fbpx

Pravila za volitve v državni zbor 2018

Foto: STA

Spletna stran www.nova24tv.si

Nova24tv.si bo kot spletna stran, ki je zavezana profesionalnim novinarskim načelom in resnici spremljala volitve v državni zbor ter v skladu z zanimanjem bralcev objavljala novice in prispevke o posameznih listah in kandidatih

Skrbeli bomo za kar se da uravnoteženo predstavitev vseh strani. Upoštevali bomo tudi interese uporabnikov. O dolžini, vsebini in načinu predstavljanja bo uredništvo odločalo samostojno. Ekstremna stališča, ki  po naši presoji ne sodijo v slovenski medijski prostor, ne bomo objavljali

Na spletni strani bomo objavljali tudi volilne oglase. Volilni oglasi ne smejo kršiti zakonov, obvezna je navedba naročnika oglasa. Za točnost in resničnost navedb v oglasu je odgovoren naročnik oglasa.

Vsi oglasi organizatorjev volilnih kampanj bo obračunani skladno z uradnim cenikom.

Za organizatorje kampanj, ki bodo oglase naročili do 7.5.2018 do 12.00 ure in se ob naročilo zvezali, za plačilo naročenega, bomo priznali 90% popust. V tem primeru bo naročnik plačal naročeno, tudi če ne bo pravočasno dostavil oglasov.

Za vsa naročila po tem roku veljajo splošni ceniki in pogoji. Politične stranke, ki nimajo poravnanih katerihkoli obveznosti iz preteklih kampanj, zahtevamo predplačilo.

Direktor Nova hiša d.o.o. Boris Tomašič

Televizijski program Nova24TV

Nova24TV bo kot televizijski program, ki je zavezan profesionalnim novinarskim načelom in resnici spremljal volitve v državni zbor ter v skladu z zanimanjem gledalcev objavljal novice in prispevke o posameznih listah in kandidatih

Skrbeli bomo za kar se da uravnoteženo predstavitev vseh strani. Upoštevali bomo tudi interese uporabnikov. O dolžini, vsebini in načinu predstavljanja bo uredništvo odločalo samostojno. Ekstremna stališča, ki o naši presoji ne sodijo v slovenski medijski prostor, ne bomo objavljali

Objavljali bomo tudi volilne oglase. Volilni oglasi ne smejo kršiti zakonov, obvezna je navedba naročnika oglasa. Za točnost in resničnost navedb v oglasu je odgovoren naročnik oglasa.

Vsi oglasi organizatorjev volilnih kampanj bo obračunani skladno z uradnim cenikom.

Za organizatorje kampanj, ki bodo oglase naročili do 7.5.2018 do 12.00 ure in se ob naročilo zvezali, za plačilo naročenega, bomo priznali 90% popust. V tem primeru bo naročnik plačal naročeno, tudi če ne bo pravočasno dostavil oglasov.

Za vsa naročila po tem roku veljajo splošni ceniki in pogoji. Politične stranke, ki nimajo poravnanih katerihkoli obveznosti iz preteklih kampanj, zahtevamo predplačilo.

Na Nova24TV bomo v času kampanje pripravili več televizijskih soočenj, na katera bomo povabili predstavnike tistih političnih strank, ki bodo po naši samostojni oceni najbolj zanimivi za gledalce.

Direktor NTV24 d.d. Damjan Damjanovič