fbpx

Zadušljiva birokracija: Kmet bi rad gradil, a so se mu na Občini Medvode debelo zlagali, da tam sploh ne more graditi, zdaj pa še zavlačujejo z izdajo vloge

Župan Nejc Smole. Foto: STA

Dolgotrajni postopki na nekaterih slovenskih občinah so za mnoge kot boj Don Kihota z mlini na veter – predvsem se človek vpraša, “kdo je tukaj nor?”. Objavljamo dokaze, kako Občina Medvode zavira majhnega človeka – kmeta, ki želi na lastne stroške na svoji zemlji postaviti kozolec toplar, ki spada med slovensko kulturno dediščino, vendar občinska uprava omenjene občine z metanjem polen pod noge in z birokratskimi ovirami zavira in preprečuje razvoj hribovskih kmetij v tej občini. Z birokratskimi zahtevami – nekatere med njimi so popolnoma neutemeljene – pa pošteni kmečki družini jemlje še tisto voljo do dela, ki jo premore …

Kmet A. O. (njegovo polno ime hranimo v uredništvu, op. p.) iz Topola v občini Medvode bi rad na Upravno enoto Ljubljana Šiška poslal vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za postavitev nezahtevnega objekta dvojnega kozolca – toplarja, vendar pa, da bi sploh lahko na Upravno enoto v Šiški poslal to vlogo, potrebuje tudi soglasje občinske uprave Občine Medvode. Ta pa mu pri izdaji soglasja “dobesedno nagaja, rešuje zadevo že več kot 4 mesece, hkrati pa si izmišljuje vedno nove in nove zahteve, ki sploh niso več v njeni pristojnosti,” nam je svojo zgodbo z občinskimi birokrati zaupal A. O.

Lesa nočejo prodati pod ceno, raje bi naredili toplar – občinska uprava Medvode nima posluha, v Ljubljani ne vidijo ovir
Vse se je začelo, ko je bil lani v njihovem gozdu velik napad lubnikov, vendar so se odločili, da lesa ne bodo prodajali po polovični ceni in pod ceno, temveč ga bodo bolj koristno uporabili. “Tako smo prišli do zamisli, da želimo na svoji parceli 142 k. o. Topol, kjer je nekoč že stal objekt – sušilnica za sadje, postaviti nov večji objekt, in sicer dvojni kozolec – toplar,” za katerega pa se, kot boste brali v nadaljevanju, medvoška občinska uprava trudi, da bi omenjenega kmeta onemogočila v njegovi nameri. Vse se je začelo že leta 2016, ko sta bila A. O. in njegova žena kar trikrat na občini Medvode, vsi po vrsti pa so jima zatrjevali, da na izbrani parceli ni možno graditi, saj naj bi bilo to “zemljišče 1. kategorije, pa čeprav je parcela strma in stopničasta”. Drugače so jima zatrdili na UE Ljubljana Šiška, kjer so jima rekli, da “na tej lokaciji lahko gradimo, in sicer lahko postavimo kozolec toplar do površine 150 kvadratnih metrov”.

Kozolec – toplar. Foto: sta

Ko nič več ni samoumevno: Že več kot štiri mesece rešujejo enostavno vlogo
V skladu z navodili UE Ljubljana Šiška sta nato 6. marca letos oddala na Občino Medvode Vlogo za izdajo soglasja glede odmika nezahtevnega ali enostavnega objekta od javne ceste. Vendar ju Občina Medvode spet zavira v svoji nameri, saj to enostavno vlogo občinska uprava rešuje že več kot štiri mesece, poleg tega pa si po pričevanju A. O. “zraven izmišljuje vedno nove in nove pogoje ter zavlačuje z izdajo tega dokumenta”. Tako sta dober mesec po tem, ko sta oddala vlogo, z občine dobila dopis z zahtevo po dopolnitvi vloge, pa čeprav je bila že prvotna vloga izpolnjena v celoti in v skladu z vsemi zahtevami, ki so bile navedene v vlogi. “Zato smo bili primorani v zelo kratkem času najeti projektanta, ki je naredil celoten projekt, z vsemi zahtevami, ki so bile navedene v zahtevo po dopolnitvi vloge. Kljub temu mi je referentka na občini, ki vodi postopek, Eva Tehovnik, po e-pošti dne 5. maja 2017 ponovno poslala dopis, v katerem navaja, da želi imeti še žig in podpis odgovornega projektanta. To pomeni podobno, kot da bi gradili hlev, hkrati pa to pomeni po oceni projektanta še najmanj 5.000 evrov dodatnih stroškov za objekt, ki po Zakonu o graditvi objektov spada med nezahteven objekt, zanj pa je možno pridobiti gradbeno dovoljenje po enostavnem postopku, kar pomeni, da je potrebno vlogi priložiti skico objekta (tloris, naris in stranski ris objekta), ter odmik objekta od sosednjih parcel. Zahteva za Izjavo odgovornega projektanta se tako lahko nanaša izključno na Projekte za izdajo gradbenega dovoljenja (PGD), zahteva, ki ni v pravni pristojnosti občine Medvode, temveč pristojnega upravnega organa, to je Upravne enote Ljubljana Šiška,” se je pozanimal omenjeni kmet.

Ob tem je pomembno poudariti, da s postavitvijo tega enostavnega objekta kmet A. O. nikogar ne ovira, saj v neposredni bližini ni nobenega drugega objekta, “najbližja je tako le naša stanovanjska hiša, pod katero teče malo prometna makadamska občinska pot.”

Občina mu je poslala seznam 38 številk Uradnih listov RS – na KGZS so ugotovili, da jih večina nima zveze z A. O. 
Glede na navedeno je vlagatelj vložil pisno zahtevo za sestanek pri županu Nejcu Smoletu (na fotografiji zgoraj, op. p.) – sestanek je bil 24. maja 2017, A. O. pa je z ženo zahteval pravno podlago za vse navedene zahteve oziroma “zahtevala sva, naj navedejo točno določen zakon oz. člen v zakonu, na katerega se občinska uprava lahko sklicuje. Od Silvane Markič z občinske uprave sem nato prejel dopis, kjer navajajo neverjetnih 38 številk uradnih listov, ki pa predstavljajo samo predpise s področja posega v prostor, navedli pa niso niti enega zakona, ki bi utemeljeval upravičenost zahtev občinske uprave do mene kot lastnika parcele in investitorja. Zato sem šel z omenjenim dopisom še na posvet k pravnemu zastopniku pri KGZS, Gašperju Cerarju, ki mi je nato poslal dopis, v katerem potrjuje že moje zgoraj izraženo mnenje in mnenje projektanta.” 

Foto: printscreen e-sporočila, v katerem Gašper Cerar iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ugotavlja, da je kar nekaj pravnih podlag iz zahtev Občine Medvode pri gradnji A. O. toplarja popolnoma neutemeljenih

A. O. je nato pred nekaj dnevi, natančneje 18. julija 2017, prejel zavrnjeno odločbo glede Vloge za izdajo soglasja glede manjšega odmika, razlog za to pa je nadvse bizaren, saj so na Občini Medvode navedli kar 43. člen Zakona o pravilih cestnega prometa, ki govori o vzvratnem vključevanju vozil na javno cesto.

Foto: printscreen odločbe Občine Medvode z dne 18. 7. 2017 A. O.

Foto: Odgovor A. O. v obliki pritožbe županu Občine Medvode Nejcu Smoletu.

Na zavrnjeno odločbo z bizarnimi obrazložitvami se je A. O. nemudoma pritožil, prav tako zavrača omenjeni 43. člen Zakona o pravilih cestnega prometa – vzvratno vključevanje na javno cesto, saj ugotavlja, da “niti z razlago pravnega akta ne moremo iz določbe 43. člena navedenega zakona izluščiti pravila, ki ga v izpodbijani odločni postavlja občina. Trdim, da si je pravilo in pogoj občina izmislila, zato ji v tem delu očitam napačno uporabo materialnega prava.” Pritožbo so mu sicer v celoti pomagali pripraviti na KGZS, Gašper Cerar pa je A. O. “ob tem zaupal še svoje praktične izkušnje”.

Vprašanja v zvezi z “vzvratnim vključevanjem vozil na javno cesto”, ta izgovor v celoti demantira A. O., smo poslali tudi na Občino Medvode oziroma njihovemu županu Nejcu Smoletu. Poleg tega nas je še zanimalo, ali je seznanjen z delom njihove občinske uprave in kako komentira, da preprosto vlogo obravnavajo več kot štiri mesece ter kako pogosta praksa je takšno zaviranje kmetov pri njihovem delu. Odgovor bomo objavili, ko ga bomo prejeli.

Ko ti občina posrka vso energijo, ki bo jo vložili v delo in napredek …
Kmet, ki bi rad gradil, vendar mu občinski birokrati to onemogočajo, skrušen ugotavlja, da “občinska uprava v naši občini ne deluje v korist vseh občanov, prav tako ni noben servis občanov, kot je to nedavno zatrjevala vodja Silvana Markič v medvoškem glasilu Sotočje. Z metanjem polen pod noge in z birokratskimi ovirami zavirajo in prepričujejo razvoj hribovskih kmetij v naši občini. Čeprav kozolec spada med slovensko kulturno dediščino in je pomemben tudi z vidika kulturnega bogastva naše krajine, nam medvoška občinska uprava s takšnimi birokratskimi zahtevami jemlje še tisto voljo do dela, ki jo še premoremo.” Dodaja, da je oče dokaj mlade družine s štirimi mladoletnimi otroki, oba z ženo pa se preživljata izključno s kmetovanjem, “zato morava paziti na vsak evro, kako ga bomo vložili oz. zapravili. Takšnega razmetavanja denarja, kot ga od nas zahteva občinska uprava s svojimi nepravnimi, nestrokovnimi in neutemeljenimi zahtevami, si ne moremo privoščiti.” Poleg tega je iz zgodbe razvidno, da omenjena občinska uprava močno prekoračuje pooblastila, ki jih ima, hkrati pa ni nobene institucije, ki bi birokrate, ki si oblast jemljejo v svoje roke, kakorkoli redno nadzirala …

M. S.