Zakaj je sodnik Radonjić trn v peti sodniški eliti: V pravni reviji razkril, kako sodišča sodijo po načelih delovanja iluminatov!

Najvišja predstavnika globoke države v sodstvu: Jernej Potočar in Branko Masleša. (Foto: STA)

Sodnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani Zvjezdan Radonjić, ki je ob razglasu oprostilne sodbe v zadevi Novič s svojim razkritjem o pritiskih nanj razgalil delovanje globoke države, je kasneje v Pravni praksi (18. 4. 2019), opozoril še na eno pravno sramoto. “Te dni poteka pravdni postopek, v katerem nekdanji obdolženec v zadevi Patria toži Republiko Slovenijo zaradi zlorabe sodniškega položaja določenega višjega sodnika. Časopisi poročajo: ”Danes so kot pričo zaslišali Krkovičevega avtomehanika, ki je popravljal tudi avtomobil višjega sodnika Milana Štruklja, člana senata, ki je potrdil prvostopenjsko obsodbo v zadevi Patria. Po pričanju avtomehanika naj bi mu sodnik dejal, da so četverico v zadevi Patria obsodili zato, ker je bila takšna komanda z vrha.” O tem, da bi naj višji sodnik prejel navodila ”z vrha”, je Tone Krkovič izpovedal že ob odločitvi vrhovnega sodišča pred dvema letoma, ko je v nagovoru množici z imenom in priimkom omenil sodnika, ki naj bi odločitev senata iz sfere lastnega delovanja prestavil v sfere izven sejne dvorane.”

Tako začne sodnik Radonjić svoj zapis v Pravni praksi, ki ga naslovi Dvojna merila disciplinskega tožilca. V njem se uvodoma sprašuje, kaj bi to, da je nek sodnik dobil navodila z vrha, pomenilo v ustavnopravnem smislu, če bi se to izkazalo za resnično. Sklicujoč se na Ustavo Republike Slovenije kot najvišjemu aktu, ki ureja svoboščine in pravice, je med drugi poudarjena dolžnost postopanja po Ustavi in zakonih, torej v nasprotju z arbitrarnim odločanjem. “Sodstvo bi naj bila organizirana dejavnost države, neodvisna od izvršilne in zakonodajne veje oblasti, po načelu delitve oblasti,” poudari Radonjić ter doda, da se sodstvo glede na ustavo ne bi smelo ozirati na zahteve in predstave (para)državnih centrov moči. “Zakone je treba izvajati ustvarjalno, s konkretizacijo splošnih določb na življenjski primer. Organi ene veje (nad)oblasti se nikakor ne smejo vtikati v delo druge. Zato sodniki uživajo imuniteto, ki jih ščiti pred maščevalnimi posegi nezadovoljnih (nad) oblastvenih struktur (134. člen),” je v svoji razlagi jasen sodnik Radonjić, ki ob tem poudari, da je “vodilo sodstvu pri vsakokratnem odločanju skrb za človekove svoboščine in temeljne pravice, v povezavi s pravico do presoje posamičnih aktov izvršilne veje oblasti, s ciljem zaščititi posameznike pred avtoritativnimi in arbitrarnimi posegi uprave.” “Tu leži jedro pravice do sodnega varstva (24. člen).”

Oglejte si še: Sodni škandali od Uhernika, Patrie do Noviča: “Občudujem ga, da je imel pogum, da je to upal povedati” – Vrhovni sodnik Jan Zobec o besedah Zvjezdana Radonjića, ki je poskrbel za zgodovinski sodni potres v Sloveniji!

Radonjič še: “Ko sodišče odloča o pritožbi osebe, ki ji je bila z odločbo prve stopnje ogrožena temeljna pravica do svobode gibanja, mora imeti ves čas odločanja pred očmi dolžnost varovanja osebnih pravic. Temeljno vodilo senata višjega sodišča, ko na podlagi ustave (25. člen) odloča o pritožbi na zaporno kazen kogarkoli, je preizkus vseh možnih načinov in ukrepov za ponovno zagotovitev prostosti – obsoditi ga torej le v maksimalnem prepričanju, da je kriv.” Radonjič ob tem navede še 2. odstavek 6. člena EKČP, nato pa se loti konkretnega primera – zadeve Patria.

Sodijo po načelih delovanja omrežij iluminatov …
Ponovi, da je “že dve leti slovenskemu sodstvu znano, da naj bi višji sodnik Milan Štrukelj po trditvah Jožeta Razpotnika (priče z imenom in priimkom) v zadevi Patria odločil ne na prej citiranih domačih in mednarodnih zakonskih podlag, temveč ”na zahtevo vrha”, ki mu je izdal nalog, nalogo, komando, da je treba obdolženca več mesecev držati v zaporu, kar naj bi državo stalo med 31.000 in 610.000 evrov”. “V vsem tem času, tudi po pričanju priče z dne 2. aprila 2019, sodstvo ni uvedlo disciplinskega postopka zoper Milana Štruklja, v katerem bi se prepričalo o resničnosti navedb,” je zgrožen sodnik Radonjić ter nadaljuje, da “disciplinskih organov sploh ne zanima, ali je bila v zadevi Patria sodba sprejeta kot transformacija volje iluminatov ter ali višji sodnik deluje po zapovedih neuradnih centrov moči namesto po lastni sodniški presoji.”

“Načela delovanja omrežij iluminatov, najsi bodo civilna, vojaška, gospodarska, cerkvena ali kakršna koli so, so nedvoumna.” Tako jasen je sodnik Radonjić, ki je prepričan, da si “ozek krog med seboj povezanih članov omrežja lasti pravico odločati o za družbo ključnih vprašanjih z ignoriranjem institucionalnih postopkov, izključevanjem veljave institucionalnih centrov moči, ustave, zakonov, sklopa mednarodnega prava ter proti veljavi temeljnih standardov svobodnega sveta”. “Odločitve se torej spreminjajo po subjektivni volji neznanih, neizvoljenih posameznikov, ki namesto interesa ljudstva uveljavljajo lastne, parcialne, neustavne interese. V konkretnem primeru naj bi torej sodnik vedel, da potrjuje obsodilno zaporno kazen mimo institucij prava in države, po hotenju iluminatskih struktur.”

Sodnik Zvjezadan Radonjić (Foto: arhiv Demokracije)

Sodnik Radonjić še izpostavi, da “sodstva torej, po večletni pasivnosti, ne zanima, ali sodnik deluje po volji neformalnih parainstitucij, nasprotnih temeljem pravne države, ali po ustavi ali zakonih, kot bi moral”. “Še posebej sedaj, ko oseba z imenom in priimkom, poučena o grožnji do treh let zapora v primeru izpovedovanja neresnice, vztraja pri rečenem, da mu je sodnik, torej sodnik Milan Štrukelj med sojenjem zaupal, da bo obdolženi Tone Krkovič obsojen ne glede na dokazano krivdo, ker se je tako zahotelo ”vrhu”.”

Sodnik Radonjić v istem prispevku še razkrije, kako ti isti instituti delujejo, kadar gre za nekega drugega sodnika XY. “Zoper njega je bil uveden disciplinski postopek, ker naj bi na naroku od obdolženke sprejel priznanje krivde tako, da je narok vodil v nasprotju z določili kazenskega postoka. Na koncu se je izpostavilo, da je obdolženki večkrat podal vse potrebne pouke, jo večkrat opozoril na pomen priznanja krivde, nakar je obdolženka najmanj s kimanjem glave potrdila, da krivdo priznava, sprejela pogojno obsodbo v minimalnem časovnem trajanju ter se kasneje odpovedala pravici do pritožbe, povrhu pa oškodovancu povrnila nastalo škodo. Na prvi disciplinski stopnji je bil sodnik XY spoznan za odgovornega in kaznovan z obrazložitvijo:

”Priznanje mora biti jasno in nedvoumno in o priznanju sodnik ne more in ne sme zgolj sklepati.”

Disciplinskega senata v pravičniški ihti ni zamajalo niti pričanje samega zagovornika:

”Stopil sem do prostora za odvetnike in v tistem slišal vprašanje sodnika, ali krivdo priznava ali ne. Ko sem že zapuščal razpravno dvorano, sem od obdolženke slišal ‘ja’, pri čemer je tudi kimala, slišal sem besedo ‘krivda’ in odgovor ‘ja’.”

Kljub temu, da je vse potekalo po pravilih, je bila sodniku XY izrečena kazen, svojo dolžnost naj bi opravljal malomarno. Po sodnikovi pritožbi je disciplinsko sodišče druge stopnje dne 17. septembra 2018 sprejelo odločitev, da se sodnika ne kaznuje:

Sodnikova odločitev, sprejeta pri sojenju, ne izpolnjuje znakov disciplinske kršitve (…) Sodniki so pri opravljanju funkcije neodvisni, vezani na ustavo in zakon in ena od prvin sodniške neodvisnosti je imuniteta sodnika (…) Odpravi napak je namenjen celoten sistem pravnih sredstev.”

Mitja Šinkovec (afera Depala vas), Jernej Potočar (bivši predsednik Višjega sodišča v Ljubljani) in Milan Štrukelj (predsednik pritožbenega senata v zadevi Patria). (Foto: arhiv Demokracije)

Spoznano je bilo, torej, da se sodnika ne sme klicati na odgovornost, tudi če je med sojenjem storil napako, sprejel napačno procesno ali materialno odločitev. O tem je namreč govora le ob izdelavi sodniške ocene, nikakor pa ne more biti predmet disciplinskega postopka. A kaj, ko je bil zoper istega sodnika XY dne marca 8. marca 2019, torej manj kot pol leta po izidu odločbe z dne 17. septembra 2018, vložen nov predlog za izrek disciplinske sankcije.

”ker je dne (…) na glavni obravnavi od navzoče državne tožilke (…) zahteval, da poda predlog glede vrste sankcije za obtoženega (…), čeprav je bila takšna zahteva v nasprotju z določili ZKP, ki državnemu tožilstvu takšne obveznosti ne nalaga.”

Vrhovni kazenski sodnik – disciplinski tožilec, torej kljub evidentni prejšnji odločbi treh vrhovnih sodnikov z dne 17. septembra 2108 zahteva najstrožje ukrepe zoper sodnika XY, ker naj bi sprejel odločitev pri sojenju, vezano na ustavo in zakone, kar po odločbi izpred pol leta ne more biti predmet sodnikove odgovornosti, saj predstavlja poseg v notranjo neodvisnost.”

Sklep
Članek v Pravni praksi sodnik Zvjezdan Radonjić sklene z naslednjimi besedami: “Na eni strani imamo torej primer, ko se za višjega sodnika Milana Štruklja ve in je javno objavljeno, da obstajajo utemeljeni razlogi verjeti, da je odločal v nasprotju s temelji pravne države, zaradi česar je obdolženec v zaporu preživel več mesecev, kar disciplinskemu tožilcu – vrhovnemu sodniku – ni predstavljalo razloga za ukrepanje. Na drugi strani pa disciplinski sodnik – v slogu Billyja the Kida – sunkovito potegne pištolo iz toka, kadar sodnik XY domnevno napačno uporabi ZKP.”

Petra Janša, Demokracija
(Vir: Pravna praksa, 18.4.2019)

 • svatne

  Vse priznanje sodniku in piscu članka. Obračajmo, kakor hočemo, gre za bistvo problema slovenske družbe, ki odraža neprekinjeno dejankso stanje v državi, ki je kljub znamenitim dogodkom osamosvajanja in demokratizacije še vedno globoko v greznici “vi odozdo, mi odozgo” (če citiramo enega velikih svečenikov!), oz. da je vsa demokratična ceremonija klavrn teater, odločajo pa “tisti zgoraj”. Vendar pa je treba priznati, da je klika, ki si je pripravila “sestop z oblasti” v resnici z osamosvojitvijo in demokratizacijo le legitimirala dotedanjo vladavino, ki se za “demokratično kuliso” ni ne hotela, niti znala, sploh se ji pa ni bilo treba (zmagovalki na gorah trupel) truditi. Zviteži so le poskrbeli za “posodobitev instrumentarija, kar v glavnem pomeni, da so zagotovili vsem različnim strujam in gibanjem – strankam in interesnim združenjem – da so tako ali drugače zanesljivo v “pravih rokah”. Resnica je pred dnevi v oddaji ob obletnici Demosa neusmiljeno bruhnila na dan, ko je nekdanji prvi mož ZSMS (in kolega znamenitih “osamosvajalcev”) nonšalantno komentiral vzneseno izjavo “kolegov iz bivšega režima” o lustraciji: “Demos si lustracije ni mogel privoščiti, saj bi v trenutku ostal brez večine med poslanci!” Tisti, ki so bili blizu takratnemu dogajanju, ne morejo oporekati niti drugi izjavi, da je ZSMS pripravila večino “podlag” za stranke, vključno z “Roško”.
  Vendar je pri vsem tem ključno nekaj drugega! Da se je ohranila vladavina “iz ozadja”, mimo ustave in zakonov, da se je parlament v nasprotju z jasnimi določili ustave in zakonov vrnil v “zlate čase” boljševistične delegatske skupščine, ki odloča na migljal “odozgo” (Iluminati? Sodnik verjetno ve…), nosijo največji del odgovornosti volilci, še prej pa tisti, ki ignorirajo 7. člen ZVDZ, ki velja od 12.19.1992, in od njegove uveljavitve naprej noben, ki je v državi RS izvoljen, nima legalnega mandata. Kdor noče prebrati v slovenščini (uradnem jeziku!) zapisanega člena zakona, ki velja, kot je zapisan, in trdi da je vse OK, se nima pravice pritoževati zaradi s(r)anja, ki davi državo.
  Da pride na čelo take “srenje” komedijant, da “paralment” (dejansko v narekovaju!!!), vodi specalist za črede, je le najvišji dokaz/manifestacija resnično katastrofalne situacije – zadnjega, dokončnega dejanja šentflorjanske tragikomedije, ki se je začela pred natanko stotimi leti in se nadaljevala od zmage do zmage – ene bolj grozne od druge – do končnega “la commedia e finita”!
  (Pri tem je zanimivo, da se shema protiturških taborov in naprav na etničnem slovenskem ozemlju (delo študentov FAGG Univerze v Ljubjani, Fištravec, pred štirimi desetletji) skoraj presunljivo prekriva z današnjo shemo morišč in grobišč v deželi…)

 • VERRZIFIKATOR

  Kemik Harij

  RADON NIČ (Rn 0)

  Naš laboratorij je ogróžen,
  presodite vendar kot sodniki,
  slišijo se po hodnikih kriki,
  ves sistem naš v kratkem bo povožen.

  Radon nič je izotop nekakšen
  plina žlahtnega, ki vse razkraja,
  radon nič nam naglo ven uhaja,
  kdo bi mislil, element pa takšen.

  Vnovič vse odklone je pokazal,
  vsakič znovič radon nič razkriva,
  da sistemska je napaka kriva,
  naš sistem docela bo zamazal.

  Smo kalili ga, le presodite,
  naš spočel ga je laboratorij,
  v kaj sprevrgel se je, v nočni mori
  se pojavlja, da zato ne spite.

  Kot sodniki moramo soditi,
  element sistemu je nevaren,
  za eksperimente silno kvaren,
  česa je sposoben narediti!

  Radon nič mutacija je, grožnja,
  zdaj po vsem sistemu se šopiri,
  kaj če še na druge se razširi,
  bo reakcija verižno-krožna!

  Radon nič na glavo vse prevrača,
  žganjekuho nam že uničuje,
  maslo še za silo mu kljubuje
  in pogača v peči se obrača.

  Radon nič povprek vse uničuje,
  kaj storiti nam je, presodite
  in sodniki v stvari tej bodite,
  kaj bo, kmalu če ne obmiruje?

  Elementa tega nam razkritost
  kemijski sistem lahko uniči,
  zaostavite ta plin pri priči,
  takšna je pristojnost, zakonitost!«

  Ne pomaga, radon nič deluje,
  nanj reakcija verižna vsaka
  pokazala bo, da ni napaka,
  razgradi sistem se v nič brez muje.

 • AlojzZ

  Kako sodijo, smo vsi že vse čas vedeli. Sedaj bo zanimivo, ali je dovolj energije za odstranitev rdečega blata.

 • VERRZIFIKATOR

  Milanka Palčič

  NIZEK VRH

  Je komanda z vrha priletela,
  komu gre, kako in kdaj soditi,
  koga treba je ugonobiti,
  koga bo sramota doletela.

  Bleknil je tako nekdo od spodaj,
  ki se pral je ali pa se važil,
  kakor koli, mož je javnost dražil,
  bleknil je nespametno, prezgodaj.

  Z vrha praviš, torej prav od zgoraj,
  treba ni z imeni v tej noriji,
  saj je vrh en sam v hierarhiji,
  ga doseči zlahka s tal je skoraj.

  Nizek vrh in siva mu je glava,
  saj z oblaki vrh si jo prekriva,
  svojo da nizkotnost s tem zakriva,
  puhla, prazna, prav pritlehna slava.

  Gora ni stabilna, vedno rije
  po podzemlju, spodaj so premiki,
  so v tektoniki rešilni kliki,
  ključni ta, naj vrh se brž odbije.

  Ko ostala bo brez vrha gora,
  nizkega, najnižjega med njimi,
  v drugi zaživeli bomo klimi,
  dan bo jasen, nič več nočna mora.

  • Beličič

   Dvije sta gore sjele!!Djete samo jedna imala!

 • sloustava

  Nenadu Glueksu in Igorju Krsinarju iz revije Reporter pa tale poduk: butca, ni Jansevih medijev, kajti v Nova24tv so tudi moji evrcki v obliki delnic! In se, postajata mar-kes….Zdaj pa k temi: vec zobcev in radonjicev, nic zgajnaric in furlanov, nic djordjevicev in pogacnikov, pa ne bomo imeli krivosodja! In ne neprocesiranih cistokrvnih mesancev in ne neodkritih in neraziskanih padcev iz lojter ali pobegov od psov…! Dokler bo imel zadnjo besedo Kucan in mu sledi Mesec, podpira presstitucija, bomo imeli krivosodje!!!

  • JANEZ GUS

   Ta dva plujeta po izdajalski poti Markeša.

  • pupa

   Tudi moj denar je v obliki delnic v Novi TV, pa me JJ še ni vprašal, če mu jih prodam, ker si želi imeti monopol na tem mediju. Da se razumemo tudi prodam jih ne, ker želim biti solastnik Nove.

  • Kapodistrias

   No, tudi jaz imam tam eno delnico za 100 €, stroški trgovalnega računa pa so znesli že prek 100 evrčkov, tako da se z ekonomskega vidika stvar ni ravno obnesla. Nisem pa vlagal tega drobiža, da bi sam od tega kaj imel, ampak z zavestjo, da je treba to medijsko šentflorjansko meglo razgnati.
   Glede Reporterja in Glücka ter Kršinarja pa ne bi tako hitro sodil. Glück je čisto v redu, dosleden in objektiven; Kršinar pa to hoče biti, vendar ne more prekriti svojega apriornega antijanšizma in “glajhšaltunge”, malo po levih in malo po desnih, da bo ravnotežje. Takšna je tudi Sunčička in nasploh Šurlova uredniška politika.

 • Beličič

  Bomo peskovnik razširili!In za lopatice dali!

  • komar marko

   Samo mrežo vam bomo naredili okoli, da se boste igrali in vas ne bo nihče motil TUNKO. KAPIŠ!

   • Beličič

    Pajek zaključuje!Izplen ne bo slab!Meni verjami!

 • Beličič

  Glavno da lačni niste!Samo iz velike glave si pol težko malo nazaj napraviš!

 • Anton

  Bogve ketero afero si bojo sedaj izmislili komunisti, da bo to potihnilo?

  • Beličič

   Samo Komunisti in Nasa so še trdo v sedlu!

   • Artur

    Ja zato ker lažejo, kradejo in ubijajo in zato, ker jim glupe ovce to dovolijo :
    https://www.youtube.com/watch?v=bpRD7xDylKc

    • totex39

     Povej ti meni, kako se lahko človek, ki nima denarja bori proti takemu krivosodju, to je nemogoče in tega se oni zavedajo, ker imajo že tukaj moč pol pa še podporo iz vrha. Na koncu pristane veliko nedolžnih ljudi v zaporu.

     • Artur

      Vse te barabe imajo svoje naslove a veš tisti pregovor “noč ima svojo moč” včasih smo jo lokalno uporabili proti lokalnim baraban kot vzgojno sredstvo in kot opozorilo drugim barabam, problem slovencljev je, da nimajo jajc, da bi storili karkoli v tej smeri, bolj se jim popušča bol podle in predrzne postajajo te “eminentne” barabe.

     • totex39

      Imaš prav, samo na tak način bi se mogoče le prestrašili.

     • Artur

      Vzgojne metode in zgled glede tega vleče nebi se ustavilo samo pri par barabah.

   • Kapodistrias

    Blagor ubogim na umu … Menda je na psihiatriji še kaj prostora.

  • učko

   Tega še bog ne ve. Imajo preveliko domišljijo.

 • Beličič

  Čuj !Domačega vratarja je presenetil!za mojih 50000 evrov.Angleži če ne bodo delali gredo domov!BrexsiT!

 • JANEZ GUS

  Tu ni keč balkanec ali ne balkanec in Janševih medijih.Tu gre za razkritje svinjarji v Bavconovem krivosodju,ki trajajo od l45.Ti krivosodci,sramota demokratični EU,je treba razgalit in jim javno sodit s tujimi sodniki in potem jih strpat na domači Dob,kamor so po nedolžnem trpali svoje žrtve.Čeprav bi bolj spadali v Hag z svinjo Maslešo na čelu.

  • Beličič

   Ti so milostni postali!Drugi na tem mestu,bodo zlobni!

 • učko

  Jah, Potočarja sem všasih večkrat vidu pr nas u trgovini za konec tedna. Z eno staro laguno se je vozu na vikend, k’ si ga je omislu njegov foter, đeneralisimus Potočar. Tud Turenška večkrat vidim v Sparu. Zgleda, da se dela ta glauna politika te države pr’ nas na vinskih gričkih. Cviček pa dobra jedača dajeta rezultate.

 • Beličič

  Ja!Svoje sanje so mi v mladosti prodali!Sama laž!

 • totex39

  Če bomo mogli vsa sodišča na novo prevedriti, kjer so bila dvojna merila, bodo zaradi odškodnin propadla, zato je potrebno, da vsi te sodniki in tožilci, ki so delali pod vplivom navodil iz vrha sami plačajo še odškodnine, ne pa davkoplačevalci za to njihovo podkupljeno svinjarijo.

 • Artur

  Pa v krempljih Iluminatov oziroma satanistov smo mi že od nekdaj njihovi narodno izdajalski hlapčevski operativci “odlično” opravljajo svoj posel , fajn bi bilo, da bi z imeni teh satanistov in njihovo resnično agendo tudi enkrat že prišli na dan.

 • Joža

  Iluminati? Pa to je že od začetka sveta jasno: demoni so to. Bogu uporni vojaki, sluge samega hudiča. Ta boj traja od nekdaj, a ga je Kristus s svojim prihodom obrnil pravici v končno zmago in krivičnežem v končni propad.

 • Joža

  Iluminati?? Pa to je že od začetka sveta jasno: demoni so to. Bogu uporni vojaki, sluge samega hudiča. Ta boj traja od nekdaj, a ga je Kristus s svojim prihodom obrnil pravici v končno zmago in krivičnežem v dokončni propad.

 • Artur

  To o satanistih hrvaški opozicijski poslanec kaj pa naši opozicijski hlapčki ?
  Ivan Pernar Interview-Iluminati GMO Chemtrails
  https://www.youtube.com/watch?v=Ql-xAt0NK6g

 • Beli Sneg

  Kakšno neodvisno sodstvo, če pa so vseskozi na vrhovih sodišč potomci komunističnih klavcev, z redkimi izjemami, ki pa so se jim uklanjali. Upam, da je tisth s pokončno hrbtenico zdaj toliko, da bodo pomedli z nesnago. Če se to ne bo zgodili, bi morali v desettisočih na ceste. To so pa že moje pobožne želje

 • rubec

  Ko so po montiranem procesu vodjo opozicije strpali v zapor, se je v Sloveniji zgodil državni udar. K sreči se je takoj naslednji dan na televiziji začela vrteti nova sezona Kmetije. To je takrat nas razjarjene slovence pomirilo, ker če ne ne vem, kako bi se v sloveniji vse skupaj končalo.

 • Miro Jereb

  Za kozlat…huje kot v Buitalah.

  • murgl

   A ti je šele sedaj potegnilo. To je že več kot 70 letna praksa Slo sodišč.

  • šmentanamuha

   Butalci so vsaj zabavni.

 • Morala

  Sodstvo že dolgo nima zaupanja ljudi!!

 • Janez Kepic-Kern

  JE ZANIMIVO IN POMEMBNO,
  ZATO ŠE 1X
  še tukaj
  ŠALA
  1. DEL
  Velikonočni delovni
  SESTANEK
  “žal naših” ex KP, ZK PROVOKATORČKOV – s tega OK e-portala NOVE24 TV.
  KRAJ sestanka : lokal PARLAMENTpub na ŠUBIČEVI blizu PARLAMENTA R. Slovenije.

  V živo obiskanem lokalu visijo kot inventar stalne ljubljanske “kulturniške face”, ki rade kaj popijejo, pofantazirajo v družbi sebi enakih, nekaj zavarovalniških in bančnih poslovnežev, ki kljub rednemu pitju začuda zmorejo opravljati svoj posel in raznih polit “zarotnikov” resne in manj resne sorte itd.

  Vodja in mentor “PLAŠČEK” “žal naših” ex KP, ZK provokatorčkov,
  ki je urejenega, nealko videza in vedno v nobel usnjenem plaščku – RESNO REČE VSEM ŽE ZBRANIM:
  “SEM VAS SKLICAL,
  DA VAM POVEM, DA NEKAJ TAKIH INTERESENTOV, KI SO ZAINTERESIRANI ZA PISANJE IN OBSTOJ VAŠIH PROVOKATORSKIH KOMENTARJEV na e-portalu NOVE24TV – JE ŠE
  IN DA SO PRIPRAVLJENI
  TUDI KAJ PLAČATI – da bi vi ex KP, ZK provokatorji
  – PREDVSEM ODVRAČALI POZORNOST JAVNOSTI IN SDS-JANŠISTOV – od naših plačnikov in od tistih tem, za katere oni – PLAČNIKI – NIKAKOR NOČEJO, da bi bile obravnavane na “JANŠISTIČNI” NOVI24TV IN VJAVNOSTI”
  Reče
  LILI PILI:
  ” O, HVALABOGU, ŠE BOM S PISANJEM PROVOKACIJ NA KOMENTARJIH NOVE24TV
  TOLK ZASLUŽU,
  DE BOM IMU ZA TISTIH – 10 PIROV IN 1 LITER ŠNOPSA -KOLKR SPIJEM – NA DAN”
  “PLAŠČEK”
  reče
  LILI PILIJU:
  ” ja sva zmenjena – napiši vsaj – 100 kratkih komentarčkov- za SDSOVCE – ZOPRNIH, KRATKIH KOMENTARJEV
  – VSAK DAN” – pa dobiš od mene tolliko denarja – za PIVO+ŠNOPS”
  Se oglasi
  JANEZ CEPEC:
  LILI PILI – TI BOŠ CRKNU OD TE TVOJE PJAČE, PEJT TI MAU KE U – “BEGNE”,
  Nič užaljeni LILI PILI
  flegma rele” U ” BEGNE” – NE GREM – CRKNU – PA – BOM !”
  Svoje doda
  IZTOK PUŠNIK:
  ” PLAŠČEK” SAJ VEŠ, DA JAZ ZASLUŽIM ŠE NA DRUGE NAČINE.
  Zdaj bom pisal bolj i tem NOTRE DAME, SEM LE SPECIALIST ZA TEROR, OROŽJA ITD
  LAHKO
  PA PIŠEM TUDI KOT TISTI – “ODKLOP”
  Valter Branislav=FRANK NOVAK – koz nečak KARDELJA, I. MAČKA – to vedno potegne !”
  Reče
  “PLAŠČEK”: prav IZTOK, ti OK pišeš, saj si PROFI, vzdevka F.. TUNEK – ne uporabljaj več.
  ČEZ VELIKONOČNE PRAZNIKE
  – VAM NI TREBA VELIKO PISATI. So prazniki – le – prazniki” L.R. JANEZ K, KERN KOMENDA
  P.S.
  KONEC ŠALE
  1. DEL
  se bo nadaljevalo
  ŠALA JE LITERARNA, T.I. “FICTION”, NIKOGAR OD
  NASTOPAJOČIH OSEBKOV – JAZ, AVTOR Janez K.K. KOMENDA
  OSEBNO NE POZNAM, NITI BI JIH NE ŽELEL POZNATI.

 • Lisjak

  Tukaj pišete,da imamo krivosodje zakaj potem SDS-ovi poslanci v EU parlamentu glasujejo proti Poljski,ki ima podobne probleme z sodstvom kot mi.Luzeri!

  • rdečicvet

   voli – DOM :)

   • Lisjak

    Seveda bom volil DOM in upam,da tudi vsi tisti,ki jim je mar za Slovenijo ne glede kateri politični opciji pripadajo.

  • samotoje

   Kdo je glasoval proti Poljski?

 • Observer

  Kdo so Illuminati? Bo ostalo samo pri tem in se bo spet pisalo o njih kot o nekih misterioznih mističnih osebah in redu o katerih se ne ve od kje prihajajo ali boste napisali kaj konkretnega o njihovem izvoru? Ker zgodovina nam točno pove, kdo so Illuminati.

  Illuminate so ustanovili Jezuiti, ker so bili od 17. pa vse do 19. stoletja izgnani iz več kot 80 držav oz. kraljestev po svetu (Etiopija, Rusija, Portugalska, Španija,…). Leta 1773 jih je izgnal sam papež Klement XIV., leto kasneje so ga Jezuiti zastrupili, kar je Klement XIV celo napovedal, da mu bodo zaradi tega stregli po življenju. Naslednji papež jih je bil primoran tako sprejeti nazaj, če ne bi ubili tudi njega in vse naslednje, ker imajo takšno moč, ki jim jo je dal zmaj oz. Satan. Zato prerokbe Svetega pisma v knjigi Razodetja omenjajo zver, ki je imela smrtno rano, a je preživela (Papež in s tem Vatikan) in danes ves svet hodi za njo. Ta smrtna rana je bila Vatikanu zadana s Francosko revolucijo, ki so jo povzročili Illuminati oz. Jezuiti kot maščevanje vsem Evropskim katoliškim kraljem, še posebej Francoskemu, za izgon. Leta 1922 pa je bila ta smrtna rana zaceljena, ko je Mussolini vrnil vso oblast nazaj zveri (papežu oz. Vatikanu).

  Kmalu po tisti Klement XIV. Vatikanski buli leta 1773, ki je Jezuite izgnala iz Vatikana in vseh katoliških kraljestev (Portugalska, Španija,…) so nastali Illuminati in sicer leta 1776. Illuminati so samo Jezuiti pod drugim imenom, ker so bili primorani zamenjati ime, da bi lahko operirali pod novim imenom in tako odvrnili pozornost stran od svojega Satanističnega reda. Jezuiti so nastali leta 1540, kot direkten odgovor na Reformacijo, da bi jo uničili, za to niso izbirali sredstev – inkvizicija in vojne s katero so pomorili na desetine oz. stotine milijonov ljudi, ki so brali in verovali Sveto pismo:

  Razodetje 17
  6 Videl sem, da je ženska pijana od krvi svetih in od krvi Jezusovih pričevalcev.
  Ko sem jo zagledal, sem se silno začudil.

  O Jezuitih je bilo napisanih na stotine knjig, ki jih razkrinkajo, vendar pa povprečen Slovenec, ki drži glavo v pesek kot noj, ali pa mu je pozornost odvrnjena z raznovrstnim hedonizmom in kruha in iger, o tem seveda ne ve nič in noče vedeti. Katoliki danes mislijo, da so Jezuiti nek dobrodelen red, medtem ko so jih njihovi predhodniki, Katoliki 17.-19. stoletja, izgnali iz svojih držav.

  Razodetje 21
  8 Toda STRAHOPETCI in neverniki, pokvarjenci in ubijalci, nečistniki in čarovniki, malikovalci in vsi lažnivci bodo dobili svoj delež v jezeru gorečega žvepla. To je druga smrt.«

  VSE POTI (ŠE VEDNO) VODIJO V RIM.

 • SALZ

  Razpustiti sodstvo obvezno

 • Observer

  http://nwodb.com/?e=03587

  “The Jesuit Order was disbanded in the countries of France, Spain, Portugal, Naples and Austria by order of the Catholic Pope Clement XIV. Many Jesuits fled to Russia during this period due to Catherine the Great not carrying out the Pope’s orders. According to Manresa (a Jesuit history site) Catherine held the Jesuits’ and their schools in higher regard than the Pope. Jesuits maintained operations in Russia and when the Jesuits was re instantiated by Pope Pius VII in 1814, it was the
  Russian Jesuits that rebuilt the order in all countries.”

 • RATATA

  V zadnjem obdobju parih let se v mediji pojavljajo javne objave raznoraznih nečednosti, goljufij, svinjarij, pa tudi direktna obtoževanja prikoritenih oseb z navedbami njihovih imen in priimkov ter njihove mrežne povezave.
  Toda nihče nič!
  Imenovane osebe ne tožijo pisce, ki njih obtožujejo v medijih, niti policija ne sproža preiskav.
  Če bi mene kdo v medijih lažnjivo obtoževal, bi ga razstavil na sestavne dele… ude posebej, drobovino posebej, glavo pa na kolac!!!!

 • tohuvabohu

  Ne vem, ali se kdo spomni, da je Radonjić že v času procesa Patria v enem od glavnih časnikov objavil razpravo, v kateri je raztrgal proces na prafaktorje in to zelo prepričljivo. Ta tekst bi z veseljem rad prebral ponovno, a ne vem, kje ga lahko najdem. Režimski branilci procesa so tiste čase besno polemizirali s Klemenom Jakličem in z Matevžem Krivicem, na Radonjića pa začuda ni bilo nikakršnega odziva. Sklepam, da zato, ker niso imeli odgovorov. Je pa Radonjić takrat zanesljivo dobil črno piko, ki se je otepa še danes.

  • pupa

   ČRNE PIKE poštenja se nihče ne rabi bat. Za dobro in pošteno delo mu pripada tudi pošteno plačilo. Celo življenje se bo lahko svobodno gibal z dvignjeno glavo, vsakomur bo s ponosom lahko pogledal v oči in ne bo potreboval opojnih substanc, za preganjanje MRAČNIH MISLI.

   Ali mislite, da so tisti, ki so mu grozili neuničljivi?

   Vsakega plesa je enkrat KONEC.

 • Janez Kepic-Kern

  ŠE 1X
  O
  POKOMUNISTIČNIH – “FAŠISTIH”
  ZA
  EX KP, ZL POKOMUNISTE JE VSAKDO ,
  KI POKOMUNSTOV – NE MARA
  “FAŠIST” Se zdi.
  ŠALA.

  “VSEPOVSOD SAMI – FAŠISTI”

  EX “ZL, zdaj LEVICA” poslanec LUKA MESEC
  – čaka na zeleno luč
  na semaforju v bližini – PARLAMENTA R. Slovenije.

  ZRAVEN LUKE MESCA ENAKO ČAKA – MLADA MAMICA, KI DRŽI ZA ROKO
  CCA 4 LETNEGA SINČKA.
  LUKA M. prijazno pogleda malega fantka v oči
  in se mu nasmehne.
  4 letni fantiček
  – pa Luko MESCA – SAMO NEPRIJAZNO POGLEDA,
  – SE MU SPAČI
  – IN Luki MESCU – POKAŽE – J E Z I K !
  Luka MESEC
  – UŽALJENO REČE – SAM SEBI:
  ” TAKO
  MAJHEN JE ŠE – PA JE ŽE – ” F A Š I S T” !
  L..R. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  KONEC ŠALE
  “VSEPOVSOD SAMI FAŠISTI”

  KAZANJE JEZIKA – PRI NEOTROCIH

  https://www.google.com/sear

 • xtc

  Radonjić ni povedal nič bistveno novega,je pa to povedal javno.
  V SLO ni niobenih iluminatov,pač ka Kučan KPS udbo mafija oz,UDBA,ki počne točno isto kar je počela v SFRJ,ko so nekoha hoteli uničiti,so ga sodno dotolkli z ponaretimi ali nič dokazi,sodnik pa je bil namenjen le slepljunju javnosti,saj so mu že preje ,ko je bil poklican k šefu sodišča ali na CK ali partijsi sestanek jasno povedali kako sodbo mora prebrati in kako je sodila KPS(J)
  Če pa se je sodnik slučajno “zmotil” in v nasprotju s sodbo KPS izrekel drugačno sodbo je kaj hitro,bil sam v enakem postopku in brez službe in vržen iz partije.

 • MižekFiga

  Članek je napisan brez omembe sodnika Pogačnika? To je več kot smešno ali tragično. Pogačnik je VRH sodniške korupcije!

 • Olga101

  Vsem skorumpirancem v sodniskih vrstah je treba dati nogo, zaradi korupcije, kršenja ustavno zagotovljenih človekovih pravic in zlorabe prava!
  Tovariši se morajo zavedati, da neodvisnost pomeni tudi individualno ODGOVORNOST za njihove sodbe!
  Lustracija!

 • Get Smart

  KaviaržidoKOMINTERNA oz. MURGLjugokomunjare NISO PROTI KAPITALU, razumemo, NISO PROTI KAPITALIZMU, kot ste otroci kupili FEJK kaviaržidokomintern PROPAGANDO, oni so le proti kapitalu v lasti ljudi. KOMINTERNA ima V LASTI »vse« tovarne, sklade, banke …
  SOCIALIZEM = MURGL JUGOKOMUNIZEM = FAŠIZEM = KOMUNIZEM = JUGOKOMUNIZEM = USTAŠIZEM = ČETNICIZEM = TURČIZEM = FEVDALIZEM = LIBERALIZEM = KAPITALIZEM = MUSLIćKULTIZEM … vsi ti »-izmi« so t. i. POPULISTIČNE floskule, vse po vrsti so tvorbe kaviaržido KOMINTERNE = SUŽNJELASTNIŠTVO = kaviaržido KOMINTERNIZEM = KOMUNISTIČNA INTERNACIONALA.
  Dovolj bo, če pogledate NAJVEČJE KAPITALISTIČNO združenje v Sloveniji = FORUM 21.
  FORUM 21 je MURGL JUGOKOMUNISTIČNO združenje vsega NAROPANEGA KAPITALA, ki ga je KOMUNISTIČNA JUGOSLAVILA naropala v Sloveniji, predsednik pa je tovariš Milan KUćAN, ki je tudi predsednik PREDSEDSTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji, ki so jo uradno preimenovali v SD = SOCIALNI DEMOKRATI, podmladek SKOJ = Savez komunističke omladine Jugoslavije, pa so uradno preimenovali v LDS.
  SMC DeSUS Levica SABratuške SD ŠARAC … in ZARES_gg POZITIVNA-srbija dobri dobovški viranti zeleni pirati LDS … so vse le “novi-obrazi” teh struktur KPJ + SKOJ, ki je dejansko ENA = KOMUNISTIČKA PARTIJA JUGOSLAVIJE = MURGL KOMUNISTIČKA JUGOSLAVIJA.

  • Get Smart

   POLITIKA = pomeni DELO za POLITEJO, SKRB za POLITEJO = DRŽAVO. POLITIK je tisti, ki na kakršenkoli način dela za POLITEJO (državo). POLITIKE najprej RAZLIKUJEMO glede na (1.) PRIPADNOST POLITEJAM, torej ZA katero DRŽAVO DELAJO, za svobodno pravno Slovenijo, kot dela edina ČLOVEŠKA stranka v Državnem zboru Republike Slovenije, torej SLOVENSKA Demokratska Stranka, ali delajo ZA ZLOČINSKO MURGL KOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO = LM_ŠARAC_SD_Levica_DeSUS_SMC_SABratušak … in (2.) na KAKŠEN NAČIN delajo za POLITEJO: poštena občečloveška dela ali izvajajo ZLOČINE PROTI ČLOVEŠTVU kot MURGLkomiji.
   Kaj PODTIKA kaviaržidoKOMINTERNISTIČNA PROPAGANDA in otroci neumno ponavljajo: “vsi nogometaši so isti”, “vsi igrajo za isto državo”, “nogomet je grd”, “nogomet je kurba”, “nogomet krade” … in kar je še bulšitizmov in LAŽI, ki jih je KOMINTERNISTIČNI (v lasti +90 % medijev na svetu) oz. MURGL JUGOKOMUNISTIČNI propagandni stroj (v lasti 99 % medijev v OKUPIRANI POLITEJI Sloveniji) naselil v oprane glavice OKUPIRANIH ljudi. Vzemimo primer »vsegliharstva«: nogometaš (napadalec) MESSI »je isti« kot nogometaš (golman) OBLAK? Ne. MESSI dela za POLITEJO ARGENTINO in dela (NA NAČIN) kot napadalec – zabija žogo v nasprotnikove gole ZA POLITEJO ARGENTINO, ne za Španijo, ne za Italijo, NE ZA VSE ISTE, ne za bla bla nogomet … ampak DELA ZA POLITEJO ARGENTINO. Medtem pa OBLAK DELA ZA POLITEJO SLOVENIJO, brani gol za POLITEJO SLOVENIJO, ni isti kot MESSI, ampak DELA ZA POLITEJO SLOVENIJO, ne za Španijo, ne za Italijo … in DELA drugače kot MESSI, in sicer NA NAČIN, da BRANI GOL za POLITEJO SLOVENIJO.

   • Get Smart

    MESSI ni španski, je argentinski V ŠPANIJI, RONALDO ni italijanski, je PORTUGALSKI v Italiji. “Vsi nogometaši so isti”, “vsi igrajo za isto državo=POLITEJO” … so LAŽNA VSEGLIHARJENJA. Ali pa: “nogomet je kurba”, “vsi nogometaši so pošteni kot kurbica”, kar OPRANI otroci radi ponavljajo. Ni prav, če poštenim kurbicam PODTIKATE NEPOŠTENOST: ti pošteno plačaš, one ti nudijo storitve. Za razliko od MURGL JUGOKOMUNISTIČNIH zločinskih PEDERćINA in KURBETIN – LM_ŠARAC_SD_Levica_DeSUS_SMC_SABratušak – ki vam ROPAJO MILIJARDE, uničujejo vašo državo/politejo, kulturo … v zameno pa vam nudijo storitev »jebanja na suvo u zdrav mozak nje«. NISO »vsi isti« – so pa vsi MURGL JUGOKOMIJI »isti« oz. igrajo za isto državo/politejo – MURGL KOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO.
    ŠARAC ni slovenski premier, je MURGL JUGOKOMUNISTIČNI FEJKpremier v Sloveniji, je nastopljena pi-ar lutka, ki pred kamerami svira kurtzu, prodaja maglu … LAŽE, kot pes teče. Vsi KOMINTERNOVCI in njihovi SERBUSI=hlapci so:
    –MURGL-srbo-rvacko-šipći…JUGOKOMUNISTIČNI stvori v Sloveniji
    –kaviaržido KOMINTERNISTIČNI oz. JUGOKOMI stvori v Sloveniji
    –MUSLIćKULTI KOMINTERNISTIČNI oz. JUGOKOMI stvori v Sloveniji
    –pravoslavni KOMINTERNISTIČNI oz. JUGOKOMI stvori v Sloveniji
    –gezoslavski KOMINTERNISTIČNI oz. JUGOKOMI stvori v Sloveniji … s starimi imeni babilonski perzijski egiptovski bizantinski rimski turški …= kaviaržidoKOMINTERNISTIČNI.

 • Janez Kepic-Kern

  NASTOPI LMŠ
  PREMIERJA Marjana Š-
  v PARLAMENTU R. Slovenije – so “tarnajoči” Se zdijo – taki. Jamranje.!?
  MORDA PA ON – MOLI – TAKO ?”

  ŠALA.

  “LMŠ Marjan Š.” – moli:
  “LUBI BOG
  – JEST BOM ZNORU. DEJ MI POVEJ – KWA NEJ NARDIM ?!”
  “”VSI SAM
  DNAR HOĆJO OD MENE – JEST PA DNARJA – NIMAM”
  “ŠE
  HUJŠ JE –
  ENIM
  DNAR HOČEM. DAT
  – ZA TISTO CESTO NA KOROŠKO,
  PA
  – ZA TIST MIGRANTSKi CENTER PR JELŠANAH –
  – PA
  – LDJE OD TAM – MOJGA DNARJA – NOČJO,
  NOČJO,
  DE B JEST TISTO CESTO.NA KOROŠKO – PA TISTO REČ PR JELŠANAH
  DELOV
  TKO K BI JEST RD
  -SO
  PA LDJE – KR – PROTI MEN !”

  Men se bo še zmešal !
  LUBI BOH – POVEJ MI – KWA NEJ NARDIM ?”
  “Jest
  bom kar obupov, bom kr scirov”. L. r. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  KONEC ŠALE

  • Janez Kepic-Kern

   ŠE TUKAJ
   ŠALA
   1. DEL
   Velikonočni delovni
   sestanek
   “žal naših” ex KP, ZK PROVOKATORČKOV – s tega OK e-portala NOVE24 TV.
   KRAJ sestanka : lokal PARLAMENTpub na ŠUBIČEVI blizu PARLAMENTA R. Slovenije.

   V živo obiskanem lokalu visijo kot inventar stalne ljubljanske “kulturniške face”, ki rade kaj popijejo, pofantazirajo v družbi sebi enakih, nekaj zavarovalniških in bančnih poslovnežev, ki kljub rednemu pitju začuda zmorejo opravljati svoj posel in raznih polit “zarotnikov” resne in manj resne sorte itd.

   Vodja in mentor “PLAŠČEK” “žal naših” ex KP, ZK provokatorčkov,
   ki je urejenega, nealko videza in vedno v nobel usnjenem plaščku – RESNO REČE VSEM ŽE ZBRANIM:
   “SEM VAS SKLICAL,
   DA VAM POVEM, DA NEKAJ TAKIH INTERESENTOV, KI SO ZAINTERESIRANI ZA PISANJE IN OBSTOJ VAŠIH PROVOKATORSKIH KOMENTARJEV na e-portalu NOVE24TV – JE ŠE
   IN DA SO PRIPRAVLJENI
   TUDI KAJ PLAČATI – da bi vi ex KP, ZK provokatorji – PREDVSEM ODVRALALI POZORNOST JAVNOSTI IN SDS-JANŠISTOV – od naših plačnikov in od tistih tem, za katere oni – PLAČNIKI – NIKAKOR NOČEJO, da bi bile obravnavane na “JANŠISTIČNI” NOVI24TV IN B JAVNOSTI”
   Reče
   LILI PILI:
   ” O, HVALABOGU, ŠE BOM S PISANJEM PROVOKACIJ NA KOMENTARJIH NOVE24TV
   TOLK ZASLUŽU,
   DE BOM IMU ZA TISTIH – 10 PIROV IN 1 LITER ŠNOPSA -KOLKR SPIJEM – NA DAN”
   “PLAŠČEK”
   reče
   LILI PILIJU:
   ” ja sva zmenjena – napiši vsaj – 100 – za SDSOVCE – ZOPRNIH, KRATKIH KOMENTARJEV
   – VSAK DAN” – pa dobiš od mene tolliko denarja – za PIVO+ŠNOPS”
   Se oglasi
   JANEZ CEPEC:
   LILI PILI – TI BOŠ CRKNU OD TE TVOJE PJAČE, PEJT TI MAU KE U – “BEGNE”,
   Nič užaljeni LILI PILI
   flegma rele” U ” BEGNE” – NE GREM – CRKNU – PA BOM !”
   Svoje doda
   IZTOK PUŠNIK:
   ” PLAŠČEK” SAJ VEŠ, DA JAZ ZASLUŽIM ŠE NA DRUGE NAČINE.
   Zdaj bom pisal bolj i tem NOTRE DAME, SEM LE SPECIALIST ZA TEROR, OROŽJA ITD
   LAHKO
   PA PIŠEM TUDI KOT TISTI – “ODKLOP”
   Valter Branisla=FRANK NOVAK – koz nečak KARDELJA, I. MAČKA – to vedno potegne !”
   Reče
   “PLAŠČEK”: prav IZTOK, ti OK pišeš, saj si PROFI, vzdevka F.. TUNEK – ne uporabljaj več.
   ČEZ VELIKONOČNE PRAZNIKE
   – VAM NI TREBA VELIKO PISATI. So prazniki – le – prazniki” L.R. JANEZ K, KERN KOMENDA
   P.S.
   KONEC ŠALE
   1. DEL
   se bo nadaljevalo

   •Edit•Reply•Share ›

   Avatar
   Janez Kepic-Kern Janez Kepic-Kern • 12 minutes ago
   ŠALA
   2.. DEL
   Velikonočni delovni
   sestanek
   “žal naših” ex KP, ZK PROVOKATORČKOV – s tega OK e-portala NOVE24 TV.
   KRAJ sestanka : lokal PARLAMENTpub na ŠUBIČEVI blizu PARLAMENTA R. Slovenije.

   V živo obiskanem lokalu visijo kot inventar stalne ljubljanske “kulturniške face”, ki rade kaj popijejo, pofantazirajo v družbi sebi enakih, nekaj zavarovalniških in bančnih poslovnežev, ki kljub rednemu pitju začuda zmorejo opravljati svoj posel in raznih polit “zarotnikov” resne in manj resne sorte itd.

   Vodja in mentor “PLAŠČEK” “žal naših” ex KP, ZK provokatorčkov,
   ki je urejenega, nealko videza in vedno v nobel usnjenem plaščku – RESNO REČE VSEM ŽE ZBRANIM:
   “No, z LILI PILIJEM in Z IZTOKOM PUŠNIKOM sem
   se zmenil. Vsaj del našega provokatorskega biznisa – je urejen.
   “PLAŠČEK” nadaljuje:
   Z NAŠIMI
   – NAROČNIKI IN
   – S PLAČNIKI VAŠEGA EX KP, ZK PROVOCIRANJA – JE VSE TEŽJE !
   VSE
   STARE EX KP, ZK T.I. “SISTEMČKE” ZANIMA
   LE IN EDINO – ŠE
   – NEDOTAKLJIVOST NJIHOVIH BOLJŠIH PENZIJ : vebdar so za vaše ščitenje
   – NJIH BOLJŠIH PENZIJ
   – vam in meni
   – PRIPRAVLJENI – BOLJ MALO – NJIH EVROV – DATI – EVROV.
   O tem koliko in kako dobim denar od polit strank, iz javnega in državnega sektorja
   – vam ne bi govoril
   – ker gre za kočljive zadeve.
   Veliko je tudi
   – “nespodobnih” ponudb zasebnih in skupinskih profiterjev,
   da bi jih branili pred javno kritiko – a o tem – DRUGIČ.
   POČAKAJMO, DA PRIDEJO – ŠE DRUGI” – reče mentor “PLAŠČEK”
   V
   “PARLAMENT pub” vstipi nekoč DEBELI – A PO NOVEM . SHUJŠANI ev KP, ZK
   provokator in aktivist
   – imenovan ” ŠOBCA”, tako imenovab zato, ker vedno drži odprata šobasta usta.
   Kot ponavadi
   “ŠOBCA” zatrobenta – v pozdrav nekoliko zastarelo
   parolo:
   “DELU – ČAST – in- OBLAST”. Se zadere “ŠOBCA” in se “UTRGANO” zareži !
   In pokaže :
   ” POGLLEJTE KOGA SEM VAM PRIPELJAL!?”
   na skupinico
   MLAJŠIH ŽENSK in ŽENSK SREDNJIH LET -: ” NAŠE MOREBITNE EU – POSLANKE! ”
   Ena
   od #morebitnih EU poslank” – hitro reče:
   “ŠOBCA – govori tako kot smo se zmenile s teboj – NIČ O POLITIKI.
   Le
   NA PIJAČO SI NAS – ŽENSKE – POVABIL, IN DA
   NAM POKAŽEŠ
   ENE OK MOŠKE
   – TVOJE KOLEGE “. “nič o politiki, PROSIM!”

   ” OK MOŠKE – VEDNO – RADE VIDIMO, Z NJIMI KAJ POKLEPETAMO.

   A – NIČ O POLITIKI ALI DENARJU”
   “JANEZ CEPEC” in “LILI PILI” le nezainteresirano
   – BULJITA – v novodošle ženske
   “ŠOBCA”
   in “PLAŠČEK” ter “IZTOK PUŠNIK” rečejo;
   “SEVEDA
   – NIČ O POLITIKI,
   SAJ SMO Z VAMI – “PROLETARKAMI-TOVARIŠICAMI”
   – takointako –
   žeUGLAŠENI”.
   “PLAŠČEK in “ŠOBCA”
   vse “tovarišice” oredstavita ex KP; ZK provokatorjem – poimensko,
   Razvije se
   živahen klepet s požirki pijače , s smehom in s spogledovanjem.
   Nato
   med poslavljanjem – ena od
   “TOVARIŠIC”
   reče:
   “NO – HVALA ZA SEZNANITEV,
   KAR FINI – DEDCI ZA “PONUCATI ” – STE, VSI SKUPAJ”
   In
   “TOVARIŠICA” doda:
   “ZANESEM SE NA VAS,
   DA BOSTE – KOT SE ZA PRAVE “MAČOTE”
   – SPODOBI
   – IMELI DOBRE BESEDE ZA NAS
   IN NAS BRANILI – NAS – NEBOGLJENE ŽENSKE,
   če se bomo odločile
   kaj javno delovati, se potegovati za kaka
   – “mesta”.
   Saj
   veste, da ŽENSKE – znamo biti – zelo VELIKODUŠNE” !
   In se
   – TOVARIŠICE – z nasmehi i mahanjem v pozdrav – POSLOVIJO.
   Ko “TOVARIŠICE” odidejo,
   JANEZ CEPEC – vpraša- “LILI PILIJA:
   “Ti – LILI PILI –
   A TI KEJ VEŠ, KWA PRAVZAPROV – SO TELE – ŽENSKE – HOTLE?
   LILI
   PILI reče:
   “POJMA NIMAN. Mene ženske sploh nč velč – ne zanimajo.
   MENE
   ZANIMATA – LE – PIR PA ŠNOPS. Ženske so brez veze” L.R. JANEZ L. KERN KOMENDA
   P.S.
   KONEC ŠALE
   2. DEL

   se bo nadaljevalo
   ŠALA JE LITERARNA, T.I. “FICTION”, NIKOGAR OD
   NASTOPAJOČIH OSEBKOV – JAZ, AVTOR Janez K.K. KOMENDA
   OSEBNO NE POZNAM, NITI BI JIH NE ŽELEL POZNATI.

 • Hribouc

  Kapitalni prasci Krivosodja Udbokučanistične paradržave močnih !

  Sovražni govor ?
  NE.
  RESNICA.
  Bomo Svobodni ali pa nas ne bo!

 • šmentanamuha

  Pravo zdravilo za demone in vampirje je, da jih damo na svetlo. Sodnik Radonjič je prevzel taktiko kot novinar v primeru JFK, če se spomnite filma. Samo najbolj pogumni to zmorejo. Zelo pametno, saj Kučanovič ne miruje. Priča smo velikemu preobratu. Zgodovinsko!

 • piko8

  Vsem ugotovljenim koruptivnim sodnikom trajno odvzetsodniško licenco!!
  Za storjeno ŠKODO krivičnih sodb pa kazensko ogovarjat z ODVZEMOM PREMOŽENJA!!

 • Andrej

  Radonjić je dregnil v veliko osje gnezdo. Ali bo letelo veliko perja, ali pa bodo na tiho “zrihtali” zadevo in bo Radonjić nekako utihnil. V takem ali drugačnem smislu. Podobno kot Ivek in Negove.

 • Iva

  Radonjić: Odločitve se torej spreminjajo po subjektivni volji neznanih, neizvoljenih posameznikov, ….V konkretnem primeru naj bi torej sodnik (Štrukelj, op.) vedel, da potrjuje obsodilno zaporno kazen mimo institucij prava in države, po hotenju iluminatskih struktur.”

  Točno tako. Sloveniji vlada paradržava – Organizacija (ob padcu LDS kontinuitete 2004 so formalno ustanovili F21 kot proti utež novi vladi) skrita za kuliso demokracije, vladanje pa ji omogočajo monopolizirani mainstream mediji, ki oblikujejo javno mnenje – volitve in posledično strukturo DZ in izvršno oblast, vlado – njihove etične in šaraste marionete.
  Temelj njihovega vladanja pa je seveda monopolizacija pravosodja!

  P:S: Štrukelj je bil tudi v senatu, ki je pravnomočno obsodil Noviča. Tudi tu je šlo za interese globoke države. Medtem ko se je Štruklju na obrazu videlo, da sodi po ukazu, pa sta Merčunova in Živičeva sodelovali brez najmanjšega čustvenega izraza (maski).

 • odzunaj

  Kje ste, mladi sodniki in tožilci ? Ne dovolite, da pritiskajo na vas, še več, razkrijte, kdo in kdaj je pritiskal na vas ! Ali vas ne peče vest zaradi trpljenja neštetih posameznikov, družin, otrok , ki so bili in so fizično, psihično in materialno uničeni, dušno umorjeni ! Zaradi nepoštenega sojenja, zaradi podtaknjenih sodnih postopkov, zaradi nezakonitega zavlačevanja sodnih postopkov,…, zaradi pravosodnih umorov !

  Temu se moramo upreti vsi državljani, zaščitimo priče takega kriminalnega dejanja v pravosodju in naredimo konec pravosodnemu uničevanju države , državljanov, slovenskega naroda!!!

  • Janez Kepic-Kern

   +++++++++++ TAKO JA,
   TREBA JE PODPRETI VZORNE, MLAJŠE SODNE IN OSTALE PRAVNIKE.
   TISTI
   EX KP, ZK – POPACANI Z VSEM MOGOČIM
   – NAJ SE PA UMAKNEJO V OZADJE ALI V PENZIJO ! L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

 • Janez Kepic-Kern

  PODPORA G. SODNIKU – Z. RADONJIĆU !
  Najbolj
  pomembno
  se mi zdi,
  da – SE STROKOVNO VESTNEMU IN POKONČNEMU G. SODNIKU – Z. RADONJIĆU
  NUDI
  DOVOLJ
  OPORE IN POMOČI – OD VSEPOVSOD,
  DA
  NE OSTANE – SAM !
  IN
  DA GA V RAZNE NEČEDNOSTI VPLETENI – SODNI PRAVNIKI IN OSTALI VPLETENI !
  NE
  BODO – SAMEGA IN BREZ OPORE – “ZMLELI !
  Jaz sem penzionist brez vpogleda
  in vpliva – na sodna dogajanja !
  Samo močno odobravam – NAČIN DELA G. SODNIKA Z. RADONJIČA.
  HVALA
  MU ZA NJEGOV POGUMEN NASTOP.
  ODPOR DP NEKOREKTNOSTI – V SODSTVU ! L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

 • Get Smart

  KaviaržidoKOMINTERNA oz. MURGLjugokomunjare NISO PROTI KAPITALU, razumemo, NISO PROTI KAPITALIZMU, kot ste otroci kupili FEJK kaviaržidokomintern PROPAGANDO, oni so le proti kapitalu v lasti ljudi. KOMINTERNA ima V LASTI »vse« tovarne, denarne sklade, banke …
  SOCIALIZEM = MURGL JUGOKOMUNIZEM = FAŠIZEM = KOMUNIZEM = JUGOKOMUNIZEM = USTAŠIZEM = ČETNICIZEM = TURČIZEM = FEVDALIZEM = LIBERALIZEM = KAPITALIZEM = MUSLIćKULTIZEM … vsi ti »-izmi« so t. i. POPULISTIČNE floskule, vse po vrsti so tvorbe kaviaržido KOMINTERNE = SUŽNJELASTNIŠTVO = kaviaržido KOMINTERNIZEM = KOMUNISTIČNA INTERNACIONALA.
  Dovolj bo, če pogledate NAJVEČJE KAPITALISTIČNO združenje v Sloveniji = FORUM 21.
  FORUM 21 je MURGL JUGOKOMUNISTIČNO združenje vsega NAROPANEGA KAPITALA, ki ga je KOMUNISTIČNA JUGOSLAVILA naropala v Sloveniji, predsednik pa je tovariš Milan KUćAN, ki je tudi predsednik PREDSEDSTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji, ki so jo uradno preimenovali v SD = SOCIALNI DEMOKRATI, podmladek SKOJ = Savez komunističke omladine Jugoslavije, pa so uradno preimenovali v LDS.
  SMC DeSUS Levica SABratuške SD ŠARAC … in ZARES_gg POZITIVNA-srbija dobri dobovški viranti zeleni pirati LDS … so vse le “novi-obrazi” teh struktur KPJ + SKOJ, ki je dejansko ENA = KOMUNISTIČKA PARTIJA JUGOSLAVIJE = MURGL KOMUNISTIČKA JUGOSLAVIJA.

  • Get Smart

   Samo v primeru NEDOKONČANIH »Stožic« je MURGL KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA že v prvem ruku IZROPALA, beri BARBIE BORAT POHARKA je kot kao-PREMIER odobrila 220 MILIJONOV € za projekt, ki v NEMČIJI, ki ima 2x dražjo delovno silo, za 4x večji projekt porabijo 40 milijonov €, in pozor, BOSANCOV, ki so gradili STOŠCE nje, MURGL JUGOKOMUNISTIČNI lopov, najboljš JUGOKOMUNISTIČKO KAPITALISTIČKI »socialno čuteči«* lopovski in lažnivi đupljan NI PLAČAL, ampak jih je nagnal domov BREZ PLAČILA.
   ———
   * MILAN KUćAN: »Jankovića vidim kot takšnega KAPITALISTA,
   ki je pokazal socialno ozaveščenost.«
   ———
   Za koga dela »socialno ozaveščeno« MURGL JUGOKOMI govno? Kaj odmeva v Stošcah?
   – ZA koga? Za JOSEPHA BROZIćA TITA
   – ZA koga? Za PARTIJU?
   – ZA koga? Za JUGOSLAVIJU.
   – “Druže tito, mi ti se kunemo, da sa tvoga puta ne skrenemo!”
   – “Druže tito, mi ti se kunemo, pobedit ćemo!”
   – “Evviva communismo!”
   – “Bandiera rossa la triumfera!”
   »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste RESNICO in RESNICA vas bo osvobodila.«

 • Janez Kepic-Kern

  ŠE 1X
  Z EX KP, ZK – KANDIDATI ZA – EU poslance – BO PA UPAJMO -TAKO !
  Kot pišem – spodaj.
  UPAM, DA BO TAKO
  KOT SEM NAPISAL, ZATO
  PONAVLJAM
  ŠALA,
  KI NITI
  NI ŠALA

  GLEDE – tistih – volitev v EU – PARLAMENT !
  bo pa takole:!
  NE BODO IZVOLJENE
  POKOMUNISTIČNE – POLITIČNO – NEPRIVLAČNE – KANDIDATKE – ŽENSKE

  1. “SD” – TANJA F. – NE BO IZVOLJENA:
  zdr. težave, nezanimiv, nastop,nam Slovencem morda celo škodljiva?
  iz – SD” – STRANKA “PONOSNIH NASLEDNIKOV KOMUNISTOV , KI SO STORILI – ZLOĆIN”
  ( prost citat besed SD poslanca – Koprivca, v PARLAMENTU R:S).

  2. “LMŠ” – I. JOVEVA – NE BO IZVOLJENA:
  kako naj neka MAKEDONKA ZASTOPA NAS SLOVENCE.
  LMŠ – je brezperspektivna stranka, lista, ki bo kmalu razpadla, kot SMC.

  3. “LEVICA” VIOLETA T., – NE BO IZVOLJENA:
  gospa oz. tovarišica V.T. je sama o sebi ma TV rekla, da je iztrošena igralka, v Parlamentu je pa
  trdila, da “mi smo se borilli 1941-1945,” rojena pa je 1963.
  “LEVICA” stranka je baje “neomarxistična”, če kdo ve kaj to pomeni, razen tega, da podobno
  kot K. MARX “NIMAJO POJMA OZ: SE POŽVIŽGAJO NA EKONOMIJO” – naj kar pove.

  Tako se meni osebno vidi:

  – IZVOLJENI BOSTA – ODLIČNI GOSPE – iz SDS
  – ROMANA TOMC IN PATRICIJA ŠULIN,, ki sta doslej lepo predstavljali nas SLOVENCE v EU.
  Nikakor
  pa –
  NE BODO IZVOLJENI

  – LJ. NOVAK, KI MED VEČINO NAS KC VERNIKOV – NI PRILJUBLJENA

  – I. ŠOLTES – ŽE ZATO, KER “IZRABLJA”
  NAS UPOKOJENCE, KI GA NE PODPIRAMO
  OZ. NE
  MARAMO KARLA E. IN NJEGOVEGA – DeSUSA.
  Moj
  osebni občutek, ki me redko vara. ex OK knjižničar L.r. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  KONEC ŠALE,
  KI NITI NI ŠALA

 • antimur

  Ni večje ogabnosti kot kravata in ta boljši gvant na zločinskih in udbaških barabah, kot sta Potočar in Masleša, do skrajnosti neukusno in sprevrženo.

  • Janez Kepic-Kern

   +++++++++++

 • Janez Kepic-Kern

  Brez dlake na jeziku !
  ŽE SPET – SE ZDI
  – SE PONAVLJA SITUACIJA,
  – KOT NPR. V PRIMERU – “NLB-IRAN GATE”
  OB TEMAH KOT
  JE ZGORNJA

  IN OB
  – NAPADIH ISLAMISTOV NA KRŠČANSKE CERKVE IN LJUDI

  – OB IZJEMNO SLABEM STANJU IN DELOVANJU
  SODSTVA IN OSTALIH INSTITUCIJ PRAVA V R. SLOVENIJI,

  – OB ENAKO IZJEMNO SLABEM STANJU V Z D R A V S T V U NASE R. SLOVENIJE
  IN NA ŠTEVILNIH DRUGIH PODROČJIH

  PONAVLJA SE SITUACIJA,
  DA
  – ” ŽAL NAŠI IN
  – ŽAL IZVOLJENI ALI
  – “ŽAL” IMENOVANI NA POMEMBNA – JAVNA MESTA V NAŠI DRŽAVI R. SLOVENIJI
  NE
  NAREDIJO NOBENEGA JAVNEGA NASTOPA – NA TV !
  V KATEREM BI IZRAZILI JASNA OSEBNA IN URADNO POLITIČNO DRŽAVNA STALIŠČA
  DO
  ZGORAJ – NAKAZANIH – JAVNO POMEMBNIH PEREČIH TEM.
  O
  VZROKIH ZA NJIH
  JAVNO NEAKTIVNOST
  – V ZA VSE POMEMBNIH PEREČIH TEMAH
  TU
  NITI NE BI PISAL : ponavadi gre za banalne vidike kot so – da dotični, na visokih položajih
  – niti nimajo znanj,
  – ne volje po dopolnitvah – njih “neznanja”
  – da o oportunizmu, in “bednem” gledanju – bodo, naj se angažirajo – prvi – ostali, zakaj ravno – jaz !? itd. itd.

  Qb – NAKAZANEM – BI RAD IZRAZIL
  LE
  MOJE OSEBNO
  GLEDANJE NA – NEAKTIVNOST, NA NEODZIVNOST ITD.
  ZELO
  VIDNIH
  POLITIČNO DRŽAVNIH VISOKIH IN NAJVIŠJIH “FUNKCIONARJEV” ,
  KI
  NAJ BI BILI NEKAKŠNI – “PREDSTAVNIKI” – NAS – S L O V E N C E V !

  Vsako “neagiranje, neodzivanje – teh “predstavnikov”
  štejemo

  – mi Slovenci,
  ki smo vsaj 40 let že
  NEPRIMERNO BOLJ AKTIVNO,
  ODZIVNO, POZITIVNO, ITD.
  V DOBRO NAŠIH SONARODNJAKOV VSEH PLASTI IN STAROSTI – DELALI !

  ŠTEJEMO,

  NEAKTIVNOST, NEODZIVNOST ITD. – TEH – “PREDSTAVNIKOV”
  KOT – SRAMOTNO,
  KOT “DOKAZ”,

  DA SO – “NEVREDNI” – NJIH “POLOŽAJEV”, KI JIH ZASEDAJO

  IN
  DA SO SEVEDA TUDI,
  “ŽAL FORMALNO KOREKTNO”
  – A GLEDE DA PRAKTIČNO “NEZAZNAVNE POZITIVNE ” UČINKE
  NJIH ZASEDANJA TEH POLOŽAJEV
  TUDI

  – VELIKO ” P R E – DOBRO PLAČANI”!
  V visokem %
  – nedvomno – “PREDOBRO PLAČANI”. !

  Pozitivnim izjemam
  kot je vzorni g. sodnik Z. RADONJIĆ – se opravičujem
  – za tako moje
  – in ne samo moje – trdno – MNENJE. Mnenje, k se ga pa da – tudi – dokazati !

  Enako
  naj si omenjeni nakazani, večinoma – “SAMOVSILJENI ” PREDSTAVNIKI – NAS SLOVENCEV
  NIKAKOR
  NE DELAJO ILUZIJ, UTVAR ITD.
  DA
  SO – KAKORKOLI – S STRANI – NAS – OK SLOVENCEV -KAJ – SPOŠTOVANI !
  ČE
  KOGA OD JAVNO DELUJOČIH OSEB V SLOVENIJI – MI”OK” SLOVENCI – RES -SPOŠTUJEMO
  TO
  ŽE NA PRIMEREN NAČIN – JAVNO – IZRAZIMO !
  Torej,
  naj si večinoma “žal” naši – “PREDSTAVNIKI” – NE DELAJO UTVAR, NAJ NE ZAVAJAJO – SAMIH SEBE
  DA
  SO KAJ – JAVNO, MED NAMI SLOVENCI – KAJ POSEBNO – SPOŠTOVANI.
  Večinoma – niso – prav nič spoštovani !
  Le na – javni – SCENII – so. Le to in nič drugega !
  in
  kot rečeno – VEČINOMA SO VELIKO “PREDOBRO – PLAČANI,

  ŽAL – FORMALNO KOREKTNO – A MOČNO – “PREDOBRO PLAČANI”. Kar je možno dokazati.
  S slabim stanjem na večini področij v naši R. Sloveniji. Dejstvo

  ODZIV
  “žal” naših predstavnikov” na novejšepomembne javne dogodke v svetu
  in
  na javne probleme v naši Sloveniji
  je
  bil: SKROMEN, “REVEN” ALI “NIKAKRŠEN”. ALI GA TUDI
  – SPLOH – NI BILO.
  Koga
  in
  ZAKAJ – SPLOH – PLAČUJEMO – POŠTENI SLOVENSKI – DAVKOPLAČEVALCI !?
  PONAVLJAM.
  “ŽAL NAŠI”
  SD, LEVICA, LMŠ, SMC, DESUS, SAB ITD. POKOMUNISTI !
  SE ZDI
  SE SPRENEVEDAVO
  IZGIBAJO – OBSODBI – ISLAMISTOV
  IN
  IZRAZOM OGORČENJA – ZARADI NAPADOV NA KRŠČANSKE CERKVE IN KRŠČANE !
  ALI JE KDO ZBRAL – JAVNE IZJAVE
  “ŽAL NAŠIH” EX KP, ZK VIDNIH LJUDI IN STRANK?
  Ali
  SPLOH KAJ – OBŽALUJEJO,IZRAŽAJO OGORČENJE – ZARADI
  NAPADOV
  ISLAMISTOV – NA KRŠČANSKE CERKVE IN KRISTJANE?
  Ali
  pa se kot nekateri ex KP, ZK BEDNI PROVOKATORČKI TUKAJ
  – LE HINAVSKO IN UMAZANO NASLAJAJO
  NAD
  NASILJEM – NAD – KRŠČANSTVOM. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  KAJ
  PRAVI SD, EU TANJA FAJON IN “LEVICA” L. MESEC, KORDIŠ