fbpx

Recimo že bobu bob: Bomo v parlamentu le dočakali soočenje vseh udeleženih za pranje denarja v NLB? #IranNLBgate

Ameriški dolar (100 dolarjev) in iranski denar (50 000 rials). Foto: iStock

Kdo bo odgovarjal za pranje milijarde dolarjev prepovedanega iranskega denarja v državni Novi Ljubljanski banki (NLB)? Vprašanje, na katerega tudi po več tednih po razkritju afere mednarodnih razsežnosti še vedno nimamo odgovora. Zaenkrat smo davkoplačevalci od aktualne oblasti dobili le sprenevedanje, prelaganje odgovornosti ali molk.  V poslanski skupini največje opozicijske stranke – SDS zato predlagajo, da se v državnem zboru opravi javna predstavitev mnenj, na katero naj se povabi tako zdajšnje odgovorne osebe in funkcionarje kot tudi odgovorne osebe in funkcionarje v času pranja denarja in financiranja terorizma v NLB. Skrajni čas je, da Slovenke in Slovenci dobimo odgovor, kdo nam krade, laže in izčrpava državo.

Poslanska skupina SDS predlaga, da se v državnem zboru opravi javna predstavitev mnenj o problematiki domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma v NLB in ob tem opozarja, “da vse do danes zaradi domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma v NLB ni bil še nihče preganjan ali ovaden, zadevo se je skušalo celo prikriti, čeprav so bili o njej obveščeni takratni vodilni v upravi banke in njenem nadzornem svetu, politični vrh ter vodilni organi nadzora in pregona”.

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke (foto: SDS).

Spomnimo. Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji pod vodstvom dr. Anžeta Logarja je pri svojem delu odkrila primer domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma v Novi Ljubljanski banki, v katero je bil vpleten državljan Islamske republike Iran. Pri tem so šle transakcije na nekaj več kot 9.000 naslovov, poleg tega so bile te transakcije še oproščene plačila provizije za prilive na račune.

V SDS terjajo odgovornost
“V okviru javne predstavitve mnenj želimo v poslanski skupini SDS pridobiti mnenja, stališča in odgovore glede ocene učinkovitosti obstoječe ureditve in sistema odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma; oceno učinkovitosti obstoječe ureditve sodelovanja in usklajevanja notranjih služb zavezancev po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri izvajanju politike in aktivnosti boja proti pranju denarja in financiranju terorizma ter obveščanja pristojnih organov, kot na primer v primeru, ko imajo notranje službe različno mnenje ali gre za sum pranja denarja in financiranja terorizma; oceno učinkovitosti delovanja in odgovornosti nadzornih institucij, ki nadzirajo zavezance po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma; oceno učinkovitosti in sistema delovanja pristojnih organov, ko kljub opozorilom tujih organov in institucij o sumu pranja denarja in financiranja terorizma nihče od pristojnih organov ne ukrepa; mnenje o individualni odgovornosti odgovornih oseb in funkcionarjev v upravi in nadzornem svetu NLB, v Banki Slovenije, na Komisiji za preprečevanje korupcije, na Uradu za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, v Slovensko obveščevalno-varnostni agenciji, na Vrhovnemu državnemu tožilstvu, na Policiji in v Vladi RS zaradi vpletenosti in opustitve dolžnega ravnanja v primeru suma pranja denarja in financiranja terorizma v NLB; mnenje glede konkretnega primera suma pranja denarja in financiranja terorizma v NLB s strani državljanov Islamske republike Iran, predvsem z vidika odgovornosti, da je do tega sploh prišlo, in posledic, ki jih bo imel ta primer na ugled Republike Slovenije, zaupanje v delovanje organov nadzora in pregona stabilnost in ugled slovenskega finančnega sistema in ustanov ter samo NLB,” so jasno zapisali v največji opozicijski stranki SDS.

(Foto: iStock)

 Kdo vse bi/bo moral za “zaslišanje” v Državni zbor RS?
V Slovenski demokratski stranki predlagajo, da se na javno predstavitev mnenj poleg poslank in poslancev državnega zbora povabi, tako sedanje odgovorne osebe oz. funkcionarje kot tudi odgovorne osebe in funkcionarje, ki so svoje delo opravljali v letih 2009 in 2010, in sicer predstavnike takratne Vlade RS oziroma ministrstva za pravosodje, ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za finance, Policije, Vrhovnega državnega tožilstva, Slovensko obveščevalno-varnostne agencije, Urada za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, Banke Slovenije, Komisije za preprečevanje korupcije ter člane uprave in nadzornega sveta NLB. 

Poleg tega predlagajo, da se na javno predstavitev povabi tudi predstavnike Evropske komisije, Evropske centralne banke, Interpola, združenja Egmont Group (mednarodno združenje sorodnih organov FIU, ki se ukvarjajo s preprečevanjem in odkrivanjem pranja denarja), Združenja bank Slovenije in Računskega sodišča. Nadalje naj se povabi še nosilce predmetov, ki se ukvarjajo s problematiko pranja denarja in financiranja terorizma na Fakulteti za varnostne vede, Pravni fakulteti in Ekonomski fakulteti oziroma predstavnike strokovne javnosti ter predstavnike zainteresirane javnosti, ki želijo o tej pomembni temi izraziti svoje mnenje. 

J. F.