fbpx

Popravek: SD-jev župan in LMŠ-jev podžupan v Kranju si nakazujeta denar z občine kar na svoje s.p.-je

Kranjski podžupan Janez Černe, predsednik DZ Dejan Židan in kranjski župan Matjaž Rakovec (foto: STA)

Dne 1. oktobra smo na portalu Nova24TV objavili članek z naslovom “SD-jev župan in LMŠ-jev podžupan v Kranju si nakazujeta denar z občine kar na svoje s.p.-je”. V nadaljevanju objavljamo prikaz nasprotnih dejstev.

Matjaž Rakovec od 20. 12. 2018 dalje poklicno opravlja funkcijo župana Mestne občine Kranj, pri tem pa je zadržal tudi status s. p. Za poklicno opravljanje funkcije župana prejema plačo, ki se je januarja, februarja in marca 2019 županu nakazovala na njegov TRR, ki je bil hkrati osebni in poslovni, namen pa je razviden tudi iz spletne aplikacije erar.si. Podžupan Robert Nograšek je na svoj poslovno/osebni račun prejel dve plačili za nepoklicno opravljanje funkcije v višini 972,85 evra.

Izmišljene navedbe Nova24TV
V celoti zavračamo kot neresnično navedbo, da naj bi župan in podžupan prejemala plačila »domnevno za nudenje svojih storitev«. Župan je bil na funkcijo legitimno izvoljen na lokalnih  volitvah 2. decembra 2018, funkcijo pa je začel opravljati poklicno takoj po ustanovitveni seji mestnega sveta v novi sestavi. Podžupan Robert Nograšek je funkcijo najprej od 1. aprila 2019 opravljal nepoklicno, od 20. junija 2019 pa jo opravlja poklicno. Plačil za opravljanje funkcij (poklicno in nepoklicno) ni mogoče šteti za »nudenje svojih storitev«, saj imata oba funkcionarja svoje podjetniške statuse registrirane za druge dejavnosti in jih za opravljanje političnih funkcij niti ne bi mogla imeti.

Tudi nadaljnja navedba, da naj bi funkcionarji, ki poklicno opravljajo svoje delo, »v zameno za dodatno plačilo nudili svetovanje občini, na kateri so zaposleni«, je popolna izmišljotina avtorja prispevka.

Višina plač
Odgovarjamo še na vprašanje, zakaj je bilo nakazilo plače županu v januarju nižje, kot v februarju in marcu. Župan se je na MO Kranj zaposlil 20. decembra 2018 in je januarja prejel sorazmerni delež plače glede na datum nastopa zaposlitve. V februarju in marcu 2019 pa je prejel polno mesečno plačo.

Vzdrževanje občinske stavbe
Kar se tiče prenove prostorov v drugem nadstropju trakta A občinske stavbe, ponavljamo dejstva, ki ste jih na Nova24TV prejeli 4. februarja 2019 in jih niste upoštevali:

V drugem nadstropju smo prenovili hodnik in pisarniški del s sanitarijami za potrebe vodstva občine (župan, podžupani, direktor mestne uprave, Kabinet župana), da smo zagotovili pogoje dela, ki omogočajo integracijo in optimizacijo delovanja vodstvenih organov občine z ekipo sodelavcev. Pred vhodom na balkon nad sejno sobo 16 (seje mestnega sveta in po potrebi regionalni sestanki) je urejen tudi sodoben prostor za novinarje, ki spremljajo sestanke, ki se odvijajo v sejni sobi 16.

Opravljena so bila obrtniško-gradbena dela v običajnem obsegu za pisarniško dejavnost (ne luksuzna izvedba). Skupna vrednost del je bila 35.000 € (brez DDV). Namen prenove je bil tudi boljši izkoristek prostorov, tako v prvem kot drugem nadstropju trakta A.

Profesionalno nekorektno je povezovati povišanje cen storitev v vrtcih s prenovo prostorov v občinski stavbi. Višje cene storitev v vrtcih so bile posledica državnih ukrepov na področju plač v javnem sektorju, na kar lokalna skupnost nima vpliva, so se pa povečale tudi obveznosti občine, saj se je višji tudi delež stroškov predšolskega varstva, ki ga subvencionira občina. Vzdrževanje občinske stavbe se postopoma dogaja ves čas, kar je tudi obveza občine kot lastnice nepremičnine.