Želi glavni direktor državnega podjetja Slovenski državni gozdovi Zlatko Ficko skozi zadnja vrata izpeljati več milijonov vredno gradnjo nove poslovne stavbe?

Glavni direktor SiDG Zlatko Ficko, ki ga je nastavil nekdanji minister za kmetijstvo Dejan Židan. (Foto: STA)

Državno podjetje Slovenski državni gozdovi je letos povsem nepričakovano na socialnem omrežju Facebook razkrilo namen gradnje in novo podobo poslovne stavbe, ki naj bi zrasla na zemljišču ob železniški progi pred vstopom v Kočevje. Gre za investicijo, ki jo nekateri ocenjujejo na 6 milijonov evrov, zaposleni v družbi SiDG pa opozarjajo, da gre za osebni projekt glavnega direktorja Zlatka Ficka, ki nima soglasja ne nadzornega sveta ne Vlade RS kot skupščine družbe SiDG. Še več, projekt vnaša razkol tudi med zaposlene v družbi SiDG.

Kdo in kdaj je dal mandat poslovodstvu družbe Slovenski državni gozdovi za pripravo projekta nove poslovne zgradbe?” ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec sprašuje poslanec Bojan Podkrajšek. Ta je opozoril, da je državno podjetje v postopku izgradnje nove poslovne zgradbe, kar so objavili na socialnem omrežju Facebook.

Družba SiDG je namreč razkrila namen gradnje in novo podobo poslovne stavbe, ki naj bi zrasla na zemljišču ob železniški progi pred vstopom v Kočevje. Na izboru so kot najboljšo ocenili rešitev, ki jo pripravilo podjetje API arhitekti. Projekt nove poslovna zgradbe je umeščen na povsem neprimerni lokaciji, saj je pozicioniran v neposredni bližini obnovljene železniške proge Grosuplje-Kočevje. Na navedeni trasi se izvaja še zadnja oziroma tretja prenovitvena fazo, ki obsega zamenjavo in posodobitev signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav ter ureditev in zavarovanje nivojskih prehodov. Pričakovati bi bilo, da bodo lokacije v neposredni okolici železniške proge primarno namenjene proizvodnim obratom in ne upravno-poslovnim objektom. Izpostaviti velja, da prenovitev železniške trase ni nekaj, kar bi se zgodilo včeraj, ampak poteka že od leta 2008 dalje.

Zaposleni: Gre za oseben projekt glavnega direktorja Zlatka Ficka
Čeprav glavni direktor družbe SiDG Zlatko Ficko v predstavitvenem video filmu govori o odločitvi za novogradnjo v smislu kolektivne odločitve, je resnica popolnoma drugačna. Zaposleni v družbi SiDG opozarjajo, da gre za oseben projekt glavnega direktorja Zlatka Ficka, ki nima soglasja ne nadzornega sveta ne Vlade RS kot skupščine družbe SiDG.  Še več, projekt vnaša razkol tudi med zaposlene v družbi SiDG.

Glavni direktor SiDG bi očitno rad spravil sklep o gradnji upravne stavbe preko nadzornega sveta družbe, sklicanega 1. oktobra. Gradnja hiše je “zapakirana” v 4. točko – Poslovni načrt družbe za leto 2020.

V letošnjem letu je bilo prav tako zaslediti menjavo nadzornega sveta, ki je bila izvedena znatno pred potekom rednega mandata. Menjave vseh članov nadzornega sveta ni mogoče razumeti drugače kot na način, da zamenjani nadzorniki niso več uživali zaupanja lastnika, kakor tudi, da družba od ustanovitve do danes ni v zadostni meri realizirala zakonsko zastavljenih ciljev. Ni treba posebej poudarjati, da morajo organi upravljanja tesno sodelovati. Pri tem bi moralo imeti poslovodstvo SiDG visok profesionalni odnos do vseh ključnih deležnikov v smislu zasledovanja temeljnih merljivih ciljev, pri čemer mora sodelovanje in uspešno delovanje organov družbe SiDG temeljiti na medsebojnem zaupanju.

Vrednost nove poslovne stavbe sicer ni znana, govori pa se o znesku 6 milijonov evrov. Za ponazoritev vrednosti –  6 milijonov evrov pomeni okoli 110 tisoč kubičnih metrov lesa ali 4.400 kamionskih kompozicij lesa. Če bi kamione lesa postavili enega za drugim, bi bila kolona dolga 60 kilometrov!

Bo ministrica reagirala?
Kot navedeno, je temeljni cilj ustanovitve družbe SIDG krepitev gozdno-lesnih verig. Tako je bilo tudi pričakovano, da bo z namenom razvoja lastne gozdno-lesne verige primarno investirala v tehnološko razvojni preskok družbe Snežnik. Dobra praksa korporativnega upravljanja tudi izhaja iz načela, da morajo biti investicijska vlaganja usklajena s strategijo družbe, ki je bila sprejeta na Vladi RS leta 2017. Skladno s sprejeto strategijo iz leta 2017 bi morala družba SiDG zagotavljati podlago tako za tehnološko razvojni preskok kakor tudi za optimizacijo med tehnično in stroškovno učinkovitostjo gozdno-lesne verige na nacionalnem nivoju.

Rok Kranjc

 • rubec

  “Glavni direktor SiDG Zlatko Ficko, ki ga je nastavil nekdanji minister za kmetijstvo Dejan Židan. (Foto: STA)”

  Ne razumem, zakaj dodaten tekst. Za razumevanje poante je to dovolj.

 • Peter

  ….projekt vnaša razkol tudi med zaposlene v družbi SiDG.

  Tega pa ne moremo in ne smemo dopustiti. Za vnašanje razkola so v dolini zadolženi izključno SDS in Janša, no.

 • IZBIRA

  Kok vsi ti komunistični direktorji državnih podjetij, agencij, v državni upravi in Vladi radi zapravljajo za luksuz. avtomobili, objekti za BIROKRACIJO, šenkani mobilni telefoni – najdražji in naročniški paketi,
  Me zanima alij bi Ficko zapravljal, če bi bil to njegov denar? Ta birokracija v SiDG je lahko v Praznem kočevskem hotelu. Kaj pa bi radi. Eno stekleno palačo kto kaki šejki in zganjali nepotizem in eletizem v tem ubogem Kočevju brez pravih delovnih mestin s socialnimi podpiranci in Cigani, Občinarji in njihovi zavodi so dovolj za politične igrice SD in ostalih komunistov.

 • RATATA

  Da bi iz gozdov verige delal pa še nisem slišu. V Verigi Lesce jih iz jeklenih rink.

 • montyamp

  Udbovska gamad je poleg lubadarja največji škodljivec v slovenskih gozdovih .

 • montyamp

  Ja viški denarja se najlažje pokradejo pri gradnji .
  Murglosrbska folklora .

 • Antonius

  Pa kaj vam je Slovenci? Volite jih, da vas forumski politikantski kleptomani v medsebojnem dogovoru kradejo?

 • Andrej

  Normalno, da želi. Za SD velja: kar želiste, to dobiste. Tako ali tako vse plača narod. Kriv pa bo, kot vedno, Janša.