fbpx

Zdravniška zbornica Slovenije pojasnjuje: Specializantom samoplačnikom, ki v tem času ne bodo opravljali specializacije, ne bomo zaračunali vodenja specializacij

Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Zdenka Čebašek Travnik. (Foto: STA)

V zvezi s specializacijami v času uveljavitve Odloka o razporejanju zdravnikov brez licence so se odzvali na Zdravniški zbornici Slovenije in vse dosedanje navedbe označili kot netočne in zavajajoče. Pojasnili so, da od 16. marca 2020, ko velja odlok, in do dne, ko bo ta odlok nehal veljati (oz. bo preklican), specializantom samoplačnikom, ki v tem času ne bodo opravljali specializacije, ne bodo zaračunali vodenja specializacij. “Račune za marec smo (in sicer pred uveljavitvijo odloka) že izdali, bo pa pri vseh, ki specializacije dejansko ne bodo opravljali (v skladu z odlokom), narejen poračun pri prvem naslednjem/naslednjih računih,” so jasni.

Vsem specializantom z znanim plačnikom (teh je okoli 100 od skupno več kot 1.900 aktivnih specializantov) specializacij avtomatsko ne morejo prekiniti, saj jih nekateri specializanti v skladu z dogovorom z izvajalci še vedno opravljajo (npr. radiologija, intenzivna medicina, MDPŠ ipd.), sporočajo.

Prekinitev ažurno zabeležijo vsem
Prekinitev tako na zbornici ažurno zabeležijo vsem, ki sporočijo, da specializacije od 15. marca ne opravljajo več po programu. “Specializacija je bila v skladu s tem protokolom prekinjena tudi specializantu, ki je izpostavil vsa ta vprašanja.” (Naša opomba: v mislih imajo vprašanja specializanta, ki smo jih navedli v enem izmed preteklih člankov). “Prav tako ne držijo podatki o stroških specializacije, ki ste jih navedli: “To torej pomeni, da bo potrebno kljub dejstvu, da se specializacija normalno ne opravlja, nadalje plačevati vse stroške specializacije. Specializanti že sedaj plačujejo vsak mesec članarino Zdravniški zbornici v znesku vsaj 23 evrov, položnice prihajajo tudi v tem kriznem času brez izjeme. Ob tem specializanti samoplačniki dodatno plačujejo zbornici vsaj 50 evrov za vodenje specializacije ter zraven še ustanove, kjer krožijo, v znesku 400+ evrov, torej skupaj 500 evrov mesečno in več.”.

Ljubljana, Zdravniška zbornica (Foto: STA)

Strošek, ki ga plačnik specializacije plačuje Zbornici je 56,70 evrov mesečno, kot to določa sklep o določitvi višine šolnine za samoplačnike, ki ga je leta 2010 sprejel minister za zdravje,” odgovarjajo iz zbornice. V zbornici poudarjajo, da nimajo podatkov o tem, da “morajo specializanti delati v prvih bojnih linijah”, temveč so po njim znanih podatkih razporejeni na delovna mesta, kjer opravljajo tista dela, za katera so se v času specializacije že usposobili. “Naj poudarimo še, vodstva zdravstvenih zavodov morajo za vse zaposlene zdravstvene delavce zagotoviti ustrezno osebno varovalno opremo, v kolikor je ne zagotovijo, imajo delavci pravico, da odklonijo delo brez zaščite,” so jasni.

Specializantom na volja posebna obvestila
“Za specializante smo pripravili posebna obvestila, vsakodnevno ažurno odgovarjamo tudi na njihova vprašanja in jih objavljamo, kot je razvidno  tukaj >>>. V Zdravniški zbornici Slovenije v tem času delo poteka v skladu z razmerami, ki vladajo v državi. Naši zaposleni so, v kolikor so zdravi in niso imeli rizičnih stikov, da bi morali biti v samokaranteni, na delu fizično prisotni, drugi so na delu od doma, oboji pa so normalno dosegljivi po mailu in če je le mogoče tudi po telefonu.” Poudarjajo, da so osebni stiki mogoči le ob vnaprejšnjem dogovoru, saj so zaradi omejevanja okužbe s koronavirusom vhodi v zbornico iz varnostnih razlogov zaprti.

Hana Murn