fbpx

Popravek: “Ime tedna: Jani Farrokh Möderndorfer”, “[Ekskluzivno] Razkrivamo moža iz NLB, ki obvladuje sestri Kerčmar” ter “To so Šarčevi kandidati: Mati v NLB pri pranju iranskega denarja, hči vodila klub, kjer so se drogirali, zdaj podpredsednica Šarčeve stranke”

Miro Petek.

Dne 18. maja in 25. maja smo na spletnem portalu Nova24TV objavili članke z naslovom: “Ime tedna: Jani Farrokh Möderndorfer“, “[Ekskluzivno] Razkrivamo moža iz NLB, ki obvladuje sestri Kerčmar” ter “To so Šarčevi kandidati: Mati v NLB pri pranju iranskega denarja, hči vodila klub, kjer so se drogirali, zdaj podpredsednica Šarčeve stranke”. V nadaljevanju v celoti objavljamo popravke oz. prikaz nasprotnih dejstev:

POPRAVEK članka z naslovom “Ime tedna: Jani Farrokh Möderndorfer, objavljenega v mediju Nova24TV.si, na http://nova24tv.si/kolumna/ime-tedna-jani-farrokh-moderndorfer/, dne 18. maja 2018

V članku z naslovom “Ime tedna: Jani Farrokh Möderndorfer”, ki je bil dne 18. maja letos objavljen na Nova24TV.si, so bili objavljeni napačni in neresnični podatki o delovanju NLB d.d. in o njenih zaposlenih. NLB d.d. ne pere denarja niti pri tem ne sodeluje. NLB d.d. posluje skladno z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter skladno v zvezi s tem izdelanimi smernicami Banke Slovenije in ima dobro delujoč in sodoben sistem notranjih kontrol na področju preprečevanja pranja denarja. Z njegovo pomočjo se zagotavlja uporaba navedenih predpisov v vsakodnevni praksi, kar je posledica vzpostavljene infrastrukture, katere del so tako organizacijske kot funkcionalne in informacijske rešitve, predvsem pa zaposleni. Posledično tudi ne držijo navedbe, da naj bi bila Alenka Korče neposredno operativno odgovorna za funkcioniranje velikega projekta pranja denarja. Ob tem je potrebno izpostaviti, da Alenka Korče ves čas zaposlitve na NLB d.d. dela strokovno, skrbno in v skladu s predpisi, v relevantnem obdobju pa je izvedla tudi vse predpisane postopke obveščanja znotraj banke. Prav tako glede v članku zatrjevanih kršitev pri njenem delu niso bile ugotovljene kršitve v nadzornih postopkih.

POPRAVEK članka z naslovom “To so Šarčevi kandidati: Mati v NLB pri pranju iranskega denarja, hči vodila klub, kjer so se drogirali, zdaj podpredsednica Šarčeve stranke”, objavljenega v mediju Nova24TV.si, na http://nova24tv.si/slovenija/politika/lto-so-sarcevi-kandidati-mati-v-nlb-pri-pranju-iranskega-denarja-hci-vodila-klub-kjer-so-se-drogirali-zdaj-podpredsednica-sarceve-stranke/, dne 25. maja 2018

V članku z naslovom “To so Šarčevi kandidati: Mati v NLB pri pranju iranskega denarja, hči vodila klub, kjer so se drogirali, zdaj podpredsednica Šarčeve stranke”, ki je bil dne 25. maja letos objavljen na Nova24TV.si, so bili objavljeni napačni in neresnični podatki o delovanju NLB d.d. in o njenih zaposlenih. NLB d.d. ne pere denarja niti pri tem ne sodeluje. NLB d.d. posluje skladno z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter skladno v zvezi s tem izdelanimi smernicami Banke Slovenije in ima dobro delujoč in sodoben sistem notranjih kontrol na področju preprečevanja pranja denarja. Z njegovo pomočjo se zagotavlja uporaba navedenih predpisov v vsakodnevni praksi, kar je posledica vzpostavljene infrastrukture, katere del so tako organizacijske kot funkcionalne in informacijske rešitve, predvsem pa zaposleni. Posledično tudi ne držijo navedbe o vlogi Alenke Korče in Sandija Pibernika pri zatrjevanem organiziranem pranju denarja za iranskega poslovneža. Tako Alenka Korče kot Sandi Pibernik ves čas zaposlitve na NLB d.d. delata strokovno, skrbno in v skladu s predpisi, v relevantnem obdobju pa sta izvedla tudi vse predpisane postopke obveščanja znotraj banke. Prav tako glede v članku zatrjevanih kršitev pri njunem delu niso bile ugotovljene kršitve v nadzornih postopkih.

POPRAVEK članka z naslovom “(Ekskluzivno) Razkrivamo moža iz NLB, ki obvladuje sestri Kerčmar”, objavljenega v mediju Nova24TV.si, na http://nova24tv.si/slovenija/ljudje/ekskluzivno-razkrivamo-moza-iz-nlb-ki-obvladuje-sestri-kercmar/, dne 18. maja 2018

V članku z naslovom “(Ekskluzivno) Razkrivamo moža iz NLB, ki obvladuje sestri Kerčmar”, ki je bil dne 18. maja letos objavljen na Nova24TV.si, so bili objavljeni podatki, ki napačno prikazujejo način kadrovanja pri NLB d.d. Selekcijski postopki na NLB potekajo profesionalno nevtralno in korektno do vseh kandidatov. Izbrani kandidat mora ustrezati postavljenim kriterijem izbirnega postopka. Osnovni kriterij je izpolnjevanje ustrezne izobrazbe in delovnih izkušenj, v kolikor so le-te potrebne. V obravnavanem primeru je izbrana kandidatka izpolnjevala oba navedena kriterija.

NLB