fbpx

Popravek: Biznis s hlodovino: To so podjetja, ki so preprodajala v Avstrijo

Foto: STA

Dne 11. oktobra 2020 smo objavili članek z naslovom Biznis s hlodovino: To so podjetja, ki so preprodajala v Avstrijo. V nadaljevanju objavljamo prikaz nasprotnih dejstev.

Ne drži navedba v članku, da naj bi bil povezovalec poslov s podjetjem Štupica transport. Poslovanje podjetja Štupica transport ne poznam in z njim ne sodelujem. Z lastnikom podjetja Francem Štupico, ki je sicer moj stric, že vsaj 15 let nimam nobenih stikov. Poleg tega že iz samega članka izhaja, da družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG), v kateri sem zaposlen, sploh ne posluje s podjetjem Štupica transport.

Ne drži niti, da v družbi Slovenski državni gozdovi d.o.o. skrbim predvsem za slikanje in promocijo podjetja. Zaposlen sem kot vodja gozdnega obrata Kočevska Reka, na tem delovnem mestu pa celo  nimam nobenega vpliva na izbiro kupcev  ali prevozov gozdnih lesnih sortimentov. Pri promociji SiDG sem sodeloval zgolj kot soorganizator Dneva odprtih vrat gozdne proizvodnje v Kočevju in kot član ekipe na državnem tekmovanju gozdnih delavcev v Postojni 2019.

Zanikam tudi kakršno koli povezavo z ostalimi podjetji in ljudmi, ki se omenjajo v članku. Prav tako odločno zanikam, da bi delal karkoli nezakonitega ali spornega.

Urban Štupica