fbpx

Zmaga ministra Hojsa: Odlok o omejitvi gibanja prestal ustavno presojo

Foto: STA

Ustavno sodišče je Vladi Republike Slovenije naložilo, naj preveri upravičenost odloka o prepovedi gibanja med občinami. “Odlok o omejitvi gibanja je prestal presojo ustavnega sodišča. Ravnali smo prav. Del, ki je zadržan, ni problematičen. Vlada bo pač periodično ugotavljala, ali je izvajanje odloka še potrebno in ga kot nalaga US podaljševala ali preklicala,” se je na odločitev Ustavnega sodišča odzval notranji minister Aleš Hojs.

Ustavno sodišče je danes odločalo o odloku o prepovedi gibanja med občinami in zadržalo del odloka o omejitvi gibanja in vladi naložilo, da mora takoj po prejetju sklepa in nato vsaj vsakih sedem dni preverjati upravičenost ukrepov iz odloka. Ob upoštevanju strokovnih razlogov mora nato ukrepe podaljšati, spremeniti ali odpraviti, o tem pa obvestiti javnost.

Z odločitvijo je zadovoljen tudi notranji minister Aleš Hojs, saj je odlok prestal ustavno presojo. “Ravnali smo prav,” je dejal in dodal, da je del, ki je zadržan, neproblematičen, saj bo vlada periodično ugotavljala, ali je izvajanje odloka še potrebno in ga kot nalaga ustavno sodišče podaljševala ali preklicala.

Nasprotna odločitev bi imela nepopravljive posledice za javno zdravje
Vlada je že pred ustavno presojo ocenila, da je pobuda neutemeljena in ustavnemu sodišču predlagala, naj jo zavrne, saj bi to imelo nepopravljive posledice za javno zdravje. A ustavni sodniki so pobudo vendarle sprejeli v obravnavo, do končne odločitve pa bo morala vlada po njihovem navodilu redno presojati o upravičenosti ukrepov iz odloka. Ob upoštevanju strokovnih razlogov mora nato ukrepe podaljšati, spremeniti ali odpraviti, o tem pa obvestiti javnost, poroča STA.

Z delnim zadržanjem odloka, ki ne posega v vsebino odrejenih ukrepov, je mogoče morebitne škodljive posledice za uresničevanje ustavnih pravic do gibanja in združevanja vsaj delno omejiti. Po drugi strani pa se ogroženost prebivalstva zaradi bolezni na ta način ne poveča, ocenjuje Ustavno sodišče. Kot so pojasnili v sklepu, so posegi v človekove pravice in temeljne svoboščine, ki so odrejeni z odlokom, trajnejše narave, saj niso časovno zamejeni. Prepoved iz odloka namreč velja do prenehanja razlogov zanjo, kar pa po mnenju Ustavnega sodišča ni nujno za dosego namena, ki ga odlok zasleduje.

Enak namen je namreč mogoče doseči tudi z določitvijo, da bo vlada sorazmernost ukrepov periodično preverjala in jih podaljšala samo, če bo glede na vsakokratne razmere in mnenje stroke glede širjenja bolezni ugotovila, da so še potrebni za doseganje ciljev, so še navedli v obrazložitvi. Ustavni sodniki o štirih točkah, ki sestavljajo sklep, niso glasovali enotno. O sprejemu pobude za oceno ustavnosti odloka so glasovali z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval Klemen Jaklič. Drugo in četrto točko sklepa, ki opredeljujeta omenjeno zadržanje izvajanja dela odloka in način njegove izvršitve, je sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Jaklič in Marko Šorli.

Tretjo točko sklepa, ki opredeljuje zavrnitev predloga za zadržanje izvajanja odloka v preostalih točkah, pa je ustavno sodišče sprejelo s šestimi glasovi proti trem. Proti sta glasovali sodnici Špelca Mežnar in Katja Šugman Stubbs ter sodnik Rok Čeferin, vsi trije so napovedali tudi delno pritrdilna in delno odklonila ločena mnenja. Sodnika Jaklič in Šorli pa sta napovedala delno odklonilni ločeni mnenji.

Sklep ustavnega sodišča si lahko preberete TUKAJ.

Luka Perš