fbpx

[Popravek] Na infrastrukturnem ministrstvu povozili vse zakone: Direktorju urada za pomorstvo podaljšali mandat, čeprav bi morali objaviti javni razpis; Tako je ministrstvo kadrovalo direktorja pomorske uprave, ta ima nalogo zagotavljati državne posle lokalnemu šerifu, ki je Sloveniji dolžan milijone!

Jadran Klinec (Foto: Nova24TV)

Dne 9. avgusta smo na portalu objavili članek z naslovom “Na infrastrukturnem ministrstvu povozili vse zakone: Direktorju urada za pomorstvo podaljšali mandat, čeprav bi morali objaviti javni razpis”, 12. avgusta pa članek z naslovom “Tako je ministrstvo kadrovalo direktorja pomorske uprave, ta ima nalogo zagotavljati državne posle lokalnemu šerifu, ki je Sloveniji dolžan milijone!”. V nadaljevanju v celoti objavljamo popravek oz. prikaz nasprotnih dejstev:

K članku z dne 9. avgust 2018, naslov popravka: Neresnični in zlonamerni zapisi o delu direktorja Uprave RS za pomorstvo

V članku so navedene neresnične navedbe in hude insinuacije tako zoper direktorja Uprave RS za pomorstvo kot zaposlene.

V članku je navedeno, da je bil direktor Uprave RS za pomorstvo Jadran Klinec “….pred nekaj leti z nekaj sodelavci obtožen, da je v zameno za denarno protiuslugo prirejal javne razpise v korist podjetja svojega prijatelja, zaradi česar naj bi bil sprva tudi nastavljen na omenjeni položaj.”

POPRAVEK: Glede navedenega je bila s strani neizbranega kandidata na javnem razpisu podana kazenska ovadba zaradi suma kaznivega dejanja nevestnega dela v službi, ki je bila po zaslišanju vseh prič v postopku s strani Okrožnega državnega tožilstva dne 22.12.2017 v celoti  zavržena.

Nadalje je v članku navedeno, da je “…več nekdanjih zaposlenih na Upravi RS za pomorstvo pred dvema letoma sprožilo pritožbe glede pristranskega in koruptivnega ravnanja direktorja Jadrana Klinca, a je več takšnih pisem v kabinetu svetovalke vlade romalo naravnost v koš.”

POPRAVEK: Uprava RS za pomorstvo ni prejela nobenih pritožb glede pristranskega in koruptivnega ravnanja direktorja Jadrana Klinca.

Nadalje je v članku navedeno “Za vzdrževanje in popravilo OVP gre iz državnega proračuna relativno visoka vsota, ki že vrsto let roma v roke politično nastavljenih oseb. … Dejansko naj bi po tem načrtu koncesija OVP in posledično profit ostala v rokah tihih partnerjev, kot sta Bogdan Glavina in Jadran Klinec. A po naših informacijah se zdaj pripravlja nov razpis oz. nov poskus sklenitve posla s podjetjem Crismani…. “

POPRAVEK: Za vzdrževanje in popravilo OVP (objektov za varnost plovbe) je Republika Slovenija podelila koncesijo družbi Sirio, d.o.o. leta 2003. Družba Sirio, d.o.o. prejema mesečno 14.765,00 EUR. Odločbo o izbiri je izdala Vlada RS na podlagi javnega razpisa. V letu 2017 je bil zaradi poteka koncesije objavljen nov razpis, ki pa se je zaključil kot neuspešen. V pripravi je nov razpis za podelitev koncesije za vzdrževanje objektov za varnost plovbe, razpisna dokumentacija je javno objavljena na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU. Direktor Jadran Klinec ni in nikoli ni bil tihi družbenik v nobeni gospodarski družbi.

 

K članku z dne 12. avgust 2018, naslov popravka: Neresnični in zlonamerni zapisi o delu direktorja Uprave RS za pomorstvo:

V članku so navedene neresnične navedbe in hude insinuacije tako zoper direktorja Uprave RS za pomorstvo kot zaposlene.

V članku je navedeno “…. iz dobro obveščenih virov smo izvedeli, kako Klinec skupaj s prijateljem Bogdanom Glavino, ki ga je kadriral na mesto direktorja, že leta mastno služi na račun davkoplačevalcev.”

POPRAVEK:  Jadran Klinec se je na delovno mesto direktorja Uprave RS za pomorstvo prijavil skladno z razpisom in izpolnjeval VSE zahtevane pogoje. O tem, da bi svoje delo opravljal nevestno tj. v korist omenjenega Bogdana Glavine in na škodo države je imela možnost potrditi preiskava na podlagi kazenske ovadbe s strani neizbranega kandidata na javnem razpisu zaradi suma kaznivega dejanja nevestnega dela v službi, ki je bila po zaslišanju vseh prič v postopku s strani Okrožnega državnega tožilstva dne 22.12.2017 v celoti  zavržena.

Nadalje je v članku navedeno “Dejansko naj bi po tem načrtu koncesija OVP in posledično profit ostala v rokah tihih partnerjev, kot sta Bogdan Glavina in Jadran Klinec.”

POPRAVEK: Navedeno ni resnično. O tem priča tudi zgoraj omenjena zavržena kazenska ovadba s strani Okrožnega državnega tožilstva v Kopru z dne 22.12.2017. Direktor Jadran Klinec ni in nikoli ni bil tihi družbenik v nobeni gospodarski družbi.

Nadalje je v članku navedeno “Letos so v pomorski upravi dobili nov čoln, pri katerega nakupu je bil Glavina posrednik, bil je večkrat na Nizozemskem v ladjedelnici skupaj s predstavniki pomorske uprave.”

POPRAVEK: Uprava RS za pomorstvo je na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU objavila javno naročilo “Nakup plovila 9,5 m do 10,5 m” po odprtem postopku. Ogledi plovila v ladjedelnici so bili del razpisnih pogojev.

Nadalje je v članku navedeno “Iz zanesljivih virov smo izvedeli, da je takoj po nastopu na mestu direktorja pred petimi leti Klinec nakazal Glavinovemu podjetju Portval kar 70.000 evrov, še vedno pa nihče v pomorski upravi ne ve, zakaj.”

POPRAVEK: Po nastopu Jadrana Klinca kot direktorja ni bilo podjetju Portval d.o.o. izplačano 70.000 EUR. Vsako izplačilo proračunskih sredstev je izvedeno izključno na podlagi veljavne pravne podlage. Vse navedeno je velika žalitev tako za direktorja Uprave RS za pomorstvo kot za zaposlene, saj so s tem vsi skupaj obtoženi nezakonitega izvrševanja svojih nalog.

Nadalje je v članku navedeno “Zanimivo v tej zgodbi je, da sol za posipavanje kupujejo tudi v Uradu za pomorstvo RS. Zakaj jo rabijo?”

POPRAVEK: Uprava RS za pomorstvo ni nikoli proračunskih sredstev namenila za kakršenkoli nakup soli.