fbpx

Potrditev Logarjevih navedb! Iz Strasbourga letos že tretja klofuta za slovensko sodstvo!

Evropsko sodišče za človekove pravice (vir: twitter)

V torek je Evropsko sodišče človekovih pravic razsodilo, da je Ustavno sodišče kršilo pravila poštenega postopka in Vitomirju Grosu, bivšemu poslancu in županu Kranja, kršilo pravico do dostopa do sodišča. Ustavni sodniki so zavrgli njegovo pobudo za oceno ustavnosti kot prepozno, čeprav je v roku, ki so si ga zamislili, sploh ni mogel vložiti. Gre za prvi udarec ESČP novi sestavi ustavnega sodišča.

Upravna enota je v letih 2008 in 2011 v denacionalizacijskem postopku denacionalizacijskim upravičencem vrnila zemljišče, na katerem je tekla lokalna cesta. Leta 2016 je upravna enota na predlog Ministrstva za okolje razglasilo vrnitev premoženja za nično, saj da gre za javno dobro. Ministrstvo je leta 2017 odločitev upravne enote razveljavilo in postopek vrnilo upravni enoti, kjer postopek še stoji. Aprila 2018 je Gros postal eden od dedičev, ki so podedovali zemljišče.

Ustavno sodišče je februarja 2018 zavrglo Grosovo pobudo za oceno ustavnosti občinskega odloka, ki je leta 2004 kategoriziral lokalno cesto. Ustavno sodišče je zapisalo, da bi Gros “moral dokazati, da je za nastanek zatrjevanih škodljivih posledic lahko izvedel šele določen čas po uveljavitvi” odloka “in utemeljiti, zakaj ta čas ni mogel segati v okvir enega leta od njegove uveljavitve.”

Minister dr. Anže Logar v odzivu na kritike: Priznam, na ministrstvo se nisem prišel sončit; v pravosodju nismo dosegli napredka v zadostni meri!

Evropsko sodišče človekovih pravic je v torek soglasno odločilo, da je Slovenija kršila pravico do poštenega sojenja po šestem členu Evropske konvencije človekovih pravic. Pogoje, za katere je ustavno sodišče zapisalo, da bi jih Gros moral izpolniti, je bilo nemogoče izpolniti. Za kršitev bi moral namreč vedeti vnaprej še preden je do nje prišlo.

Sklep, s katerim so Grosu kršili pravico dostopa do sodišča, je soglasno sprejelo osem ustavnih sodnikov in sodnic. To so bili predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Deveti sodnik DDr. Klemen Jaklič pri odločanju ni sodeloval. Sodišče je Grosu dosodilo 4360 evrov odškodnine in stroškov.

Gros proti Sloveniji: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203483

Demokracija