fbpx

Prodaja Adrie Airways pod drobnogledom zaradi suma netransparentnosti

Foto: STA

Komisija za nadzor javnih financ, ki jo vodi poslanec SDS Andrej Šircelj, bo nadaljevala z obravnavo prodaje družbe Adria Airways, ki je bila dokapitalizirana z več kot 50 milijoni evrov davkoplačevalskega denarja in bila nato prodana nemškemu skladu z le 25 tisoč evri osnovnega kapitala.

V SDS menijo, da se v zadnjem času odvijajo prodaje državnih podjetij, ki bi bile z vidika transparentnosti lahko sporne. Po njihovem je sporna predvsem prodaja družbe Adria Airways nemškemu skladu 4K Invest.

Zagotovila niso znana, bančnih garancij ni
Poslanec Franc Breznik je na ministra Dušana Mramorja naslovil vprašanje in ga opozoril, da ima omenjeni nemški sklad le 25 tisoč evrov osnovnega kapitala, pri čemer naj bi SDH dobil ustrezna pisna zagotovila za izvedbo dokapitalizacije, ni pa pridobil bančne garancije. Sicer tudi ni znano, kakšna naj bi bila ta zagotovila.

Kakšne bodo koristi dokapitalizacije in prodaje?
Sicer pa je bila Adria že večkrat dokapitalizirana in je bilo od jeseni 2011 pa do konca leta 2014 v družbo vloženih 50 milijonov evrov. V SDS menijo, da bi bilo potrebno pojasniti, kakšne koristi za davkoplačevalce prinaša dokapitalizacija in prodaja družbe in ali bo to zagotovilo njen obstoj ter razvoj. Prav tako jih zanima, kolikšen del vloženega davkoplačevalskega denarja bo preko davkov in prispevkov povrnjen v proračun.

Kakšni so načrti novega lastnika?
Glede na izvedeno prodajo nemškemu finančnemu skladu, za katerega ni jasno, ali sploh ima reference na področju letalskega prometa, je po mnenju SDS na mestu vprašanje, “ali se je SDH s prodajo temu kupcu prenaglil in ali je ravnal na način kot pri Palomi, ko je favoriziral enega kupca, ob tem pa je izvedel različne manevre, s katerimi je omogočil nakup in dokapitalizacijo točno določenega kupca”.

M. P.