Pričakovano? Slovensko pravosodje med najslabšimi v Evropi

Foto: iStock

Po raziskavi Evropske komisije se Slovenija glede neodvisnosti pravosodja uvršča med pet najslabše ocenjenih držav. Prav tako ima slovenski pravosodni sistem velike težave z nerešenimi primeri v civilnih, upravnih in drugih zadevah. 

Evropska komisija je objavila rezultate raziskav v pravosodju med državami članicami EU, kjer se je ocenjevala učinkovitost, kvaliteta in neodvisnost pravosodnega sistema v državah članicah. Namen preglednice je pomagati državam v prizadevanjih k izboljšanju pravosodnega sistema ter k spodbujanju gospodarskega okolja in naložb.

Prvič so v raziskavo zajeli tudi podatke Eurobarometra o neodvisnosti pravosodnega sistema med državljani in poslovnim okoljem. Na podlagi teh raziskav bo Evropska komisija Svetu EU pripravila priporočila za posamezne države, da bi njihovi pravosodni sistemi postali bolj učinkoviti.

Pravosodje podaljšana roka oblasti?
V raziskavi o neodvisnosti pravosodja so državljani parametre, med katerimi so bili vmešavanje ali pritiski s strani vlade in politike, ekonomski pritiski in zagotovljanje neodvisnosti stausa sodnikov, ocenjevali z ocenami od slabo do zelo slabo.

Neelitna druščina držav
Od vseh raziskav se je Slovenija – skupaj s Hrvaško, Bolgarijo, Italijo in Slovaško – uvrstila med pet najslabših držav glede neodvisnosti pravosodja v EU. Med prvih pet držav EU z najvišjim zaupanjem v neodvisnost pravosodja pa sodijo Danska, Finska, Švedska, Luksemburg in Irska.

Slovenija ponovno med najslabšimi glede neodvisnosti sodstva 1

Komisija je med pomanjkljivosti slovenskega pravosodnega sistema uvrstila tudi nerešene primere v civilnih in upravnih zadevah, ki čakajo na odločitev in kjer je Slovenija druga najslabša v Evropi.

Cerar in Klemenčič obljubila reforme?
Komisarka za pravosodje Vera Jourova je ob tem poudarila, da je v dosedanjih pogovorih s slovenskimi oblastmi zaznala zelo močno odločenost sedanje vlade za izboljšanje zaznane neodvisnosti pravosodja. »Še vedno je svež moj spomin na lanski obisk v Sloveniji, ko sem imela zelo dobre pogovore s predsednikom vlade in pravosodnim ministrom, ki sta zelo zainteresirana in odločena izboljšati zaznano neodvisnost pravosodja,« je povedala komisarka

Večina članic izboljšala razmere v pravosodju
Ena ključnih ugotovitev raziskave je, da je večina članic izboljšala pravosodne sisteme, na primer skrajšala civilne in gospodarske sodne postopke. Na tem področju je komisarka Jourova pohvalila Italijo, Malto in Latvijo. Prostor za izboljšave je po njenih besedah zlasti na področju usposabljanja sodnikov ter pri uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij pri obravnavi zadev, poroča STA.

M. P.