Pri nas se je mudil Vjačeslav Mihajlovič Lebedev

Gapurovich Zavgajev and Vjacheslav Lebedev. (Foto: DZ)

Bilateralna srečanja med najvišjimi sodišči različnih držav so vsestransko koristna. Pomembno prispevajo k širjenju obzorij in meja v glavah sodnikov, pripomorejo k odpiranju njihovih pogledov onkraj formalno in ozko zamejenih nacionalnih pravnih ureditev, omogočajo primerjavo ter s tem bolje razumevanje domačega sodnega in pravnega sistema, tudi svoje profesionalne sodniške persone, izmenjava izkušenj bogati, papirnata in online komunikacija nikoli ne moreta nadomestiti pristnega, neposrednega osebnega stika – konec koncev tudi ob sproščenem pogovoru ob kozarcu rujnega pri ali po kakšni večerji.

Posebej dobrodošli, tako rekoč nujni so stiki z vrhovnimi sodišči sosednjih držav in članic EU – nujni zato, ker pripadamo skupnemu evropskemu pravnemu prostoru, ker si delimo iste evropskopravne vrednote, na katerih temelji Unija in končno, ker izhajamo iz primerljivih, tudi istih pravnih tradicij. Dragocena je izmenjava pogledov na razmerje do luksemburškega tribunala, na razumevanje in izvrševanje sodb ESČP, na iskanje mesta vrhovnih sodišč v trikotniku Luxembourg, Strasbourg in nacionalno ustavno sodišče ter še marsikaj drugega. Skratka, kot lahko preberemo na spletnih straneh nemškega Zveznega upravnega sodišča, so v EU pravna načela ukoreninjena v pravnih redih držav članic, zaradi česar je tesno sodelovanje z drugimi evropskimi sodišči še kako pomembno – omogoča namreč globlje razumevanje drug drugega, kot tudi razumevanje evropskega prava.

Pri navezavi bilateralnih odnosov med najvišjimi sodišči različnih držav je tako, kot pri odnosih med posamezniki, nujno neko temeljno referenčno izhodišče, temeljna podstat navezave stikov, kar pomeni, da si morata medsebojen stik navezujoča subjekta, v našem primeru sodišči, deliti vsaj minimalna, pa vendar absolutna aksiološka (diskusijska) izhodišča. O določenih temeljnih rečeh mora biti med sogovornikoma, da se sploh lahko pogovarjata, vsekakor soglasje. Kaj naj bi bile premise, na katerih bi lahko temeljili pogovori, podstat, iz katere bi se lahko razvila, kot se temu reče, plodna razprava, je, ko gre za najvišja sodišča, ki vsaj nominalno pripadajo zahodni civilizacijski paradigmi, popolnoma jasno. To je spoštovanje človekovega dostojanstva in iz njega izvirajočih človekovih pravic, temeljnih načel mednarodnega prava, vladavine prava, načel ustavne demokracije ter tistega, kar označuje mantra ESČP: strpnost, pluralizem in širina duha.

In potem pridejo Rusi
Na spletnih straneh slovenskega Vrhovnega sodišča z datumom 23. 5. 2019 lahko preberemo: “Na uradnem obisku v Republiki Sloveniji se mudi predsednik Vrhovnega sodišča Ruske federacije Vjačeslav Lebedev, ki se bo danes srečal s predsednikom Vrhovnega sodišča Republike Slovenije mag. Damijanom Florjančičem, jutri pa se bosta delegaciji obeh sodišč sestali še na uradnih pogovorih.« Najava nato napove, da se bodo “[s]ogovorniki […]posvetili temam, kot so specializirano kazensko sodstvo, področje družinskega zakonika, finančna in prostorska problematika sodnih sistemov ter področje imenovanja sodnikov”. Prav tako, se pohvali naše Vrhovno sodišče, “bo to priložnost za predstavitev slovenskih dobrih praks, denimo e-seje, pri kateri vrhovni sodniki za obravnavo zadeve na seji ne potrebujejo več spisov v fizični obliki”. Lepo, obetavno, sodobno, svetovljansko, skratka, v duhu tistega, kar je rečeno v prvem odstavku te kolumne. Seveda, žal samo za naivce, a še za te le na prvi in še to kratkoviden ter krmežljav pogled.

O njihovi ustavni identiteti
Kakšen je ruski žanr “demokracije”, ve najbrž vsak. Kakšen je format človeka, ki jo vodi in na kakšen način “drži skupaj” to prostrano, na dveh kontinentih razprostirajočo se avtokracijo ter kakšne vzvode ohranjanja svojega režima uporablja, tudi ni treba posebej razlagati. Pa vendar, njegov odnos do človekovega dostojanstva in življenja izpričuje natančna analiza umora Alexandra Litvinenka, ki si jo še danes lahko preberete na spletnih straneh Guardiana, dvomljivcem priporočam tudi knjigo, ki jo je napisal novinar istega časopisa Luke HardingA Very Expensive Poison. Ali pa, recimo, smrt Anne Politkovskaje. Da ne omenjam njegovega odnosa do suverenosti drugih držav, mednarodnega prava in temeljnih postulatov prava. Kar se tiče zadnjega, bodi dovolj tale njegova izjava: “Poslušajte, vsi naši oponenti glasno zahtevajo vladavino prava. Ampak, kaj je vladavina prava? To je skladnost z veljavno zakonodajo. In kaj veljavna zakonodaja pove o zborovanjih? Treba je dobiti dovoljenje lokalnih oblasti. Ste dobili tako dovoljenje? Potem kar naprej in demonstrirajte. Če ga niste, potem nimate pravice demonstrirati. Če pa to vseeno počnete – jih boste dobili s pendrekom po butici [poluchite po bashke dubinoi]. Konec zgodbe!” (V. V. Putin, 30. 8. 2010, povzeto po M. Popova, Putin-Style “Rule of Law” & the Prospects for Change, Deadalus, American Academy of Arts & Sciencesl. 146 (2017), št. 2, str. 64).

Ruski državljani so se predvsem po zaslugi Francije in Nemčije tako rekoč v zadnji minuti rešili pred izključitvijo njihove države iz Sveta Evrope – kjer so ji bile že prej, zaradi aneksije Krima, leta 2014 odvzete glasovalne pravice in za katere nosilno institucijo – Evropsko sodišče za človekove pravice Rusija, kot povračilo za ta ukrep, ne plačuje na njo odpadajočega letnega deleža (okoli 33 milijonov evrov letno). Po dveh letih neplačevanja bi morala biti izključena. A ker bi ceno za to plačali državljani Ruske federacije, ki bi jim bila s tem zaprta pot do ESČP, je večina držav članic trdovratni kršiteljici mednarodnega prava in človekovih pravic pripravljena pogledati skozi prste.

Ampak, ozrimo se raje na rusko sodstvo in na njegove najbolj izstopajoče značajske poteze. Veliko jih je in, vsaj upam, da se slovenskim sodnikom po nobeni od njih ne bo treba zgledovati. Naj samo nesistematično navržem nekaj sistematičnih kršitev človekovih pravic: Na primer, ruski generalni tožilec Juri Jakovlevich Čajka je priznal, da je v Rusiji vsako leto zaprtih več tisoč ljudi zaradi kaznivih dejanj, ki jih niso zagrešili ter da ljudje v ječi preživijo leta brez kakršnekoli pravne podlage. Evropski parlament je sprejel številne resolucije o Rusiji in hudih kršitvah človekovih pravic v tej državi, med drugim Resolucijo z dne 13. marca 2014 (2014/2628(RSP)). V njej lahko beremo marsikaj, med drugim, da so številna sojenja in sodni postopki v zadnjih letih zbudili dvome o neodvisnosti in nepristranskosti sodstva Ruske federacije, da ruske oblasti povečujejo obseg programov za množični nadzor, da so ti programi v povezavi z zakonodajo proti lezbijkam, gejem, biseksualcem in transseksualcem ter zakonodajo, ki omejuje svobodo nevladnih organizacij, zelo zmogljivo orodje, s katerim lahko ruske oblasti nadzirajo in zatirajo opozicijo, da so se razmere na področju človekovih pravic v Rusiji v zadnjih letih poslabšale, ruske oblasti pa so sprejele vrsto zakonov, ki vsebujejo nejasne določbe in bi jih bilo mogoče uporabiti za nadaljnje omejevanje opozicije, akterjev civilne družbe ter svobode izražanja in zborovanja, da zatiranje protestov vključuje tudi ukrepe, kot so policijske racije, zaplemba premoženja, upravne kazni in druge ukrepe, s katerimi naj bi organizacije civilne družbe odvrnili od delovanja in jim ga preprečili, da so o voditelji opozicijskih strank in gibanj žrtve nadlegovanja ruskih oblasti, nekateri pa celo pridržani na osnovi različnih obtožb – in še in še.

Potem, Rusija je rekorderka po številu obsodb pred ESČP, od katerih naj omenim samo tiste, ki izvirajo iz policijskega nasilja ob dovoljenem zborovanju na moskovskem trgu Bolotnaya 6. 5. 2012, kjer so udeleženci na enem od protestov v nizu “Pohoda milijonov” protestirali zoper domnevno neregularne volitve. Ruska sodišča so tu brezskrupulozno sodelovala pri kršitvah človekovih pravic z odvzemi prostosti še pred uvedbo kazenskih postopkov in brez kakršnekoli zakonske podlage. Namesto, da bi se Rusija na te obsodbe odzvala z ukrepi, ki bi preprečili nadaljnje kršitve človekovih pravic oponentov avtokratskega režima, je Duma proti koncu leta 2015 sprejela zakon, ki rusko ustavno sodišče pooblašča preizkusiti, ali je sodba ESČP, izdana zoper Rusijo, verbatim, skladna z ruskimi ustavnimi vrednotami ter ali je zato v Rusiji (sploh) izvršljiva. Glede na režimsko uklonljivost ruskega ustavnega sodišča pomeni tako pooblastilo carte blanche za arbitrarno neupoštevanje judikature strasbourškega tribunala. Zagovorniki tega zakona so brezsramno opredelili njegov namen kot varstvo ruske “pravne suverenosti” (pravovoi suverenitet) vis-à-vis mednarodnim institucijam. Še več, po besedah predsednika ruskega ustavnega sodišča Valerija Zorkina, njihovo ustavno sodišče ne gradi ustavne identitete na vrednotah, ki izvirajo iz človekovega dostojanstva, pač pa na načelu državne suverenosti, ali, kot je rekel Vladislav Surkov, kreator koncepta “suverene demokracije” (suverennaya demokratiya), “demokratične vrednote niso niti sporne, niti niso zanikane – so samo podrejene nacionalnemu interesu”. (gl. Kerttu MägerEnforcing the Judgments of the ECtHR in Russia in LIght of the Amendments to the Law on the Constitutional Court, Juridica International, 24/2016, str. 18, 19, 21).

Svojo režimsko servilnost je rusko ustavno sodišče vsej svetovni javnosti brez sramu demonstriralo, ko je v eni sami noči sprejelo odločitev o ustavni skladnosti »mednarodne pogodbe« o priključitvi Krima Ruski federaciji. Pogodba je bila ustavnemu sodišču predložena 18. 3. 2014 in ustavni sodniki so kar prek noči spisali odločitev o njeni potrditvi. Predsednik litovskega ustavnega sodišča Dainius Žalimas je zato ustavne sodnike poimenoval marionete politične avtoritete in, ker je šlo za nasilno priključitev ozemlja tuje države, kot sostorilce zločina zoper mednarodno pravo. Zaradi aneksije Krima in agresije na Ukrajino je Rusija še vedno pod sankcijami EU ter naših zaveznic ZDA, Kanade in Avstralije.

Da se ruski režim ne more primerjati niti z avtoritarnim ustavništvom tipa Singapur, dokazujejo sodni primeri opozicijskega voditelja Alekseja Navalnija in padlega naftnega milijarderja Mihaila Hodorkovskega, pa seveda primer pankeric Pussy Riot (ESČP je v zadevi Mariya Alekhina in druge ugotovilo kršitev kar petih človekovih pravic – od nehumanega in ponižujočega ravnanja do kršitve svobode izražanja) in primer Surena Gazaryana ter Evgenya Vitishka, okoljevarstvenih aktivistov, ki sta v času Olimpijskih iger v Sočiju javno opozarjala na kršitve okoljevarstvene zakonodaje ter bila zato obsojena na tri leta zapora. Putinov režim pravo ter sodstvo uporablja arbitrarno – kot sredstvo za odstranjevanje političnih nasprotnikov. V zadnjih dveh (Pirovih) zmagah Navalnyya pred ESČP, zadnja sodba je bila izdana pred manj kot dvema mesecema, je bil, kot je prvega od teh primerov prikazal profesor Jernej Letnar Černič v kolumni “Evropsko sodišče za človekove pravice kot zadnji varuh svobodne demokratične družbe” (30. 11. 2018), uporabljen 18. člen EKČP, pri čemer je Evropsko sodišče posebej izpostavilo pritožnikovo preganjanje, ne kot zasebnika, temveč kot opozicijskega politika, ki se je zavezal, da bo z demokratičnim diskurzom opravljal pomembno javno funkcijo. Pomemben je poudarek, da represivni režim ni posegel le v pritožnikove človekove, temveč si je s tem prizadeval uničiti temeljne vrednote demokratične družbe.

Upanje ostaja
Naj se vrnem tja, kjer sem začel, k novici, da se pri nas “mudi predsednik Vrhovnega sodišča Ruske federacije” in da bodo z rusko delegacijo stekli uradni pogovori (ko to pišem, so že iztekli). Za konec in na koncu ostaja samo upanje. Upanje, da vodstvena struktura slovenskega vrhovnega sodišča za nič od tega, kar sem prej navrgel o ruski “demokraciji” in njeni justici, čeprav so to samo kapljice v morju ruske avtoritarnosti in vladavine neprava, ni vedela, da je bila kratko malo nevedna in zato, ne vedoč, s kom v resnici navezuje bilateralne odnose, naivno, bona fide sprejema v goste in na pogovore delegacijo Vrhovnega sodišča Ruske federacije. In samo upam lahko, da se pogovori niso vrteli okoli “dobrih praks” tipa, kako utišati kritične sodnike in izvajati notranje pritiske na sodnike (o katerih je govoril Nils Muižnieks, Komisar za človekove pravice pri Svetu Evrope v svojem poročilu o stanju vladavine prava v Rusiji leta 2016 in o čemer na kapilaren način priča sodba ESČP v zadevi Kudeshkina z dne 14. 9. 2009) ter da navzočnost generalnega državnega tožilca na svečani večerji nikakor ni bila izraz kake nove “dobre prakse” ali prizadevanj po dvigu conviction rate ter se v tem pogledu čim bolj približati Rusiji – tam namreč znaša 99,66 % in je (po pisanju Timesa) celo višja, kot je bila pod Stalinom -, ampak samo malo nerodna, naivna in neposrečena simbolična gesta gostitelja, storjena v prepričanju, da bo prispevala k boljšemu in bolj domačemu počutju predsednika ruskega vrhovnega sodišča. Samo upam lahko, da si delegaciji najvišjih sodišč plus generalni državni tožilec niso izmenjevali “dobrih praks” o tem, kako kazenski pregon zlorabiti za izključitev političnega nasprotnika, pa o telefonski justici, ki je sicer sovjetski izum, a še vedno prežema ruski sodni sistem (o čemer sem pisal v kolumni Telefonska justica po slovensko), ali o tem, kako ne upoštevati sodb ESČP, ki niso po volji režima. In končno, lahko samo upam, da so prostorske in časovne koordinate župana “najlepšega mesta na svetu” in delegacij najvišjih sodišč Rusije in Slovenije plus generalnega državnega tožilca na svečani večerji sovpadle le po čudnem, nerazložljivem naključju.

Jan Zobec, Ius-info

 • rubec

  Že dolgo ni bilo Brežnjeva. Pa nam ja ni kaj zameril.

  • pajot

   Trenutno je zaseden z enonogim. Debatirata,kako bi popušila kur….ac vrhovnemu hudiču.

  • samotoje

   Džeržinski nas gleda.

  • RATATA

   Kurbačav je pa pofilu, mi je povedala stranka, ki je s predinom na hrbtu preplavala tisto rusko reko.

 • JANEZ GUS

  Zgodovina se ponavla.Za kaj se pa ni mudil kakšen z demokratičnih držav npr. Amerike.Ker bi bilo nekaterim sram kazat Bavconovo revolucionarno pravo.Le tako naprej drhal rdeča.Nižje nas več ne morete spravit.Upam pa,da tudi za vas bavcono-murgl zločince raste palica v grmovju.

 • stajerc5

  “…nerodna, naivna in neposrečena simbolična gesta gostitelja…”, pri Rusih in nasih ni nic od tega neplansko! Barabe pokvarjene!

 • Povprečen Državljan

  Ne glede na to, kaj kdo reče, kaj naredi, s kom se sreča-če tega ne storijo pravoverni,je treba popljuvat,skrititizirat,zlivati gnojnico. Res ste ful dolgočasni s tem svojim negativizmom.

  • pajot

   ne vem,kaj te potem še zmeraj vleče na to spletno stran? če te dolgočasi? pejd na kakšen porno portal,pa si ga zmani za spremembo.

   • Povprečen Državljan

    Da lahko mislim s svojo glavo, je treba brati tudi drugače misleče.Pravoverni sploh ne rabite porno portala.Si ga manete na Kučana in Janšo.

    • Ehnaton

     Imaš popolnoma prav in imaš pravico, da kot drugače misleči poveš svoje mnenje. Vendar za boga, povej svoje mnenje o tem, kaj pozitivnega prinaša ta obisk našemu sodstvu. Kakšna pravna doktrina prihaja z njim, katera so vsaj minimalna skupna diskusijska izhodišča, o katerih govori vrhovni sodnik Zobec in so osnova za srečanje. Pri tem se ti ni potrebno ozirati na takšne ali drugačne komentarje, le povej svoje mnenje. Jaz pa te še vprašam, če veš koliko je bilo do sedaj srečanj z predsedniki evropskih vrhovnih sodišč, na katerih bi naša pravna doktrina vsaj poskusila uskladiti tiste pravne standarde, zaradi katerih na naših sodiščih kot po pravilu padajo sodbe kriminalcev vseh vrst.

     • Povprečen Državljan

      Moje mnenje je, da je absolutno prav,da prihaja do takih srečanj, pa naj bodo z zahodom ali vzhodom,severom ali jugom. Koliko jih je bilo z drugimi stranmi neba?Nimam pojm.To je vprašanje za predsednika sodišča. 90% komentarjev na članek ne razglablja o vsebini članka,niso neka mnenja,ampak samo žalitve in zaničevanje vseh in vsepovprek.Kar se tiče padca različnih sodb: v odvisnosti od tega,kdo je sojen, je naše pravosodje pravosodje oz. krivosodje.

     • ehnaton

      No, najprej o minimalnih skupnih izhodiščih za srečanje. Sodnik Zobec jih ne uspe ugotoviti, jaz prav tako ne, ti pa s svojim mnenjem prav nič ne pomagaš pri tem. Podatka o številu srečanj s predsedniki evropskih vrhovnih sodišč tudi jaz ne poznam, lahko pa le sklepam, da jih sploh ni bilo, saj kar se tiče veljavnih pravnih standardov na podlagi katerih se ugotavlja kazenska odgovornost za evidentno storjena kriminalna dejanja le ti niso evropsko primerljivi, ker tam kriminalce obsodijo in njihove obsodbe vzdržijo ( še celo v Srbiji). In to nima prav nobene zveze s tvojo umno navezavo z očitki našemu pravosodju,ni kaj dosti nad nivojem komentarjev, ki te tako motijo.

  • samotoje

   Poskusi na MMC. Jaz si pa brundam tisto lepo Vaya con Dios…

 • macon

  Ruski in slovenski režimci se lahko pogovarjajo samo, kako ščititi pokvarjeni kliki na oblasti. Ruski so v toliko boljši, da se vsaj ne delajo kaj prida demokratični in na vrhu piramide nimajo popolnih idiotov.

  In mi se delamo, da pripadamo EU. Komunajzarji naj že zaprosijo za status republike v Ruski federaciji oziroma za pridruženo članstvo.

 • xtc

  Ruska putinovsko komunistična sodna drhal nima v bistvu kaj izkati v SLo,ki je del EU prava,v Ruisiji pa vlada KGBPutinkomunizem pravo.
  Seveda bi SLO leva drhal zelo rada uvozila Putinkomunizem pravni sistem.a k sreči nima moči in je “ujetnica” EU in EU pravnega reda.
  Dejstvo je ,da bi ob tako škandaloznem vrhu morale leteti glave na pravosodnem ministerstvu kot samem vrhu sodnije.

 • Ehnaton

  S kančkom zlobe ugotavljam, da se je ruska država od časov bivše zveze sovjetskih socialističnih republik zelo demokratizirala. Kako bi sicer lahko razlagali priznanje ruskega državnega tožilca o tisočih zaprtih brez kakršnekoli pravne podlage. Bogdan Biščak pa bi, če ne bi bil ravno zdaj polno zaposlen s sestavljanjem nove LDS, o ruskem tožilcu rekel, da je neprišteven.

 • Janko Gedlicka

  No sodniku Zobcu ni izostala niti nuja, da je predčasno zapisal tudi oster strokoven protest zoper sestavek neimenovanega sodnika (verjetno “slavnega” Đorđeviča), ki je napovedal nespoštovanje sodba ESČP, če niso “prepričljive”. V pričujočem članku pa se mora skrivati za “upanjem”, da se na kratko rečeno naša sodna praksa ne bo še bolj zlizala z rusko. Sicer pa, ali nista skorajda indentični?

 • Janko Gedlicka

  Kaže, da so se imeli člani kriminalnih združb kaj pogovoriti, nje!

  • stajerc5

   Hujse in slabse je se vedno lahko. Tovidimo ze pri nasih rdecih instant vladah. Ko mislis, da ne gre vec nizje, te presenetijo in dokazejo, da nimas prav.
   Samomor iz zasede…

 • Franjo Trojner

  Ista gliha vkup štriha!
  Neodvisno rusko sodstvo pomeni, sodstvo v Putinovi službi!
  Totih Putinovih razen v Venezuelo, Kitajsko, Kubo, S Korejo, Srbijo in Slovenijo nea spustijo.

 • tramal

  Zapiti rusi in butasti slovenski komunajzerji ,kateri ne morejo eden brez drugega.Obojni so teroristi ,tako kot muslimi.

 • antimur

  Kdo še pa obiskuje Slovenijo razen Rusov, balkancev in podobne golazni. Že zaradi tega si baraba Erjavec, Cerar in ostala golazen, zasluži kazen, kot jo še ni bilo v samostojni Sloveniji, pa če pustimo arbitražo ob strani.

 • Skrajno Desni

  Poglejte Venezuelo katero podpirajo Rusi, smo na dobri poti Venezuele in Ruske demokracije.

 • Perkele

  Naj SDS izkoristi to priliko za dotok domoljubnih in tradicionalističnih virov financiranja iz Kremlja, da bo na istem bregu kot UKIP, FN, Ataka, Zlata Zora, Casa Pund in podobne domoljubne stranke/organizacije.

  • stajerc5

   Pozabil si na Antifo!

   • Perkele

    Antifa napada rusko veleposlaništvo v Atenah.

    • stajerc5

     To, brale, to! To rad slisim, rdeci med sabo, toooo!!

     • Perkele

      Zakaj rad bereš rdeče medije, da se izobražuješ o komunističnih prijemih in kako razmišljajo komunisti?

     • stajerc5

      Poglej, teh medijev se ne dotaknem niti z enim klikom, ker je vsak klik za njih en mali-mini-mini znesek. Da pa tako mislim kot mislim, mi je bilo pa ze v zibelko polozeno. Draga ati in mami, se danes sem vam hvalezen!!!

     • Perkele

      Kako, pa saj vsak dan skoraj komentiraš na Nova24. Na tem novičarskem portalu imajo večinoma kremeljsko fake news novičarstvo.

      Tukaj je lep spisek kremeljskih laži v letu 2018, precej jih je končalo na Nova24:

      https://euvsdisinfo.eu/what-did-not-happen-in-2018/

      Žalostno, da mora EU financirat take projekte kot je EU vs Disinfo, ampak kaj čmo, imamo bebave neokomuniste, ki se špilajo desnico, vodi jih Kremelj, državne izpostave pa bivši partijci.

     • stajerc5

      No, to si pa ze kar normalno povedal. Ce, mi, desni, zmagamo na naslednjih volitvah kot je Trump(fake news-rusi pomagali!), sem od osvobodive naprej najbolj srecen, ponosen in pravi Slovenec. V bistvu mi je popolnoma vseeno kdo pomaga, glavno da dobimo vecino- 50.01%!!!

     • Perkele

      Mah, dejte vi raje mal razvit to Štajersko, 30 odstotnih točk zaostajate po razvitosti za zahodno SLovenije, pa glupite s temi demagoškimi forami. Demagogija in revščina gresta z roko v roki.

     • stajerc5

      Uh, kako si plitek. Ko ti zmanjka, bi pa z drugo temo naprej!? Lupcek dragi, naredi se kaksno vecerno, potem bova pa spet naprej. OK? Brez zamere.

     • Perkele

      Jah kaj nej, zdej vsaj veš, da bereš ruski fake news na tem portalu. Putin je tvoj prijatelj. Rad ima religijo, ne mara homićev, neonaciji po rusiji napadajo migrantske delavce, Bruseljski birokrati so po njihovo del žido-soroševske zarote. Pravi SDSovec, samo še za kredit mu morate rečt.

 • stajerc5

  Skoda, da ni vec Jelcina, hik-hik, ker bi rad videl sestanek med njim in Junfer Isijasom, hik-hik…

 • Janez Kepic-Kern

  Ali je iz te RUSIJE – v SLOVENIJO – KDAJ PRIŠLO – KAJ DOBREGA !?
  SPODAJ
  KOT
  ZANIMIVOST PODAJAM – V KNJIGI M. JOKIĆA NAJDEN DOKUMENT,
  DA
  JE MARIJA BROZ-JAVERŠEK – LETA 18892
  NA
  DUNAJU RODILA OTROKA – Z IMENOM – Franz BROZ ! Čudno – mar ne ?

  SVODODA, MISLLI, GOVORA
  ITD
  – ABSOLUTNO SEM – “ZA”
  NPR.
  Pred kratkim sem temeljito pregledal 1. izdajo knjige kosovskega Srba
  – Momčila JOKIĆA
  TAJNI DOSIJE JOSIPA BROZA iz 1992. leta.
  V
  tej knjigi sem naše zanimiv – DOKUMENT: kopijo izpiska iz matične knjige.
  KNJIGE
  ROJSTEV – NA DUNAJU – LETA 1892.
  V
  TEJ KOPIJI – LEPO PIŠE ! Marija BROZ-JAVERŠEK
  JE
  LETA 1892. – na DUNAJU RODILA OTROKA I IMENOM – Franz BROZ.
  Seveda
  se takoj postavi vprašanje: KDO, ČIGAV OTROK – JE BIL – tisti Franz BROZ !?
  iN?
  Zlasti se postavi vprašanje: KAKO JE ISTA ŽENSKA – MARIJA BROZ-JAVERŠEK
  LAHKO
  V MAJU 1892 – RODILA ŠE T.I. JOSIPA BROZA:
  – KASNEJŠEGA
  KOVINARSKEGA VAJENCA ? – Zagonetno – ni kaj ! L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  Z
  MOJEGA E-PORTALA “SLOVENIANA”
  Skrivnostni dokument, skrivnostnega rojstva Mariji Broz – otroka Franza Broza, leta 1892 na Dunaju.

  Citat vira: Momčilo JOKIĆ, TAJNI DOSIJE, Josip Broz” – Prva izdaja; Kragujevac, Nova svijetlost 1992, str.: 145

  Pojasnilo: Kopija izpisa iz knjige rojstev leta 1892 na Dunaju, se nahaja na 145. strani, citirane knjige.

  CITATNO vam vsem beročim iz knjige: “TAJNI DOSIJE, Josip Broz” – Prva izdaja; Kragujevac, Nova svijetlost 1992, kosovskega Srba, intelektualca in raziskovalca, gospoda Momčila JOKIĆA, podajam kopijo nenavadnega izpiska iz knjige rojenih na Dunaju, leta 1892.

  Na kopiji tega izpiska piše, da je 1892 leta na Dunaju Marija Broz rodila otroka z imenom Franz Broz.

  Iz raznih drugih virov je znano, da je Marija Broz – Javeršek po uradni verziji biografije Maršala J. B. TITA – Maršalova mati, hodila na Dunaj delati, kot delavka/služkinja k znanim delodajalcem. Ob pregledovanju kopije iz knjige rojenih na Dunaju se nam seveda poraja vprašanje “logistične” narave: KAKO JE MOGLA MARIJA BROZ JAVERŠEK POLEG TEGA, DA JE 1892. LETA NA DUNAJU RODILA OTROKA FRANZA BROZA – V KUMROVCU, MAJA 1892 (V ISTEM LETU) RODITI ŠE T.I. MARŠALA – JOSIPA BROZA?!

  Vprašanje ni šaljivo,

  ker je bil t.i. MARŠAL JOSIP BROZ TITO pomembna javna oseba trajnega pomena naj bo zgoraj navedena “zagonetka” – predlagam/o, da to zagonetko strokovno in verodostojno razrešijo kar uradne službe, države R. Slovenije pooblaščene za ugotavljanje identiteto oseb.

  L.R. Janez Kepic-Kern, odgovorni urednik in lastnik “SLOVENIANA” edicij.

  0

 • MEFISTO MODRI

  Toliko je na severni polobli spodobnih držav, k nam pa vabijo samo predstavnike Rusije in Makedonije, ki več odnesejo kot prinesejo.

 • Miro Jereb

  Tale MILKO NOVIČ proces jih je zjebal in so takoj poklicali ruse za nasvet..In sedaj se bo naše sodišče učilo od rusov. ? .Podn od podna. Krivosodje je zdrsnilo že v tretjo klet.

 • Janez Kepic-Kern

  ALI JE IZ RUSIJE KDAJ – KAJ RESNIČNO OBREGA – PRIŠLO
  K NAM V R. SLOVENIJO.
  IZJEMNO SLABEGA, ZLASTI STALINIZEM – ZELO VELIKO !
  BO
  KDAJ KAJ – OPRAVIČILNEGA, URADNO,
  DRŽAVNO – REČENEGA – V ZVEZI Z ZLOM – RUSKEGA STALINIZMA !?
  V DRŽAVI SRBIJI
  NAS V R. SLOVENIJI PREHITEVAJO !

  NA PODROČJU
  DRŽAVNIH, PRAVNIH, REHABILITACIJSKIH,
  ODŠKODNINSKIH ITD. – KOREKTNIH DRŽAVNIH – URADNIH PORAVNAV
  POSLEDIC
  KPS, KPJ SKRAJNEGA – POLPRETEKLEGA POLIT TERORJA
  KPS, KPJ STALINISTČNO-TITOISTIČNIH
  NESODNIH
  “POLIT MORJENJ” – UREDITVE
  – REHABILITACIJ, DRŽAVNIH ODŠKODNIN POLITIČNO VZROČNO – PRIZADETIM ITD.
  Tega
  je bilio v naši R. Sloveniji – “malo” !
  nakazana – težka problematika – pri nas, v Sloveniji
  na
  uradno, državno UREDITEV – ŠE ČAKA !

  Rehabiltacija DRAŽE MIHAJLOVIĆA
  URADNA, SODNA REHABILITACIJA DRAŽE MIHAJLOVIĆA, LETA 2015 V BGD.
  PRILAGAM/O VAM
  KOMPLETEN TEKST PRISPEVKA
  IZ PRVE ŠTEVILKE MOJE MESEČNE REVIJE “SLOVENIANA”, JULIJ 2018.
  Še enkrat naj močno poudarim,
  da država Srbija močno prehiteva našo državo R. Slovenijo
  na področju
  korektne, pravne in moralno etične ureditve posledic KP STALINIZMA in TITOIZMA na področju Srbije: velik del
  KP stalinističnih, titoističnih nesodnih POLITIČNIH LIKVIDACIJ so v R. Srbiji že uredili,
  kljub velikemu obsegu
  takih nesodnih politično/marksističnih likvidacij, od leta 1941 dalje.
  Npr.:
  že jeseni leta 1941 so KPJ Stalinistični komunisti, pod vodstvom t.i. Maršala Tita na tak način likvidirali preko
  – 400 premožnejših ali Stalinu nenaklonjenih prebivalcev okoliša UŽICE !
  Več najdete o tem v mojem prispevku
  in
  v virih na internetu.! Ex OK knjižničar iz LJ. l..e. JANEZ KEPIC-KERN KOMENDA
  P.S.
  IZ MOJE REVIJE “SLOVENIANA”