Popravek neresničnih navedb v članku “Aferam v zdravstvu ni konca: Gradnja urgence se je začela s spornimi posli Jankovićeve elite”

Foto: STA

Članek z naslovom “Aferam v zdravstvu ni konca: Gradnja urgence se je začela s spornimi posli Jankovićeve elite” žal vsebuje več neresničnih navedb in namigovanj, ki se neposredno oziroma posredno nanašajo na družbo Atisco, d.o.o., kot lastnika gostinskega lokala v stavbi Meksika. Namreč nesporno dejstvo je, da se družba Atisco, d.o.o., ne z Ministrstvom za zdravje, ne z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana in ne z družbo Kolektor Koling, d.o.o., ni nikoli niti formalno niti neformalno dogovarjala ali dogovorila glede kakršnekoli gradnje “stopnic” ali obnove zunanjosti svojega gostinskega lokala. Vse navedbe in namigovanja, ki jih v tej zvezi senzacionalistično podaja avtorica članka, so tako v celoti neresnične in napačne. V kolikor bi avtorica članka skladno s Kodeksom novinarjev Slovenije in s svojimi pravnimi obveznostmi pred objavo svojega članka točnost informacij preverila tudi pri družbi Atisco, d.o.o., in drugih omenjanih osebah, bi se zlahka prepričala, da družba Atisco, d.o.o., nima prav nobene vloge pri projektu gradnje nove ljubljanske urgence in v tej zvezi ni nikoli imela nobenih stikov ne z Ministrstvom za zdravje, ne z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana in tudi ne z družbo Kolektor Koling d.o.o.

Odvetniška družba Kocmut o.p., d.o.o.