Za Šarčevega poslanskega kandidata in gozdarja odprli kar posebno pisarno: Sindikat policistov Slovenije prijavil sporno zaposlitev Poklukarjevega svetovalca Rupnika KPK in računskemu sodišču!

Julijan Rupnik je kandidiral za poslanca na listi LMŠ.

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) so bili seznanjeni z skrajno nenavadno in sporno prakso pri zaposlitvi Julijana Rupnika, svetovalca ministra za notranje zadeve. Člani SPS in zaposleni v MNZ so nas seznanili, da so (po nekaterih informacijah še celo pred podpisom pogodbe o zaposlitvi) za svetovalca ministra uredili posebno pisarno v Centru za oskrbo Gotenica, in sicer zaradi tega, ker naj bi prebival v bližini, in mu s tem omogočili zaposlitev v MNZ na sumljiv način. Gre za člana LMŠ in univerzitetnega diplomiranega inženirja gozdarstva, ki je bil pred zaposlitvijo v MNZ brezposeln, tako da po mnenju SPS ne izpolnjuje niti strokovnih referenc.
V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) so bili seznanjeni s skrajno nenavadno in sporno prakso pri zaposlitvi Julijana Rupnika, svetovalca ministra za notranje zadeve. Člani SPS in zaposleni v MNZ so nas seznanili, da so (po nekaterih informacijah še celo pred podpisom pogodbe o zaposlitvi) za svetovalca ministra uredili posebno pisarno v Centru za oskrbo Gotenica, in sicer zaradi tega, ker naj bi prebival v bližini, in mu s tem omogočili zaposlitev v MNZ na sumljiv način. Tako naj bi se Julijan Rupnik iz bližnjega kraja prebivanja vsakodnevno vozil na delo v Gotenico, občasno pa naj bi s službenim vozilom odhajal na sestanke v Ljubljano, in sicer samo na kolegije ministra, medtem ko so njegove naloge oziroma zadolžitve tam zaposlenim in zaposlenim na sedežu ministrstva nepoznane.
Ker je na podlagi razpoložljivih informacij obstajal sum koruptivnega ravnanja in klientelistične zaposlitve, so v SPS na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) na MNZ podali ustrezno zahtevo. Ob prejetih informacij zaposlenih jim je namreč velik sum vzbudilo dejstvo, da nekdo, ki je zaposlen v kabinetu ministra, opravlja delo v popolnoma drugi organizacijski enoti ministrstva.
Gre za kandidata LMŠ na državnozborskih volitvah in diplomiranega gozdarja
Center za oskrbo Gotenica je po njihovem namreč organizacijsko umeščen v urad za logistiko v okviru sekretariata MNZ in kot tak ne sodi v organizacijo in delovna področja kabineta ministra za notranje zadeve. Še dodaten sum o spornosti takšnega ravnanja nam je vzbudilo dejstvo, da je bil Julijan Rupnik na volitvah v DZ kandidat politične stranke LMŠ, iz katere izhaja tudi minister Boštjan Poklukar, predvsem pa njegov življenjepis na spletni strani LMŠ, iz katerega je razbrati, da živi v bližini Centra za oskrbo Gotenica.
Na podlagi dokumentov, pridobljenih na podlagi ZDIJZ, so v sindikatu ugotovili, da je bila z Julijanom Rupnikom 17. 9. 2019 sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto višji svetovalec (šifra delovnega mesta 24972) in so mu bile določene pravice iz uradniškega naziva višji svetovalec II. Pogodba o zaposlitvi v 4. členu določa, da bo “javni uslužbenec opravljal delo v ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge”. Glede na to, da v Centru za oskrbo Gotenica ni uradnih prostorov, kjer bi svoje delo opravljal kabinet ministra, kjer je Julijan Rupnik zaposlen, je toliko bolj zgovoren podatek, da iz izjave o povračilu potnih stroškov izhaja, da je navedeni javni uslužbenec doma zgolj 12,1 kilometra od Centra za oskrbo Gotenica.
Na spletni strani politične stranke LMŠ, kjer je objavljen življenjepis (takrat kandidata stranke) Julijana Rupnika – na povezavi https://www.strankalms.si/vsebina/julijan-rupnik/ -, lahko preberemo, da gre za univerzitetnega diplomiranega inženirja gozdarstva ter da je bil (pred zaposlitvijo v MNZ) brezposeln. Tudi strokovne reference navedenega (gozdarsko-lesne verige) niso takšne, da bi izkazovale poznavanje delovnih področij MNZ (pri tem opozarjamo, da gre za javnega uslužbenca in ne funkcionarja).
Iz vseh navedenih dejstev in prilog, ki so jih priložili, po prepričanju sindikata izhaja sum kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter zakona o javnih financah, s tem da:
– je bil javni uslužbenec zaposlen kot član politične stranke zaradi svoje brezposelnosti kot kompenzacija za prispevek v politični stranki, kar izhaja tudi iz navedb o strokovnih kompetencah;
– zaradi bližine Centra za oskrbo Gotenice njegovemu domu oz. stalnemu prebivališču mu je minister za notranje zadeve omogočil delo blizu domu, in to na takšen način, da gre za “privilegij” javnega uslužbenca, saj v Gotenici ni organizacijskih enot ali uradnih prostorov kabineta ministra;
– da se je negospodarno porabilo javna sredstva za opremo in usposobitev posebne pisarne za javnega uslužbenca v Gotenici, kjer ni uradnih prostorov kabineta;
– da iz potnih nalogov službenih vozil izhaja, da se (v povprečju) enkrat tedensko s službenim vozilom odpelje v Ljubljano (po nam znanih informacijah le na kolegije ministra), pri čemer uporablja vozili urada za logistiko (kjer sploh ni zaposlen) in gre po našem mnenju za neupravičeno uporabo javnih sredstev.
Navedena dejstva in materialni dokazi po mnenju sindikata vzbujajo resen sum, da gre v navedenem primeru za nedopustno in nevarno prakso klientelistične zaposlitve brezposelnega člana iz lastne politične stranke, ki se mu omogočajo posebni privilegiji dela blizu kraja stalnega prebivališča ter posledično neupravičena in negospodarna poraba javnih sredstev z uporabo vozil drugih organizacijskih enot MNZ. V Sindikatu policistov Slovenije zato čutimo dolžnost, da navedeni sporni primer zaposlitve obelodanimo in naznanimo pristojnim organom, ki naj v skladu s svojimi pooblastili zadeve preverijo in po potrebi tudi ustrezno ukrepajo,” so še zapisali.
H. M.
 • Peter

  Nova generacija….pa ma res ene 18 let, cirka, no.

  • samsara

   Umetniški performans, no!
   Saj veš, da je šarac umetniška duša.

  • RATATA

   Rojen 29.februarja.

 • Amerikanc

  Novi obrazi, brez starih praks, pravi Serpentinšek. Dobro jih je nategnil, volivce, čeprav jih je bolj malo.

 • Jožefa Benko

  brajdič muko pravi,da je

  oseba pač mutirala po darwinu

 • učko

  A niso Rupnikovo bando že zdaunej rasfukal ?!

 • Olga101

  “Čas je za novo generacijo” – lopovov?

 • macon

  “Čas je za novo generacijo”, hahahahahaha, in s fotografije nas gleda en dedek.

  Komunajzeraj je res umobolnica na prostem.

  • ROMAN Naprudnik

   Še jes sem lepši.

 • Antonius

  Ne vem, kaj je v tem primeru čudnega? Izmislijo si delovno mesto in tako zaposlijo še kakšnega svojih.
  Poglejmo samo po ministrstvih. Serpentinškova vlada je povečala število državnih sekretarjev, da zaposlili ves kader, ko je pogorel na volitvah. V vladi zaposlitveno čepita Bratuškova in smetiščna kanta Erjavc, ki so jima volivci namenili sredinca.
  Poglejmo v politikantsko zlorabo zaposlovanja in se vprašajmo, od kje se je vzelo in zakaj potrebujemo prek 250 nepogrešljivih državnih agencij. Šefi nepotrebnih agencijskih navlak so kot po pravilu, vedno mimo razpisa postavljeni politično.
  Evidenten in komaj opazen nesmisel je tovarišijsko zaposlovanje na elektru Slovenije. Drago plačano a povsem nepotrebno *golazen* so nam prikrito podtaknili na elektro račun.
  Oglejte si spodaj, kako nas vsa skupaj kradejo in vlečejo za nos. Rupnik je samo še eden, prodan k povsem nesmiselnim službam, ki gredo na naš račun.
  —–
  1. in 2. Električna energija VT in MT
  To je prva postavka na računu za elektriko in samo ti dve se dejansko tičeta elektrike. VT pomeni »večjo tarifo«, torej porabo elektrike v »špici« med 6. in 22. uro. MT na drugi strani pomeni »manjša tarifa«, ki jo števec med delavniki beleži med 22. in 6. uro. Denar od te postavke ostane dobavitelju elektrike.
  Aleksander Mervar, Eles
  3. Obračunska moč
  Matjaž Vodušek, SODO
  Gre za pavšalni znesek, ki je vsak mesec enak. Pomeni moč, za katero se dobavitelj zavezuje, da bo stranki stalno na voljo. Bolj plastično: kot da bi plačali za to, da boste imeli vedno dostop do interneta. /na vse uradne dneve boste imeli dostop do Upravne enote v ”svoji občini” (nimajo vse občine upravnih enot – hvala bogu), parkirni prostor pač ni zagotovljen, sploh ne brezplačen/. (B.Š.) Denar pobere družba SODO (sistemski operater distribucijskega omrežja), del ga obdrži, del pa razdeli Elesu in posameznim distributerjem. SODO, prek katerega na leto steče 350 milijonov evrov, je imel lani 29 zaposlenih, povprečna mesečna bruto plača je bila 3.221 evrov.
  4. in 5. Omrežnina VT in MT
  Plastična razlaga: gre za nekakšno takso, ki jo plačujete za uporabo električnega omrežja. Pobira jo trgovec, ki jo nakaže družbi SODO (sistemski operater distribucijskega omrežja), ta del denarja obdrži zase, del ga nakaže Elesu in elektrodistributerjem (večinoma lastniki tistih trgovcev, ki denar že na začetku poberejo).
  6. Prispevek za energetsko učinkovitost
  Milenko Ziherl, Eko skladDenar iz tega prispevka se zbira v blagajni Eko sklada, ta pa z njim subvencionira energetske obnove stavb (denimo okna, fasade, strehe). Na leto ima dobrih 20 milijonov evrov prihodkov, po podatkih baze GVIN ima 37 zaposlenih, povprečna mesečna bruto plača je okoli 2.300 evrov.
  7. Prispevek za SPTE in OVE
  Denar iz tega prispevka je namenjen subvencioniranju zelenih virov energije, denimo sončnih elektrarn. Zaradi eksplozije števila sončnih elektrarn se ta prispevek skoraj vsako leto zvišuje in znova se bo zvišal v prihodnjih nekaj tednih. Za ilustracijo, kako velika stvar je to: za subvencije zelene energije bomo letos porabili okoli 150 milijonov evrov.
  8. Prispevek za delovanje operaterja trga
  Karlo Peršolja, Borzen
  Operater trga je Borzen, ki prav tako bedi nad blagajno za subvencioniranje zelenih virov energije. Borzen ima nekaj čez 20 zaposlenih, povprečna mesečna bruto plača v 2013 je bila 2.785 evrov.
  9. Prispevek za agencijo za energijo
  Irena Praček, agencija za energijo
  To je še ena institucija, ki bedi nad trgom z elektriko. Sedež ima v Mariboru, po podatkih AJPES ima 45 zaposlenih, povprečna mesečna bruto plača je 2.548 evrov.
  10. Trošarina
  Dušan Mramor, finančni minister
  To je dajatev, ki se steka neposredno v državni proračun. Na vsako kilovatno uro elektrike plačate 0,003 evra trošarine.
  11. DDV
  Tudi to je dajatev, ki se steka neposredno v državni proračun. Na celotni račun za elektriko plačate 22-odstotni DDV.
  12. CRM
  Gre za dodaten prispevek, ki pa še visi v zraku. Z njim naj bi se reševalo predvsem TEŠ 6, ki s svojo proizvodno ceno ne more konkurirati na trgu, kjer so cene elektrike na rekordno nizkih ravneh.

 • Janez Kepic-Kern

  Ta pa izgleda penzionistično, nezdravo.
  Niič nov, zelo “ponošen” videz ima. L.r. JANEZ K. KERN KOMENDA

 • tomven

  Čas za novo generacijo…. Pol pa tega mamuta porinejo ven… Za posrat je tale šarunćeva lmš

 • cosmosjasnovidec

  Sem že mislil,da je od mrtvih vstal davno pokojni Tomaž Terček kateri je delal na TV-ju in se bo podal v kandidaturo.
  ——————————————————————————————–
  Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
  DR.Cosmosjasnovidec
  —————————————————————————————-

 • Common Sense

  Hecno tole ne?

 • Franc Šink

  Nekaterim je dovoljeno prav vse.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!