fbpx

Popravek: [EKSKLUZIVNO] NLB vpletena v tri velike afere v Makedoniji: Filmski vlom v trezor banke, 3 milijone evrov v kovčku na letalu pretihotapili v Slovenijo, za pranje denarja pa obtožen bivši šef Vegrada!

Foto: STA

Dne 11. julija smo na portalu objavili članek z naslovom “[EKSKLUZIVNO] NLB vpletena v tri velike afere v Makedoniji: Filmski vlom v trezor banke, 3 milijone evrov v kovčku na letalu pretihotapili v Slovenijo, za pranje denarja pa obtožen bivši šef Vegrada!”. V nadaljevanju v celoti objavljamo popravek oz. prikaz nasprotnih dejstev:

V navedenem članku so bili objavljeni napačni in neresnični podatki ter ugibanja in insinuacije brez kakršne koli opore v dejstvih, s katerimi se nedopustno posega v ugled in dobro ime NLB d.d. V nadaljevanju se popravlja in z namenom dopolnitve posreduje popravek članka, v primeru nadaljevanja tovrstnih objav, pa bo NLB d.d. primorana zaščititi interese z vsemi razpoložljivimi sredstvi.

V članku večkrat navedeni očitki o pranju denarja v NLB d.d. so neresnični. NLB d.d. posluje skladno z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter skladno s smernicami Banke Slovenije.  Na področju preprečevanja pranja denarja ima dobro delujoč in sodoben sistem notranjih kontrol. Z njegovo pomočjo se zagotavlja uporabo navedenih predpisov v vsakodnevni praksi, kar je posledica vzpostavljene infrastrukture, njen del pa so tako organizacijske kot funkcionalne in informacijske rešitve, predvsem pa zaposleni.

Želimo poudariti, da NLB Banka AD Skopje ni podružnica NLB d.d. Gre za samostojno poslovno banko, ki je članica NLB Skupine. Poleg NLB d.d., ki ima  v lasti 86,97 % banke, so njeni lastniki makedonska podjetja, zasebniki, občani in tudi zaposleni. NLB Banka AD Skopje deluje po predpisih in pod nadzorom Narodne banke Republike Makedonije, ki ji je dolžna redno poročati o svojem poslovanju, tudi kar zadeva izpostavljenost do posameznih strank. O poslovanju javno obvešča delničarje in druge deležnike preko rednih četrtletnih poročil in vsakoletnega Letnega poročila NLB Banke AD Skopje.

NLB Banka AD Skopje je ena vodilnih bank v Makedoniji in posluje v panogi, ki je v državi najmočneje regulirana. Kot delniška družba z večinskim tujim kapitalom in ustreznimi organi upravljanja (kot npr.: skupščina delničarjev, nadzorni odbor, upravni odbor, notranja in zunanja revizija), posluje v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi in regulatornimi zahtevami. Doslej še nobena revizija Narodne banke Republike Makedonije ni pokazala, da bi NLB Banka AD Skopje ravnala v nasprotju s pravili, kot izhaja iz očitkov v članku.

Naj še dodamo, da po prejetih pojasnilih NLB Banka AD Skopje, članice NLB Skupine, tudi ne držijo navedbe v članku o časovnem sosledju dogodkov v smislu spremembe in dopolnjevanja zavarovanja le nekaj mesecev pred škodnim dogodkom. NLB Banka AD Skopje ima sklenjeno standardno zavarovanje za banke že več kot 10 let in polica ves ta čas pokriva tudi nelojalnost zaposlenih. Zadnja obnova zavarovanja za obdobje treh let je bila narejena junija 2016, torej ne šele pol leta pred ropom, kot to zmotno izhaja iz članka.

NLB d.d.