fbpx

Popravek: Biznis s hlodovino: To so podjetja, ki so preprodajala v Avstrijo

Foto: STA

Dne 11. oktobra smo na portalu Nova24TV objavili članek z naslovom Biznis s hlodovino: To so podjetja, ki so preprodajala v Avstrijo. V nadaljevanju objavljamo prikaz nasprotnih dejstev.

Trditev 1.: V preteklosti sta obe slovenski državni inštituciji – Zavod za gozdove in družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) – razburjali javnost s svojimi aferami.

Popravek – dejstva:  V  času mojega službovanja v družbi Slovenski državni gozdovi (SiDG)  od ustanovitve družbe do sporazumnega prenehanja mandata  glavnega direktorja, javnosti nisem  razburjal  s aferami , ampak z dobrimi poslovnimi rezultati, učinkovitim in uspešnim  vodenjem, skratka z hitro rastjo nove gospodarske družbe SiDG.

Na domnevne afere in konstrukte, ki temeljijo na anonimnih pisanjih, pa  nisem in ne želim odgovarjati. Podtikanja in diskreditacije počnejo politične stranke in v njihovem imenu posamezniki,posamezni novinarji , portali. Namen je: dosego lastnih ciljev in lastnega preživetja.

Nadzorni mehanizem v družbi SiDG je bil in je vzpostavljen prek nadzornega sveta, kjer ima svojega predstavnika tudi opozicija, prek notranje in zunanje revizije, računskega sodišča.

Produciranje različnih afer, menjavanje nadzornikov, naročanje specialnih forenzičnih revizij, menjavanje uprav, njihovo število itd. škodi ugledu in samemu poslovanju družbe.

Že dalj časa se politika in posamezni  mediji ukvarjajo z domnevnim večnamenskim oškodovanjem državnega premoženja v družbi SiDG, ki ima osnovo v anonimki.

Žal družba tone , tako poslovno,kadrovsko in finančno. A tega ne zanima nikogar.

Trditev 2: Oba nekdanja direktorja, Damjan Oražem in Zlatko Ficko sta medijem grozila s tožbami glede neprijetnih razkritij.

Popravek – dejstva: Spodaj podpisani Zlatko Ficko nobenemu mediju nikoli nisem grozil s tožbami glede kakršnihkoli neprijetnih razkritij. Vaš medij je v zadnjih mesecih pogosto objavljal neresnične trditve o meni in mojem delu. Nobeno neprijetno razkritje ni bilo resnično, ampak plod domišljije in  domnev iz anonimk – znanih anonimnežev.Tožbo,kot skrajno sredstvo za zaščito pred  takšnim početjem napram meni, bi lahko uporabil zaradi napačnih navajanj ter njihovih posledic zame in mojo družino, pa jih zaenkrat nisem.

 Trditev 3.: Oglasili so se nam viri znotraj obeh slovenskih državnih družb, Zavoda za gozdove RS, in družbe Slovenski državni gozdovi.Razkrili so nam klopčič podjetij, ki so s pomočjo nekdanjih vodij obeh državnih gozdnih firm, Damjana Oražma in Zlatka Ficka ter s tiho podporo nekdanjega ministra Dejana Židana, vrsto let na črno preprodajala slovensko hlodovino in les v sosednjo Avstrijo..

Popravek – dejstva: Kot nekdanji glavni direktor Slovenskih držvnih gozdov in tudi ne kot fizična oseba nobenemu podjetju na noben način nisem nikoli prodajal ne pomagal prodati ne na črno ne na legalen način kakršnokoli hlodovino iz Slovenije v Avstrijo.

SiDG kot upravitelj državnih gozdov  je  prodajal les v skladu z Pravili o prodaji GLS,ki jih potrdila Vlada.V tujino se hlodovina ni prodajala, saj smo bili zavezani prodajati domačim partnerjem ,ki so z SiDG imeli sklenjene dolgoročne pogodbe.

V času naravnih katastrof v gozdovih (žled, lubadar, vetrolom), ko so bile napadle količine lesa nekajkrat večje od povpraševanja na domačem trgu je SiDG v skladu s Pravili o prodaji GLS organiziral dražbe, kjer so lahko les kupili tudi tujci.V celotni količini je to pomenilo 1-2 %.

V članku ni navedeno, s kakšnim dejanjem novinar ali domnevni virisploh navajajo, da naj bi pri teh poslih sodeloval, zato tudi več dejstev  v zvezi s tem ne morem navajati.

Vsak državljan in državljanka Slovenije ima pravico, da vsak zaznan  sum nepravilnosti in kraj v gozdovih nazanani pristojnim organom pregona in inšpekcije. Z imenom in priimkom , ne z anonimko.

Trditev 4.: Lesoj je bil pod vodstvom Zlatka Ficka zelo podjeten z družbo Slovenski državni gozdovi.

Popravek – dejstva: zgoraj podpisani izjavljam , da nisem nikoli vodil ali bil zaposlen v firmi Lesoj.

Trditev 5.: nekdanji direktor Ficko pa naj bi poskrbel, da je njegova žena Marija v Snežniku delala kot komercialistka.

Popravek – dejstva: Moja žena Marija Ficko se  je pred skoraj 30 leti zaposlila v družbi Snežnik. Opravljala je različna dela. Zadnje je vodila v lesni predelavi enoto Decimirnica.Ta enota je bila ena bolj uspešnih enot v skupini Snežnik.

Pred dobrim letom je družbo Snežnik zapustila in poiskala  nov izziv v zasebnem podjetju.

V političnih obračunavanjih in poslovnem ter kadrovskem prerivanju je nekaj najnižjega in podlega, ko se novinar ali anonimnež spravi na družino, ženo in otroke. Tu se razum početja konča.

Zaključek:

Meni in moji ženi, kot nastopajočima v članku je bila narejena težko popravljiva škoda, umazali ste najino ime in priimek, umazali čast. Zakaj ?

Zlatko Ficko