Posvet uspel: Redne ali predčasne volitve, mi smo pripravljeni!

(Foto: SDS)

Več kot 200 članov Slovenske demokratske stranke (SDS) je na celodnevnem posvetu v Mariboru optimistično razpravljalo o načrtih za leto 2017. Naredili so celovito analizo dela v tekočem mandatu in stanja v stranki, temeljito pa so se pogovorili tudi o ključnih izzivih, ki so pred slovensko družbo, politiko in gospodarstvom.

Delegati in razpravljavci so se dotaknili gospodarskega položaja, zapletov v sodstvu in arbitraže ter spregovorili o zadnjih dogodkih v zvezi z migrantsko krizo ter aktualnem dogajanju v zunanji politiki. Tekom razprave je bilo predstavljenih veliko kvalitetnih idej, ki jih bo stranka v prihajajočih tednih in mesecih realizirala. “Današnji pogovor in razpoloženje med vsemi delegati sta bila zelo optimistična in polna upanja na boljše čase,” je poudaril predsednik Sveta SDS dr. France Cukjati.

V največji opozicijski stranki so v tekočem mandatu med drugim vložili 72 zakonskih predlogov in aktov, 1 ustavno spremembo in 3 oz. 4 predloge za javno predstavitev mnenj, 15-krat oz. 16-krat (1-krat prispevali podpise) pa za sklic izrednih sej Državnega zbora.

Priprave na Kongres SDS v polnem teku
Po posvetu sta sledili seja Izvršilnega odbora SDS in redna seja Sveta SDS. Kot je dejal dr. Cukjati, je Svet SDS sprejel sklepe, povezane s pripravami na kongres, ki bo potekal 20. maja letos. “Imenovani so predvolilni odbori, ki bodo pripravljali in zbirali vse kandidature, ki se vlagajo do konca aprila,” je pojasnil predsednik Sveta SDS in izrazil prepričanje, da bo kongres, na katerem se voli predsednika stranke, Izvršilni odbor in Nadzorni odbor, uspešen.

V SDS so v tekočem mandatu vložili tudi 84 zahtev za sklic nujnih sej delovnih teles. Vsi pa se zagotovo dobro spomnimo vsebinskih razprav opozicijskih poslancev na interpelacijah proti posameznim ministrom in ministricam ter celo celotni vladi. Do sedaj smo jih na predlog SDS videli kar šest.

SDS na predsedniške volitve s kandidatom, ki bo izvoljiv
Dr. France Cukjati je komentiral tudi postopek imenovanja kandidata za letošnje volitve predsednika republike. Dejal je, da v SDS imena predsedniškega kandidata še nimajo, in poudaril: “Naša strategija bo, da bi Slovenija dobila čim boljšega kandidata, ki bo tudi izvoljiv.”

Predsednik Sveta SDS dr. France Cukjati (foto: Nova24TV).

Predsednik Sveta SDS dr. France Cukjati (foto: Nova24TV).

V SDS pripravljeni na vse
V največji opozicijski stranki SDS poudarjajo, da so pripravljeni, tako na redne kot na predčasne volitve, če bo do njih prišlo. “Evidentiranih je večje število kandidatov, ki pa so še vedno v postopku izbire,” je pojasnil dr. Cukjati in dodal: “Mi računamo na vse možne variante.”

Jure Ferjan

 • Vstajnik

  Sedaj pa naj SDS pazi, da si ne bo po nepotrebnem s kakšno temo odgnal neodločene volivce. In zajahati migrantski tok. Tu se je levica ustrelila v koleno.
  Predsedniški kandidat je bil pa Zver najboljši od vseh treh. Izvoljen ni bil samo za to, ker je član SDS.
  Za perilo prat naj se pa uporablja novatv, potem bomo pa že komentatorji raznosili informacije.

  • janez.pokoncni

   Mi, ki dobro poznamo razmere v Sloveniji, se glede tega, kar si zapisal o Zveru lahko strinjamo. Će bi rezultate in ankete priljubljenosti strank za časa predsedniških volitev pokazal kakšnemu tujcu, bi se temu, kar si zapisal, zelo čudil. SDS je imel vsaj 2x višjo podporo kot SD, katere član je bil Pahor.

   V čem je “keč”? SDS ima največ zvestih podpornikov, na drugi strani tudi največ gorečih nasprotnikov. Zato je za zmago na volitvah volilcem nujno potrebno ponuditi nekaj “kopij” SDSa, ki jih kaviar socialisti ne bodo mogli hitro stigmatizirati.

   • RATATA

    Najprej je treba “pobrat” zmageceve nacionalSlovence(!) (teh bi blo lahko 8-12% v zatečeni situaciji).

 • Dragan Krstič

  Samo brez omalovaževanja Primčeve novonastale stranke, prosim.

  • Olga

   Mi pozdravljamo vsakogar, ki bo delal v dobro Slovenije!

   • janez.pokoncni

    Olga, to je odličen stavek, ki nam mora zlesti pod kožo. Proporcionalni volini sistem je beda na kvadrat. Na referendumu smo se odločili za večinskega, vendar se je kaviar socialistična mafija odločila, da bo referendumsko voljo ignorirala in da bo igra demokracije v SLO še naprej potekala po njihovih pravilih.
    Dokler ne zberemo 2/3 v parlamentu bo žal tako in če nočemo več gledati propadanje države pod taktirko levakov, bomo morali sprejeti in podpreti zmagovito koalicijo 3-5 NAŠIH strank.

   • Anton

    točno tako, sam tega žal ne boš najdla pri strankah levega političnega bloka, kar navsezadnje potrjujejo predhodnje informacije in katastrofalna bilanca njihove dosedanje vladavine v obdobju od kar je Slovenija zakorakala v samostojnost.

 • janez.pokoncni

  SDS, kot odlično organizirana stranka, je pripravljena, to sploh ni debate. Problem so nepripravljeni voli-lci. Za 51% nam zmanjka 20-30 %! Kaviar socialistična mafija je že pred 20timi leti spoznala, da v tem norem volilnem sistemu lahko dosega zmage na volitvah z navidez raznovrstno “ponudbo”, zato gre na volitve vedno s 5-7 strankami (interesnimi združenji), od katerih se v parlament prebijejo vsaj štirje.
  Zadnjih 25let so dobili vse volitve. Dajmo se malo strezniti, drugače bomo čez 25 let ugotavljali, da so kaviar socialisti na oblasti in v večini že 50 let.

  • FRANC3

   +++++++++++++

  • JohanT

   Zakaj pa ni Janša v svojem polnem mandatu (04-08) spremenil volilnega sistema, ki ga je prej zagovarjal ?
   Zato ker je verjel, , da bosta z Bavčarjem (LDS) delila Slovenijo na levo in desno…

   • janez.pokoncni

    Huh. Tebe ne maram, čeprav je tole najin prvi kontakt. Zakaj te ne maram? Ker ne maram zabitih ljudi in ti evidentno si zelo zabit.
    Volilni sistem je zapisan v USTAVO. Ustava se lahko spremeni EDINO z 2/3 podporo v parlamentu. CEPEC!

    • JohanT

     Tipičen odziv janšistov – žalite blatite in pljuvate. Snemi tista glupa sončna očala, se postavi pred ogledalo in se vprašaj: A sem jaz tudi tak kot oni ? Seveda, sem !
     Sicer pa če bi Janez znal biti malo bolj diplomatski in spravljiv, bi zagotovo dosegel tudi dvotretjinsko kvoto za spremembo volilne zakonodaje.

     • janez.pokoncni

      Niti te blatim, niti te žalim. Ti si tele in teletu ne moreš reči slon, oziroma bi bila naslavljanje telet s sloni žalitev za slone. Si zabit, nerazgledan in evidentno neizobražen, skratka TELE !

 • Adolf Hitler

  Tako je treba samo raziebite ta govna kumunaiserska in to tako da im niti enkrat na pamet nebo več prislo na pamet dabi sploh šans imel da bi vladal! Kar bodo oni samo v prihodnje vladal bojo samo podgane v knastu ker tam bodo tudi šli v knast z njimi in kluče stran fukent! zdaj pa vi volk zahtevaite takoi KRAMOLE in to je:Splošna deklaracija clovekovih pravic

  Sprejela in razglasila jo je Generalna skupšcina Združenih narodov 10. decembra 1948 z resolucijo št. 217 A (III).
  Preambula

  ker pomeni priznanje prirojenega cloveškega dostojanstva vseh clanov cloveške družbe in njihovih enakih in neodtujljivih pravic temelj svobode, pravicnosti in miru na svetu;

  ker sta zanikanje in teptanje clovekovih pravic pripeljala do barbarskih dejanj, žaljivih za cloveško vest, in ker je bila stvaritev sveta, v katerem bi imeli vsi ljudje svobodo govora in verovanja in v katerem ne bi živeli v strahu in pomanjkanju, spoznana za najvišje prizadevanje cloveštva;

  ker je nujno potrebno, da se clovekove pravice zavarujejo z mocjo prava, da clovek ne bi bil prisiljen zatekati se v skrajni sili k uporu zoper tiranijo in nasilje;

  ker je nujno potrebno pospeševati razvoj prijateljskih odnosov med narodi;

  ker so ljudstva Združenih narodov ponovno potrdila svojo vero v temeljne clovekove pravice in dostojanstvo in vrednost clovekove osebnosti, v enakopravnost moških in žensk in se odlocila, da bodo podpirala družbeni napredek in ustvarjanje boljših življenjskih pogojev v vecji svobodi;

  ker so se vse države clanice zavezale, da bodo, v sodelovanju z Združenimi narodi, pospeševale splošno in resnicno spoštovanje clovekovih pravic in temeljnih svobošcin;

  ker je skupno razumevanje teh pravic in svobošcin najvecjega pomena za popolno uresnicitev te zaveze.

  Generalna skupšcina razglaša

  To splošno deklaracijo clovekovih pravic kot skupen ideal vseh ljudstev in vseh narodov z namenom, da bi vsi organi družbe in vsi posamezniki, vedno v skladu s to Deklaracijo, pri pouku in vzgoji razvijali spoštovanje teh pravic in svobošcin ter s postopnimi državnimi in mednarodnimi ukrepi zagotovili in zavarovali njihovo splošno in resnicno priznanje in spoštovanje, tako med narodi držav clanic samih, kakor tudi med ljudstvi ozemelj pod njihovo oblastjo.

  1. clen

  Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje.

  2. clen

  Vsakdo je upravicen do uživanja vseh pravic in svobošcin, ki so razglašene s to Deklaracijo, ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politicno ali drugo prepricanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali kakršnokoli drugo okolišcino.

  Nadalje ni dopustno nikakršno razlikovanje glede na politicno ali pravno ureditev ali mednarodni položaj dežele ali ozemlja, ki mu kdo pripada, pa naj bo to ozemlje neodvisno, pod skrbništvom, nesamoupravno ali kakorkoli omejeno v svoji suverenosti.

  3. clen

  Vsakdo ima pravico do življenja, do prostosti in do osebne varnosti.

  4. clen

  Nihce ne sme biti držan ne v suženjstvu ne v tlacanski odvisnosti; suženjstvo in trgovina s sužnji v kakršnikoli obliki sta prepovedana.

  5. clen

  Nihce ne sme biti podvržen mucenju ali okrutnemu, necloveškemu ali ponižujocemu ravnanju ali kaznovanju.

  6. clen

  Vsakdo ima povsod pravico do priznanja pravne sposobnosti.

  7. clen

  Vsi so enaki pred zakonom, vsi, brez diskriminacije, imajo pravico do enakega pravnega varstva. Vsi imajo pravico do enakega varstva pred sleherno diskriminacijo, ki bi kršila to Deklaracijo, kakor tudi pred vsakim šcuvanjem k takšni diskriminaciji.

  8. clen

  Vsakdo ima pravico do ucinkovitega pravnega sredstva pri pristojnih državnih sodnih oblasteh proti dejanjem, ki kršijo temeljne pravice, priznane mu po ustavi ali zakonu.

  9. clen

  Nihce ne sme biti samovoljno zaprt, pridržan ali izgnan.

  10. clen

  Vsakdo je pri odlocanju o njegovih pravicah in dolžnostih in v primeru kakršnekoli kazenske obtožbe zoper njega upravicen ob polni enakosti do pravicnega in javnega obravnavanja pred neodvisnim in nepristranskim sodišcem.

  11. clen

  1. Vsakdo, ki je obtožen kaznivega dejanja, ima pravico, da velja za nedolžnega, dokler ni spoznan za krivega v skladu z zakonom, v javnem postopku, v katerem so mu dane vse možnosti, potrebne za njegovo obrambo.

  2. Nihce ne sme biti spoznan za krivega kateregakoli kaznivega dejanja zaradi kakršnegakoli ravnanja ali opustitve, ki v casu storitve ni bilo kaznivo dejanje po notranjem ali mednarodnem pravu. Prav tako se ne sme izreci strožja kazen od tiste, ki je bila predpisana v casu storitve kaznivega dejanja.

  12. clen

  Nikogar se ne sme nadlegovati s samovoljnim vmešavanjem v njegovo zasebno življenje, v njegovo družino, v njegovo stanovanje ali njegovo dopisovanje in tudi ne z napadi na njegovo cast in ugled. Vsakdo ima pravico do zakonskega varstva pred takšnim vmešavanjem ali takšnimi napadi.

  13. clen

  1. Vsakdo ima pravico do svobodnega gibanja in izbire prebivališca znotraj meja dolocene države.

  2. Vsakdo ima pravico zapustiti katerokoli državo, vkljucno s svojo lastno, in vrniti se v svojo državo.

  14. clen

  1. Vsakdo ima pravico v drugih državah iskati in uživati pribežališce pred preganjanjem.

  2. Na to pravico se ni mogoce sklicevati v primeru pregona, ki dejansko temelji na nepoliticnih kaznivih dejanjih, ki so v nasprotju s cilji in naceli Združenih narodov.

  15. clen

  1. Vsakdo ima pravico do državljanstva.

  2. Nikomur se ne sme samovoljno vzeti državljanstvo ali zakonita pravica do spremembe državljanstva.

  16. clen

  1. Polnoletni moški in ženske imajo brez kakršnihkoli omejitev glede na raso, državljanstvo ali vero, pravico skleniti zakonsko zvezo in ustanoviti družino. Upraviceni so do enakih pravic v zvezi z zakonsko zvezo, tako med zakonsko zvezo, kot tudi, ko ta preneha.

  2. Zakonska zveza se sme skleniti samo s svobodno in polno privolitvijo obeh bodocih zakoncev.

  3. Družina je naravna in temeljna celica družbe in ima pravico do družbenega in državnega varstva.

  17. clen

  1. Vsakdo ima pravico do premoženja, tako sam, kakor tudi skupno z drugimi.

  2. Nikomur ne sme biti premoženje samovoljno vzeto.

  18. clen

  Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi; ta pravica vkljucuje svobodo spreminjati prepricanje ali vero, kakor tudi njuno svobodno, javno ali zasebno izražanje, bodisi posamezno ali v skupnosti z drugimi, s poucevanjem, z izpolnjevanjem verskih dolžnosti, z bogoslužjem in opravljanjem obredov.

  19. clen

  Vsakdo ima pravico do svobode mišljenja in izražanja, vštevši pravico, da nihce ne sme biti nadlegovan zaradi svojega mišljenja, in pravico, da lahko vsak išce, sprejema in širi informacije in ideje s kakršnimikoli sredstvi in ne glede na meje.

  20. clen

  1. Vsakdo ima pravico do svobodnega in mirnega zbiranja in združevanja.

  2. Nikogar se ne sme prisiliti k clanstvu v katerokoli društvo.

  21. clen

  1. Vsakdo ima pravico sodelovati pri opravljanju javnih zadev svoje države bodisi neposredno ali pa po svobodno izbranih predstavnikih.

  2. Vsakdo ima pod enakimi pogoji pravico do javnih služb v svoji državi.

  3. Volja ljudstva je temelj javne oblasti; ta volja se mora izražati v obcasnih in poštenih volitvah, ki morajo biti splošne, ob nacelu enakosti in tajnega glasovanja ali po kakšnem drugem enakovrednem postopku, ki zagotavlja svobodo glasovanja.

  22. clen

  Vsakdo ima kot clan družbe pravico do socialne varnosti in pravico do uživanja, s pomocjo prizadevanja svojih skupnosti in mednarodnega sodelovanja in v skladu z ureditvijo in sredstvi neke države, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, nepogrešljivih za njegovo dostojanstvo in svoboden razvoj njegove osebnosti.

  23. clen

  1. Vsakdo ima pravico do dela in proste izbire zaposlitve, do pravicnih in zadovoljivih delovnih pogojev in do varstva pred brezposelnostjo.

  2. Vsakdo ima, brez kakršnekoli diskriminacije, pravico do enakega placila za enako delo.

  3. Vsakdo, kdor dela, ima pravico do pravicne in zadovoljive nagrade, ki zagotavlja njemu in njegovi družini cloveka vreden obstoj in ki naj se po potrebi dopolni z drugimi sredstvi socialnega varstva.

  4. Vsakdo ima pravico sodelovati pri ustanavljanju sindikata ali pridružiti se sindikatu za zavarovanje svojih interesov.

  24. clen

  Vsakdo ima pravico do pocitka in prostega casa, vkljucno z razumno omejitvijo delovnih ur, in pravico do obcasnega placanega dopusta.

  25. clen

  1. Vsakdo ima pravico do takšne življenjske ravni, ki zagotavlja njemu in njegovi družini zdravje in blaginjo, vkljucno s hrano, obleko, stanovanjem, zdravniško oskrbo in potrebnimi socialnimi storitvami; pravico do varstva v primeru brezposelnosti, bolezni, delovne nezmožnosti, vdovstva ter starosti ali druge nezmožnosti pridobivanja življenjskih sredstev zaradi okolišcin, neodvisnih od njegove volje.

  2. Materinstvo in otroštvo sta upravicena do posebne skrbi in pomoci. Vsi otroci, bodisi da so rojeni kot zakonski ali zunaj zakonske skupnosti, uživajo enako socialno varstvo.

  26. clen

  1. Vsakdo ima pravico do izobraževanja. Izobraževanje mora biti brezplacno vsaj na zacetni stopnji. Šolanje na zacetni stopnji mora biti obvezno. Tehnicno in poklicno šolanje mora biti splošno dostopno. Višje šolanje mora biti na osnovi doseženih uspehov vsem enako dostopno.

  2. Izobraževanje mora biti usmerjeno k polnemu razvoju clovekove osebnosti in utrjevanju spoštovanja clovekovih pravic in temeljnih svobošcin. Pospeševati mora razumevanje, strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi in med rasami in verskimi skupinami ter pospeševati dejavnost Združenih narodov in ohranitev miru.

  3. Starši imajo prednostno pravico pri izbiri vrste izobraževanja svojih otrok.

  27. clen

  1. Vsakdo ima pravico prosto se udeleževati kulturnega življenja svoje skupnosti, uživati umetnost in sodelovati pri napredku znanosti in biti deležen koristi, ki iz tega izhajajo.

  2. Vsakdo ima pravico do varstva moralnih in premoženjskih koristi, ki izhajajo iz kateregakoli znanstvenega, književnega ali umetniškega dela, katerega avtor je.

  28. clen

  Vsakdo je upravicen do družbenega in mednarodnega reda, v katerem se lahko v polni meri uresnicujejo pravice in svobošcine, dolocene v tej Deklaraciji.

  29. clen

  1. Vsakdo ima dolžnosti do skupnosti, v kateri je edino mogoc svoboden in popoln razvoj njegove osebnosti.

  2. Pri izvajanju svojih pravic in svobošcin je vsakdo podvržen samo takšnim omejitvam, ki so dolocene z zakonom, katerih izkljucni namen je zavarovati obvezno priznanje in spoštovanje pravic in svobošcin drugih ter izpolnjevanje pravicnih zahtev morale, javnega reda in splošne blaginje v demokraticni družbi.

  3. Te pravice in svobošcine se v nobenem primeru ne smejo izvajati v nasprotju s cilji in naceli Združenih narodov.

  30. clen

  Nobene dolocbe te Deklaracije se ne sme razlagati tako, kot da iz nje izhaja za državo, skupino ali posameznika kakršnakoli pravica do kakršnegakoli delovanja ali dejanja, ki bi hotelo uniciti v njej dolocene pravice in svobošcine.

  • FRANC3

   Lepo napisano, samo še ljudi je potrebno prepričati. Ker pa so slovenski volivci kot ovce, bodo volili tistega, ki bo več obljubil, tudi če bo minimalna penzija 1.000 €. Samo obljubit je treba, drugi dan bodo ljudje to vse pozabili.

   • Adolf Hitler

    TO BI BILO TREBA ČIM PREI DATI NA TV IN GARANTERAM VAN TA BI VOLK ZELO DRUGAČ ODREAGERAL ŽE NASLEDNJI DAN BI BILA TA GOLASEN NA CESTI!GARANTT!

  • Novakec1

   Saj nisi resen, deset božjih v ustavo pa je čisto dovolj če se jih spoštuje. Pa nisem veren.

 • centurion

  Prej ali slej prihaja v Dolino ura streznitve.
  Če ni bila to enormna zadolžitev
  (s tem denarjem poplačilo zvestobe levakom), bi to
  MORALA biti migrantska kriza, ki pomeni za Slovenijo BITI ALI NE BITI,
  tako politično, statusno, varnostno, egsistenčno.
  Leva opcija pomeni dobesedno propad, ali izginotje
  naroda in kulture s večtisočletno zgodovino zaradi finančnih
  ineresov lete-leve opcije.
  OSTI JAREJ.

 • FRANC3

  SDS, združit sile na desnici, pripraviti program in korajžno na volitve. Čas je, da obrnemo krivuljo stanja na bolje.

  • JohanT

   A to pomeni, da se bodo morale vse stranke na desnici obnašati tako kot bo rekel Janez ???

 • Jovo Jamnica

  Kaj je biu keri iz Marproka na totem celodnevnem kongresi. So povabli fsaj Kanglara. Dobenga na fotki nea poznam. Ki je dohtar Pivec, keri je Janšo svoj čas “popedino” na Molijerovi pozlačeni mizi…

  • orsa

   Se vidi, da tvoj razum ne seže daleč – kako bi naj bil na tem posvetu in Seji sveta g. Kangler – saj ni član stranke SDS.

   • Jovo Jamnica

    Zakaj pa te Kangla nebi paso polek. Lahko bi ga povabli, da bi gužvo delo in bi jas fsaj enega na sliko pozno, keri ni od poslancof SDS. Kaj pa je te Balažic delo na kongresi Nove Si…???

    • orsa

     To pa ti vprašaj Nsi.

     • Jovo Jamnica

      Saj sem jih, pa so rekli, da so se jim kršanski socjalisti vedno dopadli. Od Kocbeka, do Magajne, kerega je glih Balažic celi cajt ahto…

  • tohuvabohu

   A ti ločiš, kaj je posvet, kaj pa kongres?
   Sicer pa, ali misliš da so te ljudi nabrali na železniški postaji?

   • Jovo Jamnica

    Pa to je meni vuršt. Nabrali pa so jih ziher na autobusni pa železniški, keri sta blizi Hotela City. Če nebi blo tak, bi ziher koga iz naših krajof na sliki spozno…

    • tohuvabohu

     A res misliš, da se gostje hotela pripeljejo z avtobusom? Človek, pa ti si padu z Marksa.

     • Jovo Jamnica

      Ne. Ot autobusne z taxijom. Oni kaj pa se prpelajo z lasnim prevozom, pa jim ziher plačajo potne stroške pa parking v hiši. Spomni se Zvera. Klup temu, da ma plačano avijonsko karto v Bruxelles, se je frajer fijako tja, fsaj enkrat, z svojim autom, da je skasiro 1000 € potnih stroškof, reveš, v svoj žep…

     • tohuvabohu

      In kaj naj bi imel od tega?

     • Jovo Jamnica

      To se tut jas fprašam. Meni bi pa jurja prav prišlo. Na žalost, se je to res zgodilo…

     • tohuvabohu

      Kam pa ti vtakneš socialno podporo?

     • Jovo Jamnica

      Nimam socjalne, razn če misliš z tem višino moje plače…

     • tohuvabohu

      No dobr, pa plačo. Kam jo vtakneš. Valjda je ne neseš v gostilno.

     • Jovo Jamnica

      Ja. Jas res nea vem, kam mi spuhti totih mojih 650€. Aja 150€ mam kredita. Žena pa na borzi tehnološki višek.

     • tohuvabohu

      Saj me to niti ne sme zanimati. Vprašanje je, zakaj misliš, da so povračila potnih stroškov nekaj, kar pade v žep? Po tej logiki ljudje hodijo na službene poti samo zato, da jim kaj kapne?

     • Jovo Jamnica

      Pa nea se norca delaj. Jas dobim, če se pelam f službo z autom 8 centof na km. Če pa se z mojim autom pelam met službenim časom, za potrebe službe, pa 31 centof. Zdaj pa poglej, kako kilometrino ma evropski poslanec. Nea se zajebavaj…

     • tohuvabohu

      No dobro, koliko kilometrine imajo pa drugi e-poslanci, če si se lih v Zvera zapičil?

     • Jovo Jamnica

      Čuj, f Cmerara so se tut fpikovali za 400€. Jas pa sn se pač v Zvera. Sploh, če se spomnim, kak je bluzo o oni propadli Univerzjadi…

     • tohuvabohu

      A ti veš, kje je Bruselj?

     • Jovo Jamnica

      Vem še marsikaj, čeprau mi toti Bruselj ravno nea gre z jezika. Jas rečem Brisl. To pa zato, ker mu Flamci rečejo Brüssel. Ker pa so Flamci bol nagjeni k Nemcom, Valonci pa k Francozom, jas pa sn Štajerc, se mi normalno bol dopade Brisl…

     • tohuvabohu

      Pa saj te ne sprašujem po tem, prismoda.

     • Jovo Jamnica

      Nea sprašuj v rebusih. Nea se mi da študirat…

 • andreas82

  Ni nobenih zavitih podpornikov, kot imajo navado na levici pa to;)? Nobenih Arabcev kot imajo v SMC?;) Janša je odličen, čisto povsod ima nasprotnike, kolikor jih ima pa tudi podpornikov;)!

  • Jovo Jamnica

   To edino pomeni, da v Marproki ni doben niti trzno zarat totega kongresa…

 • Novakec1

  V vednost; volitve ne bodo nič premenile, vsaj pri nas ne.

  • Olga

   Pri nas bodo pa volitve vse spremenile!

   • Novakec1

    A si z Marsa?

 • totex39

  Stranka SDS v parlamentu zelo dobro sodeluje z odličnimi predlogi, kar pa koalicijsli poslanci vedno odbijajo in ne sprejemajo njihove dobre ideje. To pa je zelo slabo, namesto, da bi nastale probleme reševali skupno ko gre za dodrobit Slovenije jih zavračajo, samo zaradi tega, ker je predlagatelj SDS.
  Vse to tudi zelo slabo vpliva na volivce, zato imamo po anketah sodeč toliko ljudi neopredeljenih.

  • busnisman

   No, to je res: “Stranka SDS v parlamentu zelo dobro sodeluje z odličnimi predlogi, kar pa koalicijsli poslanci vedno odbijajo in ne sprejemajo njihove dobre ideje.—-“, ampakćez nekaj časa pa pridejo ven s prav takšnimi, ali podobnimi predlogi, ki jih predstavijo, kot svo “IZUM” – oh, kako bolano.

   • Jovo Jamnica

    Znajdi se… je baje reko že… Tito… :-)

    • orsa

     Levičarji niste nič drugo, kot le pravi izkoriščevalci.

     • Jovo Jamnica

      Važna je oblast. Če nebi bla važna oblast, pol tut kongresa stranke SDS nebi rablo bit…

     • Franc Šink

      Kaj pa vaši kongresi?

     • Jovo Jamnica

      Keri so to??? Nemrem se odločit

     • Franc Šink

      SD, SMC,ZL,…….

     • Jovo Jamnica

      Eh. Jas sn konzervativc – rodolub. Če Jelinčič padalec nebi biu pr udbi, bi jas volo SNS. Sploh zdaj, ko tam ni več Kaloha, Pečenega pa Zagoraca…

     • Franc Šink

      To je pa res. tu sva na isti frekvenci.

     • Jovo Jamnica

      Leta 1992 sem volo SDSS. Ampak sem skoraj bil za SNS, ker je tam bil takrat Dušan Kosec…

     • tohuvabohu

      A Srećko je pa še?

     • Jovo Jamnica

      On ni Slovenc…

 • Anton

  SDS, in kajpak Janez Janša, jaz sem s teboj in moj glas je namenjen tebi, ker v tebi vidim zaenkrat edinega sposobnega politika, ki je zmožen Slovenijo potegnit z blata, kamor nas pripeljala vlada populizma gospoda Cmerarja ups Cerarja &Co.

  • Jovo Jamnica

   Prenesi mu še moj glas, samo, da bo cufridn…

   • RATATA

    Kaj Tončka dražiš, ja vemo, da se tvojega glasu ne morejo nadejati.
    Lp
    večno tvoj realnotalni RATATA

    • Jovo Jamnica

     Pa dans sn glih take vole, saj mu nebo hudega…

     • RATATA

      Ti kar deponiri podpis za takrat ko bodo volitve.

     • Jovo Jamnica

      Vse je možno.

     • Anonimni_Profesor

      Pusti Močnikove spise in predavanja in se pridruži SDS. Bom jaz tvoj mentor. Spametuj se!

   • tohuvabohu

    A si pol za Fercerarja?

    • Jovo Jamnica

     Tolk mi pa feršterker nikol ni zafercero…

 • RATATA

  Mene 03.12.2012 ni “začudilo”, da ni bilo “naše” večine,
  sem se pa začudil, da so bili začudeni v eSDeeS.
  Uspavani na fejk javnomnenskih “raziskavah”.

 • HANS

  Lepo je biti Mariborčan , ni pa lepo če se kak ezel iz Maribora ima za Mariborčana.To pa ne a gre tak!

  • Anton

   res imate “genialnega” šerifa tam gori, ki ga je nastavil Kučko

   • HANS

    Kaj bi vi bil šef česa?
    Še v štali ne znate živino popedinati.Šefa našega pustite pri miru, te pa boste dugo živo!!

  • Jovo Jamnica

   Kaj je to “ezel”???

   • RATATA

    ezl = u Trboulah uasu.

    • Jovo Jamnica

     …kupim!

     • RATATA

      Razkajfal bi me ja. Ku prasca.

   • tohuvabohu

    A nimate v Marpurgu nekega vogala z imenom Ezel ek?

    • HANS

     Ezel ek je pred Astorio!

     • Jovo Jamnica

      Ezel ti je stara mama…

    • Jovo Jamnica

     Ne, ampak Ezlek

     • tohuvabohu

      Kot da je to kaj drugače.

     • Jovo Jamnica

      Je. Približno kot Zdravica in Zdravljica…ali pa runkl in runkelj

   • HANS

    Ezel=osel=magarac!

    • Jovo Jamnica

     Leider haben wir zu Ihrer Suche nach ‘Ezel’ keine Treffer gefunden.

     Oder meinten Sie: edel?

     ———————–

     http://www.duden.de/suchen/dudenonline/Ezel

    • HANS

     Jovo, zvani Magarčina, to je ezel z činom desetarja!

     • Jovo Jamnica

      No ja. Vsaj nivoju se nisi izneveril… :-)

     • HANS

      A magarčine potrebujejo nivoo….to pa prvi polintelektualni ezel z činom!!

     • Jovo Jamnica

      Ka si mi te to naplozo za en šmorn?

   • HANS

    Esel(N)=Ezel(Mariborsko, pogovrno, popačenka)=osel(SLO)!

    • Jovo Jamnica

     Tous ist jo vöarnsin, tous. Pis tu tep, oda? Os tu kvüst tous fon ject aus, oda šon ima???

     • HANS

      Čestitam!
      Ste že naredil izpit za povprečno govedo…Dolga je še pot do homo sapiensa…ste na pravi poti….

     • Jovo Jamnica

      En štos za tebe. Upam, da ga boš zastopo…
      _____________________
      Do you speak English?
      Yes!
      Name?
      Hans Aziz.
      Sex?
      Three to five times a day.
      No, no…I mean male or female?
      Yes, male, female, sometimes camel.
      Holy cow!
      Yes, cow, sheep, animals in general.
      But isn’t that hostile?
      Horse style, doggy style, any style!
      Oh dear!
      No, no! Deer run too fast…

     • HANS

      Ciganščino ne razumem..posebej od nekoga ki se izdaja da je Jovo….

     • Jovo Jamnica

      Heheheheheh… to je parodija na JJ. Samo, za tebe … infinitezimalni račun…

     • tohuvabohu

      JJ je bil pokojni direktor KI. Pazi nase, ubožec!

     • Jovo Jamnica
     • Iza Demos

      hihihihihihihihi suuuper.

 • Anton

  čimveč iskrenosti v besedah in manj/nič populizma, tega potrebuje Slovenija v bodoče, in tega kajpak ni moč najti pri licemerjih, populistih levega političnega bloka a la Cerar, Židan, Erjavc in njegovih 1000 evrov, da ne omenjam stranke bolestnega uma ZL

 • janez cepec

  Pojbiča za predsednika

  • JohanT

   Bravo. On (Marjan P.) bi rekel : Gdo jes, seveda bi bil preCednik.

 • tramal

  SDS je edina stranka ki lahko slovenijo potegne iz dreka in to se komunajzerji in ostale stranke zavedajo zato pa tudi vse delujejo proti njej

  • Verbena

   Zanima me samo eno…kako ???….da ostanem pri dejstvu, da SDS na parlamentarnih volitvah leta 2018, do predčasnih dvomim da bo prišlo,…ohrani procente , ki ji sedaj vedno pokažejo prvo mesto in ko ji bo ponuden mandat za sestavo vlado….s kom ali s čim bi stranka SDS lohka sestavila trdno koalicijo???…..za Desus tako vemo, da rine povsod, največ s tem razlogom, da se Erjavec prikoplje do enega ministrskega položaja….izgovor za to, da ne morejo kaj več prispevati za izboljšanje položaja sedanjih in bodočih upokojencev pa najdejo v tem, da so premali ….Primčeva stranka , ki govori, da se vidi v sodelovanju z SDS, bo premalo….sama stranka SDS pa tako vemo, da ne bo nikoli dobila zadostno večino….torej, res me zanima kaj o tem menite vsi tisti, ki vidite rešitev v zmagi stranke SDS ….kajti zmagati na parlamentarnih volitvah je eno, sestaviti dobro vlado pa je nekaj drugega …

   • tramal

    Nisem rekel da bomo zmagali temveč da dokler SDS ne bo imel večine v parlamentu in zraven tako zaostalega naroda jo še dolgo ne bo imel,bomo skoz nazadovali dokler nas ne prehiti še albanija.Žalostno vendar resnično.

 • Novakec1

  Počasi ugotavljam da so na 24 kurah komentatorji malo bolj razgledani kor opranoglavci na Nori. Par izjem na levi in desni opciji naj mi oprosti

 • Franjo Trojner

  Izgleda, da nam je naša polpretekla zgodovina izdatno pomagala, da se nas modrost in pogum vztrajno izogiba. Stanje v Sloveniji ni rožnato, kar se vidi tudi po tem, da se mladi in malo manj mladi pospešeno izseljujejo, da ni zaposlitev, da tudi z delom zaslužene plače ne omogočajo preživetje, da za štirideset in več let dela penzionisti prejemajo mizerne penzije, ki zadostuejo samo za petnajst dni bednega živlenja v mesecu in niti pod razno za oskrbo v domu upokojencev, da imamo prezadolženo državo, da proračun drvi iz rebalansa do rebalansa, da nam šepa pravna država, da imamo probleme v zdravstvu, gospodarstvu, bančništvu, da nam šepa pokojninska blagajna itd., da ne izpeljemo niti eno samcato nujno potrebno reformo, da imamo nesposobno diplomacijo, da vlado non stop pretresajo škandali, da imamo porazno migrantsko politiko, da nam vsak drugi dan uspešno štrajka javni sektor itd.. Našteta dejstava nam nazorno kažejo, da pri nas v Sloveniji praviloma leve vlade naše države ne vodijo uspešno, a ko pridejo parlamentarne ali predsedniške volitve, ki kar kličejo po spremembi se pol volilnega telesa volitev sploh ne udeleži, tisti, ki se bojijo sprememb volijo obstoječo oblast, nekaj jih voli samo po ideološkem kriteriju in nekaj se jih odloči glede na ponujene volilne programe in nato po volitvah tudi zaradi čudnega volilnega sistema dobimo vedno isto levo koalicijov kateri kolo vodijo micene strankice, kar pa nikoli ne prinese željenega napredka in se skupno stanje v državi samo še poslabšuje in bolj zapleta. Slovenci se obnašamo tako, kot, da nočemo živeti bolje, saj vztrajno zavračamo vse spremembe, kot, da se bojimo novega, boljšega. In kot sem uvodoma zapisal je za spremembe potreben pogum in modrost. Torej, če smo ugotovili, da leva oblast ne zna in zmore, moramo dati možnost drugim in v tem primeru je to desna stranka SDS, ki ima izvrsten program in tudi potencial in znanje, da ga izpelje. In če v štirih/osmih letih vladanja ne uspe še njej bomo volili pač druge. Tako bi morali razmišljati volici, ker to stanje, ki ga imsmo sedaj ni več za nikamor.

  • Borut Stari

   Veš v čem je problem? SDS ne more zaradi povsem znanih vzrokov sestaviti brez teh malih strank. Na volitvah lahko dobi. v najboljšem primeru kvečjemu tistih 30 %. SDS ali kdorkoli drug ne more uspešno vladati če nima 50. Prenizek je prag za vstop v DZ. Moral bi biti vsaj 5 %.

 • Borut Stari

  Komentarji so na nivoju tistega stenskega pisanja v javnem stranišču. IQ komentatorjev pa na nivoju zunanje temperature. NOVA 24TV. očistite portal teh psihopatov, ki so na žalost odsev mentalno obolele Slovenije. Uvedite plačilni sistem po vzoru Financ, ki bo odplaknil nesnago..

  • Anton

   ni bilo dolgo čakati da so prišli na novo24ur “smetat” kučkovi plačanci. Me zanima kolikšna se aktualna tarifa/stavek?

   • Borut Stari

    Finance imajo zaklenjene članke, Odkleneš jih z kupljenimi žetoni ali naročnino za geslo. Smetenja ni več in so resen portal. NOVA nima nobenega načina za preprečevanje smetenja.

    • Fireblade

     Nova24 rabi najprej resne vsebine… ekonomija gospodarstvo znanost tehnologija so ena plat, ki bi jo lahko en medij bolj pokrival in izobraževal rajo.

     Tu ni nič razen begunci-komunisti in SDS.
     Video vsebine bi lahko za začetek dobili tudi od AlJazeere, cel kup dobrih dokumentarcev imajo in sem prepričan da bi Tv v EU podprli in se povezali.

     • Borut Stari

      Točno tako. Brez resne vsebine ne more biti resnih komentarjev.

     • Franjo Trojner

      Bravo, dobro si nas popluvo, zdaj pa hitro leti svojim po plačilo, nato pa v ošterjo in
      nazdravi svojemu IQ še s čim močnješim, kot samo s pivom. Veš sem na tebi ljubem portalu prebral, da alkohol blagohotno vpliva na IQ levosučnih.

     • Borut Stari

      Katerim svojim, cepec? Ostalo ni vredno odgovora. ENDE.

     • Franjo Trojner

      CEPEC? Iz zajčje luknje in še varno skrit za mamičino kiklco je res pogumno dejanje žaliti ljudi/sokomentatorje, sicer pa je zajčkom takšno dejanje lastno. In raje ne omenjaj več IQ, ker te je tudi v tem primeru pustil na cedilu, pa manire tudi. Če imaš korajžo mi reči cepec v živo v obraz te bom cenil, jaz svojega imena in priimka ne skrivam, če želiš me lahko poiščeš, še za špricer dam.

     • Borut Stari

      Bolje iz zajčje luknje kot straniščne.

     • Franjo Trojner

      S tem zapisom si dokončno pokazal domet tvojega IQ. RESNICI NA LJUBO, DRUGAČNEGA ODGOVORA OD TEBE IN TEBI PODOBNIH NITI NE PRIČAKUJEM, POVE MI PA DOSTI O VAS IN VAŠEM IQ. Zdaj pa idi spit kaj, da zbereš pogum in zapišeš še kakšno nespodobnost.

  • janez cepec

   tud ti si na nivoju, k’ ga omenjaš, nč ne istopaš, isti Bunksl. kar se pa plačvana tiče, boste pa vidl huidiča, ovce zavedene, ko vam bo večinski lastnik Nove TV, tajkun in član foruma 21, S. Petrič naročnino uvedu. direkt boste Kučkota financiral. to pa bo štos leta

   • Borut Stari

    Bedak nerazsodni.

 • Franjo Trojner

  Po parlamentarnih volitvah bo pravi urnebes, ker levica ne bo prenesla volilnega poraza, samo želimo si lahko, da bo manj pesteo, kot se dogaja v ZDA.

 • garfi

  NE ČAKAJMO NA MAJ – KDOR NI ČLAN SDS, jaz sem lahko samo donator
  Metka Zevnik in Aleš Primc: Postanite ustanovni članice in člani stranke Glas za otroke in družine
  NAVODILA:
  1. Natisnite in izpolnite obrazec ustanovne izjave s svojimi osebnimi podatki.
  2. Z izpolnheno izjavo pojdite na upravno enoto, s seboj imejte osebno izkaznico ali drug osebni dokument.
  3. Na upravni enoti vam bodo izjavo overili. Cena overitve je 3 EUR.
  4. Overjeno ustanovno izjavo čimprej pošljite na naslov: Gibanje za otroke in družine, p.p. 2056, 1001 Ljubljana.
  6. K včlanitvi v Glas za otroke in družine, povabite svoje sorodnike, prijatelje, sosede, sodelavce…
  Ustanovni obrazec
  http://24kul.si/media/datoteke/OBRAZEC%20USTANOVNA%20IZJAVA%20GLAS(2).pdf
  http://24kul.si/metka-zevnik-in-ales-primc-postanite-ustanovni-clan-stranke-glas-za-otroke-in-druzine

 • pokvarjeniSvet

  naj Bruslje pritiska kolko če s svojo gnilo kaznijo nam, Slovenija more zapreti in zaščititi meje in to NUJNO !!
  http://www.24ur.com/novice/slovenija/cerar-odgovoril-na-evropske-ocitke-begunci-v-sloveniji-ne-bodo-zmrzovali.html

  Vsak ki nasprotuje zaprtju meje mu je treba vzeti državljanstvo in ga fukniti iz države ven za vedno !

  Gre za naše preživetje, ko se bodo tukaj nastalili pol ni več povratka nazaj !

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!