fbpx

Posvojitve otrok znotraj EU so še vedno neurejene, a nujne zaradi zaščite otrok

Foto: iStock

Evropski poslanci so na zadnjem plenarnem zasedanju v Bruslju sprejeli resolucijo, s katero pozivajo Komisijo, naj predlaga skupno zakonodajo o samodejnem čezmejnem priznanju nacionalnih aktov o posvojitvi otrok. Predlog med drugim uvaja tudi evropsko potrdilo o posvojitvi, ki bi državam članicam olajšalo čezmejno priznavanje posvojitev. Po mnenju poslancev je zakonodaja s področja posvojitev nujna, predvsem zaradi zaščite interesov otrok.

Romana Tomc o tej resoluciji pravi: “V tem trenutku ni zavezujočih evropskih okvirov pri priznavanju čezmejnih posvojitev. Z obstoječo haaško konvencijo je določen le sistem upravnega sodelovanja, kadar posvojitelji in otroci ne bivajo v isti državi. Tako pravica evropskih državljanov do družinskega življenja kot pravica do prostega gibanja sta na vrhu prioritet Evropske ljudske stranke in Slovenske demokratske stranke. Močno se zavzemam za to, da bi EU zagotovila jasen pravni okvir, ki bi olajšal življenje mnogim družinam. Nesprejemljivo se mi zdi, da bi morali starši, ki se na primer selijo v tujino, ponovno dokazovati pravico skrbništva nad svojimi otroki, kar se lahko zgodi pri vpisu v šolo ali pri urejanju zdravstvenega zavarovanja. Evropsko potrdilo o posvojitvah je zato dober predlog, ki bi mnogim družinam prihranil nepotrebne birokratske postopke.”

Izzivi mobilnosti evropskih državljanov
Povečana mobilnost evropskih državljanov s seboj prinaša mnogo izzivov, eden od njih je tudi čezmejna posvojitev. V mnogih primerih selitev družine s posvojenim otrokom v drugo državo članico ne povzroča pravnih težav, v nekaterih primerih pa, saj se razmerje starša in otroka ne prizna brez dodatnega upravnega ali sodnega postopka. Raziskave kažejo na potrebo po zakonodajnem ukrepanju na evropski ravni.

“V parlamentu smo slišali mnogo razprav glede vprašanja subsidiarnosti držav članic na področju čezmejnih posvojitev. Ob tem je pomembno vedeti, da bo zakonodaja držav članic s področja družinskega prava še vedno spoštovana. Z zakonodajo bi lahko onemogočili nepotrebne zaplete mnogim družinam, prav tako pa bi zagotovili spoštovanje pravice posvojenega otroka do stabilnega pravnega položaja. Tako bomo ravnali v dobro otrok,” je ob robu zasedanja zaključila evropska poslanka Romana Tomc.

M. P.