fbpx

Pozor, če oddajate stanovanje ali hišo

Fotografija je simbolična (foto: STA).

Če oddajate stanovanje, hišo ali kak drug prostor v najem fizični osebi in ste tudi sami fizična oseba, imate le še danes čas, da te prihodke prijavite davčnemu organu. Davčna stopnja znaša 25 odstotkov od prejete najemnine, znižane za stroške.

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem morajo vložiti zavezanci, ki so v letu 2015 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje oz. so navedeno premoženje oddajali v najem zunaj Slovenije.
Napoved je treba oddati na pristojnih davčnih uradih na predpisanem obrazcu osebno ali po pošti, lahko pa tudi tudi elektronsko prek sistema eDavki.
Davek od najemnin je od leta 2013 dokončen davek, kar pomeni, da se dohodek od oddajanja premoženja v najem že drugo leto zapored ne všteva več v letno dohodninsko osnovo.

Davčna stopnja znaša 25 odstotkov od najemnine
Davčna stopnja se izračuna v višini prejete najemnine, zmanjšane za 10 do 40 odstotkov normiranih stroškov ali za dejanske stroške vzdrževanja premoženja, če jih je poravnal najemodajalec sam.

Rezidenti Slovenije so dolžni napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem z virom v in zunaj Slovenije, nerezidenti pa le dohodek iz oddajanja premoženja v najem z virom v Sloveniji.

Obstajajo izjeme
Tudi letos napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov. Akontacijo dohodnine je moral namreč za prejemnika dohodka izračunati, odtegniti in plačati upravnik večstanovanjske stavbe.

Če zavezanec ne vloži davčne napovedi ali z vložitvijo zamudi, je predvidena globa v višini od 250 do 400 evrov. Z globo od 400 do 15.000 evrov pa kaznujejo tiste, ki v davčni napovedi navedejo  neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke.

Za leto 2014 so na Fursu prejeli 31.612 napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, kar je štiri odstotke več kot leto poprej. Skupni znesek davčne osnove teh zavezancev je znašal 62,5 milijona evrov, odmerili pa so jim 15,6 milijona evrov davka oz. 5,4 odstotka več kot leto prej.

V. V., STA