fbpx

Zagovornik Janeza Janše Franci Matoz ostro nad laži Haklovega Večera

Franci Matoz, odvetnik (foto: Nova24TV)

“Nikakor ne drži trditev v članku, da je sodna preiskava trajala več kot pet let zaradi “manevrov mene kot zagovornika” ampak izključno zaradi pristranskega dela preiskovalne sodnice. Takoj po uvedbi preiskave je bil s strani sodišča angažiran izvedenec, ki je ugotovil vrednost zemljišča v Trenti, ki je bila blizu takratni prodajni ceni,” je neresnične navedbe Večera demantiral odvetnik Franci Matoz.

Večer Uroša Hakla, tako imenovano glasilo Židanovih Socialnih demokratov, se je vnovič zatekel v laži, da bi očrnil novoizvoljenega predsednika vlade Janeza Janše. Na netočne navedbe Večera v članku z naslovom “Preiskava zoper Janšo: na potezi je tožilstvo” se je odzval zagovornik Janše Franci Matoz in izrazil prepričanje, da je sodna preiskava, ki je potekala pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani zoper Janšo v smeri suma storitve kaznivega dejanja, po njegovem mnenju popolnoma neutemeljena, kot tudi celoten postopek.

“Kazenski postopek izveden “na silo” za potrebe pregona mojega klienta”
“Prav tako je obramba angažirala sodnega izvedenca, ki je prav tako vrednost zemljišča ocenil blizu prodajne cene. Ker bi to pomenilo, da je potrebno preiskavo zoper vse obdolžene ustaviti in pri tem ugotoviti, da je bil celoten kazenski postopek izveden “na silo” za potrebe pregona mojega klienta, je preiskovalna sodnica angažirala skupino izvedencev, ki so izdelali mnenje po “meri tožilstva”. Naš predlog izločitve izvedenca, ki je bil funkcionar stranke SD, je preiskovalna sodnica zavrnila. S pritožbo zoper takšno odločitev preiskovalne sodnice smo uspeli (po odločitvi zunajrazpravnega senata in višjega sodišča) in izvedenci in mnenje je bilo izločeno zaradi njihove pristranskosti.”

Foto: Printscreen

Matoz je izpostavil, da je to povzročilo več kot dvoletni zastoj v postopku, vendar ne zaradi njegovega predloga, ampak zaradi nezakonite odločitve preiskovalne sodnice. “Sodnica je namreč šele po pravnomočnem sklepu o izločitvi pristranskih izvedencev – funkcionarja stranke SD, imenovala nove izvedence, ki so mnenje izdelali šele leta 2018.” Po besedah Matoza je preiskovalna sodnica prav tako neutemeljeno zavračala njegove predloge za imenovanje izvedenca urbanistične stroke in šele po odločitvi zunajrazpravnega senata je bilo njegovemu predlogu ugodeno, kar je zopet postopek neprimerno podaljšalo. “V postopku je bilo namreč prav dejstvo, kakšne objekte je na zemljišču moč zgraditi odločilno in to je lahko ugotavljal samo izvedenec urbanistične stroke (v dokaznem predlogu smo uspeli šele potem, ko smo angažirali svojega izvedenca in šele po odločitvi zunajrazpravnega senata !!).”

Sodna preiskava trajala več kot pet let zaradi pristranskega vodenja preiskave
“Ker so bila mnenja izvedencev različna bistveno, smo predlagali zaslišanje in soočenje izvedencev, nakar je bila iznenada (z vročitvijo sklepa meni kot zagovorniku dne 20. februarja 2020) sprejeta odločitev sodišča, da izvedencev ni potrebno zaslišati in s tem realno ugotoviti vrednost zemljišča.” Ker kot zagovornik Matoz ne verjame v naključja v zadevah, kjer postopki tečejo zoper njegovega klienta Janeza Janšo, meni, da je bila takšna povsem napačna odločitev sodišča sprejeta zaradi potrebe danega trenutka sestavljanja nove vlade. “Torej z vso odgovornostjo zatrjujem, da je sodna preiskava trajala več kot pet let zaradi pristranskega vodenja preiskave in nepoznavanja materije s strani preiskovalne sodnice Okrožnega sodišča v Ljubljani sodnice Irene Topolšek,” je v zaključku svojega odziva poudaril odvetnik Matoz.

Hana Murn