fbpx

Računsko sodišče v zvezi z načrtovanjem NEK 2 ugotovilo vrsto nepravilnosti: Zapravili so več kot 16 milijonov evrov za študije, več kot 10 milijonov so jih naročili brez javnega razpisa!

Premier Marjan Šarec in predsednik uprave Neka Stane Rozman v kontrolni sobi NEK (foto: STA)

Po oceni računskega sodišča je Gen energija v obdobju 2006-2016 pri različnih domačih in tujih izvajalcih naročila kar 122 študij in analiz, ki so davkoplačevalce stale 16.088.214 evrov. Od tega je bilo 59 študij, za katere so odšteli 10.041.591 evrov, naročenih, ne da bi bili zanje izvedeni katerikoli postopki javnega naročanja. 

Računsko sodišče je v revizijskem poročilu zapisalo, da Vlada Republike Slovenije pri strateškem načrtovanju dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije ni bila učinkovita, saj je z medsebojno neusklajenim načrtovanjem in odločanjem o nadaljnjem izkoriščanju jedrske energije za proizvodnjo električne energije v strateških dokumentih države, kot sta nacionalni energetski progam in strategija upravljanja kapitalskih naložb države, GEN energijo, d.o.o., Krško puščala v negotovosti glede tega, ali bo gradnja drugega bloka NEK mogoča.

“Vlada ni v zadostni meri spremljala, usmerjala in nadzorovala dela ministrstva, pristojnega za energetiko, pri pripravi osnutka predloga nacionalnega energetskega programa, zato ta ni bil nikoli dokončan in sprejet na vladi,” so v revizijskem poročilu zapisali na računskem sodišču.

Pri tem so na računskem sodišču ugotovili, da je bilo ministrstvo, pristojno za energetiko, zgolj “delno učinkovito” pri strateškem načrtovanju dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije, saj je s postopki za pripravo novega nacionalnega energetskega programa začelo šele leta 2009. Načrt je bil tako pripravljen z zamudo.

Ministrstvo ni opravilo svojega dela
Pristojno ministrstvo ravno tako ni dopolnilo osnutka predloga nacionalnega energetskega programa in predlagalo odločitve glede gradnje drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško. Ministrstvo je poleg tega zanemarilo svoje dolžnosti in v predvidenih rokih ni pripravilo energetskega koncepta Slovenije.

(Vir: Računsko sodišče)

Ravno tako podjetju Gen energija niso odgovorili na vlogo za izdajo energetskega dovoljenja za drugi blok NEK v obdobju treh let, zaradi česar je nastala negotovost glede sprejemljivosti projekta.

(Foto: Računsko sodišče)

Slovenski državni holding (SDH) je bil po mnenju računskega sodišča “pri načrtovanju proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah delno učinkovit, saj je sprejel strateško-razvojne načrte Gen energije, ki glede drugega bloka NEK niso bili usklajeni z veljavno Resolucijo o nacionalnem energetskem programu iz leta 2004”.

Gen energija je bila malomarna
Ravno tako pa v letnih načrtih upravljanja kapitalskih naložb ni bilo opredeljenih podrobnih ciljev glede drugega bloka NEK, “ki bi mu omogočali učinkovito spremljanje upravičenosti izvedenih študij Gen energije v zvezi z drugim blokom NEK”. Ob tem pri SDH od Gen energije niso zahtevali posebnega poročila o projektu drugi blok NEK, niti ni bilo zahtevano poročanje o nastalih stroških v zvezi s študijami o drugem bloku NEK.

(Foto: Računsko sodišče)

“Upravljavec kapitalskih naložb države ni opozoril vlade in državnega zbora, da je treba glede projekta drugi blok NEK pridobiti jasno stališče Republike Slovenije, in ni poročal, v kolikšni meri bil je dosežen cilj iz strategije upravljanja kapitalskih naložb države glede investicije v drugi blok NEK,” so še dodali na računskem sodišču.

SDH je zapravljal davkoplačevalski denar
“Delno učinkovita” je bila pri načrtovanju proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah po oceni računskega sodišča tudi Gen energija, ki je v obdobju 2006-2016 pri različnih domačih in tujih izvajalcih naročila kar 122 študij in analiz, ki so davkoplačevalce stale 16.088.214 evrov. Vse za to, da bi ugotovili upravičenost in izvedljivost projekta drugi blok NEK.

(Foto: Računsko sodišče)

Od tega je bilo 59 študij, za katere so odšteli 10.041.591 evrov, naročenih, ne da bi bili zanje izvedeni katerikoli postopki javnega naročanja. Pri tem Gen energija ni niti podrobneje opredelila in z SDH uskladila, “katere študije in aktivnosti sodijo v fazo pred odločitvijo o projektu, prav tako ni vzpostavila pogojev za učinkovito spremljanje izvajanja načrtovanih študij in poročanja o izdelanih študijah”.

(Foto: Računsko sodišče)

Računsko sodišče je “za izboljšanje poslovanja Gen energiji” podalo “priporočila” za odpravo ugotovljenih neučinkovitosti in ministrstvu za infrastrukturo, SDH in Gen energiji naložilo izvedbo popravljalnih ukrepov.

Ivan Šokić