fbpx

Preberite, kakšne sklepe v zvezi z arbitražo predlagajo v največji opozicijski stranki

Foto: STA

Odbor za zunanjo politiko bo danes nadaljeval junija začeto sejo, povezano z razsodbo arbitražnega sodišča.

V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke so za današnjo sejo Odbora za zunanjo politiko vložili predloge sklepov, ki jih predlagajo v sprejem poslankam in poslancem, članom omenjenega odbora.

Predloge sklepov za 1. nadaljevanje 57. nujne seje Odbora za zunanjo politiko objavljamo v nadaljevanju:

1. Odbor za zunanjo politiko se je seznanil z odločbo arbitražnega sodišča ter ugotavlja, da je ta mednarodnopravno zavezujoča, in sicer v enaki meri tako za Republiko Slovenijo kot za Republiko Hrvaško. Njena celovita uresničitev v predpisanem šestmesečnem roku in nasploh pa je možna zgolj s sodelovanjem obeh držav.

2. Odbor za zunanjo politiko ugotavlja, da je Republika Slovenija, kljub zanjo vsebinsko neugodni odločbi arbitražnega sodišča, storila vse, da bi jo uresničila, kar pa za zdaj zaradi stališč Republike Hrvaške, ki odločbe arbitražnega sodišča ne priznava, ni bilo mogoče.

3. Odbor za zunanjo politiko ugotavlja, da arbitražno sodišče ni določilo neposrednega stika slovenskih teritorialnih voda z mednarodnimi vodami oziroma odprtim morjem ter tako ni zadostilo napovedim vlade koalicije SD, LDS in Zares, ki je v referendumskem gradivu državljanom RS obljubljala določitev teritorialnega stika Slovenije z mednarodnimi vodami kot osnovno nalogo arbitražnega sodišča.

4. Odbor za zunanjo politiko ugotavlja, da je arbitražno sodišče kljub obilnim honorarjem za svoje delo določilo mejo na kopnem brez seznanitve s konkretnimi razmerami na terenu, upoštevajoč, z nekaj manjšimi izjemami, zgolj katastrsko mejo. Takšna odločitev povzroča vrsto problemov prizadetim prebivalcem, ki bi se jim z bolj življenjskim pristopom pri določanju meje na kopnem lahko preprosto izognili.

5. Odbor za zunanjo politiko ugotavlja, da je odločba arbitražnega sodišča v temeljnem nasprotju s sklepom, ki ga je DZ na 26. izredni seji s 70 glasovi ZA sprejel dne 4. 2. 2013 in ki se glasi: “Republika Slovenija izjavlja, da je naloga arbitražnega sodišča določiti stik teritorialnega morja Republike Slovenije z odprtim morjem (stik Slovenije z odprtim morjem), torej ohranitev pravice Slovenije do stika z odprtim morjem, ki ga je imela na dan osamosvojitve 25. junija 1991. Republika Slovenija bo kakršnokoli odločitev arbitražnega sodišča, ki ne bo zagotovila ozemeljskega stika teritorialnega morja Republike Slovenije z odprtim morjem v skladu s točko b prvega odstavka 3. člena in točko b 4. člena Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, ki zagotavlja uresničitev vitalnega interesa Republike Slovenije, štela kot odločitev ultra vires (v nasprotju z mandatom arbitražnega sodišča).”

6. Odbor za zunanjo politiko ugotavlja, da mednarodno pravo, kljub sklepu DZ iz prejšnje točke, Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v formalnem smislu mednarodnopravno obvezuje, vendar zgolj v roku iz 7. člena odločbe, torej za dobo šestih mesecev, ko bi morali obe državi odločbo implementirati.

7. Odbor za zunanjo politiko ugotavlja, da Republike Slovenije odločba arbitražnega sodišča, če je zaradi nasprotovanja Republike Hrvaške ne bo mogla uresničiti, po preteku šestmesečnega roka ne bo več obvezovala. Od tega roka naprej naj vlada Republike Slovenije terja od Republike Hrvaške potrditev meje, kakršna je veljala ob osamosvojitvi in ki se ji je Republika Slovenija zavezala s Temeljno ustavno listino (UL RS, št. 1-4/91-I z dne 25. junija 1991, 19-1/91) in ki Republiki Sloveniji tudi po osamosvojitvi med drugim še naprej zagotavlja celovitost Piranskega zaliva, teritorialni stik z odprtim morjem ter pravico do razglašanja suverenih morskih pasov v mednarodnih vodah, na katere meji.

D. Č.