Zbor za republiko: Brez identitete je narod izgubljen – levičarji načrtujejo, da bo krščanska Evropa pokleknila in bo nastopil drug svet!

Foto: Zbor za republiko

Cilja, kot ju jaz vidim za prihodnje obdobje gospodarskega povezovanja, sta: izboljšati delovanje obstoječih institucij, kjer je bistven schengen; izboljšati enakopravnost vseh evropskih gospodarskih subjektov na trgu,” je na okrogli mizi Zbora za republiko povedal Andrej Umek. “Svetovni oziroma človekov nazor ni nekaj konkretnega in danega, ni prebran iz časopisov. To je stvar, podobno kot identiteta, ki pri človeku zori leta in leta. Je jedro pri človeku,” pa je pomen identitete predstavil predsednik Zbora za republiko dr. France Cukjati. “Za našo družbo je izredno pomembno, da nadaljujemo na krščanskih načelih, jih uveljavljamo in širimo naša politična prepričanja,” pa meni teolog dr. Janez Juhant.

V sredo je v prostorih Muzeja VSO v Ljubljani potekala javna tribuna z naslovom “Evropa in z njo Slovenija – Kam greš, Evropa?”, ki jo je organiziral Zbor za republiko v sodelovanju z Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO). Gostje pogovornega večera so bili dr. med. France Cukjatidr. Andrej Umek in dr. Janez Juhant.

Evropsko povezovanje v korist vseh sodelujočih
Andrej Umek
 je spregovoril o gospodarskem povezovanju kot najpomembnejši vsebini unije. V uvodu je dejal, da lahko sedanjo pot nadaljujemo z dopolnitvami in popravki, Evropa bi se lahko celo preusmerila v federalno ali socialno Evropo, za kar pa misli, da ni prav. Dejal je, da je bila gospodarska nesamozadostnost evropskih nacionalnih držav glavni vzrok za konflikte držav Zahodne Evrope in to “je potrebno popraviti. Ohranitev evropskih nacionalnih držav in medsebojno sodelovanje sta bistvena, da se države med seboj povezujejo ob upoštevanju principa subsidiarnosti“. Dodal je, da je tako potekalo povezovanje tudi v preteklosti (Svet Evrope, Skupnost za premog in jeklo, Rimska pogodba – EGS, EU).

Najpomembnejši dosežki gospodarskega povezovanja so po njegovem mnenju: gospodarsko tržišče – prost pretok ljudi, blaga, storitev in kapitala, skupna evropska valuta, skupni raziskovalni prostor ipd. “Cilja, kot ju jaz vidim za prihodnje obdobje gospodarskega povezovanja sta: izboljšati delovanje obstoječih institucij, kjer je bistven schengen; izboljšati enakopravnost vseh evropskih gospodarskih subjektov na trgu.” Povedal je, da mora Slovenija imeti enak dostop do tega trga. Izpostavil je konvergenco na fiskalnem področju, ki bo po njegovem mnenju šla v majhnih korakih, ker gre za močen poseg v samostojnost teh držav. Zaključil je z besedami, da je evropsko povezovanje vsem članicam prispevalo najdaljše obdobje miru in hitrejši gospodarski razvoj ter večjo gospodarsko konkurenčnost. “Evropsko povezovanje je v korist vseh sodelujočih, lahko pa ga še nadgradimo, in Slovenija ga mora.

Človek brez jasnega nazora je razosebljen
Javno tribuno je s svojim predavanjem nadaljeval France Cukjati, ki je svoje besede namenil identiteti naroda. Dejal je, da identiteta ni ideološka navlaka, ni sovražni govor, temveč je resna zadeva in obsega spol, barvo kože, las, konstitucijo človeka, kakor tudi človekove misli, govor in delo. “Svetovni oziroma človekov nazor ni nekaj konkretnega in danega, ni prebran iz časopisov. To je stvar, podobno kot identiteta, ki pri človeku zori leta in leta. Je jedro pri človeku,” je v svojem uvodu povedal Cukjati. Dodal je, da je človek, ki nima jasnega svetovnega nazora, razosebljen, in da ima jasen svetovni nazor vlogo osrediščenja človekovega mišljenja.

Nadaljeval je z besedami, da “identiteta pri človeku izhaja iz korenin. Brez tega človek ne more živeti“. Dotaknil se je tudi stanja, kaj se zgodi, če pride do pomanjkanja osrediščenja identitete, ki se kaže kot disociativna motnja identitete in ji nekateri pravijo tudi “alter ego”. Po njegovem mnenju je narod, ki nima identitete, izgubljen. Osnova vsakega naroda je namreč nacionalna identiteta. “Marksistična levica si je kot osnovni cilj zadala ravno uničiti identiteto. Marx in Engels sta skupaj načrtovala uničenje zasebne lastnine, vere in identitete, torej tistega, kar človeka drži pokonci,” je bil kritičen dr. Cukjati. Med drugim je v svojem predavanju poudaril tudi, da levičarji načrtujejo, da bo Evropa pokleknila in bo nastopil drug svet, ki bo izničil krščanstvo in družino. “Tega ne smemo dopustiti,” je zaključil.

Levičarski ideologi želijo preko negacij krščanstva priti do vpliva
Kot zadnji govorec na javni tribuni je spregovoril Janez Juhant, ki je govoril o Evropi in krščanskih vrednotah. Že v svojem uvodu je poudaril, da je Evropa nastala na krščanskih temeljih, kako duhovno povezati svet. Po njegovem mnenju je problem islama danes tudi v tem, da čeprav vsepovsod prihaja do težav identitete, je ta v islamu najhujša. “Mislim, da vsi problemi, tudi problemi identitete Evrope, kažejo na to, da ni medsebojne povezanosti. To je še posebej problem tudi Slovenije,” je nadaljeval dr. Juhant. Spregovoril je o tem, kako levičarski ideologi poskušajo preko negacij priti do vpliva. Torej, borijo se proti Cerkvi, proti SDS in proti Janezu Janši.

Prepričan sem, da se tako Slovenija kot širša Evropa strinjata, da ne moremo duhovnih temeljev iskati v hinduizmu, islamu, ampak na temeljih krščanstva.” Dodal je, da krščanska načela spoštujejo avtonomnost osebe. Rekel je, da nobene politike ni mogoče delati na način, če nismo pripravljeni na to, da se soočimo s politiko posamezne države, da upoštevamo njeno identiteto in spoštujemo njena merila. “Za našo družbo je izredno pomembno, da nadaljujemo na krščanskih načelih, jih uveljavljamo in širimo naša politična prepričanja.” Juhant meni, da je potrebnega več medsebojnega dialoga tako v notranji politiki kot v širšem evropskem kontekstu. “Mistiko in politiko je potrebno združevati skupaj, najprej v osebnem delu – družini – in jo nato širiti tudi na širša družbena področja,” je dodal. Svoje predavanje je strnil z besedami, da je krščanstvo vplivalo na to, da ljudje danes bolje živimo.

C. Š.

 • Olga101

  Žalostno je, da jim pri tem izdatno pomagjo levicarski papež in skorumpirani kristjani kot sta Šarec in Novakova!

  • Valter BraniSlav

   Olgistke na minimalce pa za sporget s ketno prvezat

  • Franc Šink

   Ne Olga. Skorumpirani krščeni in ne kristjani. To je povsem nekaj drugega.

  • Dada

   Papež je v Vatikanu govoril, da je v cerkvi problem homoseksualnost, pedofilija IN tisti, ki so hinavski. Rekel je da hinavcev ne rabi pri mašah. To je bistvo. V nedeljo pri maši, čez teden pa politiko goni, preklinja, tukaj piše komentarje o levičarjih. To ni kristjan.

   • Marija

    Kdo je pa večji h8navec kot papež.Brati se z muslimani in islamizirati Evropo.Ali ste slepi in gluhi?Jezuiti in papež z muslimani hočejo zavladati celemu svetu.Ena država en Bog.Kdonje že to kričal iz govornico,firer narejen v islamu.

 • Janez Kepic-Kern

  ZBOR ZA REPUBLIKO
  IN
  OK STRANKA – SDS
  AJ – SE ZAINTERESITATA
  ZA REALNO OŽIVITEV
  vrlih, gospodarsko uspeđnih in krepostnih
  “ORLOV” DR. J. . KREKA, 1908-1940.
  PONAVLJAM TUDI
  TA MOJ POMEMBEN TEKST
  OPOZORILO
  NA POSNEMANJA VREDNE
  “ORLE” DR. J. E. KREKA, 1908-1840.
  Še 1x opozorilo na vrle, gospodarsko sposobne in krepostne “ORLE” dr. J.E. KREKA, 1908-1940.
  POSEBNE POZORNOSTI JE VREDNA
  – NJIH ORGANIZACIJA DRUŠTEV IN
  – CENTRALNE ZVEZE DRUŠTEV “ORLI”, ki so kot človeška, množična baza
  – KADROVSKO,
  – PODPORNIŠKO IN ČLANSKO IN KOT

  – VOLILCI, MNOŽICA VOLILCEV “ORLOV”
  OPIRALI
  TEDANJO, PREDVOJNO – ” L J U D S K O STRANKO”.

  Če vprašate mene osebno – so “ORLI” dr. J.E. Kreka – idealni in realni vzgled – dobrega dela z t.i. “BAZO”, Z LJUDMI, PODPORNIKI NEKE – POLIT STRANKE.
  Običajnih ljudi ne za nima le – POLITIKA, POLITIZIRANJE-
  Zanima jih tudi
  – poučna in prijetna družabnost, telovadba, plesi, zborovsko petje itd.
  – opora pri urejanju razmer bivanja in okolja, delovnih možnosti in možnosti zaslužka v lastnem okolju
  itd. itd.
  IN VSE TO JE ZVEZA DRUŠTEV
  “ORLI” DR. J. E. KREKA – NUDILA – ČLANOM, PODPORNIKOM “ORLOV” IN
  PREDVOJNE
  “LJUDSKE STRANKE”. VZGLED, VREDEN – POSNEMANJA ! Mar ne?
  Kogar “ORLI” dr. J.E. KREKA zanimajo,
  naj se mi kar brez zadrege oglasi, na moje KONTAKTNE PODATKE na “SLOVENIANI”
  NA: sloveniana.si-
  Z resnimi interesenti – se bom resno pogovoril – jaz osebno – Janez KEPIC-KERN KOMENDA

  Jaz sam, osebno
  ta čas ustanavljam, pripravljam
  USTANOVITEV
  – DOMOZNANSKEGA, DOMAČNOSTNEGA DRUŠTVA – “SLOVENIANA”
  – KOT PRIPRAVO NA POSODOBLJENO OBLIKO
  – PRED USTANOVITVIJO POSODOBLJENIH “ORLOV” DR. J. E. KREKA.
  Resno zainteresirani – brez zadrege – se mi predstavljeno – najavite. Vesel Vas bom.

  RAČUNALNIŠKO DRUŠTVO, KLUB – “SLOVENIANA” – ŽE DELUJETA. GLEJTE::sloveniana.si.
  P.S.

  O “ORLIH” DR. J.E. KREKA – Z MOJEGA E-PORTALA “SLOVENIANA”

  BESEDILO IN NOTE
  HIMNE “ORLOV” dr. J.E. Kreka !
  Slovenski glasbeniki – toplo vabljeni
  k oživitvi in k javni dostopnosti javne izvedbe
  te povsem profesionalne in zgodovinsko pomembne,
  a nad 80 let neizvajane
  originalno slovenske – skladbe !
  “BRATOM ORLOM”

  BRATOM ORLOM !

  DVIGNITE ORLI, V JASNE VIŠINE
  KRILA PONOSNA, MLADE MOČI !
  SOVE SE SKRIVAJO V NIZKE TEMINE,
  K SONCU, K SVETLOBI OREL HITI !
  GOZDI ŠUMEČI KLANJAJO GLAVE,
  BURNI VIHARJI DIVJE BESNE !
  ZORA MLADOSTI, SILA KREPOSTI,
  V ŽILAH NAM POLJE NARODA RAST.
  V TRUDU IN ZNOJU POLNEM RADOSTI
  DOMU GRADIMO SLAVO IN ČAST !
  MATI SLOVENIJA TVOJI LJUBEZNI
  OREL JUNAŠKO KLANJA SRCE,
  NAROD SLOVENSKI, K NESMRTNI SLAVI – TVOJI !
  – SE NAŠE SILE BORE !
  OREL ZRE MIRNO V SINJE VIŠAVE,
  STRELE IN GROMI GA NE PLAŠE
  K BOŽJEMU SONCU DVIGNIMO KRILA,
  VEČNE LJUBEZNI VABI NAS ŽAR
  Z NEBA VIŠINE ORLA BO SILA !
  KRIVDO IN SUŽNOST – RAZBILA
  – VSEKDAR !

  Avtor: besedila Dr. Evgen Lampe,
  uglasbil Hugolin Sattner

  Tisti, ki vas tematika zanima: notno gradivo te in ostalih pesmi Orlov – dobite v
  Glasbenem oddelku NUK-a v Ljubljani. V tej reviji pa najdete poseben prispevek
  posvečen pozitivnim “Orlom” dr. J. E. Kreka.
  Kot mnoge pozitivne slovenske stvari je tudi “Orle” dr. J.E. Kreka “zatrlo”
  iracionalno politično nasilje nemškega nacizma in slovenskega stalinističnega
  KP; ZK “komunizma-socializma”, ki je bil politično sovražen do gospodarsko in
  kulturno samostojnih “Orlov”.
  S KP; ZK politično-državnim razlaščanjem je “baje – ljudska” ex KP, ZK
  totalitarna, nedemokratična “KP; ZK oblast” fizično uničila gospodarske
  temelje delovanja “Orlov” dr. J.E. Kreka !
  Ter jih s prepovedmi delovanja – “odrinilo” iz javnega političnega življenja !
  A v srcih nas
  – miru, dobremu delu in poštenemu življenju – privrženih,
  nas ljudi – s slovenskega podeželja izhajajočih Slovencev je in bo
  – duh
  krepostnih in gospodarsko sposobnih Orlov – živel – vedno !
  “Bog daj” !
  In z našo pomočjo – bodo od ran okrepljeni “Orli” – spet vzleteli !
  In nihče več – krepostnih “Orlov” – ne bo več pregnal s slovenskega neba !

  Zapisal Janez Kepic-Kern, odg. urednik in lastnik edicij “SLOVENIANA”
  https://sloveniana.si/
  POLNI, BREZPLAČNI pdf TEKST MOJEGA PRISPEVKA V MOJI MESEČNI REVIJI “SLOVENIANA”
  na e-portalu “SLOVENIANA2
  pod tipko – mesečna revija “SLOVENIANA”
  O
  “ORLIH” DR. J. E. KREKA, 1908-1940
  najdete TA TEKST TUDI
  na
  INTERNETU, V GOOGLE OKENCE
  VNESETE: Janez Kepic-Kern Oživimo ORLE dr. J.E. KREKA SLOVENIANA

 • Dada

  Dr. medicine naj se ukvarja z medicino, oziroma, naj gre pomagat ljudem, saj so zdravniki v nekaj ZD dali odpoved. To bo moralno, etično in krščansko. Teolog naj se ukvarja z duhovniki, saj jih je veliko, ki po “papežu” prakticirajo seksualnost
  1. Na otrocih in Cerkev povrhu noče beležiti primere, kaj šele ukrepati, 2. homoseksualnost med duhovniki 3 Prejšnji mesec razkrito v Vatikanu, seksajo in tudi posiljujejo NUNE, prisiljujejp jih k splavu 3. Duhovniki imajo otroke in še vedno prakticirajo krščanstvo. TOREJ jih nič ne briga vera, krščanstvo in glavni problem padec verovanja v krščanstvo v EU. Zato teologi kot Strehovec prste k sebi od politike, delajte med duhovniki , da bodo delali tisto, za kar so postavljeni in nenazadnje plačani.
  Vaš vodja ( po odvetnici Ušaj ) laže in se spušča na najnižji politično nivo……. ŠE KAJ….?

  • Peter

   Hehe, ne hvala. Pravzaprav niti tega zmazka zgoraj ni bilo treba, pa naj ti bo, no.

   • Dada

    Ooo, Peter spet se “srečava”. Veš starčki imajo čas. pa se gredo politike, ha,ha. Se mi je zdelo prav, da jih spomnim na “resnične in resne probleme”.

    • Peter

     Saj so o njih spregovorili, če si prebrala, o čem so govorili. Ampak o tem ti nisi spregovorila niti besede.

     • Franjo Trojner

      Pusti jo, ona še danes ne loči med Rusom in Poljakom, kar pa itak ni važno saj sta oba moška, moške pa Dada glih ne obrajta preveč.

    • Franjo Trojner

     V NAŠI SLOVENSKI KULTURI STAREJŠE LJUDI OD PAMTIVEKA VEDNO SPOŠTUJEMO! Od kod prihajaš ti?

     • Dada

      Od doma. Spoštovanje je vedno vzajemno.

   • Dada

    Ja, res. Edino kar je skupnega, je problem prostate. Drugo lahko dodam, da tam ni bilo ženske in to pomeni, da moški s svojim hormonom govorijo v prazno. Cukjati govori o krščanstvu, ampak zakrito. Zakaj… ker je tam teolog, ki pa meša politiko. Zakaj… ker je Cerkev kot institucija vsa v politiki in zelo vpliva na politiko od leta 300 in nekaj, ko so začeli zažigati cerkvene zapise, evangelije in “čistili in uredili” vero. Sedaj teolog direktno govori o političnih strankah o tisti, ki jo cekev sovraži. TO NI STVAR CERKVE KER NI DRŽAVOTVORNA, SAMO NEVERNIKE BI RADA PREMAGALA. kapisch

    • Peter

     Hm, kapiš komentatorji mi grejo na jetra, no.

  • Franjo Trojner

   To vse veš, ker si se s tem srečevala pri svojem delu, kot si zapisala zadnjič na neko drugo temo?
   Te pa še zapiši koliko je homosekualnosti v naši družbi, v politiki, v šolstvu, na centrih za sicialno delo, v sodstvu, v gospodarstvu, v kulturi, če te že med duhovniki tako zelo moti.
   Piši koliko je verbalnega nasilja v družinah politikov in koliko posilstev, ter pedofilije zagrešijo znani, pomebni ljudje v Sloveniji tako na levi, kot na desni.
   Zato mene bolj prepriča mnenje
   Dr. Cukjatija, ki je v svojem predavanju poudaril tudi, da levičarji načrtujejo, da bo Evropa pokleknila in bo nastopil drugi svet, ki bo izničil krščanstvo in družino. “Tega ne smemo dopustiti,” je zaključil.
   Dr Juhant pa je govoril o tem, kako levičarski ideologi poskušajo preko negacij priti do vpliva. Torej, borijo se proti cerkvi, proti SDS in proti Janezu Janši. Kar v svojih v svojem zgornjem zmazku počneš ravno tudi ti!

   • opazovalec

    Proti RK cerkvi se ni kaj dosti za borit. Se je že sama s vojimi dejanji pošteno doskreditirala, od Svete polomije do prikrivanja problemov seksualnih izpadov njenih duhovnikov. Če je v časih socializma imela ugled je sedaj povsem na dnu. Ankete kažejo, da od vseh institucij krepko vodi po nezaupanju.

    Cerkvi ne zaupa dobrih 40 odstotkov vprašanih Najnižjo stopnjo zaupanja med ponujenimi institucijami uživa cerkev (povprečna ocena 2,16). Dobrih 40 odstotkov vprašanih (40,5) je namreč odgovorilo, da cerkvi sploh ne zaupa, popolnoma pa ji zaupa le 3,4 odstotka vprašanih v anketi., vir: https://siol.net/novice/slovenija/ljudje-najmanj-zaupajo-cerkvi-45441

    • Franjo Trojner

     Mater si navedo verodostojen vir! A Mladine ni med temi tvojimi verodostojnimi viri?
     Res je, da so levi volkovi načrtno naplahtali MB župnijo in dobrosrčne duhovnike, ki se na finance, posel praviloma ne spoznajo. Iz tega je pol nastala velika afera, ki pa je glede na takratno premoženje Zvona 1 in 2 bila nepotrebna, če bi banke/leva politika na oblasti uporabljala vsaj približno iste vatle za vse, ki so takrat z težavo vračali kredite.
     Seksualni prestopki v RKC so res vsega obsojanja vredni in nedopustni, so pa žal del naše vedno bolj zblijene družbe že od pamtiveka. Vse to kar zblojenega počnejo posamezniki v RKC, počnejo tudi politiki, sodniki, zdravniki, profesorji, učitelji itd. pa ne bi smeli, česar ti ne poudarjaš, ker želiš škoditi samo RKC.
     Čuj zakaj ti in tvoji ekstremni levičarji nič ne protestirate, nad posilstvi, ki jih v EU vzganjajo ilegalni migrantje, tudi proti pedofiliji, ki jo vzganjajo migrantje s svojimi dosti let manj kot 18 let starimi ženami, tudi med 9 in 13 let srarosti vi ne protestirate. Takšen je vaš pravi obraz in odraz skrbi za boljši svet.

   • Dada

    ŠE ENKRAT Janša laže, to je javno objavljeno in ni moja izmišljotina. Janša ima “zelo nizke prijeme”, ENAKO VELJA, OBOJE UŠAJ PRESS. Tisto o politiki, razni starci klobasajo, raje naj skrbijo za to, da za kar so usposobljeni…. Dr Cukjati, zdravnik, tam bi lahko kaj naredil. V zadnji, propadli” Janševi vladi je bila ministrica Mazej Kukovič in ne Cukjati. Torej je “nekdo vrlo pomemben” samo nič koristen, starček. Juhant je teolog. Imela sem sodelavca teologa, povedal je sam, da je v JLA športne drese kradel…. ZBOGOM teologi.

    IN KDOR IMA ZA PREDSEDNIKA STRANKE LAŽNIVCA, sam ni nič vreden, ha,ha,ha

    • Franjo Trojner

     Ubog je ta tvoj komentar in niti v eni točki nisi odgovorila na moja zastavljena vprašanja, kljub vsemu znanju in izkušnjah s katerimi se sama tako zelo rada pohvališ.
     A med Rusom in Poljakom že znaš razločiti? Že v tistem tvojem komentarju mi je po tvojih par zapisanih stavkih bilo kristalno jasno, da ne razumeš prebranega. Ti si žal na nivoju tvojega predsednika vlade z sedmimi popravci na lesarski šoli.

  • Janez Kepic-Kern

   Bogve kaj vse slabega – si že ti storil- pa nič ne pove.š.
   Oz.
   blatiš druge.
   Za to so soodišča itd. – ti nimaš nobenih komšetenc.
   Le
   nekdo te verjetno PLAČUJE ZA BLATENJE”.
   Pa si res usmiljenja vreden, a se tdi – si usmičjenja . NE ZASLUŽIŠ. L. R. JANEZ K. KERN KOMENDA

   • Dada

    ŠE ENKRAT Janša “laže”, to je javno objavljeno in ni moja izmišljotina. Janša ima “zelo nizke prijeme”, ENAKO VELJA, OBOJE UŠAJ PRESS. ČE ti ne paše, toži odvetnico, ki jo je Janša vrgel iz tega portala….Tisto o politiki, razni starci klobasajo, raje naj skrbijo za to, da za kar so usposobljeni….

  • šmentanamuha

   Vsak opravilno sposoben volilec se v principu ukvarja s politiko, ko gre na volitve. Torej je tole tvoje nakladanje strel v prazno. Si že zalila rože? Aja, dons ni treba, ker dežuje. Zato pa raje pišeš neumnosti tule.

   • Dada

    HA, ha. Babja čenče o rožah, o vremenu, gatanje iz usedline kave…. Pa pletenje. No kar sem napisala drži. ŠE ENKRAT Janša laže, to je javno objavljeno in ni moja izmišljotina. Janša ima “zelo nizke prijeme”, ENAKO VELJA, OBOJE UŠAJ PRESS. Tisto o politiki, razni starci klobasajo, raje naj skrbijo za to, da za kar so usposobljeni…..

 • xtc

  Kot je tudi napovedal Nosterdamus Evropa bo obstala rekatolizirana izginila pa bosta vseh vrst socializmov in islam.

 • črnaovca

  Dohtar bo že postavil pravo diagnozo. Je res levičarji načrtujejo, desničarji delajo

 • šmentanamuha

  Vse to že vemo nekaj časa. Treba je narediti akcijski načrt in delovati. Zato pozdravljam stranko DOM, ker so prešli od besed k dejanjem. Tole salonsko premlevanje, kaj bo, če bo, je postalo samo sebi namen. Medtem otrokom v šoli polnijo glavice s smetmi in uničujočo ideologijo. Kje ste bili fantje, ko so bili protesti proti Marakešu? Tam je bil samo Brščič, se mi zdi, pa Lucija (a je bla?) Vsi ti izračuni in prognoze so bili že zdavnaj narejeni, pa vendar še nikjer ni akcijskega načrta in odločne javne besede mnenjskih voditeljev, politikov, intelektualcev z desne, ki bi rekli tako in tako. Kučan se pojavi na vsaki pasji procesiji in nekaj pleteniči in daje navodila svoji čredi, ki gre nato takoj v akcijo. Veliko boljše bi se slišalo, če bi se kdo od vas oglasil na protestu, ki je bil in tam na ulici pred zbranim ljudstvom povedal, kako stvari stojijo.

 • Valter BraniSlav

  Volimo desnico sicer nam bo vladal islam

  • šmentanamuha

   Valjda, normalni in trezni volimo desno.

 • Janez Kepic-Kern

  ZDI SE, DA SE NE ZNATA POVEZATI S PREBIVALSTVOM
  TI DVE – SICER POZITIVNI ZDRUŽBI – ZBOR ZA REPUBLIKO
  IN
  OK STRANKA – SDS.
  Meni osebno se zdita – preveč zaprti – sami vase

  in
  sicer OK – a PRESTARI ljudje – ju tvorijo ”
  Zato ponavljam: enkratni dr. J.E. KREK – se ni “bal” ljudi ”
  SDS in
  ZBOR ZA REPUBLIKO – najse ZGLEDUJETA PO – DR. J. E. KREKU.

  ZBOR ZA REPUBLIKO
  IN
  OK STRANKA – SDS
  NAJ
  – SE ZAINTERESIRATA
  ZA
  REALNO OŽIVITEV
  vrlih, gospodarsko uspeđnih in krepostnih
  “ORLOV” DR. J. . KREKA, 1908-1940.
  PONAVLJAM TUDI
  TA MOJ POMEMBEN TEKST
  OPOZORILO
  NA POSNEMANJA VREDNE
  “ORLE” DR. J. E. KREKA, 1908-1840.
  Še 1x opozorilo na vrle, gospodarsko sposobne in krepostne “ORLE” dr. J.E. KREKA, 1908-1940.
  POSEBNE POZORNOSTI JE VREDNA
  – NJIH ORGANIZACIJA DRUŠTEV IN
  – CENTRALNE ZVEZE DRUŠTEV “ORLI”, ki so kot človeška, množična baza
  – KADROVSKO,
  – PODPORNIŠKO IN ČLANSKO IN KOT

  – VOLILCI, MNOŽICA VOLILCEV “ORLOV”
  OPIRALI
  TEDANJO, PREDVOJNO – ” L J U D S K O STRANKO”.

  Če vprašate mene osebno – so “ORLI” dr. J.E. Kreka – idealni in realni vzgled – dobrega dela z t.i. “BAZO”, Z LJUDMI, PODPORNIKI NEKE – POLIT STRANKE.
  Običajnih ljudi ne za nima le – POLITIKA, POLITIZIRANJE-
  Zanima jih tudi
  – poučna in prijetna družabnost, telovadba, plesi, zborovsko petje itd.
  – opora pri urejanju razmer bivanja in okolja, delovnih možnosti in možnosti zaslužka v lastnem okolju
  itd. itd.
  IN VSE TO JE ZVEZA DRUŠTEV
  “ORLI” DR. J. E. KREKA – NUDILA – ČLANOM, PODPORNIKOM “ORLOV” IN
  PREDVOJNE
  “LJUDSKE STRANKE”. VZGLED, VREDEN – POSNEMANJA ! Mar ne?
  Kogar “ORLI” dr. J.E. KREKA zanimajo,
  naj se mi kar brez zadrege oglasi, na moje KONTAKTNE PODATKE na “SLOVENIANI”
  NA: sloveniana.si-
  Z resnimi interesenti – se bom resno pogovoril – jaz osebno – Janez KEPIC-KERN KOMENDA

  Jaz sam, osebno
  ta čas ustanavljam, pripravljam
  USTANOVITEV
  – DOMOZNANSKEGA, DOMAČNOSTNEGA DRUŠTVA – “SLOVENIANA”
  – KOT PRIPRAVO NA POSODOBLJENO OBLIKO
  – PRED USTANOVITVIJO POSODOBLJENIH “ORLOV” DR. J. E. KREKA.
  Resno zainteresirani – brez zadrege – se mi predstavljeno – najavite. Vesel Vas bom.

  RAČUNALNIŠKO DRUŠTVO, KLUB – “SLOVENIANA” – ŽE DELUJETA. GLEJTE::sloveniana.si.
  P.S.

  O “ORLIH” DR. J.E. KREKA – Z MOJEGA E-PORTALA “SLOVENIANA”

  BESEDILO IN NOTE
  HIMNE “ORLOV” dr. J.E. Kreka !
  Slovenski glasbeniki – toplo vabljeni
  k oživitvi in k javni dostopnosti javne izvedbe
  te povsem profesionalne in zgodovinsko pomembne,
  a nad 80 let neizvajane
  originalno slovenske – skladbe !
  “BRATOM ORLOM”

  BRATOM ORLOM !

  DVIGNITE ORLI, V JASNE VIŠINE
  KRILA PONOSNA, MLADE MOČI !
  SOVE SE SKRIVAJO V NIZKE TEMINE,
  K SONCU, K SVETLOBI OREL HITI !
  GOZDI ŠUMEČI KLANJAJO GLAVE,
  BURNI VIHARJI DIVJE BESNE !
  ZORA MLADOSTI, SILA KREPOSTI,
  V ŽILAH NAM POLJE NARODA RAST.
  V TRUDU IN ZNOJU POLNEM RADOSTI
  DOMU GRADIMO SLAVO IN ČAST !
  MATI SLOVENIJA TVOJI LJUBEZNI
  OREL JUNAŠKO KLANJA SRCE,
  NAROD SLOVENSKI, K NESMRTNI SLAVI – TVOJI !
  – SE NAŠE SILE BORE !
  OREL ZRE MIRNO V SINJE VIŠAVE,
  STRELE IN GROMI GA NE PLAŠE
  K BOŽJEMU SONCU DVIGNIMO KRILA,
  VEČNE LJUBEZNI VABI NAS ŽAR
  Z NEBA VIŠINE ORLA BO SILA !
  KRIVDO IN SUŽNOST – RAZBILA
  – VSEKDAR !

  Avtor: besedila Dr. Evgen Lampe,
  uglasbil Hugolin Sattner

  Tisti, ki vas tematika zanima: notno gradivo te in ostalih pesmi Orlov – dobite v
  Glasbenem oddelku NUK-a v Ljubljani. V tej reviji pa najdete poseben prispevek
  posvečen pozitivnim “Orlom” dr. J. E. Kreka.
  Kot mnoge pozitivne slovenske stvari je tudi “Orle” dr. J.E. Kreka “zatrlo”
  iracionalno politično nasilje nemškega nacizma in slovenskega stalinističnega
  KP; ZK “komunizma-socializma”, ki je bil politično sovražen do gospodarsko in
  kulturno samostojnih “Orlov”.
  S KP; ZK politično-državnim razlaščanjem je “baje – ljudska” ex KP, ZK
  totalitarna, nedemokratična “KP; ZK oblast” fizično uničila gospodarske
  temelje delovanja “Orlov” dr. J.E. Kreka !
  Ter jih s prepovedmi delovanja – “odrinilo” iz javnega političnega življenja !
  A v srcih nas
  – miru, dobremu delu in poštenemu življenju – privrženih,
  nas ljudi – s slovenskega podeželja izhajajočih Slovencev je in bo
  – duh
  krepostnih in gospodarsko sposobnih Orlov – živel – vedno !
  “Bog daj” !
  In z našo pomočjo – bodo od ran okrepljeni “Orli” – spet vzleteli !
  In nihče več – krepostnih “Orlov” – ne bo več pregnal s slovenskega neba !

  Zapisal Janez Kepic-Kern, odg. urednik in lastnik edicij “SLOVENIANA”
  https://sloveniana.si/
  POLNI, BREZPLAČNI pdf TEKST MOJEGA PRISPEVKA V MOJI MESEČNI REVIJI “SLOVENIANA”
  na e-portalu “SLOVENIANA2
  pod tipko – mesečna revija “SLOVENIANA”
  O
  “ORLIH” DR. J. E. KREKA, 1908-1940
  najdete TA TEKST TUDI
  na
  INTERNETU, V GOOGLE OKENCE
  VNESETE: Janez Kepic-Kern Oživimo ORLE dr. J.E. KREKA SLOVENIANA

 • Janez Kepic-Kern

  DA – KONKRETIZIRAM !
  Moje pripombe na sicer – POZITIVNE – ljudi s t.i. POMLADNE STRANI !
  NPR.
  – osamosvojitelju LOJZETU PETERLEU – sem ORLE – priporočil, a je rekel: “SEM PRESTAR”,

  – dr. F. CUKJATI – sam na sebi je OK, a ne zna organizirati JAVNE TRIBUNE, ,
  le sedeči spredaj preberejo, povejo – kar so pripravili. Nihče od poslušalcev ne dobi besede.

  – ZELO OK GOSPOD
  DR. A. UMEK JE IZ NSI.: nihče ne prisluhne njegovim pomembnim informacijam o “2.TIRU”
  O
  POMEMBNEM PROJEKTU ing. Črta NAGODETA, za katerega le dr. UME – ve.
  Tisti projekt je verjetni vreden posodobitve in uvrstitve med PROJEKTE ZA REALIZACIJO V PRAKSI :a zdi se, da ga dr. Umek sam ne zmore
  – USTREZNO PREDSTAVITI – VSEJ SLOVENSKI JAVNOSTI. L.r. JANEZ K. KERN KOMENDA
  INFO
  V TEM LINKU -“NAČRTOVANI 2. TIR JE NEKONKURENČEN” Domovina.
  https://www.domovina.je/dr-andrej-umek-vladni-predlog-2-tira-je-nekonkurencen-tujim-variantam-in-strokovno-nesprejemljiv/

  • Janez Kepic-Kern

   KVALITETNE INFORMACIJE – TEŽKO
   PRODREJO V JAVNOST.
   TUDI
   OK
   ZBOR ZA REPUBLIKO
   IN OK
   STRANKA – SDS
   SE ZDI
   KDAJPA KDAJ – JIH NE ZAZNATA, NE SODELUJETA – V POLNI MERI.
   O
   POZORNOSTI
   SLOVENSKE JAVNOSTI UPRAVIČENEM PROJEKTU – “2. TIRA” ING. Č. NAGODETA,
   NA
   KETEREGA JE EDINI OPOZARJAL CENJENI G. DR. A. UMEK !
   Iz moje revije “SLOVENIANA”

   Skratka: dr. A. Umek sploh ni imel možnosti na TV javno, vsemu slovenskemu
   prebivalstvu ustrezno predstaviti projekta ing. Č. Nagodeta. To je dejstvo.
   GRE SEVEDA ZA – JAVNE POZORNOSTI IN STROKOVNEGA UPOŠTEVANJA UPRAVIČENI PROJEKT ING. Črtomira NAGODETA, KI JE KONČNO LE BIL EDEN NAŠIH,
   SLOVENSKIH NAJBOLJ PRIZNANIH STROKOVNJAKOV IN PROJEKTANTOV NA PODROČIJ GEOLOŠKIH OZ. VELIKIH INFRASTRUKTURNIH GRADENJ, PROJEKTOV
   I.T.D.
   Končno je le nedvomno dejstvo, da je bil žal politično umorjeni Ćrtomir NAGODE v Franciji akademsko izšolani ing. gradbeništva in
   dr. geoloških znanosti.
   Najprej pa nekaj besed o splošnih okoliščinah, v katerih se je “dogajal”
   vladni projekt t.i. “2. tira”.
   Kot sem zapisal na začetku pprispevka: veliko vprašanj se nam zastavlja
   nam običajnim občanom, Slovencem in vestnim plačevalcen davkov V
   “baje da naši” državi R. Sloveniji!
   1. Zakaj moramo o v bistvu tehničnih infrastrukturnih projektih, kar projekt 2. tira oz. železniškega prehoda čez t.i. Kraški rob nedvomno je –
   odločati vsi prebivalci na referendumu? Saj o gradnjah večjih držanih
   poslopij, gradenj stavb itd. se pa ne odloča referendumsko. O tem ponavadi odločajo kompetentni tehnični strokovnjaki, kakšni predstaniki lokalnih skupnosti, občin itd. že sodelujejo. Nikoli pa kar vse prebivalstvo
   države.
   2. Ali so nam, infrastrukturno nekvalificiranemu prebivalstvu – sploh bili
   verodostojno predstavljeni vsi projekti, ki izpolnjujejo normative za biti v
   izboru za ocenjevanje in določitev tehnično in ekonomsko najbolj kvalitetnega projekt? Ki je vreden realizacije v prakso!?
   Na zgornje vprašanje ne jaz, ne mnogi Slovenci – ne znamo odgovoriti.
   Ker tega – preprosto ne vemo.
   3. Mene osebno je cenjeni gospod Vili Kovačič seveda prepričal, da gre
   v ozadju tudi za političn prestiž in verjetno ozke interese lažjih dobičkov
   s strani raznih posameznikov in interesnih skupin.
   Vsi vemo, da je od države oz od davkoplačevalcev lažje dobiti več denarja za nek projekt – kot od ponavadi zelo gospodarnega, racionalnega
   in neradodarnega privatnega investitorja.
   Vendar – resnično me, nas zanima”?
   4. Ali slovenski davkoplačevalci sploh vemo? A so nam bili enakopravno predstavljeni VSI ZA IZVEDBO PRIMERNI PROJEKTI T.I. 2.
   TIRA ?!
   NA ŽALOST MORAM RECI, DA PO MOJEM VEDENJU. VSI PRIMERNI PROJEKTI JAVNOSTI NISO BILI PRIMERNO IN ENAKOPRAVNO PREDSTAVLJENI! Se zdi. V/na javmih RTV medijih zagotovo niso
   bili res kvalitetno predstavljeni!
   Opozorim naj vse beroče, da očitno nekateri kar primerni projekti sploh
   niso bili zajeti v izbor projektov za predstavitev javnosti in za uvrstitev
   med projekte, ki bodo v ožjem naboru za izbor tistega projekta 2. tira, ki
   bo izbran za realizacijo ?
   Na svoj projekt “potisnega” prehoda Kraškega roba je dr. Duhovnik kar
   uspešno opozarjal v medijih – sam, s podporniki njegovemu projektu !?
   “2 TIR” – PROJEKT ING. NAGODETA
   PPRIMER PRE -GLASOVALNEGA VSILJEVANJA
   “SMC 2. TIRA”
   JE “DOKAZ”,, DA V R.SLO POTREBUJEMO NAD-STRANKARSKI
   CENTRALNI
   DRŽAVNI ORGAN ZA STRATEGIJE, INVESTICIJE ITD.
   mnenje J. K. Kern
   DRŽAVNI VSESLOVENSKI“NARODNI SVET “Z IZBRANIMI STROKOVNJAKI,
   KI BI
   BIL PRIMEREN ZA OBRAVNAVO PROJEKTOV KOT JE
   “2. TIR “mnenje Janez K. Kern

   Na tehnično, geološko in okoljevarstveno po zagotovilih prof. dr. Andreja
   Umeka zelo primeren, starejši projektni ing. Črtomira NAGODETA iz
   časa med obema vojnama – pa je javno opozarjal le izključno in le gospod dr. A. Umek.
   Dr. A. Umek je kot ( bivši ?) profesor za infrastrukturne gradnje in
   kot zlasti za gradnje železnic verjetno sploh eden redkih strokovnih
   ljudi s tega področja, je zagotovo eden od redkih ljudi, ki je kza
   projekt ing. Črtomira Nagodeta – sploh vedel ! Končno – gre za nad
   80 let star , a zaggotovo kvalliteten projekt iz časa pred 2. sv. vojno.
   Kot je spoštovani gospod dr. Andrej Umek predstavil projekt ing Nagodeta v Svetovnem slovenskem kongresu nekaj dni pred minulim ( prvim )
   referendumom o 2. tiru: gre za – za projekt dveh globljih, daljših predorov-tunelov skozi pod vrhnjim slojem nestabilnega apnenca nahajajoči se
   dolomit, ki je v primerjavi z apnencem veliko bolj stabilna kamnina. Kar
   vemo vsi.
   Po besedah dr. Umeka bi bilo treba projekt ing.. Nagodeta samo malo
   posodobiti pa bi bil povsem konkurenčen ali celo boljši v primerjavi z
   ostalimi projekti, ki so v naboru za izvedbo.
   Poslušalci predavanja v Svetovnem slovenskem kongresu smo bili
   seznanjeni tudi, da osrednji mediji v R. Sloveniji priznanemu strokovnjaku dr. A. Umku niso zagotovili niti pol ure, da bi vsem Slovencem primerno predstavil pozornosti potreben projekt ing. Č. Nagodeta.
   Zlasti mu tega časa ni zagotovila osrednja državna R. TV SLO. : nad
   takim ravnanjem državnih medijev s priznanim profesorjem in infrastrukturnim strokovnjako smo lahko – le zgroženi !
   Gospod dr. A. Umek je uspel svoje poznavanje te tematike na kratko
   predstaviti le v glasilu Delo in na internetu. Te objave dr. A. Umeka lahko
   beroči najdete sami – z vtipkanjem imena gospoda dr. Andrej Umeka v
   okence iskalnika Google.
   In? Kdo je bil inž. Ćrtomir Nagode?
   Ing. Črtomir Nagode ( 1903-1947) je bil v Franciji izšolani ing.. in dr.
   geologije in geoloških gradenj.
   Precej znan je zlasti po njegovi tragični življenski usodi! Njegovo skupino-stranko “Stara pravda” so stalinski KPS komunisti izključili iz OF
   zaradi njegovih nestrinjanj z nesodnimi likvidacijami, ki jih je izvajala KPS
   VOS. Tudi se po dostopnih virih ni strinjal z monopolno vlogo KPS v OF
   in s prisilno podrejeno vlogo ostalih skupin v okviru OF.
   Po vojni pa je bil v znanem stalinističnem “sodnem” t.i. Nagodetovem procesu obsojen na smrt in tudi likvidiran. Za njegov grob se sploh – ne ve.
   Kot razlagajo nekateri pisci je vodilni KPS komunist Boris Kidrič ing. Č.
   Nagodeta dojemal kot njemu osebno nevarnega političnega konkurenta.
   In? To je bil – se zdi – dovoljšen razlog za konstruirani stalinističen sodni
   proces. in – leta 1947 – za politično usmrtitev inž. Črtomira Nagodeta?! Za
   “grob” ing dr. Č. Nagodeta se ne e, njegova mati je od žalosti zaradi usmrtitve njenega sina storila – samomor. Vila na Mirju, dom ing. Nagodeta je
   KPS Kidrič-Kardeljeva stalinistično-komunistična oblast – “nacionalizirala oz.državno – zaplenila” !
   Kdo bo razkril vso resnico o verjetno pozitivnem človeku ing. Č. Nagodetu? Kako krivični, egoistični, kruti do drugih – so lahko nekateri! Njegov
   projekt železniškega prehoda hribovja od Vrhnike, do Kraškega roba,
   katerega avtor je bil ing. Nagode si gotovo zasluži – resno obravnavo !
   Zdaj v letu 2018, cca 80 let po nastanku ?
   “2 TIR” – PROJEKT ING. NAGODETA
   INFORMACIJO O
   ZAMOLČEVANEM PROJEKTU ING. Č. NAGODETA RESNO PONUJAM V
   OBRAVNAVO
   R. SLO
   PARLAMENTARNIM STRANKAM IN
   VSEM ZAINTERESIRANIM, TANGIRANIM. – Janez K. Kern

   PREDSTAVNIKI R. SLOVENIJE
   NAJ SE VSAJ
   S KOREKTNO OBRAVNAVO PROJEKTA ING.NAGODETU
   “OPRAVIČIJO” ZA
   VSE “SLABO” DO NJEGA S STRANI KP REP. SLO !
   mnenje
   Janez K. Kern
   Pozivam torej tudi v povezavi s sporno tematiko t.i. “.2. tira” k temeljiti
   javni razpravi v Parlamentu R. SLO in drugod.
   Preteklo dogajanje okrog “2.tira” je z mojega osebnega stališča le še en dodaten
   argument več za resen razmislek o (med drugim )
   tudi mojem predlogu za pripravo in
   USTANOVITEV NOVEGA SLOVENSKO VSENARODNEGA DRŽAVNEGA
   ORGANA – NOVEGA
   “SLOVENSKEGA DRŽAVNEGA NARODNEGA SVETA”.
   Ta ostrednji slovenski organ naj bi namreč
   – oblikoval kvalitetne temeljne vizije in strategije za nas Slovence,
   – za naš slovenski narod in
   – za našo državo R. Slovenijo.
   Tudi o tako vsedržavno, vsenarodnih strateških razvojnih infrastrukturnih projektih kot je “zloglasni” “2. tir” ! In o nadaljni posodobitvi železnic v naši R. Sloveniji.
   Vsi vemo, se spominjamo, kako “brezglavo in nestrateško” so ex KP, ZK
   “politični strokovnjaki” v naši Sloveniji – kar ukinjali v stari Avstriji zgrajene
   proge npr. do Kranjske gore, iz Velenja v Slovenj Gradec itd. Malo za šalo:
   morda bomo od SMC dr. Cerarja slišali kaka pojasnila “o potrebnosti” ukinjanja tistih prog, od strank KP; ZK kontinuitete (SD; DESUS; LEVICA:::)
   pa – Morda – bomo slišali , kakšna “opravičila” za “komunistično modra”
   ukinjanja železniških prog v Sloveniji v 1950.,1960. letih?!
   O mojem predlogu “narodnega sveta” pišem v posebnem poglavju v tej reviji.
   Tudi primeri, kakršni je primer SMC “vladnega projekta in Zakona o 2. tiru”, ki ga
   je zdaj že “bivša” z glasovi preglasovalna SMC vsiljevala nam vsem Slovencem.
   Skratka: osrednji “slovenski narodni svet” naj bi s svojim obstojem in zs “politično
   nadmočjo” v strateških zadevah – blokiral in preprečil take “anomalije”, kakršna
   je bila SMC politično nekorektna “solo akcija” z vsiljevanjem strokovno in ekonomsko nedomišljenega projekta “2. tir” !
   Moja zamisel o “osrednjem vseslovenskem narodnem svetu” – se mi zdi
   vredna premisleka !
   VREDNA PREMISLEKA – TUDI IN PRAV ZARADI SPORNEGA VLADNEGA
   ZAKONA O “2. TIRU”. Morda se bo vanj postopoma preoblikovalo že obstoječi Državni svet?
   V ta novi “svet” naj bi bili izvoljeni ali imenovani Slovenci z največjo veljavno priznano največjo strokovno “težo” na nekem področju !
   Končno !?
   Skrajno nenaravno in nelogično je, da nas o tehničnem “2.tiru” prepričuje
   “kardeljevski tip pravnika dr. M. Cerar in drž. sekretar g. Dragonja, ki verjetno tudi nima nikakršne “infrastrukturne izobrazbe”. Mar ne ?!
   Kaj torej – SMC – ve o “projektu ing. Nagodeta?!
   Naj, prosimo, dr. Cerar – javno, na RTV SLO, TV 3 – to javno pove ! Morda
   bomo slišali tudi njegovo “interpretacijo politično KP, ZK strokovnih ukinjanj” železniških prog v 1950., v 1960. letih – v “naši” Sloveniji !!
   “Še pomnite – tovariši” ? Kako smo se včasih vozili z železnico v Planico,
   v Slovenj Gradec itd. ?
   Pa so Vaši “tovariši-vzorniki” – te proge – kar ukinili, prodali tračnice itd.
   Zakaj so te proge – kar – ukinili.?
   Baje so se nekim ex KP, ZK “vsevednim tovarišem” vlaki zdeli “nazadnjaški, zastarela reč”, avtobusi in tovornjaki – pa sodobna, “napredna – reč”
   Tudi SMC dr. M. Cerarju se “njegov-vladni” 2. tir – Bogve-zakaj – zdi “napreden” ?! “Sumljiva podobnost z naprednostjo” avtobusarskih in tovornjakarskih “projektov” ex KP; ZK “projektantov” ?! Se zdi !? Ta “naprednost”
   dr. Cerarjevega “2. tira” – namreč ?!
   V DZ R. SLO bi bilo nujno treba preveriti “vzroke” za “ignoriranje” prjekta
   ing. Nagodeta. In “ignoriranje” opozoril na ta projekt – s strani dr. A. Umeka
   Hvala za branje !
   Zapis: odg. urednik edicij SLOVENIANA l.r. Janez Kepic-Kern

 • Dada

  Ja gospod teolog, kaj ste dejansko naredili za krščanstvo. Ali ste kaj naredili proti pedofilom duhovnikom, v Sloveniji. Prejšnji teden je bil objavljen novi primer “DEKLICA TIHO BODI IN POTRPI, HITRO BO KONEC ”
  Slovenski duhovnik to naredi, Cerkev pa to pomete. Sramota. Vsak naj dela za kar je usposobljen, blebetati in nakladati, znamo vsi.

  • Janez Kepic-Kern

   NA BLOKADO S TEBOJ.
   ČE V žIVLJENJU NIMAŠ KAJ PAMETNEGA – POČETI
   BODI TAKO
   “PREKLETO PRIJAZEN”
   PA TA “NIČ” POČNI – kje – DRUGJE. A ne?
   N E
   na tem OK E-PORTALU NOVE24TV !
   TU
   JE PROSTOR – ZA RESNE KOMENTARJE, KI KAJ POMAGAJO – NA BOLJE.

   Napiši kaj o packaijah EX KP, ZK-JEV. . L.R.. JANEZ K. KERN KOMENDA

   • Dada

    NE PRODAJAJ MEGLE KADAR SIJE SONCE. Če te je kaj skupaj in če si končal osnovno šolo, potem lahko odgovoriš na zastavljeno vprašanje. V kolikor ti to vprašanje teologu ni resno, potem ne veš kaj je resno. Trenutno se Škofovska zbornica v Sloveniji UKVARJA S PEDOFIOLIJO duhovnikov. To je glavna tema. Če nisi v koraku s časom, pojdi dol.

 • Janez Kepic-Kern

  TOLE JE RES POMEMBEN
  ŽE V PRAKSI PREIZKUŠEN VZGLED
  “ORLI” DR. J. E. KREKA, 1908-1940.

  No ja ?
  Potrebna je obnova politike.
  NA RESNIH; MORALNIH NAČELIH:
  Predlagamm tole.
  AMPAK !
  Slovenci se moramo najprej notranje
  prenoviti in povezati na
  osnovi naše kvalitetne tradicije,
  PONUJAM VAM NAPOL POZABLJENE
  A
  VZGLEDA – POSNEMANJA – VREDNE

  “ORLE” DR. J. E. KREKA, 1908-1940
  VEČINA VAS SPODAJ PIŠE, NEKAKO – IDEOLOŠKO,
  VERJETNO
  ZARADI NEGATIVNEGA VPLIVA EX KP, ZK STALIN, TITO KOMSOCIALIZMA.
  Življenje pa ni – ideologija
  pač pa
  realna stvar – način kako ljudje živimo.
  živijo. V praksi njih, naših osebnih -življenj !

  “ORLI” DR. J.E. KRKA – so na področju izboljševanja
  praktičnega žvljenja, življenj naših prednikov – naredli veliko.
  VREDNI SO
  VZGLEDOVANJA – PO NJIH – VRLI, GOSPODARNI, KREPOSTNI
  “QRLI” dr. J. E. KREKA, 1908-1940-

  Jaz sem odločen zagovornik podpore dosedanji SDS,
  ki ima celo vrsto dobrih poslancev,
  ki se je že doslej nad 20 let vztrajno borila
  proti raznoraznim vsiljevanjem ex KP; ZJ.jev
  in ima za vodjo
  res pravega osamosvojitelja, cenjenega gosppoda Janeza JANŠO.
  Je pa res, da je treba stranke, ki jim gre v prvi vrsti
  za nas SLOVENCE – ŠE OKREPITI.
  Saj žal ravno NSI nam z vprašlivima Lj. NOVAK in “čudnim” M. TONINOM
  NAM SLOVENCEM – NI NITI NAJMANJ – V OPORO.
  Jaz
  Janez Kepic_Kern – zlasti SDS-ju predlagam,
  da se pri KREPITVI SVOJE VOLILNE BAZE

  – vzgleduje – po uspešnih

  množičnih
  in kvalitetnih “ORLIH” dr. J:E; KREKA, 1908-1940,
  ki so pred 2. vojno KADROVSKO IN VOLILNO OPIRALI – predvojno LJUDSKOSTRANKO..
  MOJ
  PREDLOG JE RESEN !
  Sedanje t.i. POMLADNE STRANKE – morajo namreč VEDETI,

  DA SO BILI – ČEPRAV – FORMALNO – DRUŠTVO – OZ. ZVEZA DRUŠTEV
  D R U Š T V O
  “ORLI” DR. J. E. KREKA

  – VELIKO BOLJE IN BOLJ MNOŽIČNO
  ORGANIZIRANI

  KOT JE TO KATERAKOLI – OD SEDANJIH STRANK – SDS, NSI, SLS.
  Imeli so tudi
  realen, kvaliteten PROGRAM DELOVANJA,
  KI JE VKLJUČEVAL:
  – versko etično, družinsko – vzgojo,
  – telovadbo in rekreacijo, skrb za zdravje,
  izobraževalne praktične tečaje o kmetovanju, obrteh itd.,
  kulturne dejavnosti, zbore, ples, pevsko plesne prireditve, pustovanja,
  – zavode in zadruge za posojilništvo in gradnje domov itd.
  Osnovne info o vrlih in krepostnih
  ter gospodarsko sposobnih “ORLIH” DR. J.. E. KREKA, 1908-1940
  dobite na v mojem prispevku OŽIVIMO “ORLE” DR J,E. KREKA, NA;sloveniana.si.
  O začetni
  organizaciji “ORLOV” za časa življenja dr. J.E. KREKA
  pa najdete podatke v knjigi jeseniškega izobraženca
  Franca TERSEGLAVA: ZLATA KNJIGA “ORLOV” 1910.. L.R Janez K. KERN KOMENDA
  P.S.
  ZLATA KNJIGA “ORLOV”
  FRANC TERSEGLAV, 1910.

  https://www.slovenska-biogr
  SLOVENCI IMAMO BOGATO IN KVALITETNO LASTNO TRADICIJO, NI NAM TREBA POSNEMATI – SLABŠIH TUJIH VZGLEDOV..

  IZ MOJE “SLOVENIANE”

  BESEDILO IN NOTE
  HIMNE “ORLOV” dr. J.E. Kreka !
  Slovenski glasbeniki – toplo vabljeni
  k oživitvi in k javni dostopnosti javne izvedbe
  te povsem profesionalne in zgodovinsko pomembne,
  a nad 80 let neizvajane
  originalno slovenske – skladbe !
  “BRATOM ORLOM”
  BRATOM ORLOM !
  DVIGNITE ORLI, V JASNE VIŠINE
  KRILA PONOSNA, MLADE MOČI !
  SOVE SE SKRIVAJO V NIZKE TEMINE,
  K SONCU, K SVETLOBI OREL HITI !
  GOZDI ŠUMEČI KLANJAJO GLAVE,
  BURNI VIHARJI DIVJE BESNE !
  ZORA MLADOSTI, SILA KREPOSTI,
  V ŽILAH NAM POLJE NARODA RAST.
  V TRUDU IN ZNOJU POLNEM RADOSTI
  DOMU GRADIMO SLAVO IN ČAST !
  MATI SLOVENIJA TVOJI LJUBEZNI
  OREL JUNAŠKO KLANJA SRCE,
  NAROD SLOVENSKI, K NESMRTNI SLAVI – TVOJI !
  – SE NAŠE SILE BORE !
  OREL ZRE MIRNO V SINJE VIŠAVE,
  STRELE IN GROMI GA NE PLAŠE
  K BOŽJEMU SONCU DVIGNIMO KRILA,
  VEČNE LJUBEZNI VABI NAS ŽAR
  Z NEBA VIŠINE ORLA BO SILA !
  KRIVDO IN SUŽNOST – RAZBILA – VSEKDAR !
  Avtor: besedila Dr. Evgen Lampe,
  uglasbil Hugolin Sattner
  Tisti, ki vas tematika zanima: notno gradivo te in ostalih pesmi Orlov – dobite v
  Glasbenem oddelku NUK-a v Ljubljani. V tej reviji pa najdete poseben prispevek
  posvečen pozitivnim “Orlom” dr. J. E. Kreka.
  Kot mnoge pozitivne slovenske stvari je tudi “Orle” dr. J.E. Kreka “zatrlo”
  iracionalno politično nasilje nemškega nacizma in slovenskega stalinističnega
  KP; ZK “komunizma-socializma”, ki je bil politično sovražen do gospodarsko in
  kulturno samostojnih “Orlov”.
  S KP; ZK politično-državnim razlaščanjem je “baje – ljudska” ex KP, ZK
  totalitarna, nedemokratična “KP; ZK oblast” fizično uničila gospodarske
  temelje delovanja “Orlov” dr. J.E. Kreka !
  Ter jih s prepovedmi delovanja – “odrinilo” iz javnega političnega življenja !
  A v srcih nas
  – miru, dobremu delu in poštenemu življenju – privrženih,
  nas ljudi – s slovenskega podeželja izhajajočih Slovencev je in bo
  – duh
  krepostnih in gospodarsko sposobnih Orlov – živel – vedno !
  “Bog daj” !
  In z našo pomočjo – bodo od ran okrepljeni “Orli” – spet vzleteli !
  In nihče več – krepostnih “Orlov” – ne bo več pregnal s slovenskega neba !
  Zapisal Janez Kepic-Kern, odg. urednik in lastnik edicij “SLOVENIANA”

 • Dada

  KAKŠNA ZMEDA. Cukjati zdravnik govori o identiteti in MU JE IZHoDIŠČE, kaj, VERA. Zakaj, saj je tam teolog. Teolog se spušča v politične stranke, zakaj… ker Cerkev kot institucija hoče biti v politiki, da bo preganjala nevernike. VSI poznamO 400 let cerkvene inkvizije -z ognjem in mečem, še pokojni škof MAhnič je v 20. stol. pisal, da Cerkev vsem nevernikom napoveduje vojno, na tem zboru to isto oznanja teolog, ko govori o “levičarjih”. Sorry, teolog NO GO, brigaj se za vero, ki v EU že dolgo časa nataduje, ZA ovce, ne za politiko, ker leve stranke so “državotvorne “, TRENUTNO PARLAMENT VODIJO, TRENUTNO PA JE cERKEV ZGAGA. PAPEŽ OPOZARJA NA probleme v Cerkvi, na PEDOFILIJO, HOMOSEKSUALNOST IN HINAVSKO KRŠČANSTVO. To je za dva …….za druga dva drugič.

 • Dada

  KAKŠNA ZMEDA. Cukjati zdravnik govori o identiteti in MU JE IZHoDIŠČE, kaj, VERA. Zakaj, saj je tam teolog. Teolog se spušča v politične stranke, zakaj… ker Cerkev kot institucija hoče biti v politiki, da bo preganjala nevernike. VSI poznamo 400 let cerkvene inkvizije -z ognjem in mečem, še pokojni škof MAhnič je v 20. stol. pisal, da Cerkev vsem nevernikom napoveduje vojno, na tem zboru to isto oznanja teolog, ko govori o “levičarjih”. Sorry, teolog NO GO, brigaj se za vero, ki v EU že dolgo časa nazaduje, ZA ovce, ne za politiko, ker leve stranke so “državotvorne “, TRENUTNO PARLAMENT VODIJO, TRENUTNO PA JE CERKEV ZGAGA. PAPEŽ OPOZARJA NA probleme v Cerkvi, na PEDOFILIJO, HOMOSEKSUALNOST IN HINAVSKO KRŠČANSTVO.