglasil že, ko je drugi državni tožilec posegel v ustavno pravico do svobodnega podjetništva, kamor nedvomno sodi tudi pravica javnega izražanja stališč podjetnikov, ko gre za njihovo delovanje, ki je v skladu z zakonom in ustavo. To si je namreč privoščil Kozina, ki je kot državni tožilec pozval in še poziva k pogromu nad podjetniki, ki so žal spregledali, da je v Sloveniji svobodno podjetništvo svobodno le, če služi interesu vladajoče kaste, ki ima kominternske korenine. Sicer mi koštrun Ferlinc deluje podobno, kot pokvarjena Milojka, ki je govorila eno, v resnici pa delala za lobije, katerih del je bila v preteklosti tudi sama. Ferlinc, parlamentarna razprava, ki ima svoja pravila je še vedno bolje kot, da te lustrira ljudstvo na cesti.

 • RATATA

  Ta Državni Svet je isti qrac kot tista samoupravna interesna skupščinska združenja SRS.

 • macon

  Bednik Ferlinc bi moral zaradi vse Patria sramote leteti na ulico kot je dolg in širok.

  Delitev oblasti pomeni ravno to, da se razne veje oblasti nadzirajo med sabo, ne pa da je pravosodje nedotakljivi arbiter.

 • Peter

  Rečte kr čte, ampak trajno ma pa dobro, no.

  • rdečicvet

   to so – waserwelni – :-)

   • zokispoki

    A ni lasulja? Bog ve !

 • WISKY 1000

  Kaj ta frlinko še ni na Dobu,že zdavnaj bi moral zamenjati Janeza.

 • Anton

  situacija je kritična domala povsod, ne zgolj na obravnavanem področju, kot je krivosodje. Pereč problem je tudi situacija v psihiatričnih bolnišnicah/oddelkih, kjer režimski psihiatri in ostali kvazi strokovnjaki, se izzživljajo, manipulirajo z zdravili itd pacienti.Zakaj se o omenjeni problematiki tako malo govori in je domala tabu tema v širši družbi ne vem, vsejkkor je pa je potrebna podrobnejše diskusije/razprave.

  Glede našega predsednika vlade in njemu “podobnim”, pa vse do sedaj nisem uspel najti primernega odgovora/&ustrezne razlage na vprašanje, ki bi mi uspela razrešiti dvom na vprašanje, kako so taki beboti, navkljub svojim očividnim omejitvam na področju kognitivnih spsosobnosti uspeli priti tako “daleč” s kariero?

  sarkazem press

  • Lon Wolf

   Ena od vodečih mariborskih psihiatrinj, je danes sama v takšni duševni situaciji in je jokajoče prosila svojo najbližjo, da v kolikor bi se njeno stanje drastično poslabševalo, da jo prosi,da nikoli ne dovoli, da jo hospitalizirajo na zaprtem psihiatrijskem oddelku.

 • joza joza13

  Obvezno mora priti do parlamentarne preiskave!
  Se gremo demokracijo, ali pa ne in zgolj toliko, kot enim paše?!
  Ta preiskava se lahko opravi tudi na način, da se ne posega v avtonomnost odločanja sodišč in v neodvisno delo tožilcev.
  Mora se preveriti njihov način delovanja, ker primer Kangler je nonsens…

 • Rožle

  Vera Mejak..:
  “pripravnik moj je bil tale Ferlinc..kar naj sliši.. bolj butastega pripravnika nisem imela”….

 • Janez Korenjak

  Ferlinc je nekdanji pripadnik SDV – to je bil še v času osamosvojitve Slovenije in je aktivno delal zoper osamosvojitev.
  Kaj je povedala Vera Mejak o Ferlincu, vemo vsi: daleč najbolj nesposoben pravnik z amputiranimi možgani – zato pa je služnostna podaljšana roka mafije.

 • MižekFiga

  Uradno so tožilci samostojni, vendar imajo nekateri nadčloveške sposobnosti razumet tov. ddr. Kučana z njegovim stavkom: “Saj veste kaj mislim” in nadaljevanje po posrečeni angleški nadaljevanki, “Povedal bo vse samo enkrat”!

 • Antonius

  Tožilski *Fer/k/linc* že predolgo časa frli v krivosodju. Čas je, da tega molja doleti kakšen muhalnik ali protimrčesni sprey.

 • Hribouc

  POSLUŠAJ. LJUDSTVO !

  Ferlinc slabšanje družbenega položaja pravosodja vidi kot nevarno!

  Baraba kriminalna!
  Dnevi svetlobe se krajšajo in noči so neznosno dooolge kaaaaj ?
  VEST KLJUVA IN RAZŽIRA.Dan Sodbe se bliža, takrat bo nastopila tema!

  Ferlinc, nobeden ne bo ušel ali se skril za vedno. Vsi boste prišli na vrsto. Eden po eden, ne več v zavetju volčjega krdela, boste kot podgane satanskega udbokučanističnega parasistema močniške Udbopartije, stopali pred Najvišjega !
  Od tam bo večna Groza.
  Ne pozabite! Greha trdosrčnosti Bog ne odpušča- to ni niti predvideno!

  ” Pravice je zmaga v Svobodi & Svoboda je za vogalom!” PRESS

 • večni srb

  Danes je pač izpostavlhen Ferlinc, potem pride pa na vrsto nekdo drug. Rotirajo se po političnem ključu, do penzije bo vsak od njih prišel še parkrat na vrsto.

 • Anton

  temu bebotu se že po očeh vidi, da ni kaj prida bister. očigledno svoj manjko kompenzira s svojim ničvrednim značajem.

  sarkazem press

 • Garbage man

  Prikriti derpe, verjetno swinga z Rokom v Milanu

 • Dragan Krstič

  To je tisti pripravnik pri Veri Mejak za katerega je dejal da je neumen kot noč.

  • VERZIFIKATOR

   Noč je to zares spektakularna,
   dolga, da se konca ne ugleda,
   butec ne umakne z nje pogleda,
   saj ne ve, da noč je ta polarna.

 • piko8

  G. Vera Mejak je tega nesposobnega ferlinca zelo točno ocenila!!
  On ni sposoben, da bi čistiv javni WC!!

 • večni srb

  Slabšanje slabega pravosodja ni le popolnoma normalno ampak tudi zapovedano, sicer smo drhal, ne pa civiliziran narod.
  Razveljavljene sodbe in sklepi Evropskih sodišč povedo vse o načelu neodvisnosti posameznih javnih služb pri nas. Zakon zlorabljajo za diktaturo in uničujejo ljudi, država se pa zato razkraja, vse jasno.
  Ker je država gnila, je bilo vse brez veze, kako je lahko karkoli dobro, če je zgrajeno s krvavim denarjem, na lažeh, podtikanjih in krivicah. Kako je lahko kdorkoli dober, ki je sodeloval pri uničevanju načelno dobrih in poštenih, moralnih ljudi. Pa s tem ne mislim na politične kriminalce, ki jih namesto za konkretne, objektivne in neposredne stvari, procesirajo za razne konstrukte, neumnosti in natolcevanja, ko je itak vsem jasno, da tako komplicirane korupcije noben javni uslužbenec ne more izvajati sam, ne da bi mu vsi prej omogočili sklepno domnevno kaznivo dejanje. Potem ne moremo več govoriti o neodvisnosti temveč o dobro organizirani kriminalni družbi, ki ji pač rečemo Država. Prvič slišim, da imamo pri nas ločena ministrstva za sodnile, za notranje zadeve, za državne tožilce in nenazadnje še za odvetniško bando, plačano od države, specializirano za kriminačizacijo neprilagojenih civilistov. Na koncu, torej na EU sodiščih, pa se potem vedno izkaže, da so vsi povezani, delujejo sinhrono in o pravni državi pravzaprav pojma nimajo, kaj šele o človekovih pravicah, razen v relativnem smislu.
  Se pa lepo sliši kar citira Ferlinc, to je pa res, vsi na razvitem zahodu se menijo enako, le da so pravi profesionalci in imajo dvakrat bolj poštene države in tudi dvakrat manj sodnikov, pa nobene udbaške družbene samozaščite, ki nam krojijo dnevno karmo.

  Država si rečemo torej zato, ker v taki skupnosti nihče ne more biti neodvisen, v tem je ves vic.
  Saj je čisto preprosto, ljudje smo primitivni, revni in zahojeni, zato se dogajajo pizdarije, ki bi jih radi čim prej razčistili in se poravnali. Ker trop podalpskih ciganov tega ne zmore vsak sam za sebe, si civilizirani ljudje organizirajo nek sistem, da obstajajo neka jasna pravila in načini kako preprečiti ter sanirati slabo, da bi lahko bilo več dobrega.
  Posamezniki redko komplicirajo, malo kdo vzgaja otroka kot bi ga pasel Hitler v štali, za tale potem rečemo, da so rojeni pokvarjeni in so problemi z njimi samo vprašanje časa. Tudi take imamo, ampak večina slovencev ni posebno hudobnih in spletkarskih, če niso namerno zmedeni in razdraženi ali celo bolani, lačni in žejni.
  Vloga države je razjasniti kar se da, pri čemer se mora opirati na posvečeno znanstveno metodo, ker znanost rečemo zato, ker se o dejstvih lahko potem vsak sam prepriča. Edino dejstva ločijo resničnost od namišljenih konstruktov, ne glede kaj nam pravi domnevno zdrava pamet.
  Saj veste kaj mislim, to je tisti občutek, ko se ti zdi, da ti je vse kristalno jasno, potem pa naenkrat spoznaš, da na določene bistvene malenkosti nisi niti pomislil in se hipoma zaveš, da v resnici nisi nič vedel ampak si bil samo navajen tako videti tiste stvari. Ker so ti ljudje tako rekli, recimo, potem ko narediš pizdarijo, seveda ne moreš tekati od enega do drugega idiota in ugotavljati, da ni normalen, kdo bi pa take avtoritete in strokovnjake potem še jemal resno. Na žalost, je pri nas za oblast lažje narediti še hujšo novo napako, ko se končno zavedo tragičnih posledic prve, taka je pač moč fanatične sekte.

 • tomven

  Ferlinc je prebutast, da bi se bal.

  • SIMON ROZIC

   …in predomišljav !

 • Joško

  Ferlinc, si se usral v hlače? Tvoji pokvarjenosti ni videti konca; se bojiš preizkovalne komisije? Imaš slabo vest?

 • Nata

  Počasi bodo pod svojo kuratelo pospravili prav vse Inštitucije.
  Ustavno sodišče je že skoraj čisto rdeče
  https://www.portalplus.si/3245/druzina-ceferin-in-ustavno-sodisce/
  Tudi DS bo kmalu na vrsti !!
  Seveda, ne bodo pustili neposrednega političnega pritiska na prave,
  Ampak za neprave bo pa vedno mogoč,! Bodo že tako uredili.
  Barabe !! Mogočno vojsko vojščakov imajo !!

  • večni srb

   Bojijo se, vedo da jih narod.ne mara več, po drugi strani ne dvomijo v moč vojaško policijskega aparata, ki jih brani in podpira, ampak samo tako dolgo dokler ubogajo.
   Če se zamerijo oblasti v senci, jim nihče na tem svetu ne more več pomagati, sicer denar od bivših političnih direktorjev in visokih udbašev očitno gre, rako slabo pa pri nas spet ni.

 • Nata

  Pravzaprav sem si ogledala portal DS !!!
  iN ME JE SRAM !!
  Da nisem vedela, da je to tako velik korpus !!
  Da ima podoben ustroj, kot Parlament !
  Mar res potrebujemo vse to ??

  http://www.ds-rs.si/?q=kdo-smo/drzavni-svetniki

  • Black_hawk

   Drugi dom parlamenta.

   • Nata

    Res sem mislila, da jih manj . . . . .

 • toxico

  saj vera je rekla da bi mu ene dve primazala

 • Janez Kepic-Kern

  https://sloveniana.si/

  ZA ODDIH OD TEŽKE TEME.
  ALI IMA KDO OD VAS BEROČIH KAKO MNENJE ALI REALNO INFO
  O SPODNJEM !?

  MEDICINSKI ČUDEŽ ?
  V
  ZVEZI Z EX T.I. MARŠALOM TITOM ?
  ALI KAJ ?
  ŠE VEDNO MI NI JASNO,
  KAKO JE LAHKO
  – TISTA DOMNEVNA “TITOVA” MAMA – MARIJA BROZ !
  ZMOGLA

  1. NAJPREJ RODITI – LETA 1892 – NA DUNAJU – FRANZA BROZA !
  NATO PA ŠE
  ISTEGA LETA 1892

  2. MAJA 1892. LETA – ŠE – JOSIPA BROZA T.I “MARŠALA TITA !?
  RES
  ČUDNO: poglejte na moj e-portal “SLOVENIANA” L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

  P.S.
  Skrivnostni dokument, skrivnostnega rojstva Mariji Broz – otroka Franza Broza, leta 1892 na Dunaju.

  Citat vira: Momčilo JOKIĆ, TAJNI DOSIJE, Josip Broz” – Prva izdaja; Kragujevac, Nova svijetlost 1992, str.: 145

  Pojasnilo: Kopija izpisa iz knjige rojstev leta 1892 na Dunaju, se nahaja na 145. strani, citirane knjige.

  CITATNO vam vsem beročim iz knjige: “TAJNI DOSIJE, Josip Broz” – Prva izdaja; Kragujevac, Nova svijetlost 1992, kosovskega Srba, intelektualca in raziskovalca, gospoda Momčila JOKIĆA, podajam kopijo nenavadnega izpiska iz knjige rojenih na Dunaju, leta 1892.

  Na kopiji tega izpiska piše, da je 1892 leta na Dunaju Marija Broz rodila otroka z imenom Franz Broz.

  Iz raznih drugih virov je znano, da je Marija Broz – Javeršek po uradni verziji biografije Maršala J. B. TITA – Maršalova mati, hodila na Dunaj delati, kot delavka/služkinja k znanim delodajalcem. Ob pregledovanju kopije iz knjige rojenih na Dunaju se nam seveda poraja vprašanje “logistične” narave: KAKO JE MOGLA MARIJA BROZ JAVERŠEK POLEG TEGA, DA JE 1892. LETA NA DUNAJU RODILA OTROKA FRANZA BROZA – V KUMROVCU, MAJA 1892 (V ISTEM LETU) RODITI ŠE T.I. MARŠALA – JOSIPA BROZA?!

  Vprašanje ni šaljivo,

  ker je bil t.i. MARŠAL JOSIP BROZ TITO pomembna javna oseba trajnega pomena naj bo zgoraj navedena “zagonetka” – predlagam/o, da to zagonetko strokovno in verodostojno razrešijo kar uradne službe, države R. Slovenije pooblaščene za ugotavljanje identiteto oseb.

  L.R. Janez Kepic-Kern, odgovorni urednik in lastnik “SLOVENIANA” edicij.
  P.S.
  “SLOVENIANA”- MOJ KAR OK E-PORTAL

 • milanček

  ta majmun, ne prveč intiligenten, UDBA ga je izrabila do konca, se bo sam sodil, bodisi s strelom v izprano betico, ali pod vlak! ferlinc, tvoj čas pokore je tu, bebec!

 • SALZ

  Če bi to bilo res kar govori Ferlinc potem v Sloveniji ne bi bilo toliko kršitev človekovih pravic na sodiščih kot jih je.

 • Olga101

  Odplaknili je treba vso gnojnico iz Avgojevega hleva krivosodja!

 • Hribouc

  PEZDE GOBEZDALASTO KRIMINALNO!

  Ne skušaj več, ne moje osebne, še manj Narodove potrpežljivosti ! nesposobna kriminalna klika Koritarjev

  Pizda domišljava, škoda je, da je moj stari, 3 leta Partizan, preden je odšel v Večnost, dal uničiti svojo trofejno Mavzerico! Saj si je ne zaslužiš, kurba sajasta brezvestna, bila bi omadeževana samo s tvojo kurčevo domišljavo in bolestno senco, u vražju mater, banda hudičevska!

  ” Osvobodili se vas bomo, banda Kriminalna, Hudič vas poberi čimpreje!” PRESS

 • Vince Blake

  Ferlinc? Ferlinc?
  A to je tisti Ferlinc, za katerega je Mejakova rekla, da bolj butastega pripravnika še ni imela?
  Bo kar tapravi za novo oblast. Poslušen, neumen aparatčik.

 • zamaškar

  Če smo v pravni državi in si in si pridobil vse potrebne dokaze za obtožbo potem se nimaš česa bati Andrej.Sicer pa kaj bi te učil, saj sam dobro veš na ćemu je stvar in zakaj se gre?!.Malo me je zaneslo iz konteksta.Se opraščam.ker gre za zadevo Kangler oglasu si se pa Ti.

 • jedro

  Kaj pa okrožna državna tožilka Blanka Žgajnar ?

 • francelj3

  Tale cepec si delitev oblasti predstavlja zelo po svoje. Po njegovi definiciji bi smeli tožilci preganjati samo tožilce, prav tako bi “sodniki” smeli soditi samo “sodnikom”. Karkoli drugega bi bila kršitev načela delitve oblasti.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!