Poslanci SDS na strani delavcev migrantov: Potrebno je najti ustrezno rešitev

Foto: STA

Poslanska skupina SDS zahteva nujno sejo odbora za finance, na kateri bi obravnavali problematiko obdavčitve čezmejnih delovnih migrantov. V SDS opozarjajo, da je socialni položaj delavcev migrantov čedalje slabši, zato je potrebno najti ustrezno rešitev.

V SDS menijo, da je zaradi zagotavljanja približno enakih olajšav in oprostitev vsem rezidentom Slovenije, torej tudi tistih, ki prejemajo dohodek iz tujine, tudi zakonsko določeno, da lahko rezident uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane med delom in stroške prevoza na delo ter z dela glede na dejansko prisotnost na delu, če mu teh stroškov ne povrne delodajalec. Vendar pa lahko pride do visokih davčnih doplačil državi rezidenta v primerih, ko so plače v tuji državi višje oziroma je obdavčitev plač v tuji državi nižja kot v državi rezidenta.

In ravno s tem problemom so se soočili delovni migranti, ki se dnevno vozijo na delo v Avstrijo in so zbrani v okviru Civilne iniciative Apače, saj so zaradi bistveno nižjih obdavčitev plač v Avstriji davčna doplačila v Sloveniji zelo visoka.

Rešitev predlagali že pred leti
Vlada Janeza Janše je za tovrstne delovne migrante že leta 2007 predlagala rešitev, in sicer spremembo veljavne konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja z Republiko Avstrijo na način, da bi Republiki Avstriji predlagala, da so dohodki iz zaposlitve, ki jih prejemajo rezidenti Slovenije z naslova zaposlitve v Avstriji, oproščeni plačila davka v Sloveniji in s tem obdavčeni samo v Avstriji, kjer te dohodke pridobivajo.

Postopek za spremembo konvencije je leta 2009 prekinila vlada Boruta Pahorja in namesto tega v noveli Zakona o dohodnini predlagala posebno osebno olajšavo za čezmejne delovne migrante, ki pa je bila ukinjena s strani ustavnega sodišča.

Pozivajo k hitri in učinkoviti rešitvi
V poslanski skupini SDS opozarjajo, da je socialni položaj čezmejnih delovnih migrantov ogrožen in da je za situacijo, v kateri se nahajajo, potrebno čim prej najti ustrezno rešitev. Poslanci in poslanke SDS so mnenja, da bi nastalo situacijo – tudi glede na zakonska določila in sodbe sodišč – “najbolj ustrezno lahko rešili v okviru konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja z Republiko Avstrijo, zato po opravljeni razpravi na seji odbora za finance predlagajo sklep, po katerem naj vlada nemudoma pristopi k spremembi veljavne konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja z Republiko Avstrijo.”

M. P.