fbpx

“Žalosti nas dejstvo, da je prevladala politična volja”: Poglejte odziv Združenja policistov Slovenije na dogajanje v zvezi z deportacijo sirskega državljana

Ljubljana. Policijska postaja Ljubljana Center (Foto: STAfoto)

Samovoljna akcija poslancev Jana Škoberneta (SD) in Mihe Kordiša (Levica), ki sta se z namenom nabiranja političnih točk odpravila v azilni dom in nezakonitega migranta Ahmada Shamieha odpeljala v državni zbor, da bi ga zaščitila pred deportacijo, dosega nove razsežnosti. Poročali smo že, da je policija sporočila, da je v primeru preprečitve deportacije začela zbirati obvestila za utemeljitev razlogov za sum, da je bilo v konkretnem postopku storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. In kako Združenje policistov Slovenije komentira nedavno dogajanje?

Danes nam je Združenje policistov Slovenije v uredništvo sporočilo, da jih žalosti dejstvo, da je nad neodvisnim policijskim delom prevladala politična volja. Še zmeraj menijo, da mora policist izvrševati pravnomočne odločbe, ki jih izdaji državni organi, saj lahko le tako zagotavljajo pravno državo. Preberite, kaj so zapisali.

Spoštovani
V zadnjem času nas žalosti dejstvo, da je nad neodvisnostjo policistovega dela, ki ga opravlja, prevladala politična volja in  odločitve, ki slabo vplivajo na vladavino prava in opravljanje poklica policista.
Policist v Republiki Sloveniji opravlja naloge in izvaja pooblastila, ki so mu dana z zakoni. Pri svojem delu mora upoštevati Ustavo RS, Deklaracijo o človekovih pravicah in Evropsko konvencijo o varstvu  človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Biti mora pošten, strokoven, zakonit in imeti visoko stopnjo integritete. Policist ne sme nikoli podleči političnim pritiskom in ne sme biti član politične  stranke, prav tako mora biti vizualno in osebnostno urejen. Policist po zakonu v Republiki Sloveniji izvršuje odločbe, izdane s strani državnih organov in sodišč. Policista se nikoli ne sme uporabljati za politična obračunavanja ali doseganje ciljev mimo odločitev državnih  organov in sodišč, vendar se v zadnjem času pojavljajo primeri, ko temu ni tako in na ta problem želimo opozoriti v Združenju policistov  Slovenije.
Zadnji primer, ki se je zgodil pred nekaj dnevi v Ljubljani, ko je imela policija izvršljivo odločbo za izročitev tujega državljana v Republiko Hrvaško in je bila s strani Vlade RS izvršitev odločbe zadržana, se poraja vprašanje, ali ni bil izveden politični pritisk na nepristransko in neodvisno delo policije.
Tudi povabljen obisk navedenega tujca s strani poslancev v Državni zbor Republike Slovenije odpira vprašanje, ali je tovrstno početje legitimno in primerno, ob tem, da je za navedenega tujca bila izdana pravnomočna odločba o deportaciji v Republiko Hrvaško. Ali ni poslanec v državnem zboru dolžan braniti interese slovenske države in naroda, ki ga je izvolil? Državni zbor je hram demokracije in ne prostor za  politična obračunavanja in izvajanje pritiskov na neodvisno in  nepristransko delo policije.
Nadalje se nam poraja vprašanje, kdo je odredil, da se izročitev tujca ni izvedla? Pomembno je, da policist ve, kdo vse vpliva na njegovo  delo in da se mu ne porajajo vprašanja, ali izvršuje naloge, ki so sploh legitimne.
Naš namen ni vplivati na delo policistov in ne prerekamo odločitve sodišča oziroma državnih organov, tudi se ne opredeljujemo, ali je izročitev tujca potrebna ali ne. Želimo le opozoriti na problem, ki se  je pojavil pri policistih, saj so v dilemi glede izvrševanja odločb, izdanih s strani državnih organov, ko pa se na drugi strani izvršljive odločbe ne izvršujejo oziroma se jih ne sme izvršiti.
Menimo, da policist mora izvrševati pravnomočne odločbe, izdane s strani državnih organov, saj le tako lahko zagotavljamo pravno državo,  v nasprotnem primeru se lahko pojavijo odklonski pojavi, ki lahko posredno vplivajo na varnost države in državljanov Republike Slovenije.
V Združenju policistov Slovenije smo vedno znali prisluhniti policistom in jim pomagati v ključnih težavah. Prepričani smo, da bo v Republiki Sloveniji obveljala vladavina prava in da gre za posamezen primer, ki ne sme in ne bo vplival na neodvisnost sodstva in policije.

Ivan Kramberger
predsednik

Anja Lepej