fbpx

Poslanska skupina SDS z odgovorom sindikalni zvezi UNI Global Union: Kadunc ni realiziral sklepov, ki sta mu jih naložila Nadzorni svet RTVS in Programski svet RTVS, kar pomeni, da ni zmanjšal dolga RTVS

Igor Kadunc. (Foto: STA)

Poslanska skupina SDS v odgovoru na pismo odseka za medije svetovne sindikalne zveze UNI Global Union glede predloga razrešitve generalnega direktorja RTVS Igorja Kadunca meni, da je predlog “v celoti zasnovan na rezultatih njegovega dela”. Na pismo so sicer odgovorili, ker da je njegova vsebina “osnovana na nepopolnih in lažnih informacijah”.

Objavljamo slovensko različico pisma v celoti:

Ljubljana, 30. oktober 2020

UNI Global Union

40. rue Joseph II

1000 Bruselj

Belgija

Spoštovani,

v poslanski skupini SDS se zahvaljujemo za vaše pismo, za katerega verjamemo, da je bilo napisano “bona fide”. Vedno sprejemamo argumentirane kritike in predloge, saj stremimo k delovanju, ki bi doprineslo k čim bolj plodovitemu razvoju naše družbe. Pismo smo preučili in ugotovili, da je odgovor smiseln, saj je vsebina pisma osnovana na nepopolnih in lažnih informacijah, zato bi vas radi seznanili s podatki, ki vam bodo v pomoč za ponovno preučitev stanja medijske svobode in pluralizma v Sloveniji, konkretno tokrat o predlogu razrešitve generalnega direktorja RTVS gospoda Igorja Kadunca:

1. Generalnega direktorja RTVS lahko v skladu z 9. alinejo 1. odstavka 16. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija razreši le Programski svet RTVS. To lahko stori le z večino glasov vseh članov Programskega sveta. Kot je razvidno iz 1. alineje 3. odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, v Programski svet ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so bile ob imenovanju ali v obdobju petih let pred imenovanjem članice organov političnih strank. V skladu s tem lahko zagotovimo, da v Programskem svetu RTV ni oseb, ki bi v zadnjih letih bile članice organov v SDS.

2. Za obdobje 2018-2020 je bil imenovan Nadzorni svet RTVS. 5 članov Nadzornega Sveta RTVS predlaga Državni zbor RS. Glede na sestavo parlamenta, SDS kot takrat druga največja stranka v njem ni imela svojega predstavnika, ker je tako odločila vladajoča koalicija. 4 člane predlaga Vlada RS, 2 člana sta predstavnika zaposlenih.

3. V letu 2019 so se vsi poslanci in poslanke DZ RS seznanili s Poročilom o delu Programskega sveta RTVS v letu 2018. V Poročilu so izstopale naslednje zadeve:

  • Aprila 2018 je odstopila direktorica televizije RTVS Ljerka Bizilj, ki je Programski svet julija 2017 ni razrešil kljub predlogu o razrešitvi s strani generalnega direktorja RTVS Igorja Kadunca.
  • Programski svet RTVS ni podal pozitivnega mnenja k dopolnjenemu predlogu finančnega načrta za leto 2019. RTVS je v leto 2019 posledično vstopila z začasnim financiranjem v višini lanskoletnih dvanajstin. Izguba javnega zavoda je v letu 2017 znašala 720.000 eur, v letu 2018 pa že 1,1 mio eur.

Novembra 2018 je Nadzorni svet RTVS Programskemu svetu poslal Pobudo za razrešitev generalnega direktorja RTVS. Od 11 članov se jih je pod pobudo podpisalo 8. Ob tem poudarjamo, da med njimi ni bilo predstavnika stranke SDS. Pobudo za razrešitev so podali zaradi nezakonitosti pri zaposlovanju oz. premeščanju zaposlenih na RTVS; zaradi suma vsaj dveh konfliktov interesov in zaradi neizvajanja sklepov Nadzornega sveta.

Med drugim so generalnemu direktorju RTVS očitali, da naj bi jih prepozno seznanil s sodelovanjem njegovega sina z enim od filmskih podjetij, ki sodelujejo z RTVS. Prav tako naj bi sklepal pogodbe o zaposlitvi svojih najožjih sodelavcev brez vsaj interne javne objave oz. mimo določil internih aktov.

Komisija za preprečevanje korupcije je 10. aprila 2018 ugotovila, da se je generalni direktor RTVS znašel v nasprotju interesov, ker je 26. maja 2017 podpisal odločbo E14-61/2016, s katero je kot odgovorna oseba zavoda odločil, da se projekt Bik, izvajalec Makus Bojan Labović, s. p., sprejme v koprodukcijsko sodelovanje z vložkom RTVS v višini do 50.000 evrov plus DDV. Z nosilcem projekta Bojanom Labovićem pa je imel in še ima poslovne stike, saj sta oba člana organa sveta Slovenskega filmskega centra, o čemer pa ni predhodno pisno obvestil svojega predstojnika (predsedujočega organa upravljanja javnega zavoda RTVS). S tem je po ugotovitvah KPK kršil prvi odstavek 37. člena in prvi odstavek 38. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Komisija za preprečevanje korupcije je o tem obvestila vodstvo RTVS, ne pa tudi obeh organov, ki nadzorujeta njegovo delo.

V odzivu je direktor Kadunc priznal nekatere nepravilnosti, a je dodal, da jih odpravljajo. Priznal je, da se je na RTVS v določenih primerih, kot so napredovanja ali premestitve, sklepalo delovna razmerja brez interne ali javne objave. V tem pravna služba RTVS po njegovih besedah ni videla nepravilnosti, zaradi dvomov pa so za mnenje zaprosili odvetniško družbo, ki je ugotovila, da je vedno potrebna javna objava. Priznal je tudi, da pri sklepanju pogodb za ekspertna področja poseben pravilnik ni bil spoštovan, ker naj bi bila to praksa delovanja tudi pred njegovim prihodom.

Glasovanje na Programskem svetu RTVS za odstavitev direktorja Kadunca ni uspelo, saj je odstavitev podprlo 14 svetnikov, potrebnih pa bi bilo 15 glasov. 12. svetnikov je glasovalo proti razrešitvi.

4. V letu 2020 so se poslanke in poslanci DZ RS seznanili z delom Nadzornega sveta RTVS in Programskega sveta RTVS v letu 2019. Izstopale so naslednje ugotovitve:

  • Nadzorni svet je od vodstva RTVS zahteval, da preveri vse osnove, ki so potrebne, da bi se lahko dosegalo v strategiji predvideno število zaposlenih. V kolikor so se finančne postavke spremenile, je Nadzorni svet vodstvu RTVS naložil, naj prične s pripravo sprememb strategije oz. s pripravo nove strategije.
  • Nadzorni svet je spremljal izvajanje finančnega načrta na finančnem, kadrovskem in investicijskem področju z medletnimi poročili, ter analizo gibanja kazalnikov poslovanja. Podal je številne predloge za nujno potrebno racionalizacijo poslovanja, saj je izguba znašala že 3,2 mio eur.
  • Nadzorni svet je zahteval ločeno in transparentno porabo javnih sredstev za potrebe izpopolnjevanja javnih nalog. Prav tako je zahteval dolgoročno znižanje stroškov dela.
  • Septembra 2019 je RTVS z namenom povečanja rednega prihodka iz naslova RTV prispevka obvestila 19.413 obstoječih zavezancev, ki so plačevali prispevek za  radijske sprejemnike, da se jim z novembrom 2019 zviša prispevek na 12.75 EUR na mesec, v kolikor ne bodo posredovali izjave o ne posedovanju naprav za spremljanje TV.
  • Nadzorni svet je ugotovil, da na RTVS  ni sprejetega akta o sistemizaciji delovnih mest in da so bile nekatere zaposlitve v nasprotju s predmetno zakonodajo in internimi akti.
  • Nadzorni svet je podal zahtevo, da generalni direktor RTVS do januarja 2020 sprejme konkreten načrt vseh potrebnih aktivnosti za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in neskladij; predloži poročilo o številu zaposlenih, ki ne izpolnjujejo izobrazbenega pogoja za zasedbo delovnega mesta.

Vidite lahko, da gre pri predlogu za razrešitev generalnega direktorja RTVS za predlog, ki je v celoti zasnovan na rezultatih njegovega dela. Nadzorni svet RTVS je že leta 2018 opozarjal na mnoge pomanjkljivosti, med katerimi je najpomembnejše vedno slabše finančno stanje javnega zavoda.  Po ocenah bo v letošnjem letu izguba znašala že 7 mio eur. Kljub mnogim pozivom direktor Kadunc ni realiziral sklepov, ki sta mu jih naložila Nadzorni svet RTVS in Programski svet RTVS, kar pomeni, da ni zmanjšal dolga RTVS, ni pripravil sistematizacije delovnih mest, ni poskrbel za transparentno porabo javnih sredstev itn..

Na zadnji seji Nadzornega sveta RTVS, 28. oktobra 2020, so poskušali zamenjati predsednika Nadzornega sveta RTVS Andreja Graha Whatmougha. Predlog za razrešitev je podal Danilo Tomšič, ki prihaja iz kvote stranke SD. Glasovanja ni bilo, saj so nadzorniki pred tem sejo prekinili. Naj omenimo, da je članica stranke SD sedanja evropska poslanka Tanja Fajon, ki je tudi predsednica te stranke, pred tem pa je bila dolga leta novinarka RTVS.

Občutek je, da se želi utišati Nadzorni svet RTVS,  ki že nekaj let opozarja na nepravilnosti pri vodenju RTVS, za kar je najbolj odgovoren direktor Igor Kadunc, ne pa rešiti problema slabega vodenja RTVS.

Kot smo povedali na začetku, poslanke in poslanci nimamo nobenih pristojnosti za odpoklic generalnega direktorja RTVS. Naša naloga se konča po izvolitvi predstavnikov DZ RS v Nadzorni in Programski svet RTVS.

Upamo, da smo vam s predstavitvijo osnovnih podatkov prikazali celovitejšo sliko delovanja RTVS in ozadja, na podlagi katerega je Programski svet ponovno predlagal razrešitev generalnega direktorja RTVS gospoda Igorja Kadunca. Za podrobnejše informacije in vpogled v poročila Nadzornega sveta RTVS in Programskega sveta RTVS smo vam na voljo.

Lepo vas pozdravljamo.

Poslanska skupina SDS