fbpx

Popravek: V SD bodo težko zagovarjali zavzemanje za čisto pitno vodo: Njihovi vidni člani odgovorni za onesnaženje Save s fekalijami in blatom!

Sporni projekt gradnje CČN Jesenice se je zgodil v mandatu župana Toma Mencigerja iz stranke SD. Čistilno napravo je obnavljalo podjetje Esotech, v lasti družine nekdanjega poslanca SD Jana Škoberneta. (Foto: STA)

Dne 29. junija 2021 je bil na naši spletni strani Nova24TV objavljen članek s strani Luke Perša z naslovom: “V SD bodo težko zagovarjali zavzemanje za čisto pitno vodo: Njihovi vidni člani odgovorni odgovorni za onesnaženje Save s fekalijami in blatom!”. V nadaljevanju objavljamo prikaz nasprotnih dejstev.

V članku navajate, da je podjetje Esotech, d. d., kot izvajalec zgradilo novo čistilno napravo Jesenice. To ne drži povsem, saj je bila predmet pogodbe rekonstrukcija obstoječe ČN Jesenice in ne novogradnja. Projekt se je izvedel na osnovi projektne dokumentacije pripravljene s strani naročnika občina Jesenice. Izvajalec Esotech d. d. je funkcionalno čistilno napravo dne, 1.9.2015 predal v skladu z določili Zakona o graditvi objektov, opravljen je bil tehnični pregled, izvedene so bile prve meritve in pripravljeno poročilo o prvih meritvah iz katerih je bilo razvidno, da čistilna naprava obratuje po predpisanih in zahtevanih funkcionalnih parametrih ter pridobljeno uporabno dovoljenje.

Garancijska doba za čistilno napravo je potekla dne 2.9.2016 in od tega dne dalje je obratovanje čistilne naprave v izključni domeni naročnika in upravljalca. Iz tega razloga izvajalec Esotech, d. d. zavrača kakršnokoli odgovornost v zvezi z onesnaževanjem s fekalijami in blatom, o čemer je govora v predmetnem članku. V zvezi s tem naj dodamo, da je v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda čistilna naprava Jesenice zavezana za izvedbo 12-ih meritev kvalitete odpadne vode (vstop in izstop, 24-urni vzorec), katerega mora opraviti za to pooblaščena institucija in o tem pripraviti poročilo. Predpostavljamo, da bi v primeru oporečnosti vode bili sprejeti vsi ukrepi za sanacijo stanja.

Nadalje v članku navajate, da je bil v gradnjo čistilne naprave med drugim vpleten tudi vidni član SD Jan Škoberne, čigar družina je lastnik Esotecha. Slednja trditev je povsem neresnična, kajti g. Škoberne ni zaposlen v družbi Esotech d. d., prav tako ni povezan s poslovanjem družbe Esotech d. d. Edina korelacija med njim in družbo Esotech d. d. je sorodstvena vez s predsednikom uprave Esotech d. d. g. Markom Škobernetom. Vehementna novinarjeva trditev o vpletenosti g. Jana Škoberneta v gradnjo čistilne naprave očitno temelji zgolj in izključno na sorodstveni povezavi, kar vsekakor ne odraža resnega novinarskega dela.

Predsednik uprave Esotech d. d. Marko Škoberne