fbpx

Župan Moravč Milan Balažic je dobil svojo bitko: Termit ne sme več predelovati nevarnih odpadkov – Glasne zahteve po sanaciji celotnega območja

Milan Balažic (Foto: STA).

V Moravški dolini je, kot je julija ugotovila agencija za okolje, zaradi delovanja Termita nastala resna okoljska škoda. Tako je morala družba prenehati z obratovanjem naprave za predelavo odpadkov, ki se nahaja na območju, do prilagoditve delovanja naprave do predpisanih mejnih vrednosti ali pravil ravnanja. Trimesečna začasna prepoved obdelave odpadkov Termitu bi morala poteči 13. oktobra, na kar so se v Termitu pritožili. Danes pa je ministrstvo za okolje in prostor zavrnilo pritožbo družbe Termit na odločitev okoljske inšpekcije, ki podjetju prepoveduje sprejem in predelavo odpadkov. Moravški minister Milan Balažic je nad odločitvijo ministrstva izrazil zadovoljstvo, saj je z ljudsko iniciativo Moravče sam sprožil postopek, je pa opozoril, da bo “Termit imel z nevarnimi odpadki še naprej težave, k temu pa morajo pristopiti vlada in vladne politike na tem področju in se zelo resno lotiti tega problema in najti trajnostno rešitev odlaganja odpadkov”.

Tudi v družbi Termit so zavrnitev pritožbe komentirali, presenečeni so namreč, da se ministrstvo ni opredelilo do poročila agencije za okolje (Arso), ki je bilo podlaga za inšpekcijsko odločbo, in dejali, da je poročilo nestrokovno in pomanjkljivo. Prepričani so, da je predpostavka Arsa, da gre pri preiskovanem materialu za naravna tla in ne gradbeni material, napačna, saj so preiskovali umetni nasip, ki je po zakonodaji klasificiran kot gradbeni objekt.

Poleg tega vzorci iz naravnih tal po njihovih besedah niso bili vključeni v laboratorijske analize. Ocena, da je nastala okoljska škoda tlom, je tako neustrezna, so zatrdili. Zdaj bodo preučili odločbo in se odločili o morebitnih nadaljnjih pravnih postopkih.

Moravški župan poziva družbo h komunikaciji, imajo celo predloge o preusmeritvi proizvodnje v okoljsko varno smer
Milan Balažic
je dejal, da zdaj pričakujejo, da bosta “ministrstvo in družba Termit resno pristopila k sanaciji celotnega področja, da bo lahko občanom Moravč omogočeno normalno življenje”. Doslej so se po besedah moravškega župana v podjetju obnašali skrajno neodgovorno, “zavračali so komunikacijo z lokalno skupnostjo, sam sem jih velikokrat pozval, da se začnejo pogovarjati”. Balažic je celo dejal, da imajo predloge in ideje, kako bi preusmerili proizvodne programe v bolj okoljsko varno smer. “Je pa pogoj, da se začnemo pogovarjati,” je dodal.

Namen ni zapreti družbe Termit, želijo ohraniti delovna mesta
Čeprav so zakopavali odpadke, izredno nevarne tako za okolje kot posledično za ljudi, ni njihov namen zapreti družbe, ampak ji pomagati in jo pozvati k proizvodnjam, ko so za okolje varne.  “Mi želimo z njimi komunicirati in ne želimo, da družba zapre svoja vrata. Želimo, da se delovna mesta ohranjajo.” Od podjetja zdaj pričakujejo, da bo pristopilo k normalni komunikaciji, k pogovoru in k razreševanju problema.

Kam z odpadki?
“Družba bo z odpadki imela še naprej križ,” je dejal Balažic, “to pa je zdaj naloga ministrstva za okolje in prostor, da se loti te problematike in reši na varen način odlaganje oziroma uničevanje teh odpadkov. To je torej naloga za vlado in vladno politiko na tem področju”. Ker vemo, da Slovenija tako rekoč krvavi od raznih strupenih jam in odpadkov in se bo treba tega lotiti zelo resno ter najti trajnostno rešitev odlaganja odpadkov.

Lana Božič